Download
gameplay n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Gameplay PowerPoint Presentation

Gameplay

129 Views Download Presentation
Download Presentation

Gameplay

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Gameplay

  2. Bedoeling • Dorp stichten • Groeien • Troepen (leger) maken • Andere spelers aanvallen en overnemen • Nog meer groeien • Zo groot en sterk mogelijk worden

  3. Verwahtingen vooraf • Leuk: • Uitdagend • Niet ‘main-stream’ • Minder leuk: • Geen beleving • Eentonig

  4. Ervaringen achteraf • Leuk: • Uitdagend spel • Niet ‘main-stream’ • Geen standaard verloop van het spel. Het kan ineens afgelopen zijn met je en dan moet je ook echt helemaal opnieuw beginnen. • Minder leuk: • Lange tijden wachten om de gebouwen te bouwen • Lange tijden om te groeien en met de grote jongens mee te doen • Minder ‘beleving’ als een first-person-shooter

  5. Succesfactor(en) • Spel over oorlog • Gratis spel • Spel ‘zonder einde’ (tenzij je overgenomen wordt, dan moet je overnieuw beginnen) • Je bepaalt je eigen succes • Je bepaalt je eigen verhaallijn • Overwinning geeft je een trots gevoel