Meno sąsaja su fizika - PowerPoint PPT Presentation

anthony-cabrera
meno s saja su fizika n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Meno sąsaja su fizika PowerPoint Presentation
Download Presentation
Meno sąsaja su fizika

play fullscreen
1 / 12
Download Presentation
Meno sąsaja su fizika
188 Views
Download Presentation

Meno sąsaja su fizika

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Meno sąsaja su fizika IV GRUPĖ, IIb

 2. Apklausą atliko:

 3. Ar domitės fizika?

 4. Kaip Jums sekasi fizika?

 5. Kaip manote, kas yra fizika?

 6. Kokias žinote meno sritis, kuriose reikalinga fizika?

 7. Kokias dvi spalvas sumaišius gautume žalią spalvą?

 8. Į kokias spalvas skyla balta spalva, perrėjusi per prizmę?

 9. Kokia spalva sugeria visas spektro spalvas?

 10. Fotografija – tai vaizdų išsaugojimo technologija, naudonat ... Metodus.

 11. Ar garso bangos veikia aplinką?

 12. Kokiodažnio garso bangas gali girdėti žmogus?