Sistemi kompjuterik
Download
1 / 9

Sistemi kompjuterik - PowerPoint PPT Presentation


 • 901 Views
 • Uploaded on

Siç dihe sistemi kombpjuterik paraqet pajisje elektronike e cila sherben per ruajtjen, perpunimin dhe shperndarjen e informacioneve. Karakterizohet me pjesën HARDUERIKE dhe SOFTUERIKE te tij. Hardueri. Permban kemponentet fizikë te sistemit kompjuterik sic jane:. Shtepiza

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Sistemi kompjuterik' - lowell


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Sistemi kompjuterik

 • Karakterizohet me pjesën HARDUERIKE dhe SOFTUERIKE te tij

 • Hardueri

 • Permban kemponentet fizikë te sistemit kompjuterik sic jane:

 • Shtepiza

 • Plaka amë (motherboard)

 • Plakat për zgjerim

 • Njesitë e disqeve

 • Brenda te cilave ose ne te cilat jane te kyqur pjeset kryesore te nje kompjuteri (njesia qendrore dhe memoria punuese)dhe pajisjet periferike te tij:

 • Monitori

 • Tastiera

 • Miu

 • shtypesi

Sistemi kompjuterik


Sistemi kompjuterik

Komponentet fizikë te sistemit kompjuterik sic jane cila sherben per ruajtjen, perpunimin dhe shperndarjen e informacioneve.

2. Plaka amë (motherboard)

 • Shtepiza

3. Plakat për zgjerim

4. Njesitë e disqeve


Sistemi kompjuterik

Komponentët e kompjuterit cila sherben per ruajtjen, perpunimin dhe shperndarjen e informacioneve.

 • Shumica e kompjutereve personalë janë të ngjashem ne ndertimin e tyre. Një kompjuter personal (PC – personal computer) perbehet nga këta komponentë:

Shtepiza

 • Shtepiza e kompjuterit pemban keta komponentë bazikë te kompjuterit, te cilët janë : njesia qendrore (CPU) ose precesori, kujtesën, pllaken amë, diskun e ngurtë, njesinë e disqeve, kartelen e zjerimeve etj.

 • Për nga menyra e ndërtimit, ekzistojnë disa lloje shtepizave.

 • Desktopi, qe vendoset ne tavolinë dhe ate horizontalisht, mbi te vendoset monitori.

 • Shtepiza e cila qendron vertikalisht, dhe vendoset ne dysheme në mënyrë që mbi tavolinë fitohet hapsirë e madhe punese.Shtepizat e këtilla janë dy lloje:a) tower dhe d) mini tower

b)

 • Kompjuterët personalë mund te jenë edhe

 • te tipit pozitiv me emrin Loptop ose Notebook, të cilet ne kohët e fundit janë paraqitur me modele te ndryshme dhe disa prej tyre edhe me komponentë multimediale

a)


Pllaka am motherboard
Pllaka amë (motherboard) cila sherben per ruajtjen, perpunimin dhe shperndarjen e informacioneve.

 • Pllaka amë permban të gjitha komponentët e nevojshëm te kompjuterit siç është edhe : njesia qendrore (CPU), kujtesa (memoria), dhe hapsirat per zgjerim (expansion slots).Ajo është pllakë e stampuar me qarqe elekronike dhe paraqet bazën në te cilën vendoset procesori dhe qarqet elektrike përcjellëse.


Pllakat per zgjerim

 • Pllakat për zgjerim janë pllaka të stampuara që sherbejnë për përmiresimin e vetive funksionale të kompjuterit personal.

 • Pllakat për zgjerim mund te jenë:

 • - kartela grafike per te mundesuar pamjen e fotografive ne ekran - kartelat kontrolluese të njesisë së disketës, hardiskut dhe diskut nga I cili vetëm mund te lexohet (CD ROM)- kartelat për komunikim të ndërjellë me njësitë periferike (shtypes, skaner, mouse)

 • - kartela e faksit dhe modemit për komunikim nëpërmjet linjës telefonike

 • - Kartela e rrjetit që mundeson lidhjen e kompjuterir me rrjet - kartela e zërit për të dëgjuar muzikë dhe për të incizuar, etj.

Pllakat per zgjerim


Njesite e disqeve
Njesite e disqeve sherbejnë për përmiresimin e vetive funksionale të kompjuterit personal.

 • Në shtëpizën e kompjuterit janë te vendosuta njesitë e disqeve, që rendom janë tri. Pajisja e cila vë ne lëvizje diskun e kompjuterit quhet ngasës i diskut (disk drive)Ai mundeson qasjen ne informacionet ne cilindo vend te caktuar të diskut. Rëndom ngasësi i disketave është me diameter 3.5 inç. Disku tjeter që ndodhet ne kompjuter është disku i ngurtë ose i fiksuar (hardisk) I cili pranon shumë informacione se disketa dhe rrotullohet shumë me shpejtë se disketat. Ai është i fiksuat brenda ngasësit të diskut, disku edhe ngasësi i diskut funksionojne si nje tërësi e përbashkët. Lloji i tretë I disqeve është kompakt diskundryshe CD ROM (Compact Disk Read Only Memory). Perparesitë e ketij disku është mundësia e vendosjes së sasisë më të madhe të të dhënave në hapësirë shumë të vogel. Ngasësi I CD ROM diskut vendoset nën apo mbi ngasësin e hardiskut në shtëpizën e kompjuterit.


Sistemi kompjuterik

Njesitë e disqeve sherbejnë për përmiresimin e vetive funksionale të kompjuterit personal.


Njesia e furnizimit
Njesia e furnizimit sherbejnë për përmiresimin e vetive funksionale të kompjuterit personal.

 • Njesia e furnizimit të komjuterir është gjithashtu e integruar në shtëpizen e kompjuterit. Kjo shërben për furnizimin e të gjitha pjesëve me tension të nevojshëm.

 • Softueri

 • Softueri- paraqet një tërësi të instruksioneve ose urdhrave të cilët janë të organizuar sipas një algoritmi të veqantë, të quajtur program.

 • Këto instruksione zakonisht vendosen në kujtesën RAM të kompjuterit, prej nga më tutje perdoren nga njesia qendrore e perpunimit të të dhënave, për të komanduar punën e secilës pjesë të harduerit të sistemit kompjuterik

 • Zakonisht ndahet në :

 • Softuer sistemor

 • Softuer aplikativ


Njesia e furnizimit1
Njesia e furnizimit sherbejnë për përmiresimin e vetive funksionale të kompjuterit personal.