dialogm te med hf fak ntnu n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Dialogmøte med HF- fak NTNU PowerPoint Presentation
Download Presentation
Dialogmøte med HF- fak NTNU

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 43

Dialogmøte med HF- fak NTNU - PowerPoint PPT Presentation


 • 99 Views
 • Uploaded on

Dialogmøte med HF- fak NTNU. Trondheim 31. mai 2012 – Jon Holm. Forskningsrådets hovedroller. Rådgiver om strategi Hvor, hvordan og hvor mye skal det satses? Finansiere der vi skaper merverdi Fremme kvalitet og internasjonalisering Bygge kompetanse Mobilisere næringsliv

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Dialogmøte med HF- fak NTNU' - anson


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
dialogm te med hf fak ntnu
Dialogmøte med HF-fak NTNU

Trondheim 31. mai 2012 – Jon Holm

forskningsr dets hovedroller
Forskningsrådets hovedroller
 • Rådgiver om strategi
  • Hvor, hvordan og hvor mye skal det satses?
 • Finansiere der vi skaper merverdi
  • Fremme kvalitet og internasjonalisering
  • Bygge kompetanse
  • Mobilisere næringsliv
 • Bygge allianser
forskningsr det som pen arena
Forskningsrådet som åpen arena

Hovedstyre

Styrenivå

Divisjonsstyre

Divisjonsstyre

Divisjonsstyre

Fordelingsnivå

Programstyrer

Programstyrer

Programstyrer

Programstyrer

Programstyrer

Programstyrer

Programstyrer

Programstyrer

Programstyrer

Programstyrer

Programstyrer

Programstyrer

Møteplass

norges forskningsr d
Norges forskningsråd

Divisjon for vitenskap

Divisjon for energi, ressurser og miljø

Adm.dir.

Divisjon for samfunn og helse

Stab

Divisjon for innovasjon

Divisjon for administrasjon

divisjon for vitenskap
Divisjon for vitenskap

Instituttpolitikk og analyse

Medisin, naturvitenskap og teknologi

Divisjonsdirektør

Humaniora og samfunnsvitenskap

Stab

Forskningsinfrastruktur

forskningsr det spiller en n kkelrolle i det norske forsknings og innovasjonssystemet
Forskningsrådet spiller en nøkkelrolle i det norske forsknings- og innovasjonssystemet

Dialog og politikk-utvikling

Forskningsrådets strategi

Forskningsmeldingen

forskningsmeldingens m lbilde
Forskningsmeldingens målbilde

Globale

utfordringer

Velferd og forskningsbasert profesjonsutøvelse

Næringsrelevant forskning på strategiske områder

Bedre helse og helsetjenester

Kunnskapsbasert næringsliv i hele landet

Et velfungerende forskningssystem

Høy kvalitet i forskningen

Internasjonalisering av forskningen

Effektiv utnyttelse av resultater og ressurser

r det kanaliserer n r 25 av de offentlige midlene til norsk forskning

Hovedsaklig KD

Forskningsrådet

Div. departementer m.m.

Rådet kanaliserer nær 25 % av de offentlige midlene til norsk forskning

UoH

Offentligekilder

Institutter

Nærings-livet

forskningsr det har utviklet helhetlige virkemidler
Forskningsrådet har utviklet helhetlige virkemidler

SFI

SFF

FME

300 mill.kr.

Fremragende-sentre

Fritt-ståendeprosjekter

Brukerstyrtinnovasjons-arena

800 mill.kr.

Fri forskning/uten tema

Store programmer

900 mill.kr.

Nasjonale satsinger

Handlings-rettedeprogrammer

Innovasjons-programmer

Grunn-forsknings-programmer

Tematiskeprogrammer

1600 mill.kr.

SkatteFunn

Basisfinansiering

1500 mill.kr.

Avansert utstyr

Skattereduksjon~2000? mill.kr.

Strategisk institusjonsstøtte

n litt statistikk
Nå litt statistikk…

Hvordan ser HF sin portefølje ut i Forskningsrådet?

aktuelle forskningsprogrammer i divisjon for vitenskap
Aktuelle forskningsprogrammeri Divisjon for vitenskap
 • FRIPRO (+ 60 mill i 2011 + «fellesløft» i 2012)
 • Forskningsinfrastruktur
 • Fagevaluering og oppfølging (ISP)
 • SFF
 • Grunnforskningsprogrammer
  • Kulturell verdsetting (KULVER)
  • Kjønnsforskning
  • Samisk
  • Europa i endring – fase 2 fra 2013
  • SAMKUL – 144 søknader mottatt 19. april 2012
 • Programmer i andre divisjoner: VAM, MILJO2015, RENERGI, PRAKUT, DEMOSREG, VRI etc
evaluering av fripro
Evaluering av FRIPRO
 • Fri prosjektstøtte (FRIPRO) er et godt virkemiddel for å fremme forskning av høy vitenskapelig kvalitet
 • Positiv effekt for:
  • Rekruttering
  • Karriereutvikling
  • Internasjonalt samarbeid
  • Kjønnsbalanse
men noen forbedringspunkter
Men noen forbedringspunkter…
 • Søkerne ønsker mer åpenhet og bedre kommunikasjon knyttet til FRIPROsbeslutningsprosesser
 • Evalueringen stiller spørsmål om de mest originale og nyskapende prosjektene når opp i FRIPRO
m lkonflikt
Målkonflikt?
 • Spenning mellom FRIPROs rolle som det ene virkemiddelet for uavhengig grunnleggende forskning åpent for alle fagområder, og dets rolle som et spisset virkemiddel for et lite antall svært gode prosjekter
 • Hva er det viktigste formålet med FRIPRO?
frihum 2013 nye rammer og f ringer
FRIHUM 2013 – nye rammer og føringer
 • Maks 9 mill kr pr prosjekt
 • Restriktiv holdning til "frikjøp"
 • Kun ett pågående prosjekt pr prosjektleder
 • Prosjektet skal ha oppstart i løpet av 2013
 • Søknad skal skrives på engelsk
aktuelle forskningsprogrammer i divisjon for vitenskap1
Aktuelle forskningsprogrammeri Divisjon for vitenskap
 • FRIPRO (+ 60 mill i 2011 + «fellesløft» i 2012)
 • Forskningsinfrastruktur
 • Fagevaluering og oppfølging (ISP)
 • SFF
 • Grunnforskningsprogrammer
  • Kulturell verdsetting (KULVER)
  • Kjønnsforskning
  • Samisk
  • Europa i endring – fase 2 fra 2013
  • SAMKUL – 144 søknader mottatt 19. april 2012
 • Programmer i andre divisjoner: VAM, MILJO2015, RENERGI, PRAKUT, DEMOSREG, VRI etc
om du ikke allerede har st tte fra forskningsr det individuelle stipend
UavhengigavannenstøttefraForskningsrådet

Hovedmålgruppenerforskere (inklph.d.) til: Canada, Frankrike, Japan, Kina, Tyskland, USAfra: som over, itilleggtilalle land Europa

Ikkelønn– støttetil å dekkeutgifter

13 500 kr/mnd.

Suksessrate 30 – 50 %

Forenkletsøknad

www.stipendbasen.no

Om du ikke allerede har støtte fra Forskningsrådet – Individuelle stipend …

Forskningsradet.no/is

informasjonsm te om nye utlysninger i fp7 tom espen m ller

EUs 7 RP: Muligheter for samfunnsvitenskap og humaniora

Informasjonsmøte om nye utlysninger i FP7

Tom-Espen Møller

eu finansiert ssh forskning
Det mer midler å hente til samfunnsvitenskapelig og humanistisk forskning i de øvrige programmene i 7 RP enn i SSH-programmet.

http://www.net4society.eu/_media/Opportunities_for_SSH_Researchers.pdf

EU-finansiert SSH-forskning

Øvrige EU-programmer

 • Lifelong Learning (LLP)
 • Progress - employment and socialsolidarityprogramme
 • EUs kulturprogram
 • Consumer Programme
 • ERA-NET+: NORFACE/HERA
socio economic sciences and the humanities m lsettinger
Socio-economic Sciences and the Humanities: Målsettinger
 • Styrke kunnskapsgrunnlaget om sentrale samfunns-messige utfordringer
 • Forskning for politikkutvikling
 • Involvere brukere og interessenteri forskningen
ssh tematisk inndeling
Fem tematiske aktiviteter (8.1 – 8.5):

Vekst, sysselsetting, konkurranse i kunnskapssamfunnet

Kombinerte perspektiver: økonomiske, sosiale og miljø i Europa

Hovedtrender: Demografi, ungdom, kultur, flerkulturelle samfunn, kriminalitet, migrasjon

Europa i verden: Regioner, samarbeid, fred – konflikt, menneskerettigheter

Borgeren i EU: Demokrati, styring, mangfold, verdier, historie, identitet

To horisontale aktiviteter (8.6 og 8.7):

Nye sosioøkonomiske indikatorer: Knyttet til statistikk, policy, kunnskap, evaluering av forskningsprogrammer

Foresight knyttet til tema om: ERA, forskningspolitikk, universitetene, nye forskningsområder, m.m.

Én aktivitet med strategiske tiltak for SSH (8.8):

Strategiske aktiviteter

SSH: Tematisk inndeling
arbeidsprogram for ssh
Arbeidsprogram for SSH
 • Angir de årlige prioriteringeneunder programmet og beskriver utlysningstemaer (topics)
 • Activities og Areas vil være de samme gjennom hele programperioden
 • Det utlyses ikke nødvendigvis midler innen alle Areas hvert år
 • Arbeidsprogram 2013 blir publisert 10. juli 2012 med søknadsfrist 31. januar 2013.
 • Budsjett 2013: 104 mill. euro
viktige nyheter i 2013 utlysningen
Viktige nyheter i 2013-utlysningen
 • Høyere budsjett
 • Færre og mindre store prosjekter
 • Betydelig flere små og mellomstore forsknings-prosjekter
 • To prosjekter blir finansiert for topics med flest gode prosjektsøknader
 • Fortsatt sterk vektlegging av innovasjon
 • Mange topics knyttet til sosiale og økonomiske utfordringer, velferds-tjenester og migrasjon
 • Interessante muligheter for humaniora: flerspråklighet, medier, kulturarv
kontaktpersoner og informasjon
SSHTom-Espen Møller Tlf.: 22 03 72 23, e-post: temo@rcn.no

Solbjørg Rauset (humaniora) Tlf.: 22 03 73 98, e-post: sol@rcn.no

Motta nyhetsbrev på e-post om samfunnsvitenskap og humaniora i 7 RP: Send e-post til Tom-Espen Møller: temo@rcn.no

Kontaktpersoner og informasjon
pg kultur rsrapport 2012
PG Kultur : Årsrapport 2012

DM 8. mai 2012 – Tor Lunde Larsen / Jon Holm

kultur kult
Kultur (KULT)
 • Humanistisk og samfunnsvitenskapelig forskning som bidrar med kunnskap om de kulturelle forutsetningene for samfunnsutvikling i fortid, nåtid og fremtid.
 • Kultur forstås her som den horisonten vi tenker, kommuniserer og handler innenfor; menneskers språk, uttrykks­former, normer, verdier og adferd.
 • Merkingen gjelder også for prosjekter som omhandler forhold utenfor Norge/norske forhold.
kultur undermerkinger
Kultur: Undermerkinger
 • Samfunnets verdigrunnlag (KULTVERD)
 • Kulturmangfold (KULTMANG)
 • Kulturelle og naturlige omgivelser (KULTOMG)
 • Språk, medier og kommunikasjon (KULTKOMM)
 • Vitenskap og samfunn (KULTVIT)
status
Status
 • Samfunnsutviklingens kulturelle forutsetninger er definert som et hovedsatsningsområde i Forskningsrådets strategi 2009 - 2012
 • Det fins et uutnyttet potensiale innenfor humaniora og samfunnsvitenskap når det gjelder kunnskapsproduksjonen om samfunnsutfordringer:
  • demografiske endringer
  • teknologi- og medieutvikling
  • klimaendringer og miljøødeleggelse
  • globalisering og migrasjon
  • økonomiske kriser
  • økt sosial ulikhet
  • kulturelt mangfold
de viktigste programmene 2011
De viktigste programmene 2011
 • Grunnforskning
  • Kulturell verdsetting 27 mill
  • Program for samisk 13 mill
  • ELSA 3 mill
 • Handlingsrettede programmer
  • Miljø 2015 4 mill
  • Latin-Amerika 3 mill
  • Norglobal 3 mill
  • VAM 3 mill
 • Store programmer
  • Verdikt 36 mill
  • NORKLIMA 2 mill
  • FUGE 2 mill
utfordringer framover omr der
Utfordringer framover - områder
 • SAMKUL
  • Stor søkning – stort potensial – send mer penger!
 • Økt innsats i programmene
  • Skal innsatsmål i store program tallfestes?
  • Trenger vi mer i handlingsretta kulturforskning?
 • Innovasjon i offentlig sektor
  • Kulturelle forutsetninger for innovasjon
 • Forberede norske forskere for Horizon 2020
  • Kultur- og samfunnsperspektiver er gjennomgående
 • Ansvarlig forskning og innovasjon
  • Samfunnsvitere og humanister kan bidra til en bedre forståelse av forholdet mellom forskning, kultur og politikk
utfordringer framover tema
Utfordringer framover - tema
 • Velferd, by og land
  • Urbanisering
  • Regional utvikling rundt ressursbaserte næringer
 • Kultur, kulturarv og reiseliv
  • Utvikling av unike opplevelser er et av reiselivsnærings viktigste fokusområder
 • Grønn humaniora
  • Forholdet mellom natur og kultur
 • Bredt anlagt sikkerhetsforskning
  • Sikkerhet handler også om kultur…
  • Politisk kultur og språkbruk, samfunnsmessig tillit, medieutvikling, majoritets- og minoritetsrelasjoner