kaukol mp ja maakaasumittauksen s hk nsy t n toteutus elf rs rjning f r v rme och naturgasm tning
Download
Skip this Video
Download Presentation
Mats Düne Fortum Power and Heat Ab

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

Mats Düne Fortum Power and Heat Ab - PowerPoint PPT Presentation


 • 189 Views
 • Uploaded on

Kaukolämpö- ja maakaasumittauksen sähkönsyötön toteutus Elförsörjning för värme- och naturgasmätning. Mats Düne Fortum Power and Heat Ab. Målet med arbete. Granska mätutrustningens krav för elförsörjning. Granska hurudana krav fjärravläsningens kommunikationsutrustning ställer.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Mats Düne Fortum Power and Heat Ab' - annot


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
kaukol mp ja maakaasumittauksen s hk nsy t n toteutus elf rs rjning f r v rme och naturgasm tning

Kaukolämpö- ja maakaasumittauksensähkönsyötöntoteutusElförsörjning för värme- och naturgasmätning

Mats Düne

Fortum Power and Heat Ab

m let med arbete

Målet med arbete

 • Granska mätutrustningens krav för elförsörjning.
 • Granska hurudana krav fjärravläsningens kommunikationsutrustning ställer.
 • Granska allmänna krav för elförsörjningen.
 • Planera elförsörjningen för mätutrustningen.
olika slags m tare

Olika slags mätare.

 • Allmännaste mätare hos Fortum:
 • Fjärrvärme:
 • EVL –mätare: 9-, 10- och 11EVL.
 • Kamstrup, Multical
 • Krohne flödesmätare
 • Gas:
 • Landis + Gyr, G350
 • Flonidan, Uniflo1200 konverter
evl m tare

EVL -mätare

9EVL (11EVL) med Modem

10EVL -mätare

 • Magnetisk mätning
 • 1h logger i 9- och 11EVL (tilläggs kort)
 • 230 VAC -nätspänning
multical

Multical

 • Mätning med ultraljudsteknik
 • 1h logger (tilläggs kort)
 • Batteridrift
 • 24 VAC och 230 VAC -nätspänning

Multical -mätare

krohne

Krohne

 • Magnetisk mätning
 • För stora flöden
 • 24 VDC, 200 VAC och 230 VAC -nätspänning

Krohne -flödesmätare

landis gyr g350

Landis + Gyr, G350

 • Mätning med ultraljudsteknik
 • Endast batteridrift

G350 - gasmätare

uniflo1200 konverter

Uniflo1200 -konverter

 • Konverterar gas volym för att motsvara normalförhållanden (1 bar, 0°C)
 • 1h logger
 • Batteridrift (utan modem)
 • 230 VAC -nätspänning

Uniflo1200 konverter med turbinmätare

kommunikationsutrustning

Kommunikationsutrustning

 • P2P GSM
 • Modem
 • Radionät
 • Router
 • Koncentrator
 • Modem
modem

Modem

EM200Gi –modem

E120GiME -elmätare

 • GSM/GPRS
 • Endast 230 VAC -nätspänning
 • Elmätare, M-Bus –anslutning
 • logger
 • GSM/GPRS
 • Endast 230 VAC -nätspänning
radion t

Radionät

 • Tillämpar sig inteförtimmätning i storskala
 • RouterochKoncentrator
  • Batteridrift
  • 24 VAC och 230 VAC -nätspänning
 • Modem 6
  • 24 VAC och 230 VAC -nätspänning

Komponenter i radionätet

krav f r elf rs rjningen

Krav för elförsörjningen

 • Energibolaget:
 • All såld energi blir mätt, rätt mängd blir fakturerad.
 • Lagar:
 • Elsäkerhetslagen -> Handels- och industriministeriets beslut om elanläggningars säkerhet (1999).
 • Lag om mätinstrument (2011), ”skydd mot förvanskning av uppgifter”.
 • Elsäkerhet
 • Elinstallationstandard, SFS6000.
finsk energiindustri rf energiateollisuus ry

Finsk Energiindustri rf /Energiateollisuusry

 • Generell guide för elförsörjningen:
 • Kabel: MMJ 3x1,5 mm² S
 • 10 A säkring
 • Kopplas före elmätaren i centralen
koppling i el centralen

Koppling i el centralen

 • Från samma central som värmefördelningscentralen / brännaren är kopplad till.
 • Samma fas som värmefördelningscentralen / brännaren
 • Säkringen skall vara möjlig att förse med sigill (kåpa eller bakom lucka).
koppling i m tningscentralen

Koppling i mätningscentralen

 • Kopplingsdosa eller service – brytare?
 • Tillräckligt med utrymme för mätutrustningen
 • 170 cm höjd från golvet
tillf llig elf rs rjning

Tillfällig elförsörjning

Uppvärmningen börjar ofta före fastigheten är klar. Byggföretaget står för värmekostnaderna.

 • Mätaren kopplas till värmefördelningscentralen.
 • Mätaren kopplas till brännarens automatik.
 • Mätningen har alltid el då det är möjligt att använda energi
slutsatser

Slutsatser

 • En utredning över mätutrustningen och dess krav för elförsörjningen.
 • Grundprincipen hur elförsörjningen skall förverkligas är mycket lik i mätning av både fjärrvärme och naturgas.
 • Klar grund för anvisningar som skall göras åt entreprenörer
ad