hra kayitli sati lar n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
İHRAÇ KAYITLI SATIŞLAR PowerPoint Presentation
Download Presentation
İHRAÇ KAYITLI SATIŞLAR

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 50

İHRAÇ KAYITLI SATIŞLAR - PowerPoint PPT Presentation


 • 429 Views
 • Uploaded on

İHRAÇ KAYITLI SATIŞLAR. İHRAÇ KAYDIYLA SATIŞ. Fatura da; KDV. Md. 11/c KDV. Gn.Tbl. 23/c “ŞERH” yazılır. İHRAÇ KAYITLI SATIŞ FATURASI. İhracatçılara, ihraç kaydıyla yapılan satışlarda normal fatura düzenlenir . Fatura üzerinde malın tabi olduğu oran üzerinden KDV hesaplanır.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'İHRAÇ KAYITLI SATIŞLAR' - annona


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
hra kaydiyla sati
İHRAÇ KAYDIYLA SATIŞ

Fatura da;

KDV. Md. 11/c

KDV. Gn.Tbl. 23/c

“ŞERH” yazılır.

hra kayitli sati faturasi
İHRAÇ KAYITLI SATIŞ FATURASI
 • İhracatçılara, ihraç kaydıyla yapılan satışlarda normal fatura düzenlenir.
 • Fatura üzerinde malın tabi olduğu oran üzerinden KDV hesaplanır.
 • Faturaya “3065 sayılı KDV kanunu hükümlerine göre ihraç edilmek şartıyla teslim edildiğinden KDV tahsil edilmemiştir” şerh’i yazılır. (KDV.GT.23.c. ve KDV Kn. Md. 11 / c )
 • İhraç kaydıyla satışlarda, KDV açısından fatura tarihini izleyen ay başından itibaren üç tam ay içinde ihracatın gerçekleşmesi gerekir. (KDV. Kn.Md.11-1-c(3297.say.Kn.3.md.ek.bnt.3.prg.)
rnek 1
ÖRNEK – 1
 • Ege A.Ş; Spor Malzemeleri üretmektedir.
 • 201x Mayıs ayı satışları toplamı 100.000.- L.’dır.
 • Bu satışın 80.000.- T.L kısmı yurt içi alıcı Ada A.Ş’yedir.
 • 20.000.- T.L kısmı ise ihracatçı Bakar A.Ş’ye,ihraç kaydıyla yapılan satışlardır.
 • Yurt içi alışlarının toplamı ise satıcı Yakar A.Ş’ den olup toplam 65.000 L.’lık ilkmaddeden oluşmaktadır.
 • (KDV oranı:%18 ‘dir).

Kaynak: Prof. Dr. İbrahim LAZOL U.Ü. İ.İ.B.Fakültesi “Genel Muhasebe”

Ekin Kitabevi - 2011 17.Baskı.

ali ve sati lar
ALIŞ VE SATIŞLAR
 • Mayıs ayı satış ve alışlara ait dağılımı;
 • Satışlar Toplamı..............:100.000.-L.

Yurt İçi Satışlar…...……: 80.000.-L.

İhraç Kaydı ile Satışlar..: 20.000.-L.

 • Alışlar Toplamı: 65.000.- L.’dır .
ali ve sati larin kdv tutari
ALIŞ VE SATIŞLARIN KDV TUTARI
 • Mayıs Dönemi Hesaplanan K.D.V: 18.000.- T.L
 • Satışlar Toplamı : 100.000.- x %18 = 18.000.- T.L

Yurt İçi Satış ………: 80.000.- x %18 = 14.400.-

İhraç Kaydıyla Satış: 20.000.- x %18 = 3.600.-

 • Mayıs Dönemi İndirilecek K.D.V: 11.700.- T.L

-Yurt içi üretim için KDV 65.000 x %18 = 11.700.-

rnek may s ay nda 20 000 t l tutar nda mal ihra kayd yla sat lm t r kdv 18 dir
ÖRNEK: Mayıs ayında 20.000.- T.L tutarında mal ihraç kaydıyla satılmıştır. KDV % 18 ‘dir.

Not: İhraç kaydıyla yurt içi satışlarda 600 YURT İÇİ SATIŞLAR HS. Kullanılır.

hra kayitli sati kaydi alternatif
İHRAÇ KAYITLI SATIŞ KAYDI- Alternatif

Uygulamada; 120 Alıcılar Hesabına 23.600.- lira yazıp, Gümrük Beyannamesi İhraç Kaydıyla Satış yapan firmaya geri geldiğinde (İhracatçı Firma Tarafından Gönderildiğinde) 120. Alıcılar hesabına alacak, 192. Diğer KDV, hesabına borç kaydedildiği de görülmektedir.

g b geld nde tec l
GÇB – GELDİĞİNDE TECİL

Not: Yukarıdaki kayıt malı alan ihracatçı firmanın, GÇB’yi veya örneğini, ya da malın ihraç edildiğine dair yazıyı, imalatçıya göndermesi halinde yapılır. Bu işlem iharaç kayıtlı satılan malın KDV beyanı için önemlidir.

slide12
Mayıs Ayı; YURT İÇİ SATIŞ KAYDI - ÖRNEK: Mayıs ayında 80.000.- T.L tutarında mal yurt içinde satılmıştır. KDV % 18 ‘dir.
slide13

Mayıs ayı YURT İÇİ MAL VE HİZMET ALIŞI - ÖRNEK: Mayıs ayı içinde üretim girdisi olarak 65.000.- L .’lık ilkmadde ve malzeme satın alınmıştır. KDV. %18 ‘dir.

mayis ayi kdv hesaplarinin tasn f
MAYIS AYI KDV HESAPLARININ TASNİFİ
 • a- Hesaplanan KDV (80.000+20.000 x %18): 18.000.-
 • b- İndirilecek KDV ( 65.000- x %18)………..: 11.700.- _-_________
 • c- Ödenmesi Gereken KDV ( a – b = c )……: 6.300.-
 • d- Tecil Edilebilir KDV ( 20.000- x %18 )……: 3.600.-

_-_________

 • e- Ödenecek KDV ( c – d = e ) ……………: 2.700.-
 • (6.300 – 3.600 = 2.700.-)
may s ay kdv mahsup kapani kaydi
Mayıs Ayı; KDV MAHSUP – KAPANIŞ KAYDI

Not:İhraç kaydıyla satış nedeniyle tecil edilen KDV tutarı ödenmesi gereken vergi tutarı içinden ayrılır.

hracat 3 ay i inde ger ekle t nde ihra kay tl sat ta tecil edilen kdv terkin edilir
İHRACAT (3 ay içinde) GERÇEKLEŞTİĞİNDE:ihraç kayıtlı satışta tecil edilen KDV terkin edilir.
hracat ay nde ger ekle mezse
İHRACAT ÜÇ AY İÇİNDE GERÇEKLEŞMEZSE
 • Bu durumda;
 • Tecil olunan vergi tahakkuk ettirildiği tarihten itibaren, gecikme zammı ile birlikte tahsil olunur. (KDV. Kn.Md.11-1- c (3297.say.Kn.3.md.ek.bnt.3.prg.)
 • Yani;
 • İhracat 3. ay içinde gerçekleşmezse, tecil edilen vergi ödenecek vergiye devredilir.
 • Diğer taraftan;
 • İhracat 3. ay içinde gerçekleşmezse, alıcıdan tahsil edilmeyen vergi de alıcı heasına borç kaydedilir.
hracat 3 ay i inde ger ekle mezse tecil edilen vergi denecek vergiye d n r
İhracat 3. ay içinde gerçekleşmezse, tecil edilen vergi ödenecek vergiye dönüşür.

Bu vergi ihraç kayıtlı satışın yapıldığı KDV döneminde, 360 hesaptan çıkarılmış, 392 hesaba alacak kayıt edilmişti. Yani, Tecil edilmişti. İhracatın 3 ay içinde gerçekleşmemesi halinde, sözkonusu vergi tutarı 360 hesaba yeniden devir edilmiş olur.

hracat 3 ay i inde ger ekle mezse al c dan tahsil edilmeyen vergi al c heas na devredilir
İhracat 3. ay içinde gerçekleşmezse, alıcıdan tahsil edilmeyen vergi alıcı heasına devredilir.

Bu vergi ihraç kayıtlı satışın yapıldığı KDV döneminde, 120 hesap yerine, 192 hesaba borç kayıt edilmişti.

İhracatın gerçekleşmemesi halinde, bu defa 120 hesaba yeniden devredilir.

rnek 2 hra kayitli sati larda ade alinacak kdv n n tahs l
ÖRNEK - 2 İHRAÇ KAYITLI SATIŞLARDAİADE ALINACAKKDV’NİN TAHSİLİ
hra kaydiyla sati b lg ler
İHRAÇ KAYDIYLA SATIŞ BİLGİLERİ
 • Spor Malzemeleri üreten Ege A.Ş’ nin Temmuz 201x. ayı satışlarının toplamı 100.000.- TL’ dır.
 • Bu satışın 80.000-TL’lık kısmı yurt içi alıcı

AB. A.Ş’ ye yapılan yurt içi satıştır.

 • 20.000-TL’lık kısmı ise ihracatçı BC A.Ş’ ye yurt dışı ihraç kaydı ile yapılan satıştır.
 • Yurt içi alışları toplamı ise satıcı CD A.Ş’ den yaptığı 95.000.- TL ’lık ilkmadde ve malzeme alışlarından oluşmaktadır.
 • Genel KDV oranı:%18’dir.
rnek temmuz ay nda 20 000 t l l k ihra kayd yla yap lan sat kayd
ÖRNEK: Temmuz ayında 20.000.- T.L’lık ihraç kaydıyla yapılan satış kaydı:

Not: İhraç kaydıyla yurt içi satışlarda 600 YURT İÇİ SATIŞLAR HS. Kullanılır. 601.Yurt Dışı Satışlar Hesabı Gelir Tablosu ve Ulusal Yurt Dışı Satışlar bilgisi için yanıltıcı olur.

temmuz ayi kdv hesaplari
TEMMUZ AYI KDV HESAPLARI

a- Hesaplanan KDV ………………… 18.000.-

(80.000- + 20.000-x %18)

b- İndirilecek KDV …………………… 17.100.-

(95.000- x %18)

c- Ödenmesi Gereken KDV (a – b = c) .. 900.-

d- Tecil Edilebilir KDV ………………… 3.600.-

(20.000- x %18)

e- İade Alınacak KDV ( c – d = e ) … 2.700.-

(İade Al. KDV=Tecil Ed. KDV–Öd. Gereken KDV)

temmuz kdv mahsup kapani kaydi
Temmuz KDV MAHSUP – KAPANIŞ KAYDI

Ödenecek KDV çıkmaması (yetmemesi) durumunda,Tecil edilemeyen KDV tutarı, devletten iade alınır. (İade Alınacak KDV)

slide28

Temmuz Ayı Dönemi KDV Mahsubundan Aşağıdaki Sonuçlar Çıkmaktadır.* İşletmenin Temmuz ayı KDV mahsubu sonunda 900.-TL ödenecek vergisi çıkmıştır. * İşletmenin Temmuz ayı sonu itibarıyla Tecil Edilebilir KDV tutarı 3.600.- TL dır.* Tecil Edilebilir KDV’den tecil edilemeyen kısmı (3.600 – 900 = 2.700.- Lira) vergi idaresinden tahsil edilebilecek tutardır. * İşletme bu alacağını SGK ve diğer vergilere mahsup edebileceği gibi, vergi idaresinden ilgili belgeleri ibraz ederek tahsil edebilir.

slide29
İADE ALINACAK KDV DEVİR KAYDI İhraç kayıtlı satışlarda iadeye konu olan KDV tutarının iadesi talep edilir.

İşletme isterse KDV alacağını vergi ve SGK borcuna mahsup edebilir.

hracatin ay nde ger ekle mes hal nde
İHRACATIN ÜÇ AY İÇİNDE GERÇEKLEŞMESİ HALİNDE:
 • “Söz konusu malların ihracatçıya teslimini izleyen ay başından itibaren üç ay içinde ihracın gerçekleşmesi durumunda, tecil edilen KDV terkin olunur”.
 • (KDV. Kn.Md.11-1-c(3297.say.Kn.3.md.eklenen bent)
 • İhracat gerçekleştiğinde ve belgeler imalatçıya gönderildiğinde Tecil / Terkinyevmiye kaydı yapılır.
tec l ed len verg n n terk n
TECİL EDİLEN VERGİNİN TERKİNİ

İhraç kaydıyla satılan malın ihracatının gerçekleşmesi halinde,

Tecil edilen 900 L’lık vergi terkin edilir. 2.700.- T.L iadesi istenmiştir.

slide33
İade alınacak KDV‘nin belgeleri vergi idaresine ibraz edildiğinde iade alınacak KDV tutarı ilgili alacak hesabına devredilir.
kdv ade alaca inin tahs l
KDV İADE ALACAĞININ TAHSİLİ

NOT: Mahsup da edilebilir.

hracat ay nde ger ekle mezse1
İHRACAT ÜÇ AY İÇİNDE GERÇEKLEŞMEZSE
 • Bu durumda;
 • Tecil olunan vergi tahakkuk ettirildiği tarihten itibaren, gecikme zammı ile birlikte tahsil olunur. (KDV. Kn.Md.11-1- c (3297.say.Kn.3.md.ek.bnt.3.prg.)
 • Yani;
 • İhracat 3. ay içinde gerçekleşmezse, tecil edilen vergi ödenecek vergiye devredilir.
 • Diğer taraftan;
 • İhracat 3. ay içinde gerçekleşmezse, alıcıdan tahsil edilmeyen vergi de alıcı heasına borç kaydedilir.
tecil edilen verginin denecek vergiye devri
Tecil edilen verginin ödenecek vergiye devri

Bu vergi ihraç kayıtlı satışın yapıldığı KDV döneminde, 360 hesaptan çıkarılmış, 392 hesaba alacak kaydedilerek tecil edilmişti.

İhracatın gerçekleşmemesi halinde, bu vergi tutarı 360 hesaba yeniden devir edilmiş olmaktadır.

a l c dan tahsil edilmeyen verginin al c heas na devri
Alıcıdan tahsil edilmeyen verginin alıcı heasına devri:

Bu vergi ihraç kayıtlı satışın yapıldığı KDV döneminde, 120 hesap yerine, 192 hesaba borç kayıt edilerek alıcıdan tahsil edilmemişti.

İhracatın gerçekleşmemesi halinde, bu vergi tutarı 120 hesaba yeniden devir edilmiş olmaktadır

hra kaydiyla mal alimi1
İHRAÇ KAYDIYLA MAL ALIMI
 • İhraç kaydıyla mal alışı yapan firma;
 • a- Üretici firmadan ticari fatura karşılığında malı satın alır.
 • b- İhraç kaydıyla alış faturasında; “3065 sayılı KDV kanunu hükümlerine göre ihraç edilmek şartıyla teslim edildiğinden KDV tahsil edilmemiştir.” “şerh”inin bulunması gerekir.
 • c- İhracatın üç ay içinde gerçekleştirilmesi zorunludur,
 • d- İhraç kaydıyla mal alan firma, aldığı ürünü başka bir firmaya ihraç kaydıyla satamaz. Satarsa ihraç kayıtlı satış ve tecil terkin geçersiz olur.

Yaser GÜRSOY

hra kaydiyla mal alimi2
İHRAÇ KAYDIYLA MAL ALIMI
 • e- İhraç kaydı ile malı satın alan ihracatçı, malın ihracatını gerçekleştirdiğinde, imalatçı firmaya bir yazı düzenleyip verir.
 • Bu yazıda; (27.s.n.KDV G. Tebği. ve 99.s.n.KDV G. Tebği).
 • - Gümrük Beyannamesinin tarihi ve sayısı,
 • - İmalatçının; adı, soyadı veya unvanı, bağlı olduğu vergi dairesi ve vergi kimlik numarası,
 • - İhraç kayıtlı fatura veya benzeri belgenin tarihi, numarası, mal veya hizmetin cinsi, miktarı, bedeli, KDV oranı ve hesaplanan KDV ‘si tutarının, gösterilmesi gerekmektedir.
 • f- İhraç kaydıyla mal satın alan (ihracatçı) firma, satın aldığı malların ihraç edilmesi halinde, imalatçılara düzenlediği yazıların bir listesini devam eden ayın on beşi (15) akşamına kadar bağlı bulunduğu (ihracatçının kendi) vergi dairesine vermesi gerekir. (113. s.n. KDV G. Tebliği)
hra kaydiyla mal alimi3
İHRAÇ KAYDIYLA MAL ALIMI
 • ÖRNEK: Ada A.Ş ihracatçı (aracı), Ege A.Ş ise üretici (imalatçı) firmadır.
 • Ada A.Ş ile Ege A.Ş arasında, 15.09.201x tarihinde 100.000.- Euro tutarında ihraç kaydı ile mal alış, satış sözleşmesi yapılmıştır.
 • İhraç kaydı ile alış faturası 16.09.201x tarihinde Ege A.Ş. tarafından Ada A.Ş adına düzenlenmiş olup, mallar Ada A.Ş ’ne sevk edilmiştir.
 • 16.09.201x tarihinde 1.( € ) = 2,5000 liradır.

Yaser GÜRSOY

h kyt ali ve hracat
İH. KYT. ALIŞ ve İHRACAT
 • İhraç kayıtlı olarak malı alan firma normal ihracat gibi
 • 120 ALICILAR HS. ‘na 220.000.- borç,
 • 601 YURT DIŞI SATIŞLAR HES.’na 220.000.- Alacak kaydeder.
h kyt sati larda kur farki
İH. KYT. SATIŞLARDA KUR FARKI
 • Üretici Ege A.Ş, ihracatçı Ada A.Ş ‘den 16.09.201x tarihli, 1. €= 2,5000 eurodan kayıtlı 100.000.- euro tutarındaki ihraç kaydı ile satış faturası bedelini 30.10.201x tarihinde tahsil etmiştir.
 • Tahsil günü T.C. Merkez Bankası kuru; 1 Euro = 2,6000 liradır.
 • İmalatçı Ege A.Ş tarafından, 30.10.201x tarihinde kur farkı faturası aşağıdaki şekilde düzenlenir ve kaydedilir.
 • Tahsil edilen tutarı:100.000.- € x 2,6000 = 260.000.- T.L
 • Tahsil edilecek tutar:100.000.- € x 2,5000 = 250.000.- T.L
 • Ege A.Ş lehine oluşan kur farkı: 10.000.- T.L ‘dir.
 • İç yüzde ile KDV tutarı hesaplanır ve ayıklanır.
 • 10.000.- x 18 / 118 = 1.525,42 KDV tutarıdır.
 • 10.000 – 1.525,42 = 8.474.58 Kur farkı faturası KDV hariç tutarıdır. .
h kyt ali larda kur farki
İH. KYT. ALIŞLARDA KUR FARKI
 • Yukarıdaki örnek ele alındığında;
 • İhracatçı Ada A.Ş tarafından, 30.10.201x tarihinde kur farkı faturası aşağıdaki şekilde kaydedilir.
 • Ege A.Ş ödenen tutar: 100.000.- € x 2,6000 = 260.000.- T.L
 • Ödenmesi gereken tutar:100.000.- € x 2,5000 = 250.000.- T.L
 • Ada A.Ş aleyhine oluşan kur farkı: 10.000.- T.L ‘dir.