Zamojska Specjalna
Download
1 / 15

Zamojska Specjalna Podstrefa Ekonomiczna - PowerPoint PPT Presentation


 • 122 Views
 • Uploaded on

Zamojska Specjalna Podstrefa Ekonomiczna. -next-. Zamojska Specjalna Podstrefa Ekonomiczna. Zamojska Specjalna Podstrefa Ekonomiczna. PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAMOŚCIU - POŁOŻENIE.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Zamojska Specjalna Podstrefa Ekonomiczna' - annick


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Zamojska specjalna podstrefa ekonomiczna

Zamojska Specjalna

Podstrefa Ekonomiczna

-next-


Zamojska specjalna podstrefa ekonomiczna

Zamojska Specjalna Podstrefa Ekonomiczna

Zamojska Specjalna Podstrefa Ekonomiczna

PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAMOŚCIU - POŁOŻENIE

Zamość położony jest w południowo-wschodniej Polsce na skraju Wyżyny Lubelskiej w bezpośrednim sąsiedztwie Roztocza i Roztoczańskiego Parku Narodowego.

W odległości 60 km od Zamościa znajdują się polsko-ukraińskie przejścia graniczne: Hrebenne-Rawa Ruska (drogowe i kolejowe; kierunek Warszawa-Lwów), Hrubieszów-Izov (kolejowe; kierunek Górny Śląsk-Kijów), Zosin-Uściług (drogowe; kierunek centralna Polska-Kijów).

Przez miasto przebiega droga krajowa S-17 łącząca Warszawę ze Lwowem, będąca fragmentem korytarza transportowego Via Intermare: Morze Bałtyckie-Morze Czarne, droga krajowa nr 74 łącząca Przejście Graniczne Zosin-Uściług z centralną Polską oraz Linia Hutnicza Szerokotorowa łącząca Górny Śląsk z ukraińskim i rosyjskim systemem kolejowym.

Położenie Zamościa na przecięciu międzynarodowych szlaków drogowych I kolejowych, w pobliżu granicy polsko-ukraińskiej, stwarza bardzo korzystne warunki do obsługi handlu międzynarodowego i tranzytu oraz organizacji centrów logistycznych ukierunkowanych na współpracę z Ukrainą.

-next-


Zamojska specjalna podstrefa ekonomiczna

Zamojska Specjalna Podstrefa Ekonomiczna

PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAMOŚCIU c.d.

 • Powierzchnia - 30,5 km²

 • W mieście mieszka ponad 66 500 osób

 • W Powiecie Zamojskim mieszka ponad 100 000 osób

 • 66 % ludności jest w wieku produkcyjnym

 • Na 4 Wyższych Uczelniach studiuje ponad 7 000 potencjalnych pracowników

  Miasto Zamość posiada aktualny miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

-next-


Zamojska specjalna podstrefa ekonomiczna

Zamojska Specjalna Podstrefa Ekonomiczna

Specjalna Strefa Ekonomiczna (SSE) - wyodrębniony administracyjnie obszar ze szczególnym przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej na korzystniejszych warunkach. SSE to miejsce podlegające specjalnemu ulgowemu traktowaniu podatkowemu, gdzie przedsiębiorca może rozpocząć działalność gospodarczą na specjalnie przygotowanym terenie, który jest uzbrojony i pozwala prowadzić działalność obiętą ulgami w podatku dochodowym.

Specjalne Strefy Ekonomiczne tworzone są w celu:

* przyspieszania rozwoju gospodarczego polskich regionów,

* rozwoju i wykorzystania nowych rozwiązań technicznych i technologicznych w

gospodarce narodowej,

* zwiększenia konkurencyjności produktów i usług,

* zagospodarowania majątku poprzemysłowego i infrastruktury,

* tworzenia nowych miejsc pracy.

W SSE przedsiębiorca może otrzymać następujące przywileje:

* zwolnienie podatkowe (CIT – osoby prawne lub PIT – osoby fizyczne)

stanowiące regionalną pomoc publiczną,

* działkę w pełni przygotowaną pod inwestycje po konkurencyjnej cenie,

* darmową pomoc przy załatwianiu formalności związanych z inwestycją,

* zwolnienie od podatku od nieruchomości.

Dopuszczalna wysokość pomocy regionalnej jaką może uzyskać przedsiębiorca zależna jest od:

* lokalizacji inwestycji,

* wysokości nakładów inwestycyjnych,

* kosztów zatrudnienia nowych pracowników,

* wielkości przedsiębiorstwa ubiegającego się o zwolnienie podatkowe.

-next-Zamojska specjalna podstrefa ekonomiczna

Zamojska Specjalna Podstrefa Ekonomiczna

Wielkość zwolnienia podatkowego z tytułu kosztów nowej inwestycji wynosi:

 • 50% poniesionych wydatków inwestycyjnych dla przedsiębiorców dużych;

 • 60% dla przedsiębiorców średnich;

 • 70% dla przedsiębiorców małych.

Za wydatki kwalifikujące się do objęcia pomocą uznaje się koszty inwestycji poniesione na terenie strefy w trakcie obowiązywania zwolnienia, na:

 • nabycie gruntów lub prawa ich użytkowania wieczystego

 • nabycie albo wytworzenie we własnym zakresie środków trwałych

 • rozbudowę i modernizację istniejących środków trwałych

 • nabycie wartości niematerialnych i prawnych związanych z transferem technologii przez nabycie praw patentowych, licencji, know-how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej

-next-


Zamojska specjalna podstrefa ekonomiczna

Zamojska Specjalna Podstrefa Ekonomiczna

Warunki korzystania z pomocy publicznej:

- koszty inwestycji – min. 100 tys. EUR;

- udział własny – co najmniej 25%;

- prowadzenie działalności nie krócej niż przez 5 lat od zakończenia inwestycji, dla MŚP – 3 lata;

- utrzymanie nowo utworzonych miejsc pracy przez okres nie krótszy niż 5 lat, dla MŚP 3 lata;

- nieprzenoszenie własności składników majątku przez 5 lat od wprowadzenia do ewidencji środków trwałych, dla MŚP – 3 lata.

-next-


Zamojska specjalna podstrefa ekonomiczna

Zamojska Specjalna Podstrefa Ekonomiczna

Forma własności gruntów wnoszonych do strefy:

1.SKARB PAŃSTWA

2.GMINA

Koszty i zyski Miasta Zamość z tytułu utworzenia ZSPE:

KOSZTY:

Zakup gruntów przez Miasto Zamość

Zmiana Planu Zagospodarowania Przestrzennego

Uzbrojenie gruntów (drogi, sieci)‏

ZYSKI:

Nowe inwestycje

Nowe miejsca pracy

-next-


Zamojska specjalna podstrefa ekonomiczna

Zamojska Specjalna Podstrefa Ekonomiczna

Przykład obliczania wysokości pomocy publicznej

Nakłady inwestycyjne (w PLN):

 • Grunt – 2 mln

 • Budynek – 5 mln

 • Inne środki trwałe – 5 mln

  Razem: 12 mln

  Pomoc publiczna (50%): 6 mln

-next-


Zamojska specjalna podstrefa ekonomiczna

Zamojska Specjalna Podstrefa Ekonomiczna

Jak znaleźć się w Zamojskiej Specjalnej Podstrefie Ekonomicznej

Procedura uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w Zamojskiej Specjalnej Podstrefie Ekonomicznej:

- złożenie Zgłoszenia Inwestora z opisem planowanego projektu inwestycyjnego;

- przystąpienie do przetargu ogłoszonego przez ARP S.A.;

- złożenie oferty w procedurze przetargowej;

- otrzymanie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie

Specjalnej Strefie Ekonomicznej (grunty w obrębie Miasta Zamość);

Inwestorzy, którzy otrzymają zezwolenie, automatycznie uzyskują prawo

do zwolnień z podatku dochodowego oraz zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Zamościa z dnia 26 października 2009 roku z podatku

od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną

dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie

Zamojskiej Specjalnej Podstrefy Ekonomicznej.

-next-


Zamojska specjalna podstrefa ekonomiczna

Zamojska Specjalna Podstrefa Ekonomiczna

W dniu 25 sierpnia 2008 roku Rada Miejska w Zamościu podjęła Uchwałę

Nr XXII/211/08, w sprawie wyrażenia zgody na objęcie Specjalną Strefą Ekonomiczną

EURO – PARK MIELEC gruntów położonych na terenie Miasta Zamość

o łącznej powierzchni ponad 35 ha

I. Działki o numerach: 12 i 14/40, w arkuszu mapy ewidencyjnej 7, położonych przy

ul. Szczebrzeskiej, o łącznej powierzchni 27,1494 ha

II. Działka o numerze 243/5, w arkuszu mapy ewidencyjnej 18, przy ul. Starowiejskiej i Kilińskiego, o powierzchni 7,57 ha

-next-


Zamojska specjalna podstrefa ekonomiczna

Zamojska Specjalna Podstrefa Ekonomiczna

2

2. Tereny przy ul. Starowiejskiej

Łączna powierzchnia7,57 ha

1. Tereny przy ul. Szczebrzeskiej

Łączna powierzchnia 27,15 ha

1

(mapa wybranych terenów inwestycyjnych zgłaszanych do rozszerzenia o specjalną podstrefę ekonomiczną)‏

-next-


Zamojska specjalna podstrefa ekonomiczna

Zamojska Specjalna Podstrefa Ekonomiczna

Kompleks “Szczebrzeska”

-back-


Zamojska specjalna podstrefa ekonomiczna

Zamojska Specjalna Podstrefa Ekonomiczna

Kompleks “Starowiejska”

-back-


Zamojska specjalna podstrefa ekonomiczna

Zamojska Specjalna Podstrefa Ekonomiczna

PRZYDATNE INFORMACJE - DOKUMENTY

Szczegóły oraz wszelkie wymagane załaczniki do pobrania ze strony: www.zamosc.pl

Kontakt:

Urząd Miasta Zamość

Rynek Wielki 13

22-400 Zamość

mgr Tomasz Kossowski

Z-ca Prezydenta Miasta Zamość

tomaszkossowski@zamosc.um.gov.pl

mgr Karol Garbula

karolgarbula@zamosc.um.gov.pl

tel. (084) 677 24 94

tel.: (084) 638 68 02

fax: (084) 639 30 54

Mielecka Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO-PARK:

www.europark.com.pl

-end-