slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Welfare skotu – světlo a vzduch PowerPoint Presentation
Download Presentation
Welfare skotu – světlo a vzduch

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 32

Welfare skotu – světlo a vzduch - PowerPoint PPT Presentation


 • 100 Views
 • Uploaded on

Welfare skotu – světlo a vzduch. partner pro Vás. Jsme specialisté v oblasti: Realizací a rekonstrukcí plochých střech a střešních plášťů Opláštění budov Střešních světlíků, prosvětlovacích pásů Větracích štěrbin a ventilačních systémů pro zemědělství. Černá můra zootechnika….

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Welfare skotu – světlo a vzduch' - annick


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
partner pro v s
partner pro Vás

Jsme specialisté v oblasti:

 • Realizací a rekonstrukcí plochých střech a střešních plášťů
 • Opláštění budov
 • Střešních světlíků, prosvětlovacích pásů
 • Větracích štěrbin a ventilačních systémů pro zemědělství
co je to welfare pohoda zv at
Co je to welfare – pohoda zvířat?
 • Pohoda zvířat je vyvážený stav, ve kterém je zvíře schopno svými vlastními silami se bezproblémově vyrovnat s působením životního prostředí (Broom, 1994).
z sady a krit ria welfare
Zásady a kritéria welfare
 • Odstranění hladu, žízně a podvýživy
 • Odstranění fyzikálních a tepelných faktorů nepohody
 • Odstranění příčin vzniku bolesti, zranění, nemoci
 • Možnost projevů normálního chování
 • Odstranění strachu a deprese (úzkosti)
n co vyhl ek z kon a na zen
Něco vyhlášek, zákonů a nařízení
 • Směrnice rady 98/58/ES
 • Vyhláška 268/2009 Sb.
 • Zákon 246/1992 Sb.
 • Zákon 50/1976 Sb.
 • Vyhláška 137/1998 Sb.

V případě neplnění legislativních požadavků se zemědělské podniky do budoucna (od roku 2013) vystavují riziku dvojích sankcí, a to formou pokuty a formou krácení dotací (v závažných případech až 100% krácení dotací v kombinaci s pokutou).

sv tlo a jeho v znam pro skot
Světlo a jeho význam pro skot
 • denní světlo je pro zvíře nejpřirozenější
 • přirozené světlo má nulový tarif
 • k jeho použití není potřeba žádné energie
 • prosvětlení střechou je až 4x účinnější než stěnou
 • podporuje zdravý vývoj, tvorbu hormonů a reprodukční schopnosti
 • dřívější nástup a lepší zřetelnost říje
 • zlepšuje metabolismus = vyšší přírůstky a větší užitkovost
 • dřívější nástup a lepší zřetelnost říje
 • vyšší % zabřeznutí po 1. inseminaci / místo 60 nárůst na 65% /
 • plně využitá energie z krmiva
st jov po adavky na sv tlo
Stájové požadavky na světlo
 • fyziologické osvětlení – světlo nezbytné k vytvoření příznivých podmínek pro správný průběh příslušných biologických pochodů
 • pracovní osvětlení – světlo určené k zajištění pracovní pohody a hygieny prostředí člověka

Podle zdroje dělíme osvětlení na:

 • denní – jde o přímé sluneční záření, případně difusní záření oblohy
 • umělé – žárovky, zářivky, výbojkyV závislosti na směru, ve kterém se světlo do prostředí dostává :
 • horní
 • boční
 • kombinované
st jov po adavky na sv tlo1
Stájové požadavky na světlo
 • Pro denní osvětlení se při projektování staveb udávají požadované poměry mezi průsvitnou okenní plochou a plochou podlahovou.
 • Požadovaný poměr těchto ploch (okna : podlaha) se uvádí v minimálních požadavcích:

druh a kategorie zvířat okna : podlaha

 • skot obecně 1 : 15
 • žír 1 : 25
 • volné ustájení 1 : 20
st jov po adavky na sv tlo2
Stájové požadavky na světlo

Fyziologické osvětlení (lx)

 • Výkrm skotu min. 25lx
 • Dojnice min. 60lx
 • Dojírna min.200lx

(dle ČSN 36 00 88 – Osvětlování v zemědělských závodech)

Dostatečné osvětlení stájových prostorů je nezbytné pro bezpečnost práce, má význam pro udržování čistoty prostředí, zvířat a technologického vybavení stájí.

prosv tlovac a v trac t rbina
Prosvětlovací a větrací štěrbina
 • přirozený prostup denního světla
 • přirozená cirkulace vzduchu bez nároků na energie
 • odvod vzduchu mezerou zabraňuje postrannímu znečišťování střechy
 • životnost po dobu stavby
 • bez nároků na jakoukoli údržbu
 • proudění vzduchu pod konstrukcí stropu a střechy prodlužuje životnost stavby
 • hodí se ke všem střešním krytinám, zástavba až do sklonu střechy 45 stupňů
viditeln rozd ly po realizaci
Viditelné rozdíly (po realizaci)

prosvětlení střechou je až 4x účinnější než stěnou

zoohygienick po adavky na v tr n
Zoohygienické požadavky na větrání
 • Vzduch ve stájích musí být neustále vyměňován.
 • Maximální výměna je množství vzduchu nutné k zabránění přehřátí stáje teplem vznikajícím při metabolizmu zvířat. To určuje kapacitu ventilačního systému.
 • Minimální výměna vzduchu je množství vzduchu, které je potřebné k zajištění přívodu kyslíku a odvodu oxidu uhličitého, čpavku, prachu a mikrobiálních vedlejších produktů.
st jov po adavky na v tr n
Stájové požadavky na větrání

Obecné požadavky na větrání stájí jsou:

 • větrací zařízení musí mít požadovanou kapacitu
 • větráním musí být rovnoměrně provětrán celý stájový prostor, aby nevznikly tzv.mrtvé kouty
 • větrání nesmí způsobit průvan
 • větrací zařízení je nutné správně a průběžně obsluhovat a udržovat

Větrání může být buď přirozené, které využívá samovolného proudění vzduchu na základě rozdílu teplot a tím i tlaku venkovního a stájového vzduchu (podílí se zde i účinek větru), nebo nucené, kdy se využívá různých ventilátorů.

test st je aneb jak jsme na tom
Test stáje aneb jak jsme na tom
 • Kouřová zkouška:
  • v zimě (<0 ºC)musí být kouř mimo stáj za 15 min.
  • v létě (>20 ºC)musí být kouř mimo stáj do 1 min.
  • ANO
 • Je vzduch ve stáji podobný venkovnímu?
  • ANO
 • Nejsou ve stáji pavučiny?
  • NEJSOU
 • Nejsou ve stáji „mrtvé“ neprovětrané kouty, zvláště v prostoru ležení?
  • NEJSOU
test st je aneb jak jsme na tom1
Test stáje aneb jak jsme na tom
 • Je kvalita vzduchu v boxových ložích stejná jako u krmného stolu?
  • ANO
 • Nepotí se v noci strop nebo vodovodní potrubí?
  • NE
 • Nezdržují se krávy u vrat či delší dobu u napajedel?
  • NE
 • Nezvyšuje se frekvence dýchání?
  • NE
 • Odpovídá měrná kubatura stáje parametru min. 6 m3 na 100 kg živé hmotnosti?
  • ANO
 • Jsou zřetelné „plísňové mapy“ na stropě či stěnách stáje?
  • NE
z kladn parametry spokojenosti zv at
Základní parametry spokojenosti zvířat
 • Minimálně 6m3 vzduchu na 100 kg živé hmotnosti ve stáji.
 • Zajištění vstupu vzduchu v podélných stěnách: při užitkovosti 6 000 l – 0,040 m2/100kg, při užitkovosti 7 000 l – 0,060m2/100kg živé hmotnosti (platí i pro býky)
 • Výstup vzduchu hřebenovou štěrbinou:při užitkovosti 6 000 l – 0,025 m2/100kg,při užitkovosti 7 000 l – 0,037m2/100kg živé hmotnosti
syst my bo n ch v trac ch st n
Systémy bočních větracích stěn
 • Použití u rekonstrukcí, pro celoplošné zakrytí původních otvorů (okna).
 • Plynulé větrání je zabezpečeno osvědčeným lanovým systémem buď ručním či elektrickým.
syst m bo n ch v trac ch st n
Systém bočních větracích stěn
 • Použití pro výplně větších volných okenních otvorů se zabezpečením ideálního rozptýleného světla, náhrada protivětrných plachet.
syst m bo n ch v trac ch st n1
Systém bočních větracích stěn
 • Použití u novostaveb či rekonstrukcí, pro celoplošné zakrytí velkých otvorů, většinou krmišť a leháren.
 • Plynulé větrání je zabezpečeno osvědčeným lanovým systémem buď ručním či elektrickým.
v tr n a osv tlen doj rny
Větrání a osvětlení dojírny
 • Klima dojírny-většinou prádelnový či skleníkový efekt /plně nevyhovující/
 • -minimální výměna vzduchu malé ventilačky, řeší se otevřenými dveřmi a vraty /průvan/
 • -prosvětlení většinou plné prosklené stěny či okna se symbolickými výklopnými ventilačkami
 • Nezřídka výskyt nazelenalých plísní ve spárách obkladů či na povrchu stěn, pavučiny v podhledech
 • Kondenzace vody na povrchu – důsledek nedostatečného větrání
 • Nedostatečné osvětlení pracovních míst dojení /požadavek na dojírnu min. 200 lx, prostor vlastní činnosti dojení – osvětlení vemene a struků na úrovni 500 lx pro dobré rozpoznání změn na vemeni či strucích
 • Neexistence pomocných tepelných zdrojů v prostoru obsluhy v zimním období, což vede ze strany obsluhy k zamezení větrání /dojnicím chlad nevadí, obsluze ano/
v tr n a osv tlen doj rny1
Větrání a osvětlení dojírny
 • Větrání čekárny – hřebenová větrací štěrbina k kombinaci s bočními ventilačními prvky /posuvná okna, plachty/.
 • Požadavek k zajištění dostatečné výměny vzduchu tak, aby prouděním vzduchu z prostoru čekárny do dojírny nedošlo ke zhoršení kvality vzduchu v dojírně
 • Větrání dojírny- řešení prosvětlení i ventilace světlíky s dostatečně velkými větracími křídly s manuálním či automatickým ovládáním v závislosti na teplotě, vlhkosti a povětrnostních podmínkách.
 • Náhrada bočních pevných prosklených ploch ventilačními prosklenými křídly – ovládaných shodně se střešní ventilací – zabránění nežádoucího průvanu /ohrožuje zvířata i obsluhu/.
 • V dojírně je nutné zajistit ochranu strojního vybavení proti zámrzu, z toho důvodu je nutné, aby technologie větrání při uzavření měla dostatečný tepelný odpor /izolaci/ proti promrzání.
 • Vyřešení pomocných tepelných zdrojů pro zlepšení práce obsluhy v zimním období
 • Vyřešení zdrojů osvětlení pracovního místa obsluhy.
v m p in
Vám přináší
 • zlepšení welfare zvířat, splnění podmínek dotací
 • přirozené světlo, čerstvý vzduch
 • životnost po dobu stavby, bezúdržbová konstrukce
 • lepší prostředí ve stájí = spokojené zvíře = vyššíužitkovost, zdraví
 • spotřebovaná energie prosvětlovacích a ventilačních systémů je ta, kterou neplatíte
v m p in1
Vám přináší
 • výroba dle individuálního přání zákazníka
 • dodání „na klíč“ nebo bez montáže
 • ve většině případů není nutný zásah do nosných konstrukcí stěn a krovu
 • všechny cenové nabídky se řeší individuálně, protože každý projekt je jiný
 • jako přímí výrobci a dodavatelé už bez zprostředkovatelů vám dokážeme nabídnout zajímavé ceny
kontakt
Kontakt

Střechy Vaníček s.r.o.

Odštěpný závod Tábor

Měšická 2887

390 02, Tábor

Telefon/Fax :

 • 381 271 152

E-mail:

 • info@strechy-vanicek.cz,
 • sterbiny@strechy-vanicek.cz

www.strechy-vanicek.cz