auto protil tky v diagnostice autoimunitn ch onemocn n n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Auto protilátky v diagnostice autoimunitních onemocnění

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 27

Auto protilátky v diagnostice autoimunitních onemocnění - PowerPoint PPT Presentation


 • 219 Views
 • Uploaded on

Auto protilátky v diagnostice autoimunitních onemocnění. Praktikum Modul II A Lenka Rossmeislová. Autoimunitní onemocnění. jsou důsledkem komplexních patologických pochodů, charakterizovaných abnormální reakcí na vnitřní antigeny ( autoantigeny ) kombinované s působením vnějších činitelů

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Auto protilátky v diagnostice autoimunitních onemocnění' - anneke


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
auto protil tky v diagnostice autoimunitn ch onemocn n

Autoprotilátky v diagnostice autoimunitních onemocnění

Praktikum Modul II A Lenka Rossmeislová

autoimunitn onemocn n
Autoimunitní onemocnění
 • jsou důsledkem komplexních patologických pochodů, charakterizovaných abnormální reakcí na vnitřní antigeny (autoantigeny) kombinované s působením vnějších činitelů
 • o autoimunitních imunopatologických reakcích hovoříme tehdy, když v jejich průběhu dochází k poškození tkání
 • podmínkou vzniku autoimunitních onemocnění je prolomení autolerance, tedy mechanismů, udržujících imunitní reakci vůči vlastním tkáním ve fyziologických mezích
autoimunitn onemocn n1
Autoimunitní onemocnění
 • postihuje asi 5 – 7 % populace

Teoretickým kritériem autoimunitního onemocnění je

 • charakterizace autoantigenů
 • průkaz existence autoprotilátky,
 • průkaz autoreaktivních lymfocytů T, které reagují s autoantigenem

Základní rozdělení

 • orgánově specifická
 • systémová (poškození zprostředkované imunokomplexy)
autoimunitn onemocn n2
Autoimunitní onemocnění
 • projev- zánět s dominující poškozující složkou
 • multifaktoriální, vícestupňové, dlouhodobé
 • u žádného z onemocnění dosud nebyly přesně a jednoznačně specifikovány příčiny
autoimun onemocn n vnit n faktory
Autoimun. onemocnění-vnitřní faktory
 • asociace s MHC (HLA) (nejznámější je asociace HLA B27 s Bechtěrevovouchorobou)
 • polymorfismy genů kódujících cytokiny(deficit nebo nadbytek určitého cytokinu)
 • polymorfismy genů řídících apoptózu(při poruše apoptózy aktivovaných lymfocytů nedochází k adekvátní regulaci a ukončení imunitní reakce)
 • asociace s imunodeficity
 • polymorfismy genů kódujících TcR a H řetězce imunoglobulinů, TAP aj.
 • faktory hormonální (většina autoimunitních chorob je častější u žen, incidence se často zvyšuje v dospívání a po porodu).
autoimun onemocn n vn j p iny
Autoimun.onemocnění-vnější příčiny
 • nejvíce se uplatňuje infekce, stres, léky, chemikálie a UV záření
 • infekce odkryje dosud nedostupný antigen, místní zánět pak napomáhá odkrytí dalších autoantigenů - „epitop spreading“, pod vlivem zánětlivých cytokinů může dojít k expresi kostimulačních molekul a k následné stimulaci anergických autoreaktivních klonů.
 • některé mikrobiální superantigeny mohou vyvolat polyklonální aktivaci B lymfocytů (superantigeny jsou definovány jako antigeny, které nevyžadují pro svou interakci s imunitním systémem zpracování antigen prezentujícími buňkami).
 • Léky a UV záření se zřejmě mohou podílet na modifikaci autoantigenů, stresové faktory se uplatňují zejména prostřednictvím neuroendokrinní osy.
autoprotil tky
Autoprotilátky
 • přítomnost autoprotilátek je obvykle asociována s imunopatologickým procesem
 • intenzita poškozujícího zánětu obvykle koreluje s množstvím autoprotilátek
 • častým cílem jsou multimolekulové komplexy přítomné v buňce (ATPáza, cytochromy aj.)
 • v nízkých koncentracích se vyskytují fyziologicky
 • jejich výskyt stoupá s věkem
imunofluorescen n pr kaz protil tek
Imunofluorescenční průkaz protilátek
 • Užívá se k detekci autoprotilátek reagujících s antigeny přítomnými v tkáních nebo lokalizovaných nitrobuněčně
 • Hladina protilátek se mění v závislosti na aktivitě choroby.

Jako substrát slouží:

  • zvířecí orgánové řezy (orgánově-specifické protilátky, AMA)
  • buněčné suspenze: Hep-G2 buněčná linie (ANA)

lidské granulocyty (ANCA)

nep m imunofluorescence
Nepřímá imunofluorescence

Výhody

Nevýhody

 • Umožňuje otestovat protilátky bez přesné znalosti antigenu
 • Zjištěný pattern usnadňuje diagnózu
 • Zjištění titru protilátky (semikvantitativní metoda)
 • Není high-throughput
 • Vyhodnocení závislé na zkušenosti technika
typy autoprotil tek p ehled
Typy autoprotilátek-přehled
 • ORGÁNOVĚ NESPECIFICKÉ (proti mitochondriím, buněčným jádrům)
  • ANA-antinuclearantigens
  • ANCA-antineutrophil cytoplasma antigens
  • AMA-antimitochondrialantigens
 • ORGÁNOVĚ SPECIFICKÉ
  • EMA – endomysium antigen
  • APCA –antiparietal cell antigen
ana antinuclear antigens
ANA-antinuclear antigens
 • skupinaprotilátekprotikomponentámbuněčnéhojádra, protilátkyprotiss- a ds-DNA, histonům a extrahovatenýmjadernýmantigenům (anti-ENA)
 • jadernéantigenyjsouantigenykryptickýmitzn. zanormálníchpodmínek pro imunitnísystémnedostupné
 • různétypy fluorescence: homogenní, zrnitá, nukleolární,…
 • Pozitivita ANA se vyskytuje u:

REVMATOIDNÍ ARTRITIDA

SYSTÉMOVÝ LUPUS ERYTEMATODES

SKLERODERMIE

POLYMYOZITIDA

SJOGRENŮV SYNDROM

 • PozitivitaANA se u 10% zdravé populace vyskytujevevyššímvěku (nad 60 let)
ana homogenn jadern plasma
ANA-homogenní jaderná plasma
 • difúzní fluorescence zahrnující celou jadernou plazmu
 • antigen: DNA, histony
 • klinická asociace:

systémový lupus erythematodes

lékový lupus

revmatoidní artritida

systémová skleróza

A.R Bradwell, R.G. Hughes: Atlas of tissue autoantibodies. Atlas of Hep-2 patterns

ana zrnit fluorescence
ANA-zrnitá fluorescence
 • skvrnité barvení jádra, stejnoměrně distribuované, někdy velmi husté
 • antigen: řada nukleárních proteinů (SS-A/Ro, SS-B/La, RNA polymerázy II a III)
 • klinická asociace:

systémový lupus Sjőgrenův syndrom sklerodermie

A.R Bradwell, R.G. Hughes: Atlas of tissue autoantibodies. Atlas of Hep-2 patterns

ana dsdna
ANA-dsDNA
 • Jako substrát je využíván prvok Crithidialuciliae, který obsahuje kinetoplast (mitochondrie) obsahující dsDNA. Kinetoplast neobsahuje ssDNA ani histony a další antigeny.
 • antigen: dsDNA
 • klinická asociace:

významný autoantigen u systémového lupusu, se specifitou okolo 95%.

pozitivní

negativní

A.R Bradwell, R.G. Hughes: Atlas of tissue autoantibodies. Atlas of Hep-2 patterns

ana jad rkov fluorescence
ANA-jadérková fluorescence
 • fluorescence celého jadérka
 • antigen: PM-Scl nebo nukleolinový komplex deseti polypeptidů Ku antigen (66 a 68 kDa)
 • klinická asociace:

překryvný syndrom (50%)

plicní hypertenze se sklerodermií

A.R Bradwell, R.G. Hughes: Atlas of tissue autoantibodies. Atlas of Hep-2 patterns

ana centromerov fluorescence
ANA-centromerová fluorescence
 • Stejnoměrně oddělená zrna rozprostřená v jádře (40-60 zrn). Buňky v telofázi a metafázi mají zrna umístěná v oblasti „rovníku.“
 • antigen: kinetochory chromozómů, které mohou být namířeny proti několika centromérovým antigenům (CENP-A,B,C,D,E)
 • klinická asociace:

CREST syndrom progresivní systémová skleróza

sklerodermie

A.R Bradwell, R.G. Hughes: Atlas of tissue autoantibodies. Atlas of Hep-2 patterns

p esn ur en antigenu ana
Přesné určení antigenu ANA
 • je možné v případědostupnostimolekulovědefinovanýchantigenů
 • molekulovéterče pro antinukleárnífaktoryjsouprodukoványbiotechnologicky
 • k průkazuslouží: testy ELISA

imunoblotovétechniky

anca antineutrophil cytoplasma antigens
ANCA-antineutrophil cytoplasma antigens
 • substrátemjsouetanolemneboformalínemfixovanélidskégranulocyty
 • přítomny u nemocných s některýmitypyvaskulitid
 • typy
  • p-ANCA (fluorescence perinukleární)
  • c-ANCA (fluorescence cytoplazmatická)
  • a-ANCA atypická
c anca
c-ANCA
 • Fluoreskuje celá cytoplazma, mnohdy jsou dobře rozlišitelná jednotlivá granula v podobě zrnité fluorescence. Jádro nesvítí.
 • antigen: proteináza 3 přítomná v primárních granulích
 • klinická asociace:

protilátky jsou hlavním laboratorním markerem pro Wegenerovu granulomatózu

primární vasculitidy

nekrotizující glomerulonefritida Churg-Straussová syndrom

p anca
p-ANCA
 • Při fixaci etanolem se některé cytoplazmatické antigeny shlukují okolo jádra. Navenek se tento stav jeví jako fluorescence jádra s prosvětleným středem či jako prstenec okolo jádra.
 • antigen: enzym myeloperoxidáza (MPO)

kathepsin, elastáza, laktoferin, lysozym, BPI

 • klinická asociace:

Cystická fibróza (90%)

chronická hepatitida (80%)

mikroskopická polyangiitida

primární vasculitida primární sklerotizující cholangoitida systémový lupus revmatoidní artritida

sle syst mov lupus erythematodes
SLE– systémový lupus erythematodes
 • systémové autoimunitní onemocnění
 • autoprotilátky proti jaderným antigenů (specifické pro SLE jsou především antids-DNA a antiSm) a krevním elementům
 • poškození způsobené tvorbou imunokomplexů Ab-Ag vyvolávajících zánět
 • 90 % pacientů jsou ženy
ama antimitochondrial antigens
AMA-antimitochondrial antigens
 • Substrátem pro detekci je řez z krysích, opičích ledvin i Hep-2 buňky.
 • antigen: pyruvát dehydrogenáza (M2 antigen)
 • klinická asociace: primární biliární cirhóza PBC (95%)

A.R Bradwell, R.G. Hughes: Atlas of tissue autoantibodies. Atlas of Hep-2 patterns

autoprotil tky proti cytoskeletu
Autoprotilátky proti cytoskeletu
 • Fluorescence cytoskeletu
 • antigen: cytokeratin, tropomyosin, vimentin, vinculin, desmin
 • klinická asociace: chronická onemocnění pojiva, CAH, Crohnova choroba

A.R Bradwell, R.G. Hughes: Atlas of tissue autoantibodies. Atlas of Hep-2 patterns

org nov specifick autoprotil tky proti pariet ln m bu k m aludku apca
Orgánově specifické autoprotilátky-proti parietálním buňkám žaludku (APCA)
 • Fluorescence mitochondrií
 • antigen: H+/K+/ATP-áza
 • klinická asociace:

perniciózní anémie (80-90%), vyšší incidence u žen, autoimunitní endokrinní choroby, souvislost s věkem, u osob nad 60 let až 15% pozitivních nálezů

A.R Bradwell, R.G. Hughes: Atlas of tissue autoantibodies. Atlas of Hep-2 patterns

org nov specifick autoprotil tky ema endomysium
Orgánově specifické autoprotilátky-EMA (endomysium)
 • Substrátem je opičí oesophagus, event. lidský pupečník Cílovým místem pro pozorování je muscularismucosa. V případě pozitivity fluoreskují vlákna (obal) buňky hladkého svalu
 • antigen: tkáňová transglutamináza
 • klinická asociace:

celiakie

A.R Bradwell, R.G. Hughes: Atlas of tissue autoantibodies. Atlas of Hep-2 patterns

shrnut autoprotil tky
Shrnutí-autoprotilátky
 • Vznikají na základě kombinace vnějších a vnitřních faktorů, které napomáhají prolomení autotolerance
 • Typy autoprotilátek-orgánově nespecifické (proti základním buněčným strukturám) a specifické (proti proteinům typickým pro danou tkáň)
 • Detekce-imunofluorescence, ELISA, WB