Programm euroopa noored
Download
1 / 47

Programm Euroopa Noored - PowerPoint PPT Presentation


 • 237 Views
 • Uploaded on

Programm Euroopa Noored. Sihtasutus Archimedes Euroopa Noored Eesti büroo noored@noored.ee | 6979 236 euroopa.noored.ee Esitleja: Teve Floren. K odanikuharidusprogramm Euroopa Noored Youth in Action. Kellele?. Kõigile 13-30-aastastele noortele

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Programm Euroopa Noored' - anne


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Programm euroopa noored

Programm Euroopa Noored

Sihtasutus Archimedes

Euroopa Noored Eesti büroo

noored@noored.ee | 6979 236

euroopa.noored.ee

Esitleja: Teve Floren


Programm euroopa noored

 • Kodanikuharidusprogramm

 • Euroopa Noored

 • Youth in Action

noored@noored.ee | 6979 236


Kellele
Kellele?

 • Kõigile 13-30-aastastele noortele

 • Kõigile noortevaldkonnas tegutsevatele inimestele

 • Kõigile noortevaldkonna organisatsioonidele

 • (mittetulundusühingud, avalik-õiguslikud asutused, mitteformaalsed noortegrupid)

noored@noored.ee | 6979 236


Eesm rgid
Eesmärgid:

 • edendada noorte kodanikuaktiivsust, eelkõige:

 • kujundada noortest aktiivsed Euroopa kodanikud

 • kujundada noorte seas solidaarsust ja edendada sallivust, et tugevdada eelkõige Euroopa Liidu sotsiaalset ühtekuuluvust

 • tugevdada eri maade ja rahvusest noorte üksteisemõistmist

 • arendada noorsootegevuse tugisüsteemide kvaliteeti ja võimekust

 • edendada Euroopa noorsooalast koostööd

noored@noored.ee | 6979 236


Programmi prioriteedid
Programmi prioriteedid:

 • Euroopa kodanikuks olemine(projektides: arutelud euroopalikust ühiskonnast ja selle väärtustest; Euroopa mõõde)

 • Noorte osalusdemokraatlikus elus(ühiskonnas kodukoha tasandil; esindatus demokraatlikes protsessides; toetus osaluse õppimisele)

 • Kultuuriline mitmekesisus(ühistegevused; projektides: teadlikkus kultuuridevahelisest mõõtmest)

 • Vähemate võimaluste noorte kaasamine(vähemate hariduslike, sotsiaal-majanduslike, kultuuriliste ja geograafiliste võimalustega või erivajaduste ja puuetega noored; NB meetoditele, mis võimaldavad kõigil võrdsetel alustel osaleda)

 • Esmakordsed taotlejad

noored@noored.ee | 6979 236


Euroopa komisjoni 2010 a asta prioriteedid
Euroopa Komisjoni 2010. aasta prioriteedid:

 • Euroopa vaesuse vastase võitluse aasta

 • Noorte töötus ja töötute noorte kaasamine ühiskonda

 • Noorte üleilmastumisega seotud teadlikkuse tõstmine (säästev areng, kliimamuutused,migratsioon, ÜRO aastatuhande eesmärgid).

noored@noored.ee | 6979 236


Eesti prioriteedid
Eesti prioriteedid:

 • väikelinnade ja maanoored (Hiiumaa, Saaremaa, Läänemaa, Jõgevamaa, Viljandimaa)

 • eesti keelt mittevaldavad noored

 • puuete ja terviseprobleemidega noored

 • noored töötud

noored@noored.ee | 6979 236


Taotlust htajad
Taotlustähtajad:

 • veebruar:

 • 2010. a teemaprioriteedid: keskkonnateadlikkuse tõstmine ja maailmahariduse edendamine

 • aprill, 1. juuni:

 • 2010. a. teemaprioriteedid: noorte tööhõive

 • september, 1. november

 • 2010. a teemaprioriteedid: noorte tööhõive läbi vabatahtliku tegevuse

noored@noored.ee | 6979 236


Programmiriigid
Programmiriigid:

 • Euroopa Liidu liikmesriigid:Austria, Belgia, Bulgaaria, Hispaania, Holland, Iirimaa, Itaalia, Kreeka, Luksemburg, Portugal, Prantsusmaa, Rootsi, Saksamaa, Soome, Suurbritannia, Taani, Küpros, Leedu, Läti, Malta, Poola, Rumeenia, Slovakkia, Sloveenia, Tšehhi Vabariik ning Ungari;

 • Euroopa Liidu kandidaatriigid:Türgi

 • Euroopa Majandusruumi riigid:Island, Liechtenstein ja Norra

 • EL naabruspiirkondade riigid:

 • Kagu-Euroopa riigid: Albaania, Bosnia-Hertsegoviina, Horvaatia, Makedoonia, Serbia, Montenegro;

 • Ida-Euroopa ja Kaukaasia riigid: Armeenia, Aserbaidžaan, Gruusia, Moldova, Ukraina, Valgevene, Venemaa;

 • Vahemere piirkond: Alžeeria, Egiptus, Iisrael, Jordaania, Jordani Läänekallas ja Gaza sektor, Liibanon, Maroko, Süüria, Tuneesia.

 • * Alaprogrammi 2 ja 3.2 raames koostöö ka teiste maailma riikidega

noored@noored.ee | 6979 236


A1 1 noortevahetus
A1.1: Noortevahetus

 • Noortevahetus on erinevatest Euroopa riikidest pärit noortegruppide omavaheline kohtumine,

 • mille eesmärkideks on:

 • anda noortele võimalus see kohtumine ise koostöös (välis)partneritega korraldada

 • arutada koos huvitavaid ja noorte jaoks olulisi kooliväliseid teemasid

 • õppida tundma teineteise riike, rahvust, kultuuri ning tavasid

noored@noored.ee | 6979 236


Noortevahetuse tingimused
Noortevahetuse tingimused

 • Vanus: kõik 13-25(30)-aastased noored

 • Osalejate arv: 16-60 noort + grupijuhid

 • (8-6-4-reegel)

 • Osapooled: Eesti grupp ja välispartner(id)

 • Kestus: noortevahetus 6-21 päeva (+sõidupäevad)

noored@noored.ee | 6979 236


Noortevahetuse taotlust saab euroopa noored b roole esitada
Noortevahetuse taotlust saab Euroopa Noored büroole esitada:

 • registreeritud organisatsioon (nt mittetulundusühing, kool, noortekeskus vmt);

 • riigi või kohaliku omavalitsuse asutus;

 • registreerumata noortegrupp ehk mitte kusagil ametlikult registreeritud sõpradest-tuttavatest koosnev noortegrupp. Toetust taotleva registreerumata noortegrupi puhul vastutab üks, vähemalt 18-aastane grupiliige taotluse esitamise ja toetuse eraldamise korral lepingu sõlmimise eest.

noored@noored.ee | 6979 236


Rahaline toetus
Rahaline toetus:

 • Ettevalmistuskulu 480€ iga osaleva grupi kohta (sh kindlustus)

 • Sõidukuludest 70% (odavaimad võimalused!)

 • Tegevuskulud: 390€ terve grupi peale + 220€ iga osaleva partnergrupi peale + 18€ tegevuskuludeks iga osaleja kohta päevas;

 • 100% noorte erivajaduste või tegevuse olemusega seonduvatest erikuludest;

 • kuni 500€ grupi kohta järeltegevusteks ja tulemuste levitamiseks. Mitmepoolsete vahetuste puhul maksimaalselt kuni 2500 eurot projekti peale.

 • APV korral 100% reisi-, majutus- ning muudest kuludest

noored@noored.ee | 6979 236


N iteid teemadest
Näiteid teemadest:

 • Kas tähtsam on “mina” või “meie”?

 • Noorte kaasamine ja “aktiviseerimine”

 • Vaba aja veetmise võimalused eri riikides

 • Soolised stereotüübid eri kultuurides läbi teatri

 • Taaskasutus ja kunst

 • Puuded ei ole takistus!

 • Vanadus ja vanemad inimesed meie ühiskondades

 • jne

noored@noored.ee | 6979 236


A1 2 noortealgatus
A1.2: Noortealgatus

 • Noortealgatus on noore võimalus maailma paremaks muuta,

 • võtta koos kaaslastega päevakorda mõni tähtis teema,

 • mõjutada ja uuendada

 • oma kodukoha või laiemalt Eesti (noorte) elu.

 • Selle algatavad ja viivad ellu noored ise, valides ise ka projekti teema ja tegevusvormi(d)

 • KOHALIK NOORTEALGATUS

 • Eesti-sisene ja projekti tegijatest laiemale ringile suunatud 

 • noorteprojekt

 • RAHVUSVAHELINE NOORTEALGATUS

 • tegevused toimuvad samaaegselt erinevates partnerriikides.

 • Projekti raames on gruppide esindajatel võimalik kohtuda ja kogemusi vahetada

noored@noored.ee | 6979 236


Noortealgatuse tingimused
Noortealgatuse tingimused

 • Kestusehk projekti läbiviimise aeg

  • 3-18 kuud

  • hõlmab nii projekti ettevalmistust, põhitegevusi, analüüsi ja järeltegevusi

 • Meeskondehk tuumikgrupp

  • 4-10 liiget vanuses 15-30 aastat (NB! Kui liikmed on vanuses 15-18, on projektinõustaja olemasolu kohustuslik)

  • Tuumikgrupiks võib olla nii organiseerumata noortegrupp kui ka organisatsioon/institutsioon

  • Tuumikgrupp võib otsida abi mõnelt noorteühingult, organisatsioonilt või asutuselt

  • Rahvusvahelise noortealgatuse puhul peavad eri maade tuumikgrupid olema võrdselt kaasatud (algusest lõpuni)

noored@noored.ee | 6979 236


Projekti sisu
Projekti sisu:

 • Teema on päevakohane

 • Lähtuda isiklikest ja grupi huvidest

 • Idee on uuenduslik

 • Teema lähtub programmi Euroopa Noored üldistest eesmärkidest

 • Projekti eesmärk: tõsta üldist teadlikkust valitud teemavaldkonnas

noored@noored.ee | 6979 236


Projekti m ju
Projekti mõju:

 • Projekti mõju sihtgrupile

 • Üldine mõju projekti tegevuspiirkonnas

 • Koostöö kohaliku omavalitsuse ja teiste (noorte)organisatsioonidega

 • Igalt kohalikult noortealgatuselt eeldatakse ka selget Euroopa-mõõdet

noored@noored.ee | 6979 236


Rahastusreeglid
Rahastusreeglid:

 • KOHALIK NOORTEALGATUS:

 • Nõutav on kaasfinantseering min 10%

 • Tegevuskulusid toetatakse max. 4700€ ulatuses

 • Projektinõustaja kulutused max. 850€

 • Tulemuste levitamine+järeltegevused max. 1000€

 • RAHVUSVAHELINE NOORTEALGATUS

 • Nõutav on kaasfinantseering min 10%

 • Tegevuskulusid toetatakse max. 6900 € ulatuses

 • Projektinõustaja kulutused max. 850€

 • Ettevalmistav kohtumine: 100% reisikuludest+48€ x ööde arv

 • Rahvusvahelised sõidukulud 70%

 • Tulemuste levitamine+järeltegevused max. 1000€

noored@noored.ee | 6979 236


N iteid
Näiteid:

 • Kohalik noortealgatus:

 • “Narva noored Viljandis”

 • “Koht elamiseks”: vaba aja veetmise võimaluste rajamine kohalikele noortele (12 klubi: male, lauatennis, kokandus jne).

 • Rahvusvaheline noortealgatus:

 • Baltimaad ja Soome läbi noorte pilgu

 • (Tallinna Noorte Turismiarenduskeskuse ettevõttel)

 • * “Under the same sky”: Kreeka ja Türgi päritolu Küprose luuletajate luulekogumik

noored@noored.ee | 6979 236


A1 3 noorte demokraatiaprojekt
A1.3: Noorte demokraatiaprojekt

 • Noorte demokraatiaprojekt on noorte võimalus kaasata noori demokraatlikesse otsustusprotsessidesse ja otsuste langetamisse.

 • Noorte demokraatiaprojekti teevad noored “suurtega” ehk koostöös mõne organisatsiooni ja ekspertidega (otsustajatega) ning rahvusvaheliste parteritega

 • Eesmärk:

 • suurendada noorte osalust kohalikul, maakondlikul, üleriigilisel ja/või rahvusvahelisel tasandil

 • luua ja arendada noorte osalusvorme

 • anda noortele võimalus osaleda aktiivsemalt erinevates ühiskondlikes otsuste tegemise protsessides

noored@noored.ee | 6979 236


Noorte demokraatiaprojekti tingimused
Noorte demokraatiaprojekti tingimused:

 • Kõigile 13-30-aastaste noorte gruppidele + otsusetegijate vanus ei ole piiratud

 • Osapooled:

  • vähemalt 2 partnerit Eestist ja 2 välismaalt (partnerlus kohalikul ja rahvusvahelisel tasandil)

  • vähemalt 16 noort vanuses 13-30 aastat

 • Kestus:

 • 3-18 kuud (ettevalmistustest kuni järeltegevusteni, tegevuse täpne kestus ei ole määratletud)

noored@noored.ee | 6979 236


Kes teevad
Kes teevad?

 • Noored koos “suurtega”/”otsustajatega”

 • Vähemalt 16 noort vanuses 13-30 (Euroopa Noored programmiriikidest)

 • Projekti algatajateks ei pea olema noored!

 • Raha saavad taodelda ka mitteformaalsed noortegrupid

 • Kohe algusest kaasata ka teised partnerid (kohalikust omavalitsusest, MTÜ-st või rahvusvahelised partnerid)

 • Kaasata saab ka nn otsuste tegijaid, poliitikate kujundajaid

 • iga osaleva riigi puhul põhimõte noored + otsustetegijad (ehk nn 1+1 mudel)

noored@noored.ee | 6979 236


Demokraatiaprojektid on
Demokraatiaprojektid on:

 • projektid, mis keskenduvad noorte osaluse praktikate vahetamiseks, arendamiseks ja jagamiseks vajaliku võrgustiku loomisele;

 • noortega konsulteerimisele suunatud tegevused, mille eesmärgiks on välja selgitada nende vajadused ning soovid demokraatlikus elus osalemiseks;

 • infopäevad, seminarid või arutelud, mis keskenduvad esindusdemokraatiaga seotud mehhanismidele;

 • noorte ning otsustajate ja osalusdemokraatia ekspertide vahelised kohtumised;

 • simulatsioonid - üritused, millega pannakse osalejad poliitikute rolli ja mängitakse läbi erinevate institutsioonide (nt Riigikogu, Euroopa Parlament jne) otsustusprotsessid.

noored@noored.ee | 6979 236


Rahastusreeglid1
Rahastusreeglid:

 • Taotleda saab 75% eelarvest(kuni 50 000 eurot)

 • Aruandega peavad kaasas olema ka kuludokumendid

 • Taotluse esitab koordineeriv partner, kes kannab eelarvesse kõikide partnergruppide, -organisatsioonide kulud ning vastutab ka selle eest, et programmi raames eraldatav toetus jõuaks projekti osapoolteni.

noored@noored.ee | 6979 236


N iteid1
Näiteid:

 • “Let´s get it together”: tugevdada noorte osalemist kohaliku tasandi otsustusprotsessides Itaalias, Rootsis ja Sloveenias

 • Variavalimised Tartus jsa Tallinnas

 • “Eesti ja Läti noored hüppavad koos otsustajatega noorte osalusmetroo peale”

 • Noortekogude asutamine (teiste riikide eestkujul)


A2 euroopa vabatahtlik teenistus
A2: Euroopa vabatahtlik teenistus

 • Euroopa vabatahtlik teenistus toetab 18 (16)-30-aastaste noorte vabatahtlikku tegevust, võimaldades:

  • noortel minna vabatahtlikuks mõnda teise Euroopa (või Euroopa naabruspiirkonna või muu maailma) riiki

  • mittetulundusühingutel ja asutustel võtta vastu vabatahtlik mõnest teisest Euroopa (või Euroopa naabruspiirkonna või muu maailma) riigist

noored@noored.ee | 6979 236


Euroopa vabatahtlik teenistus
Euroopa vabatahtlik teenistus

 • Kõigile (16)18-30-aastastele noortele

 • Osalejate arv: individuaalsed ja grupiprojektid

 • Osapooled: vabatahtlik ning saatev ja vastuvõttev (+ koordineeriv) organisatsioon. Kõik partnerorganisatsioonid peavad saama akrediteeringu!

 • Kestus: vabatahtlik teenistus ise 2-12 kuud (eriavjadustega noorte puhul alates 3 nädalast), projekt (ettevalmistustest kuni järeltegevusteni) kuni 24 kuud

 • Töö erinevates valdkondades (kultuur, noorsootöö, sport, sotsiaalhooldus, kultuuripärand, keskkond jne)

noored@noored.ee | 6979 236


Rahastusreeglid2
Rahastusreeglid:

 • Taotlejaks saatev, koordineeriv või vastuvõttev organisatsioon omas riigis.

 • ettevalmistuskulud (Eestis 360 eurot)

 • 100% reisikuludest

 • vastuvõtvad kulud (Eestis 450 eurot)

 • vabatahtliku saatmise kulud 480 eurot

 • koordineerimiskulud (130 eurot parterorganisatsiooni kohta, 100 eurot vabatahtliku kohta)

 • vabatahtliku taskuraha (Eestis 85 eurot)

 • erikulud (viisa- ja vaktsineerimiskulud) 100%

 • kindlustus (AXA)

 • järeltegevuste kulud (kuni 500 eurot)

 • + lisarahastus vähemate võimaluste või erivajadustega noorte projektidele (ettevalmistav kohtumine, mentorlus, erikulud)

 • NB: kõik kulutused peavad olema dokumentidega tõestatud!

noored@noored.ee | 6979 236


A3 1 koost el naabruspiirkondadega
A3.1: Koostöö EL naabruspiirkondadega

Piirkonnad:

Ida-Euroopa, Kagu-Euroopa ja Vahemere-äärsed riigid

Mida saab teha?

 • rahvusvahelised noortevahetused

 • koolitustegevus ja võrgustikud

noored@noored.ee | 6979 236


A4 3 koolitustegevus ja v rgustikud
A4.3: Koolitustegevus ja võrgustikud

 • Eesmärgid:

 • edendada kogemustevahetust, koostööd ja koolitustegevust Euroopa noorsootöös

 • toetada uute projektide arengut Euroopa Noored programmi raames.

noored@noored.ee | 6979 236


Nb v imalikud on vaid rahvusvahelised tegevused
NB: võimalikud on vaid rahvusvahelised tegevused:

 • Tööpraktika

 • Ettevalmistav kohtumine

 • Analüüsikohtumine

 • Õppevisiit

 • Partnerlusseminar

 • Seminar

 • Noorsootööalane koolitus

 • Koostöövõrgustik

noored@noored.ee | 6979 236


Koolitustegevus ja v rgustikud
Koolitustegevus ja võrgustikud

noored@noored.ee | 6979 236


Projekti toimumiskoht
Projekti toimumiskoht:

 • Taotleja asukohariigis, v.a võrgustikuprojektid, mis võivad toimuda projekti kaasatud mis tahes partneri asukohariigis.

noored@noored.ee | 6979 236


N iteid2
Näiteid:

 • Arengukoostöö Ümarlaud Global Education Seminar: Creativity in Global Actions“

 • Noorsootööalane koolitus “Seed of Change”: aktiivsete

 • koolitus aktiivsetele noortele ja noorsotöötajatele

noored@noored.ee | 6979 236


A5 1 noorteseminarid
A5.1: Noorteseminarid

 • Noorteseminarid on kohaliku, maakonna, riigi või rahvusvahelisel tasandil toimuvad noortele mõeldud ja noori kaasavad

 • seminarid, debatid, kohtumised ja üritused, mis pakuvad teavet ja võimalust dialoogiks ning aktiivseks osaluseks teemadel, mis on seotud Euroopa Liidu poliitika ja struktureeritud dialoogiga;

 • noorte ning otsustajate ja osalusdemokraatia ekspertide vahelised kohtumised, vahendamaks ideid, häid tavasid ning tegemaks ettepanekuid;

 • Üritused Euroopa Noorte nädala tähistamiseks ja ettevalmistavateks üritusteks EL-i eesistujamaal toimuvateks noorteüritusteks (nn youth event);

 • üritused, mis on suunatud sektoritevahelise dialoogi ning formaalse ja mitte-formaalse haridusvaldkonna koostöö aredamiseks.

noored@noored.ee | 6979 236


Noorteseminarid
Noorteseminarid:

 • kohalikud: eelpool nimetatud ettevõtmised

 • rahvusvahelised:

 • võimalus teha koostööd välisriikidega

 • Noorteseminarid

 • käsitlevad programmi Euroopa Noored olulisimaid prioriteete ning Euroopa Liidu aastateemasid; toob kokku noored ja otsuste tegijad eesmärgiga arutleda, vahetada ideid ja parimaid praktikaid struktureeritud dialoogi, noortevaldkonna koordineerimise avatud meetodi ja Euroopa Noortepakti teemadel ja prioriteetidel ning/või võimaluse korral võtta vastu soovitusi nende ellu viimiseks.

noored@noored.ee | 6979 236


Noorteseminari tingimused i
Noorteseminari tingimused I

 • PROJEKTI LÄBIVIIJAD

  • Kohalik noorteseminar: programmiriigist pärinev MTÜ, SA, KOV või üle-euroopaline noorteorganisatsioon

  • Rahvusvaheline noorteseminar: vähemalt 5-st programmiriigist pärinevad MTÜ-d, SA-d, KOV-id või üle-euroopalise noorteorganisatsiooni kohalikud harud

  • Projekti ei saa läbi viia mitte-formaalne noortegrupp

 • OSALEJAD

  • 15-30-aastased noored Euroopa Noored programmiriikidest

  • Kohalik noorteseminar: vähemalt 15 noort

  • RV noorteseminar:vähemalt 30 noort (vähemalt 5st programmiriigist)

  • Osalevad poliitikud-ametnikud jt otsustetegijad: vanuselise ja geograafilise piiranguta

   TAOTLEJAD

  • Taotleda ei saa mitteformaalsed noortegrupid

noored@noored.ee | 6979 236


Noorteseminari tingimused ii
Noorteseminari tingimused II

 • KESTUS

  • Projekti kestus: 3-9 kuud

  • Kohaliku noorteseminari kestus: määratlemata

  • RV noorteseminari kestus: 1-6 päeva

  • Hõlmab nii projekti ettevalmistus, põhitegevusi, analüüsi kui ka järeltegevusi

 • PROJEKTI TEGEVUSPAIK

  • Kohalik noorteseminar: taotluse esitaja kodumaal

  • RV nooreseminar: ühe projekti partneri kodumaal

noored@noored.ee | 6979 236


N iteid3
Näiteid:

 • Omavalitsuste kohtumised noortega, eesmärgiga planeerida noorsoo-alast arengustrateegiat

 • Subkultuurne Tartu? Seminarid ja debatid Tartus

 • Euroopa Liidu noortepoliitikat tutvustav seminar Narva-Jõesuus

 • Noorte Riigikogu: simulatsioon

 • “European Unviversities Debating Championships 2008”: eesmärk populariseerida väitlemist


Euroopa noored taotlust htajad 1
Euroopa Noored taotlustähtajad - 1

noored@noored.ee | 6979 236


Euroopa noored taotlust htajad 2
Euroopa Noored taotlustähtajad - 2

noored@noored.ee | 6979 236


Euroopa noored programm on
Euroopa Noored programm on

 • mitteformaalse hariduse

 • programm

noored@noored.ee | 6979 236


Noortepass ehk youthpass
NOORTEPASS ehk YOUTHPASS

 • Ametlik kinnitus konkreetses Euroopa Noored programmi raames aset leidnud noorteprojektis osalemise kohta;

 • Selle projekti kirjeldus;

 • Personaalne kirjeldus projekti käigus ette võetud tegevustest ja osaleja õpitulemustest;

 • Võimalus muuta programmi Euroopa Noored projektide käigus toimuv mitteformaalne õpe nähtavamaks;

 • Selgitus programmi Euroopa Noored tegevuste ja selle tulemuste kohta, mida mõistavad ka inimesed väljastpoolt noortevaldkonda.

 • NB: Võimalik anda noortevahetusprojektides (alaprogramm 1.1 ja 3.1) ja Euroopa Vabatahtlikus Teenistuses (alaprogramm 2) osalenud noortele ning rahvusvahelistes koolitusprojektides (üks alaprogrammi 4.3 ja 3.1 tegutsemisvõimalusi) osalenuile.

noored@noored.ee | 6979 236


Programm euroopa noored
Programm Euroopa Noored mõju Eestis 2000-2006(2007.a. TÜ sotsioloogia ja sotsiaalpoliitika instituudi uuring):

 • Mõjutab kõige rohkem positiivselt (skaalal 1...4)

 • Teistsuguse kultuuritaustaga inimeste mõistmist (3,75)

 • Eneseusku (3,70)

 • Omaalgatuslikkust ja ettevõtlikkust (3,65)

 • Keeleoskust (3,6)

 • Toimetulekuoskust (3,6)

 • Loovust (3,55)

 • jne jne

noored@noored.ee | 6979 236


Taotlusprotseduur
Taotlusprotseduur

Analüüs

Põhitegevus

Järeltegevused

Ettevalmistus

Projekti lõpp

Projekti algus

Toetus

Lõpparuande esitamine

Taotluse esitamine

Planeerimine

Idee

80% määratud toetusest

20% määratud toetusest

noored@noored.ee | 6979 236


J udu
Jõudu!

 • http://euroopa.noored.ee/

 • ka uudiskirjadega liitumine: partnerotsingud, koolituspakkumised jm

noored@noored.ee | 6979 236