STRATEJİK PLAN TASLAĞI (2007-2011) - PowerPoint PPT Presentation

ann
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
STRATEJİK PLAN TASLAĞI (2007-2011) PowerPoint Presentation
Download Presentation
STRATEJİK PLAN TASLAĞI (2007-2011)

play fullscreen
1 / 30
Download Presentation
STRATEJİK PLAN TASLAĞI (2007-2011)
128 Views
Download Presentation

STRATEJİK PLAN TASLAĞI (2007-2011)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. STRATEJİK PLAN TASLAĞI (2007-2011) 1. GENEL BİLGİLER • 1.1. Tarihçe Mersin Üniversitesi İletişim Fakültesi, Bakanlar Kurulu’nun 02.05.2001 tarih ve 2553 sayılı kararnamesi ile kurulmuş olup, kararın 29.06.2001 tarihli resmi gazetede yayımlanması ile faaliyetlerine başlamıştır.

 2. STRATEJİK PLAN TASLAĞI (2007-2011) • 1.2. BİRİMİN YAPISI VE GÖREVLERİ İletişim Fakültesi İdari Yapısını : Dekanlık Özel Kalem,Öğrenci İşleri, Personel ve Özlük İşleri, Satınalma , Tahakkuk, Ambar,Ayniyat Bürosu oluşturmaktadır.

 3. STRATEJİK PLAN TASLAĞI (2007-2011) 2. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ 2.1 Durum Analizi Dekan odası, Dekan Sekreteri odası, Fakülte Sekreteri odası, Büro, 9 adet öğretim elemanı odası, kütüphane, arşiv, mutfak, Okuma-İzleme Salonu, Çok amaçlı yapım stüdyosu, Kurgu odası, Sinema ve Konferans salonu, Radyo Stüdyosu, Malzeme-Teknik Bakım Onarım Odası, Fotoğraf Stüdyosu, Karanlık Oda, Makyaj ve Kostüm odası ve derslikler ile birlikte çalışmalarını devam ettirmektedir. Fakültemiz Bünyesinde bulunan akıllı sınıf ve üniversite radyosu Üniversitemiz rektörlüğüne bağlı olarak hizmet vermektedir.

 4. STRATEJİ PLAN TASLAĞI (2007-2011) • 2.1.1. Birimin Üniversite İçindeki Yeri • Fakültemiz, Gelişen İletişim ortamında, yurt ve dünya gerçeklerini kavrayan nitelikli,araştırmacı, teknik bilgi, beceri ve donanıma sahip çağdaş iletişimciler yetiştirmektedir.

 5. STRATEJİ PLAN TASLAĞI (2007-2011) • 2.1.2. İdari personel Durumu:

 6. STARATEJİK PLAN TASLAĞI (2007-2011) 2.3.1 Hizmet 2.1.3.1 Fiziki Altyapı İletişim Fakültesi Malzeme Dökümü : 1 adet DV-VTR, 1 adet prolıne C, 1 adet ahşap köşe bağlantısı, 1 adet amplifikatör, 2 adet anten, 1 adet Atatürk portresi, 5 adet bayrak, 1 adet for DV, 39 adet bilgisayar seti, 1 adet buzdolabı, 1 adet büromatik, 5 adet cd çalar, 1adet camcorder, 1 adet çanak, 1 adet ocak, 3 adet dağıtıcı, 16 adet dolap, 1 adet DVD player, 1 adet elektrikli süpürge, 4 adet etejer, 1 adet faks cihazı, 2 adet film çıkarma aleti, 4 adet film yıkama tankı, 2 adet flaş, 3 adet görüntü dağıtıcı, 6 adet güç kaynağı, 1 adet harici depolama ünitesi, 1 adet HDD ünitesi, 2 adet hoporler, 2 adet ilan panosu, 1 adet interaktif lcd ekran, 3 adet ışık seti, 1 adet kalem takımı, 7 adet kamera, 2 adet kaydedici, 1 adet kit, 7 adet klima, 51 adet koltuk, 1 adet konteynır, 6 adet kulaklık, 9 adet kütüphane, 1 adet lamba, 1 adet liquid purple non linear, 1 liquit edition kurgu sistemi, 12 adet makine, 24 adet masa, 6 adet mezur, 19 adet mikrofon, 4 adet mikser, 1 adet mini DVcamcorder, 11 adet monitör, 5 adet öğretmen kürsüsü../.

 7. STRATEJİ PLAN TASLAĞI (2007-2011) 2 adet panel, 1 adet perde, 10 adet portmanto, 6 adet printer, 4 adet processor, 6 adet radyo, 1 adet resmi mühür, 52 adet sandalye, 21 adet sehpa, 10 adet sınıf askısı, 210 adet sıra, 3 adet sistem, 2 adet tarayıcı, 11 adet telefon, 1 adet telefon santrali, 1 adet televizyon, 1 adet tepegöz, 3 adet trepot, 1 adet uydu alıcı, 3 adet vantilatör, 1 adet verici, 4 adet video, 7 adet yangın söndürme cihazı, 1 adet yayın sunucusu, 5 adet yazı tahtası.

 8. STRATEJİK PLAN TASLAĞI (2007-2011) 2.1.3.2. Hizmet Türleri Birimin Gerçekleştirdiği Hizmetlerin Yıllara Göre Dağılımı

 9. STRATEJİK PLAN TASLAĞI (2007-2011) • 2.1.3 Hizmetler Satınalma Servisi: • Fakültemiz bölüm ve birimlerince satınalma ihtiyaçlarının belirlenerek, satınalma servisine verilen taleplerin yasa gereği düzenlenmesi gereken tüm belge ve evrakların mevcut ödenek planlanarak hazırlanması. • Satınalma şekline göre diğer yazışmaların yapılması.(Yaklaşık maliyet, piyasa araştırma, mal muayene kabul, hizmet işleri kabul,ihale onay ve ödeme emri) • Nakit veya mahsupların düzenlenmesi, teslim evrakı ile Strateji Daire Başkanlığına teslim edilmesi.

 10. STRATEJİK PLAN TASLAĞI (2007-2011) • Tahakkuk Servisi • Satınalma taleplerinin mevcut ödenek durumları dikkate alınarak takip edilmesi. • Satınalma talep formlarının hazırlanması. • Strateji Daire Başkanlığınca ödeme onayı verilen evrakların ödeme kalemlerine göre tanzim edilerek dosyalanması. • Personel maaşlarının yapılması. • Fakülte bünyesinde yapılacak tedavi ve ilaç giderleri, yolluklar, görevlendirmeler, fakültemize ait telefon ve faks aylık konuşma ücretlerinin ödemelerinin yapılması.

 11. STRATEJİK PLAN TASLAĞI (2007-2011) • Ayniyat Servisi: • Satınalma yapılan malzemelerin ayniyatının düzenlenmesinin sağlanması. • Birimlerin ihtiyacına göre ihracat formunun düzenlenmesi. • Demirbaş malzemelerin Demirbaş Teslim Senedi ile kişilere verilmesi. • Her yılın ocak ayı içerisinde Oda Listelerinin hazırlanması. • Yıl sonunda Yevmiye Defteri, demirbaş defteri, taşra cetveli, icmal, ayniyat ve ihracatların hazırlanarak yıl sonu hesapları kapatılıp Rektörlüğe sunulması.

 12. STRATEJİK PLAN TASLAĞI (2007-2011) Personel ve Özlük İşleri Servisi: • Fakültemiz kadrosunda bulunan idari ve akademik personelin ve halen çalışmakta olan personele ait dosyaları tutmak. • Personelin kıdem, terfi, görev süresi uzatma işlemlerinin takibinin yapılması. • Personeli ilgilendiren yazışmaların, tebliğ ve duyuruların yapılması. • Akademik ve İdari personelin her türlü özlük işlerinin takibi. • Fakültemiz bölümlerinin akademik personel ihtiyacı için ilan hazırlamak ve Rektörlük makamına sunmak. • Fakültemiz elemanlarının sicil raporlarının düzenlenmesi. • Fakültemiz elemanlarının yıllık izinlerinin takibi. • Fakültemiz elemanlarının e-emekli sandığı on line işlemlerinin yürütülmesi.

 13. STRATEJİK PLAN TASLAĞI (2007-2011) • Öğrenci İşleri Servisi: • Öğrenci devam devamsızlık çizelgesinin düzenlenmesi. • Öğrenci belgesi , transkripts ve öğrenci sevk belgelerinin hazırlanması. • Öğrenci burslarının takibi ve öğrencilere duyurulması. • Öğrenci katkı paylarının dağıtılması. • Her dönem sonu öğrenci notlarının merkezi öğrenci işlerine gönderilmesi. • Öğrenci kayıt dondurma ve ilişiğinin kesilmesi işlemleri ve her türlü yazışmalarının yapılması.

 14. STRATEJİK PLAN TASLAĞI (2007-2011) • Özel Kalem Servisi: • Dekanlığa gelen konukların karşılanması ve ağırlanması. • Dekan telefon görüşmelerinin yapılmasını sağlamak ve randevularını organize etmek. • Fakülte Kurulu Kararlarının gündemini hazırlayıp, kararları yazıp Rektörlüğe sunmak. • Fakülte Kurul Kararı Defterini tutmak. • Fakülte Yönetim Kurulu Kararlarının gündemini hazırlayıp, kararları yazıp Rektörlüğe sunmak. • Fakülte Yönetim Kurulu Karar Defterini tutmak. • Fakülte Sekreteri ve Dekanın verdiği her türlü görevleri yerine getirmek. • Dekanlığın bayram ve özel günlerde kutlama ve tebrik mesajlarını hazırlamak.

 15. STRATEJİK PLAN TASLAĞI (2007-2011) • 2.2 Paydaşlar Birimin İlişkide Olduğu Gerçek ve Tüzel Kişiler:

 16. STRATEJİK PLAN TASLAĞI (2007-2011) • GZFT Analizi Güçlü Yanlarımız: Birimler arasında iş birliği, personel ilişkileri, üniversitenin diğer birimleri ile olan ilişkileri.Kısıtlı şartlarda en iyiyi üretmeye çalışmak. Zayıf Yönlerimiz: Teknik eleman eksikliği, yazışmalar ve diğer idari görevleri yerine getirebilecek bilgisayar ve donanımın olmaması. Personelin verimli çalışabilmesi için gerekli mekan (oda)’ ın kısıtlı olması. Makine teçhizat yetersizliği. Personele çalıştığı alan konusunda hizmet içi eğitim verilmemesi.

 17. STRATEJİK PLAN TASLAĞI (2007-2011) 2.4. Varsayımlar: • Fakültemizin gelişimini etkileyebilecek kurum içi ve kurum dışı faktörleri şöyle sıralayabiliriz: 1.2008 Yılında fakültemizin kendi binasına taşınmasıyla kazanılacak, alt yapısı hazır, idari büro, sınıf ve laboratuar sayı ve donanımı yeterli fiziki mekana sahip olmak. 2.Stratejik plan doğrultusunda yapılacak çalışmalarla mevcut personelin başarısının yükseltilmesi, ve alanında uzman personellerle eksikliklerin giderilerek en iyi hizmetin sağlanması. 3.Türkiye de mevcut bulunan İletişim Fakülteleri içerisinde en iyi olmak.

 18. STRATEJİ PLAN TASLAĞI (2007-2011) 3. STRATEJİK PLAN 3.1. Misyon İletişim Fakültesi İdari Birimleri görev ve sorumluluk bilinci ile hareket ederek, birimler arası iş birliği ile çalışmalarını sürdürmeyi hedeflemektedir. İletişim Fakültesi idari hizmetlerini, değişen şartlarda kendini yenileyerek ve geliştirerek sürdürecektir.

 19. STRATEJİ PLAN TASLAĞI (2007-2011) 3.2. Vizyon İletişim Fakültesi İdari Birimleri misyonunu başarıyla gerçekleştirmesi durumunda , diğer birimlere örnek olabilecek seviyede yeterli sayıda teknik ve kadrolu memuru ile gerekli alt yapı ve donanımlara sahip olarak kapasitesini en verimli şekilde kullanarak , doğabilecek aksaklıklara ve hatalara izin vermeden çalışmalarını sıkıntısız sürdürmek.

 20. STRATEJİ PLAN TASLAĞI (2007-2011) 3.3. Değerler-İlkeler 1- Yeniliklere açık olmak 2- Doğru ve ilkeli çalışmak 3- Ekip çalışması ve işbirliği bilincinin olması 4- Sorumluluk bilinci ile çalışılması 5- Veriye ve bilgiye dayalı kararlar almak 6- Çalışanlar arasında saygı, hoşgörü ve anlayışa dayalı ilişkiler kurmak 7-657 sayılı kanun ve yönetmeliklere uygun hareket etmek.

 21. STRATEJİ PLAN TASLAĞI (2007-2011) 3.4. Stratejik Amaçlar ve Hedefler (1,2,3…) Amaçlar • 2008 yılına kadar idari kadronun artırılması ve konusunda uzmanlaştırılması. • Mekanların çalışmaya elverişli olmasının sağlanması • Teçhizat olarak bilgisayar, printer, faks ve fotokopi makinası gibi önemli derecede ihtiyaç duyulan makine ve teçhizatın alınması. • Her türlü ihtiyacımızın karşılana bilmesi için yeterli maddi olanağın sağlanması.

 22. STRATEJİK PLAN TASLAĞI (2007-2011) Hedefler 1.Birimimiz bütün işlerinin elektronik ortamda rahatlıkla yürütebilmesine yönelik olarak makine-teçhizat ve gerekli donanımları 2010 yılı sonuna kadar tamamlamak. 2. Çalışanların memnuniyetini sağlayarak, Kurum ve birim kimliği ve kültürünü, birimler arasındaki işbirliğini artıracak şekilde 2008 yılı sonuna kadar geliştirmek.

 23. STRATEJİ PLAN TASLAĞI (2007-2011) 4. UYGULAMA STRATEJİLERİ 4.1. Faaliyetler (Projeler) • Fakültemiz bölüm sekreterliklerinin oluşturulması ve personel kadrosunun genişletilmesi ile ilgili olarak alt yapı çalışmalarına başlanmış olması faaliyetlerimiz arasındadır. • Birimimiz tüm çalışanlarının görüş ve katkılarıyla hazırlanan “Startejik Plan Taslağı” nın uygulanması sonucunda zaman, enerji ve personel tasarrufu sağlayarak hizmetlerin güvenilir, hızlı ve etkili bir şekilde sunulması, kişi haklarına ve gizliliğe saygılı, beklenti ve önerileri dikkate alan çağdaş yönetim anlayışına sahip bir hizmet birimi oluşturmak projelerimiz arasındadır.

 24. STRATEJİ PLAN TASLAĞI (2007-2011) 5. İZLEME VE DEĞERLENDİRME 5.1.1. Performans Göstergeleri Oluşturulması Fakültemiz birimlerini oluşturan memur ve çalışanlarının iş gücü kapasitesinin üstünde olup, az sayıda personel ile çok iş yapılmaya- çalışılmaktadır.

 25. STRATEJİ PLAN TASLAĞI (2007-2011) 5.1.2. Planın Uygulanışının ve Performansın Değerlendirilmesi Fakültemiz İdari Birimlerinin Stratejik amaçları ve bunlara ilişkin hedeflerimizin Stratejik göstergeleri ile ve yıllara göre kıyaslanabilir karşılaştırmalarının analizinin yapılmasıdır.