psykiska funktionshinder adhd n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Psykiska funktionshinder ADHD PowerPoint Presentation
Download Presentation
Psykiska funktionshinder ADHD

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

Psykiska funktionshinder ADHD - PowerPoint PPT Presentation


 • 226 Views
 • Uploaded on

Psykiska funktionshinder ADHD. Nils Thelin, specialist psykiatri. Psykiatri utan neuro??. A New Intellectual Framework for Psychiatry Eric R. Kandel, M.D. ”All Functions of Mind Reflect Functions of Brain”. Am J Psychiatry 1998; 155:457–469. ”Psykiskt funktionshinder”.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Psykiska funktionshinder ADHD' - ann


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
psykiska funktionshinder adhd

Psykiska funktionshinderADHD

Nils Thelin, specialist psykiatri

a new intellectual framework for psychiatry eric r kandel m d

Psykiatri utan neuro??

A New Intellectual Framework for PsychiatryEric R. Kandel, M.D.

”All Functions of Mind Reflect Functions of Brain”

Am J Psychiatry 1998; 155:457–469

psykiskt funktionshinder

”Psykiskt funktionshinder”

Personer som ska avses i Socialtjänstlagens skrivning om personer med psykiska funktionshinder (kap 5, § 8)

Enligt denna definition har en person ett psykiskt funktionshinder om hon/han, har väsentliga svårigheter med att utföra aktiviteter på viktiga livsområden, och att dessa begränsningar har funnits, eller kan antas komma att bestå under en längre tid. Svårigheterna ska vara en konsekvens av psykisk störning.

????

psykisk funktion neurologisk funktion
Tänka - förstå

Känna känslor

5 Sinnen: varseblivning

Beteende

Rörelse?

Kommunicera

Minnas

Vara social

Tidsuppfattning

”Skärmsläcka,-tända”

Vara medveten

Uppmärksamhet

Koncentration

Impulsivitet

Orka

Vilja

Motivation

”Energi”

Mental hastighet

……….

Psykisk funktion?Neurologisk funktion?
vad r adhd
Vad är ADHD?
 • Bristande beteendeinhibition:

Fundamental förutsättning för exekutiv funktion: arbetsminne, självreglering av affekt, motivation, arousal, och rekonstitution; analys och syntes av beteende, händelser.

Barkley, R. A. (1997). Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder, self regulation, and time.

Toward a more comprehensive theory. Journal of Developmental and Behavioural Pediatrics, 18, 271-279.

vad r adhd1
Vad är ADHD?
 • Bristande beteendeinhibition innebär:
  • ADHD-personen styrs mer av den omedelbara situationsbundna kontexten och har mindre förmåga att kontrollera beteendet utifrån förtänksamhet, erfarenhet, regler, tid, planering mm.
  • Sämre förmåga agera effektivt, målmedvetet, ta hänsyn till långsiktiga konsekvenser

Barkley, R. A. (1997). Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder, self regulation, and time.

Toward a more comprehensive theory. Journal of Developmental and Behavioural Pediatrics, 18, 271-279.

vad r adhd add
Vad är ADHD/ADD?
 • Impaired executive functions:
  • Activation (organizing, prioritizing and activating to work)
  • Focus (focusing, sustaining, and shifting attention to tasks)
  • Effort (regulating alertness, sustaining effort, and processing speed)
  • Emotion (managing frustration, and modulating emotions)
  • Memory (utilizing working memory and accessing recall)
  • Action (Monitoring and selfregulating action)

Bok: Thomas E Brown, Attention Deficit Disorder, Yale University Press. 2005

vad r adhd add1
Vad är ADHD/ADD?
 • Dålig ledning/chef/VD/dirigent i din hjärna
 • Dysreglerad
  • Tankeverksamhet
  • Upplevande
  • Beteende
  • Känslor
vad r adhd2
Vad är ADHD?
 • Attention Deficit Hyperactivity Disorder
 • Kärnsymptom i form av:
  • Ouppmärksamhet
  • Hyperaktivitet
  • Impulsivitet
 • Debut i barndomen

9

samma diagnoskriterier oavsett lder och k n
Samma diagnoskriterier oavsett ålder och kön?

• Diagnoskriterierna ursprungligen framtagna för pojkar i skolåldern!

•Flickor uppvisar annan klinisk bild med bl a mer ouppmärksamhet och senare debut

•Vuxna har ofta kvarstående ouppmärksamhet, men mindre framträdande hyperaktivitet

•Vuxna har vanligen högre förekomst av psykiatrisk samsjuklighet

10

adhd hos flickor kvinnor eller ej typiska pojkar
ADHD hos flickor/kvinnor(eller ej typiska pojkar)

• Pojkar är vanligen mer utagerande

• Flickor med ADHD har dock lika stora funktionsvårigheter som pojkar

• ADHD kan ge olika uttryck hos flickor (och pojkar).

 • Pojkflickorna (hyperaktiva)
 • Dagdrömmarna (ouppmärksamma)
 • Snackarna (impulsiva)
 • De begåvade (märks inte, klarar sig, under sin potential)

11

ouppm rksamhet
Ouppmärksamhet

•Slarvfel, tappar bort saker, missar tider, var bilen parkerats mm

• Svårt att bibehålla uppmärksamheten ofta vid tråkiga, monotona uppgifter.

• Verkar inte lyssna, uppfattas som ”frånvarande”.

• Svårt följa instruktioner, komma igång, genomföra uppgifter, t ex utföra sysslor i hemmet

• Svårt att organisera uppgifter och aktiviteter, svårt med överblick, ”Kaos”.

• Lättdistraherad av yttre stimuli.

14

hyperaktivitet
Hyperaktivitet

•Känsla av inre rastlöshet : svårt att sitta still, pillar, tuggar tuggummi, vickar på tårna.

• Lämnar ofta sin plats, går på toaletten, har svårt att stå i kö, vänta.

• Har svårt att utöva fritidsaktiviteter lugnt och stilla, ogillar att ”bara vara”, arbets/träningsnarkoman.

• På språng, på högvarv. Ledighet ger ingen vila. Spänningssökande.

• Pratar överdrivet mycket. Associationsrikedom kan vara en tillgång i sällskapslivet, men kan också vara till nackdel.

15

andra vanliga symtom vid adhd i vuxen lder
Andra vanliga symtom vid ADHD i vuxen ålder

Förhalning

Stämningslabilitet

Lågt självförtroende

Relationssvårigheter

Stresskänslighet

Ojämna arbetsprestationer

Svårt göra flera saker samtidigt

Bristande tidsuppfattning

Perceptionssvårigheter

16

vuxna med adhd
Vuxna med ADHD
 • Mognar mycket senare än andra (-⅓), föräldrar/partner får ta ansvar
  • Ringer och väcker
  • Håller reda på tider
  • Sköter ekonomin
 • Möjliga konsekvenser för anhöriga
  • Stor belastning med mycket ansvar
  • Mer bråk
  • Risk för utbrändhet
adhd har m nga ansikten var finns patienterna
ADHD har många ansiktenVar finns patienterna?

• Funktionsnedsättningen leder ofta till kontakt med primärvården, missbruksvården, vuxenhabiliteringen, socialtjänsten, kriminalvården, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen...

•...men orsaken blir inte alltid igenkänd som ADHD

•Många individer med ADHD har redan kontakt med psykiatrin, men under annan diagnos!

18

adhd har m nga ansikten vem hittar patienterna
ADHD har många ansiktenVem hittar patienterna?

• Psykiatrin, primärvården, missbruksvården, vuxenhabiliteringen, socialtjänsten, kriminalvården, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen...

- än så länge alltför sällan…

Många (de flesta?) kommer själva med idén när

-anhörig fått diagnos (Ärftlighet!!)

-läst på nätet, sett på tv, kompisar ser…

19

misst nk adhd vid
Misstänk ADHD vid...

Bristfälligt svar på behandling mot t ex depression, ångest, återkommande besvär

Kroniska besvär: utmattningssyndrom, smärttillstånd

Missbruk/beroende (+spel- eller sexmissbruk)

Ätstörning (särskilt bulimi/binge eating)

Relationsproblem

Ekonomiska problem

Kriminalitet

Sömnstörningar (ibland sen tidig barndom)

20

differentialdiagnostik samsjuklighet vid adhd vad r sekund rt
Differentialdiagnostik/samsjuklighet vid ADHD: vad är sekundärt?
 • Ångestsyndrom
 • Depression
 • Missbruk/beroende (riskfaktor, behandlingspotential)
 • Inlärningssvårigheter
  • Effekt av uppmärksamhetsstörning eller begåvning?
 • Personlighetsstörning

21