1 / 31

Previous Conference Digital Learning by Westhill Consulting

People Games! Westhill Conference DIGITAL LEARNING Thank you for participating in our December 9 lecture People Game! HR Grywalizacja areas.Conference UNDERSTAND YOUR RIGHTS IF - a joint project with the National Health FundNFZ Westhill is a partner in the publication of Understanding patient rights . The conference is part of a campaign promoting the book with the same title

Download Presentation

Previous Conference Digital Learning by Westhill Consulting

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Szersze spojrzenie na BIZNES PEOPLE GAME! GRYWALIZACJA W OBSZARACH HR ArkadiuszSiechowicz • westhill.pl

 2. Nigdy nie jedz sam, daj się poznać! Nie rozmawiaj ze znajomymi, aktywnie szukaj nieznajomych! Dając wizytówkę powiedz jedną zaskakującą rzecz o Twojej profesji Na każdej przerwie poznaj przynajmniej trzy nowe osoby, maile firmowe sprawdzisz jutro w pracy, dziś poznawaj ludzi!

 3. CO TO BYŁO?

 4. YOU HAVE BEEN GAMIFIED!

 5. GRYWALIZACJA – JAK ROBIĆ TO DOBRZE?

 6. grywalizacja • To wykorzystywanieelementów znanych z gier do uaktrakcyjnieniaautentycznych zadań w realnym świecie

 7. Gra szkoleniowa =Grywalizacja

 8. Gartner:„do 2015, 40% firm z listy Global 1000 będzie wykorzystywać grywalizacjęjako główny mechanizm transformacji funkcjonowania firmy” „do 2014, 80% obecnych zastosowań grywalizacji nie spełni oczekiwań biznesowych, głównie ze względu na błędy w projektowaniu.”

 9. O Co Wam wszystkim chodzi?

 10. WIEM CO I PO CO ROBIĆ CHCĘ! CHCE MI SIĘ! MOGĘ I POTRAFIĘ! BJ Fogg'sBehaviorModel

 11. MISJA SCENARIUSZ POŻĄDANY SCENARIUSZ OBECNY

 12. MISJA narzędzia (software) fabuła mechanika SCENARIUSZ POŻĄDANY SCENARIUSZ OBECNY

 13. CASE STUDY

 14. Zdjęcie rowerowej grywalizacji w biurze

 15. GRYWALIZACJA ON-BOARDINGU

 16. ZBIERANIE PUNKTÓW LIDERBOARD BONUSY SKILL, BADGE, ACHIEVEMENT LEVEL TEST WIEDZOWY POTĘŻNY FEEDBACK

 17. TRIP/QUEST: IDZ I ZNAJDZ WSPÓLNE ZADANIE Z ZESPOŁEM ZADANIA FAKULTATYWNE - MISJE SPECJALNE POTĘŻNY FEEDBACK

 18. Szersze spojrzenie na BIZNES DESIGN & DO IT ! LEVEL 5 LEVEL 4 LEVEL 3 LEVEL 2 LEVEL 1

 19. Szersze spojrzenie na BIZNES PEOPLE GAME! GRYWALIZACJA W OBSZARACH HR Zapraszam do kontaktu: arkadiusz.siechowicz@westhill.pl • westhill.pl

 20. Szersze spojrzenie na BIZNES Wykorzystane w prezentacji elementy 1. Gartner: http://www.gartner.com/newsroom/id/2251015 2. Świetny materiał przeglądowy o grywalizacjihttp://www.interaction-design.org/books/gamification_at_work.html 3. Polecam porządny akademicki i darmowy kurs na platformie Coursera: https://www.coursera.org/course/gamification 4. Grywalizacje CRM m.in. http://crmgamified.com/ 5. SAP http://scn.sap.com/community/gamification 6. Platforma Westhill do Grywalizacji– zapraszamy do kontaktu!

More Related