yapilandirmaya l k n 6111 sayili kanun n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
YAPILANDIRMAYA İLİŞKİN 6111 SAYILI KANUN

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 65

YAPILANDIRMAYA İLİŞKİN 6111 SAYILI KANUN - PowerPoint PPT Presentation


 • 234 Views
 • Uploaded on

YAPILANDIRMAYA İLİŞKİN 6111 SAYILI KANUN. Ramazan OMAÇ Gelir İdaresi Grup Başkanı. KANUN. İÇ GENELGE. TEBLİĞ. 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun 25 Şubat 2011 tarihli ve 1. Mükerrer 27857 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'YAPILANDIRMAYA İLİŞKİN 6111 SAYILI KANUN' - angelo


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
yapilandirmaya l k n 6111 sayili kanun

YAPILANDIRMAYA İLİŞKİN 6111 SAYILI KANUN

Ramazan OMAÇ

Gelir İdaresi Grup Başkanı

6111 sayili kanun ve k nc l mevzuat

KANUN

İÇ GENELGE

TEBLİĞ

6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun

25 Şubat 2011 tarihli ve 1. Mükerrer 27857 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

1 Seri No.lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 Sayılı Kanun Genel Tebliği 12 Mart 2011 tarihli Mükerrer 27872 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

2011/1 ve 2011/2 Seri No.lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 sayılı Kanun İç Genelgeleri ile 2011/3 sayılı Uygulama İç Genelgesi çıkarılmıştır.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

6111 SAYILI KANUN VE İKİNCİL MEVZUAT
slide3

6111 sayılı Kanun

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

KANUNLA GETİRİLEN KOLAYLIKLAR VE DİĞER MALİ AVANTAJLAR

 • Birikmiş borçları ödeme kolaylığı
 • Davaların sulh yoluyla çözümü kolaylığı
 • İncelemesi başlamış olan mükelleflere mali avantaj ve ödeme kolaylığı
 • Pişmanlıkla veya kendiliğinden beyanın teşviki
 • Vergi incelemesine tabi olmama avantajı
 • Kayıtlarını düzeltme avantajı
 • Varlık barışı imkanlarından yararlanma avantajı
 • Kredi kartıyla taksitli ödeme kolaylığı
kanunun mevcut taks tlend rme m esseses nden farki 1 2

1

4

2

5

3

6

Alacağın hukuki durumuna bağlı olarak asıl alacak tutarında indirime gidilebilmek-tedir.

Taksitli ödemelerde tecil faizi yerine daha düşük oran olan katsayılar uygulanmak-tadır.

Yüksek faiz tutarları yerine daha düşük TEFE/ÜFE tutarı alınmaktadır

Teminat alınmamak-tadır.

Taksitler aylık yerine 2’şer aylık periyotlar şeklinde ödenebilmektedir.

Tutar ve taksit süresine bakılmaksı-zın tüm taksitlendir-me taleplerini vergi dairesi neticelendirmektedir.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

KANUNUN MEVCUT TAKSİTLENDİRME MÜESSESESİNDEN FARKI 1/2
kanunun mevcut taks tlend rme m esseses nden farki 2 2

10

7

11

8

9

Taksitlendirme kapsamına nerdeyse tüm amme alacakları alınmıştır hatta özel hukuktan doğan alacaklar vardır.

Usulsüzlük cezalarından kısmen vazgeçilmekte-dir.

Taksitlendirme süresi 18 taksit 36 ayı geçmemesi şartıyla tamamen borçlunun tercihine bırakılmıştır

İyi niyetli kötü niyetli ayırımı yapılmaksızın kapsama giren tüm borçlular yararlanabile-cektiir.

Vergi ziyaı cezalarının tamamından vazgeçilmekte-dir.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

KANUNUN MEVCUT TAKSİTLENDİRME MÜESSESESİNDEN FARKI 2/2
kanundan yararlanamanin do urdu u sonu lar 1 2

3

1

2

4

5

6

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

KANUNDAN YARARLANAMANIN DOĞURDUĞU SONUÇLAR-1/2

Vadesi geçmiş borçlar, vadeye bağlanmış hale gelecektir.

Borçlular nezdindeki icra takipleri hangi aşamada olursa olsun durdurulacaktır.

Vadesi geçmiş borcu bulunmadığına dair yazı verilecektir.

Sonuçlar

Borçları taksitlendirilen mükelleflerin teminat değişikliği talepleri yerine getirilebilecektir.

Tatbik edilen hacizler yapılan ödemler nispetinde kaldırılacaktır.

Taşıta ilişkin borçlarını yapılandıranlara aracın fenni muayenesini yaptırma imkanı verilecektir.

kanundan yararlanmanin do urdu u sonu lar 2 2

7

9

8

10

11

12

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

KANUNDAN YARARLANMANIN DOĞURDUĞU SONUÇLAR-2/2

Tüm borçlarını yapılandıran mükellefler kamu ihalelerine katılabilecek ve desteklerden yararlanabilme şansı elde edeceklerdir.

Borçlarını yapılandıran mükelleflerin araçlarına yönelik fiili hacizler kaldırılabilecektir.

Kredi kartıyla son taksit tutarını da içerecek şekilde taksitle ödemenin tercih edilmesi durumunda kredi kartıyla ödemenin yapıldığı araca ilişkin satış ve devrine ait ilişik kesme belgesi verilecektir.

Sonuçlar

Kredi kartıyla son taksit tutarını da içerecek şekilde taksitle ödemenin tercih edilmesi durumunda bu işlemin yapıldığı tarihten sonra cari dönem şartı aranmayacaktır.

Kesinleşmiş alacakları için yapılandırmadan yararlanmak üzere başvuran ve ödeme emrine ilişkin açılan davalardan vazgeçenlerden aranılanılan %10 oranındaki haksız çıkma zammından vazgeçilecektir.

Yapılandırılan alacaklara ilişkin Kanunun yayımlandığı tarihten sonra tebliğ edilen mahkeme kararlarında hükmedilen yargılama giderleri ve vekalet ücretleri karşılıklı olarak talep edilmeyecektir.

kapsama g ren dareler 1 2
KAPSAMA GİREN İDARELER-1/2

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU

MALİYE BAKANLIĞI

GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI

İL ÖZEL İDARELERİ

BELEDİYELER

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI

DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KALKINMA AJANSLARI

kapsama g ren dareler 2 2
KAPSAMA GİREN İDARELER-2/2

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

YURTKUR

TRT

RTÜK

KOSGEB

TEDAŞ

ASKİ

İSKİ

OSB

TOBB

TESK

TÜRMOB

TBB

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

kapsama g ren alacaklar 1 2 vergi daireleri

Her türlü

vergi,

resim ve

harçlar

Vergi ziyaı

cezaları

Eğitime katkı

payı

Ecrimisil

Öğrenim

ve katkı

kredisi

Haksız

alınan

destekler

Gecikme faizi

ve

gecikme

zamları

Fon payı

00

00

00

00

Usulsüzlük

özel usulsüzlük

cezaları

Bazı idari

para

cezaları

6183 sayılı Kanun

kapsamına giren

diğer alacaklar

Kaynak

kullanımını

destekleme

fonu kesintisi

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

KAPSAMA GİREN ALACAKLAR-1/2Vergi Daireleri
kapsama g ren alacaklar 2 2 di er dareler

Belediyelerin vergi, resim ve harç ile vergi cezaları

Gümrük vergisi,

İdari para cezaları

gecikme zamları

TEDAŞ

elektrik

alacakları

TOBB, TÜRMOB,

TBB, TESK ve Odaların

aidat

alacakları

Sigorta primleri

ve

idari para cezaları ile

kira alacakları

YURT-KUR

Öğrenim ve Katkı

Kredisi alacakları

TRT

elektrik payı

ve

bandrol ücreti

00

00

00

00

Belediyelerin

tarifeden

doğan ücret,

su bedeli ile kira alacakları

İl özel idareleri

harç,

katılma payı ve

kira alacakları

İSKİ, ASKİ

su ve atık su

bedelleri

Geliştirme

ve Destekleme

Fonu Kaynaklı

alacaklar

KOSGEB

desteklerden

kaynaklanan

alacakları

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

KAPSAMA GİREN ALACAKLAR-2/2Diğer İdareler
kapsama g ren dar para cezalari

Askerlik

idari para

cezaları

Karayolu taşıma

idari para

cezaları

Seçim

idari para

cezaları

Nüfus

idari para cezaları

00

00

00

Otoyol ve köprülerden kaçak geçiş

idari para Cezaları

Trafik

idari para

cezaları

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

KAPSAMA GİREN İDARİ PARA CEZALARI
kapsama g rmeyen alacaklar

Adli

Para

Cezaları

Petrolden

Devlet hissesi

ve

Devlet hakkı

Kılavuzluk ve

römorkörcülük

hizmet payı

Şeker Fiyat

Farkı

00

00

Madenlerden

Devlet

hakkı ve

özel idare payı

ile madencilik

fonu

İdari

Para Cezaları

(Kapsama

Girenler hariç)

Akaryakıt fiyat

farkı ve

akaryakıt fiyat

istikrar payı

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

KAPSAMA GİRMEYEN ALACAKLAR
kapsam l tler
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞIKAPSAM ÖLÇÜTLERİ

Vergilendirme dönemi

Beyanname verme süresi

31.12.2010’dan önce olanlar

Vergiler

31.12.2010’dan önce tahakkuk edenler

Vergiler (MTV, emlak vergisi, harçlar vb)

Tahakkuk tarihi

Vergi aslına bağlı olarak kesilen vergi cezaları (vergi ziyaı cezası)

Vergi aslına bakılarak karar verilecek

Vergi aslına bakılarak karar verilecek

Vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları (usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları)

31/12/2010 tarihinden önce yapılan tespitler

Tespit tarihi

Vadesi 31/12/2010 tarihinden önce olanlar

Vade tarihi

Diğer amme alacakları

31/12/2010 tarihinden önce karar verilenler

Karar verme tarihi

İdari para cezaları

ba vuru s res ve ekl

Başvuru

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

BAŞVURU SÜRESİ VE ŞEKLİ
 • Kanunun yapılandırma hükümlerinden yararlanmak için yazılı başvuru şarttır. Başvuruların son günü 2 Mayıs 2011 tarihidir.
 • Başvurular (elektronik ortamda yapılması zorunlu olan beyan ve bildirimler hariç) posta yoluyla yapılabilecektir.
 • Matrah/vergi artırımına yönelik başvurular elektronik ortamda da yapılabilecektir.
 • Başvurularda 1 Seri No.lu Tebliğ ekinde yer alan formlar çoğaltılarak kullanılabilecektir.
 • Borçlu olunan her vergi dairesi itibarıyla ayrı ayrı başvuruda bulunulacaktır.
 • Başvuru formunda dava açılmayacağı, kanun yollarına başvurulmayacağı ve açılmış davalardan vazgeçileceği belirtilecektir.
 • Taşıtlar için yapılacak başvurularda her bir taşıt itibarıyla toplam borç için başvuru şarttır.
k mler ba vurab l r

Kimler Faydalanabilir

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

KİMLER BAŞVURABİLİR
 • Mükellefler
 • Cezaya muhatap olanlar
 • Sorumluluk düzenlemeleri nedeniyle;
   • Mirasçılar,
   • Kefiller,
   • Limited şirket ortakları
   • Kanuni temsilciler
 • gibi amme borçlusu sayılan kişiler sorumlu oldukları tutar dikkate alınarak yararlanabileceklerdir.
 • Mükellefle birlikte borcun ödenmesinden müştereken ve müteselsilen sorumluluğu bulunan yeminli mali müşavirler
kes nle m alacaklarda alacak tutarinin tesp t

Tahsil Edilecek

Tutarlar

Vazgeçilen

Tutarlar

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

KESİNLEŞMİŞ ALACAKLARDA ALACAK TUTARININ TESPİTİ
 • Alacak asıllarının tamamı
 • Gecikme faizi ve gecikme zammı yerine TEFE/ÜFE aylık değişim oranı uygulanarak hesaplanan tutar
 • Alacak aslına bağlı olmayan cezaların %50’si
 • Kaçakçılık fiillerine iştirak nedeniyle kesilen vergi ziyaı cezalarının %50’si
 • İdari para cezalarının tamamı
 • Vergi aslına bağlı olarak kesilen cezaların tamamı
 • Alacak aslına bağlı olmayan cezaların % 50’si
 • Kaçakçılık fiillerine iştirak nedeniyle kesilen vergi ziyaı cezalarının %50’si
 • Gecikme cezası, gecikme zammı, gecikme faizi gibi fer’i alacakların tamamı
tefe fe tutarinin hesaplanmasi

TEFE/ÜFE TUTARI

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

TEFE/ÜFE TUTARININ HESAPLANMASI
 • TEFE/ÜFE tutarı, kaynak kanunun fer’i alacak için öngördüğü hesaplama yöntemi kullanılarak hesaplanacaktır.
 • İlk aya ilişkin TEFE/ÜFE aylık değişim oranı, alacağın vadesinin rastladığı ay için açıklanmış olan oran olacaktır
 • İndirilen tutar üzerinden TEFE/ÜFE tutarı hesaplanacaktır.
 • TEFE/ÜFE aylık değişim oranlarının eksi (negatif) çıkması durumunda bu oranlar hesaplamada eksi değer olarak dikkate alınacaktır.
 • Hesaplamaya konu döneme ilişkin olarak TEFE/ÜFE aylık değişim oranlarının toplamı eksi değer olduğu takdirde TEFE/ÜFE tutarı sıfır kabul edilecektir.
ht lafli alacaklarda verilmi en son karar

Verilmiş en son karar

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İHTİLAFLI ALACAKLARDA Verilmiş En Son Karar
 • Davanın bulunduğu safhaya göre yapılmıştır.
 • Sadece vergiler, vergi cezaları ve idari para cezaları kapsama alınmıştır.
 • Yapılandırılan alacak tutarının tespitinde esas alınacak olan en son karar, tarhiyata ilişkin verilen ve Kanunun yayımlandığı 25.02.2011 tarihinden önce (bu tarih dahil) taraflardan birine tebliğ edilmiş karardır.
   • Terkin kararı, vergi dairesince tarh edilen vergi veya kesilen cezanın tümünün vergi mahkemesince kaldırılmasına dair karardır.
   • Tasdik kararı, vergi dairesince tarh edilen vergi ile kesilen cezanın ihtilaflı kısmının tümünü onaylayan vergi mahkemesi kararıdır.
   • Tadilen tasdik kararı ise tarh edilen vergi ile kesilen cezayı kısmen veya değiştirerek onaylayıp diğer kısmını kaldıran vergi mahkemesi kararıdır.
   • Danıştay kararı, temyiz talebinin reddederek vergi mahkemesi kararının aynen tasdikini öngörebilir.
   • Danıştay kararı, temyiz talebinin kabul ederek vergi mahkemesi kararını bozabilir. Vergi mahkemesi yeniden karar verir.
   • Danıştay kararı, kısmen bozma kararı olabilir. Bozulan kısım için vergi mahkemesi yeniden karar verir.
ht lafli alacaklarda tahsil edilecek tutar

Tahsil Edilecek

Tutarlar

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İHTİLAFLI ALACAKLARDA Tahsil Edilecek Tutar
 • Davanın bulunduğu safhaya göre;
 • Alacak asıllarının (ilk tarhiyat tutarı üzerinden) %50’si, %20 si, veya tasdik edilen tutarın tamamı
 • Gecikme faizi ve gecikme zammı yerine TEFE/ÜFE aylık değişim oranı uygulanarak hesaplanan tutar
 • Alacak aslına bağlı olmayan vergi cezalarının %25’i, %10’u veya tasdik edilen tutarın %25’i
 • Kaçakçılık fiillerine iştirak nedeniyle kesilen vergi ziyaı cezalarının %25’i, %10’u veya tasdik edilen tutarın %25’i
 • İdari para cezalarının %50’si, %20’si veya tasdik edilen kısmın %50’si
ht lafli alacaklarda vazge ilen tutar

Vazgeçilen

Tutarlar

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İHTİLAFLI ALACAKLARDAVazgeçilen Tutar
 • Davanın bulunduğu safhaya göre;
 • Alacak asıllarının kalan % 50’si, %80’i veya terkin edilen kısmı
 • Vergi aslına bağlı olarak kesilen cezaların tamamı
 • Alacak aslına bağlı olmayan cezaların kalan % 75’i, % 90’ı veya tasdik edilen kısmın %75’i ile terkin edilen kısmı
 • Kaçakçılık fiillerine iştirak nedeniyle kesilen vergi ziyaı cezalarının %75’i, %90’ı veya tasdik edilen kısmın %75’i ile terkin edilen kısmı
 • İdari para cezalarının kalan % 50’si, %80’i veya tasdik edilen kısmın %50’si ile terkin edilen kısmı
 • Gecikme cezası, gecikme zammı, gecikme faizi gibi fer’i alacakların tamamı
ht lafli alacaklarda alacak tutar n n tespiti

Alacak tutarının hesaplanması

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İHTİLAFLI ALACAKLARDA Alacak Tutarının Tespiti
 • İlk tarhiyat tutarına göre ihbarnamenin tebliğ edildiği tarih esas alınarak dava açma süresinin son günü itibarıyla tahakkuk ettirilecek,
 • Tahakkuk tarihinden itibaren 1 ay sonrası ise vade tarihi olacaktır.
 • Belirlenen tahakkuk ve vade tarihleri esas alınarak gecikme faizi ve gecikme zammı yerine TEFE/ÜFE tutarı hesaplanacaktır.
 • Vergi mahkemesinde dava açma süresi henüz geçmemiş olan vergilere gecikme faizi yerine hesaplanması gereken TEFE/ÜFE tutarı, Kanunun yayımlandığı tarihe kadar hesaplanacaktır.
 • İtiraz veya temyiz süreleri geçmemiş ya da bu yollara başvurulmuş ya da karar düzeltme talep süresi geçmemiş veya karar düzeltme yoluna başvurulmuş olduğu durumlarda, ödenecek alacak asıllarının tespitinde Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla tarhiyatın bulunduğu en son safhadaki tutar esas alınacaktır.
ht lafli alacaklarda yap lm demenin mahsubu ve ade

25.02.2011 tarihinden

önceki ödemeler

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İHTİLAFLI ALACAKLARDA Yapılmış Ödemenin Mahsubu ve İade
 • Vergi mahkemeleri nezdinde dava devam ederken tahakkuk etmeyen vergilerin, Kanunun yayım tarihinden önce ödenmiş olması halinde,
 • İlk derece mahkemesince verilen tasdik kararının üst yargı organınca bozulması üzerine, vergilerin Kanunun yayım tarihinden önce ödenmiş olması halinde
 • Ödenmiş tutar, yapılandırılma sonucunda hesaplanan vergi ve TEFE/ÜFE tutarından mahsup edilecek,
 • Kalan tutar, 6183 sayılı Kanunun 23 üncü maddesi de göz önünde bulundurularak red ve iade edilecektir. (6111 sayılı Kanun Md. 21)
 • Vergi mahkemesinin tasdik kararına istinaden 25.02.2011 tarihinden önce ödenmiş ancak halen Danıştay veya Bölge İdare Mahkemesinde temyiz veya itiraz aşamasında bulunan vergi ve cezaların 6111 sayılı Kanun uyarınca red ve iadesi mümkün değildir.
nceleme ve tarh yat safhasindak alacaklar

Tahsil Edilecek

Tutarlar

Vazgeçilen

Tutarlar

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İNCELEME VE TARHİYAT SAFHASINDAKİ ALACAKLAR
 • Sadece vergi ve vergi cezaları kapsama alınmıştır.
 • Tarh edilen vergilerin % 50’si
 • Kanunun yayımlandığı tarihe kadar hesaplanan gecikme faizi yerine TEFE/ÜFE tutarı,
 • Kanunun yayımlandığı tarihinden dava açma süresinin bitim tarihine kadar geçen süre için hesaplanacak gecikme faizi
 • Alacak aslına bağlı olmayan cezaların % 25’i
 • Kaçakçılık fiillerine iştirak nedeniyle kesilen vergi ziyaı cezalarının %25’i
 • Tarh edilen verginin %50’si
 • Vergi aslına bağlı olarak kesilen cezaların tamamı
 • Alacak aslına bağlı olmayan cezaların % 75’i
 • Kaçakçılık fiillerine iştirak nedeniyle kesilen vergi ziyaı cezalarının %75’i
 • Gecikme cezası, gecikme zammı, gecikme faizi gibi fer’i alacakların tamamı
nceleme safhasindak alacaklar uygulama

Uygulama

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İNCELEME SAFHASINDAKİ ALACAKLAR- Uygulama
 • İncelemelerin tamamlanmasını müteakip ihbarnamenin tebliğinden itibaren 30 gün içinde başvuruda bulunulacaktır.
 • Ödemeler ihbarnamenin tebliğini izleyen aydan başlayarak ikişer aylık dönemler halinde 6 eşit taksitte yapılacaktır.
 • Vergi aslına bağlı olmayan cezalara ilişkin 31.12. 2010 tarihinden önceki tespitler esas alınacaktır.
 • Elektronik ortamda verilmesi gereken; beyannameler, Ba, Bs formları,süresinde verilmemesi nedeniyle kesilecek özel usulsüzlük cezaları için tespit tarihi olarak beyanname/formların verilme süresinin son gününü izleyen gün esas alınacaktır.
p manlikla veya kend l nden yapilan beyanlar

Pişmanlıkla Beyan

Edilen Alacaklar

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

PİŞMANLIKLA VEYA KENDİLİĞİNDEN YAPILAN BEYANLAR
 • Kanunun kapsadığı dönemlere ilişkin olarak 2 Mayıs 2011 tarihi mesai saati bitimine kadar pişmanlıkla veya kendiliğinden beyanlardır.
 • Pişmanlıkla veya kendiliğinden verilecek beyannamelerden elektronik ortamda gönderilebilenlerin; yıllık gelir veya kurumlar ile katma değer vergisi beyannamelerini ya da muhtasar beyannamelerini elektronik ortamda göndermek zorundadır.
p manlikla yapilan beyanlar alacak tutarinin tesp t

Tahsil Edilecek

Tutarlar

Vazgeçilen

Tutarlar

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

PİŞMANLIKLA YAPILAN BEYANLAR ALACAK TUTARININ TESPİTİ
 • Tarh edilen verginin tamamı
 • Pişmanlık zammı veya gecikme faizi yerine Kanunun yayımlandığı 25.02.2011 tarihine kadar TEFE/ÜFE tutarı
 • Alacak aslına bağlı olmayan cezaların tamamı
 • Pişmanlık zammı ve gecikme faizinin tamamı
 • Vergi ziya cezasının tamamı
matrah veya verg artirimi

1

2

3

Mükelleflerin

2006

2007

2008

2009

yıllarına ilişkin

Gelir vergisi veya

kurumlar vergisi matrahlarını Kanunda öngörülen oranda artırılması

Katma değer vergisi veya

gelir (stopaj), kurumlar (stopaj) vergisi tutarlarını Kanunda öngörülen oranda artırılması

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

MATRAH VEYA VERGİ ARTIRIMI
gel r verg s matrah artirimi i
GELİR VERGİSİ MATRAH ARTIRIMI (I)

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

 • Matrah artırımında bulunulan yıla ait vergiler zamanında ödenmiş ve bu vergi türleri için Kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinden yararlanılmamış ise vergi oranı %15 olacaktır.
gel r verg s matrah artirimi ii
GELİR VERGİSİ MATRAH ARTIRIMI (II)

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

 • Basit usulde vergilendirilen mükellefler için asgari matrah tutarı bilanço esasına göre defter tutan mükellefler için belirlenmiş tutarların 1/10’udur.
 • GMSİ mükellefleri için asgari matrah tutarı bilanço esasına göre defter tutan mükellefler için belirlenmiş tutarların 1/5’idir.
kurumlar verg s matrah artirimi i
KURUMLAR VERGİSİ MATRAH ARTIRIMI (I)

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

 • Matrah artırımında bulunulan yıla ait vergiler zamanında ödenmiş ve bu vergi türleri için Kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinden yararlanılmamış ise vergi oranı %15 olacaktır.
kurumlar verg s matrah artirimi ii
KURUMLAR VERGİSİ MATRAH ARTIRIMI (II)

Kurumlar vergisi mükelleflerinin;

Yatırım indirimi istisnası stopajı,

Menkul kıymet yatırım fon veya ortaklıklarının portföy işletmecilik kazançları üzerinden kurum bünyesinde yaptıkları stopaj

Altın ve kıymetli madenler yatırım fonları veya ortaklıklarının portföy işletmeciliği nedeniyle kurum bünyesinde yaptıkları stopaj

bulunması halinde matrah artırımından yararlanabilmeleri için stopaj yoluyla ödedikleri bu vergileri de, ilgili yıllara ait matrah artırım oranlarında artırarak ödemeleri gerekmektedir.

Artırılan matrahlar üzerinden %15 oranında vergi ödenecektir.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

gel r ve kurumlar verg s matrah artirimi
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞIGELİR ve KURUMLAR VERGİSİ MATRAH ARTIRIMI
 • Tevkif yoluyla ödenen vergiler, artırılan matrahlar üzerinden hesaplanan vergilerden mahsup edilemeyecektir.
 • Artırımında bulunulan yıllara ait 2010 yılına devreden zararların % 50’si, 2010 ve izleyen yıllar kârlarından mahsup edilebilecektir.
 • İstisna ve indirimler nedeniyle gelecek yıllara devrolan zararlar ve geçmiş yıl zararları artırılan matrahlardan mahsup edilemeyecektir.
 • Tevkif yoluyla ödenen vergilerin iadesinin talebi halinde, vergi incelemesi ve tarhiyat hakkı saklı tutulmaktadır.
 • Kıst dönemde faaliyette bulunmuş mükellefler hakkında asgari matrahların tespitinde kıst dönem dikkate alınacaktır.
 • Kanunun yayımlandığı tarihten önce kesinleşen tarhiyatlar matrah artırımında dönem beyanı ile birlikte dikkate alınacaktır.
 • Kar dağıtımına bağlı stopaj uygulaması matrah artırımı kapsamında değildir.
katma de er verg s artirimi i
KATMA DEĞER VERGİSİ ARTIRIMI (I)

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

 • Katma değer vergisi mükelleflerinin her bir vergilendirme dönemine ilişkin olarak verdikleri beyannamelerindeki hesaplanan katma değer vergisinin yıllık toplamı üzerinden aşağıda belirtilen oranlarda katma değer vergisini artırmaları halinde ilgili dönemlere ilişkin katma değer vergisi incelemesi ve tarhiyatı yapılmayacaktır.
katma de er verg s artirimi ii
KATMA DEĞER VERGİSİ ARTIRIMI (II)

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

 • KDV artırımı bir tam yıl için yapılacaktır.
 • Kıst dönemde faaliyette bulunan mükellefler kıst dönem için yararlanacaklardır.
 • Artırımda bulunulacak yılda KDV beyannamelerinin tamamı verilmemişse verilen beyannameler esas alınarak artırımda bulunulacaktır.
 • Bir yıllık sürede 3 veya daha fazla beyanname veren mükelleflerin bu beyanlarında yer alan tutarlar tam yıla iblağ edilecektir.
 • Bir yıllık sürede 3 dönemden daha az sayıda beyanda bulunulmuş ise mükelleflerin KDV artırımından yararlanabilmesi için gelir/kurumlar vergisi matrah artırımında bulunması şarttır.
 • Bu durumda beyanedilen tutar üzerinden % 18 oranında vergi ödenecektir.
katma de er verg s artirimi iii
KATMA DEĞER VERGİSİ ARTIRIMI (III)

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

 • İNCELEME VE TARHİYAT HAKKI
 • Katma değer vergisi artırımında bulunulan yıllar için, prensip olarak, vergi incelemesi ve tarhiyatı yapılmaz.
 • İade ve tecil-terkin talebi olanlar bu hususlar bakımından incelenecektir.
 • Sonraki dönemlere devreden vergiler bakımından da inceleme yapılabilir. Ancak, bu inceleme sonunda artırım talebinde bulunulan yıllara ilişkin olarak tarhiyat yapılamaz.
 • Haklarında özel esaslar uygulanan mükelleflerin genel esaslara geçme taleplerine yönelik inceleme yapılması mümkündür. Bu incelemeler sonucunda artırımda bulunulan yıllarla ilgili tarhiyat yapılamayacaktır.
 • SORUMLU SIFATIYLA BEYAN EDİLEN KATMA DEĞER VERGİSİ
 • 2 numaralı katma değer vergisi beyannamesi ile beyan edilmesi gereken vergiler bakımından vergi artırımından yararlanılamaz.
gel r stopaj verg s artirimi
GELİR (STOPAJ) VERGİSİ ARTIRIMI

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

 • Mükelleflerin 2006 ila 2009 yıllarında beyan ettikleri
  • Ücret ödemeleri
  • Serbest meslek erbabına yapılan ödemeler
  • Yıllara sari inşaat ve onarım işlerine ilişkin ödemeler
  • Kira ödemeleri
  • Çiftçilere yapılan ödemeler
  • Vergiden muaf esnafa yapılan ödemeler

üzerinden tevkif ederek beyan ettikleri gelir (stp) vergilerini Kanunda öngörülen oranlarda artırmaları ve ödemeleri koşuluna bağlı olarak bu vergi türlerinden inceleme ve tarhiyata muhatap olmamaları yönünde düzenleme yapılmaktadır.

cret stopajinda artirim
ÜCRET STOPAJINDA ARTIRIM

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

 • Ücretli olarak çalışanlardan vergi tevkifatı yapmaya mecbur olanların beyan ettikleri ücret ödemelerine ilişkin tutarların yıllık toplamı üzerinden aşağıda belirtilen oranlarda gelir (stopaj) vergisini artırmaları halinde, ilgili dönemlere ilişkin gelir (stopaj) vergisi incelemesi ve tarhiyatı yapılmayacaktır.
 • İlgili yıllarda muhtasar beyanname vermemiş mükellefler için bu maddede asgari işçi sayıları ve bu işçilere ilişkin asgari ücret tutarları belirtilerek düzenleme yapılmıştır.
serbest meslek ve k ra stopajinda artirim
SERBEST MESLEK VE KİRA STOPAJINDA ARTIRIM

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

 • Muhtasar beyannamelerinde yer alan söz konusu ödemelerine ilişkin gayrisafi tutarların yıllık toplamı üzerinden; aşağıda belirtilen oranlarda gelir (stopaj) vergisini artırmaları halinde, ilgili dönemlere ilişkin gelir (stopaj) vergisi incelemesi ve tarhiyatı yapılmayacaktır.
 • İlgili yıl içinde verilen muhtasar beyannamelerde beyan edilen tutarlar bir yıla iblağ edilmeyecektir.
serbest meslek stopajinin h beyan ed lmem olmasi hal nde artirim
SERBEST MESLEK STOPAJININ HİÇ BEYAN EDİLMEMİŞ OLMASI HALİNDE ARTIRIM

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

yillara sar n aat ler ne l k n stopaj artirimi
YILLARA SARİ İNŞAAT İŞLERİNE İLİŞKİN STOPAJ ARTIRIMI

Yıllara sari inşaat ve onarım işleri ile uğraşan kurumlara bu işleri ile ilgili olarak yapılan hakediş ödemeleri üzerinden 2006 ila 2009 yılları için her bir yıl itibarıyla % 1 oranında hesaplanacak vergiyi ödemeleri halinde bu tevkifat türü için de vergi incelemesi ve tarhiyat yapılmayacaktır.

Bu kapsamda muhtasar beyanname verilmemiş olması veya muhtasar beyanname verilmekle birlikte artırılması istenilen ödeme türünün beyannamede bulunmaması halinde ise bilanço esasına göre defter tutan mükellefler için belirlenmiş asgari matrah üzerinden 2006 ila 2009 yılları için her bir yıl itibarıyla % 3 oranında hesaplanacak vergi ödenerek artırım imkanından yararlanılacaktır.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

verg den muaf esnafa yapilan demeler n h beyan ed lmem olmasi hal nde artirim
VERGİDEN MUAF ESNAFA YAPILAN ÖDEMELERİN HİÇ BEYAN EDİLMEMİŞ OLMASI HALİNDE ARTIRIM

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ft lere yapilan demelerde stopaj artirimi
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞIÇİFTÇİLERE YAPILAN ÖDEMELERDE STOPAJ ARTIRIMI
 • Çiftçilere yapılan ödemelerden vergi tevkifatı yapmaya mecbur olanlar muhtasar beyannamelerinde beyan edilen tutarlar üzerinden (bir yıla iblağ edilmeksizin) ilgili yıllarda geçerli olan tevkifat oranının % 25’i oranında hesaplanacak vergiyi ödemek suretiyle vergi artırımından yararlanmaları mümkün bulunmaktadır.
ft lere yapilan demeler n h beyan ed lmem olmasi hal nde artirim
ÇİFTÇİLERE YAPILAN ÖDEMELERİN HİÇ BEYAN EDİLMEMİŞ OLMASI HALİNDE ARTIRIM

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

matrah ve vergi art r m na li kin ortak h k mler i
MatrahveVergi Artırımına İlişkin Ortak Hükümler (I)

Matrah/vergi artırımı üzerinden hesaplanan vergiler, Kanunda belirtilen şekilde ödenmediği takdirde, 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesindeki gecikme zammı oranının 2 katı oranında gecikme zammı ile birlikte takip ve tahsil edilecektir.

Ödenen vergiler, gider veya maliyet kabul edilmeyecek, indirim, mahsup ve iade konusu yapılmayacaktır.

Artırılan matrahlar için ayrıca geçici vergi hesaplanmayacaktır.

Mükellefler defter ve belgeleri muhafaza ve istendiğinde ibraza mecburdurlar. Bu mecburiyetlerin yerine getirilmemesi halinde gerekli cezalar kesilecektir.

Matrah/vergi artırımında bulunan mükellefler hakkında bu Kanundan önce başlanılmış incelemenin 1 ay içinde bitirilmemesi halinde bu işlemlere devam edilmeyecektir.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

matrah ve vergi art r m na li kin ortak h k mler ii
MatrahveVergi Artırımına İlişkin Ortak Hükümler (II)

1 ay içerisinde sonuçlandırılan vergi incelemeleri ile ilgili tarhiyat öncesi uzlaşma talepleri dikkate alınmayacaktır. Bu nedenle Kanunun yayımı tarihinden önce tarhiyat öncesi uzlaşma talebi bulunan inceleme raporları derhal vergi dairesine gönderilecektir.

İnceleme veya takdir komisyonu kararının vergi dairesine gelmesinden önce matrah artırımında bulunulursa inceleme ve takdir sonucu bulunan fark ile matrah artırımı mukayese edilerek gerekli tarhiyat yapılacaktır.

Artırım için verilen beyannamelerden damga vergisi alınmayacaktır.

Defter, kayıt ve belgeleri yok edenler veya defter sahifelerini yok ederek yerine başka yapraklar koyanlar veya hiç yaprak koymayanlar veya belgelerin asıl veya suretlerini tamamen veya kısmen sahte olarak düzenleyenler artırım hükümlerinden yararlanamayacaktır.

Matrah/vergi artırımında bulunulan yıllar için beyannamelere usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları kesilmeyecektir.

Matrah/vergi artırımdan kaynaklı eksik tahakkuk eden vergiler ilk taksit süresi sonunda tahakkuk etmiş sayılacak ve buna göre işlem yapılacaktır.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

stok beyani
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞISTOK BEYANI

İşletmede mevcut olduğu halde kayıtlarda yer almayan malları kayda alanlara

Kayıtlarda mevcut olduğu halde işletmede yer almayan malların çıkışını yapanlara

Stok Beyanı

Kayıtlarını düzeltme imkanı verilmekte ve belirli oranda bir vergi ödemeleri halinde herhangi bir vergi ve ceza uygulanmayacağına ilişkin düzenleme yapılmaktadır.

letmede bulundu u halde kayitlarda yer almayan mallar1

BELGESİZ ALIŞLAR

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İŞLETMEDE BULUNDUĞU HALDE KAYITLARDA YER ALMAYAN MALLAR
 • Emtia üzerinden ödenen vergi indirim konusu yapılabilecektir.
 • Bu mallar için Katma Değer Vergisi Kanununun 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca sorumluluk uygulaması yapılmayacaktır.
 • Bu mallardan ÖTV’ ye tabi olanların vergisinin ödendiği ispat edilemiyorsa cezasız ve faizsiz ÖTV ödemesi yapılabilecektir.
 • Beyan edilen kıymetlerin satış bedeli bunların deftere kaydedilen bedelinden düşük olamayacaktır.
kayitlarda yer aldi i halde letmede bulunmayanlar1

FATURASIZ SATIŞLAR

HESAP DÜZELTMELERİ

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

KAYITLARDA YER ALDIĞI HALDE İŞLETMEDE BULUNMAYANLAR
 • Mükelleflerin, kayıtlarda yer aldığı halde işletmede mevcut olmayan emtialarını fatura düzenlemek ve her türlü vergisel yükümlülüklerini yerine getirmek suretiyle kayıtlarının düzeltilmesine imkan sağlanmaktadır.
 • Fatura düzenlenerek kayıtlara alınan emtia için geçmişe yönelik ceza ve gecikme faizi uygulanmayacaktır.
 • Sadece emtialar için getirilen bir düzenlemedir.
 • Kasa ve Ortaklar Cari Hesabı için 31.12.2010 tarihi itibarıyla fiili tutara bakılmaktadır.
 • Düzeltme işlemi başvurunun yapıldığı anda muhasebe kayıtlarına yansıtılacaktır.
 • Kasa ve Ortaklar Cari hesabı yönünden yapılan düzeltmeler için gelecekte adatlandırma yapılamayacaktır.
 • Geçmişe yönelik olarak tarhiyatla karşılaşılmaması için 2006-2010 için matrah artırımında bulunulması, 2010 yılı için ise verilecek beyannamelerde bu durumun göz önünde bulundurulması gerekir.
5811 sayili varlik bari i kanunu le g l d zenleme
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI5811 SAYILI VARLIK BARIŞI KANUNUİLE İGİLİ DÜZENLEME
 • 5811 sayılı Kanundan yararlanmak üzere başvuruda bulunan ancak,
   • Yurt dışında bulunan varlıklarını süresi içinde Türkiye'ye getiremeyenlere
   • Süresi içinde sermaye artırımında bulunmayanlara
   • Tarh edilen vergileri vadesinde ödemeyenlere
 • 30 Nisan 2011 tarihine kadar bu şartların yerine getirilmeleri için ilave süre veriliyor.
 • Şartları yerine getirenler 2006 ve 2007 yıllarıyla ilgili olarak haklarında yapılan vergi incelemelerinde bulunan matrah farkından varlık barışı kapsamında beyan ettikleri matrahları mahsup edebilecektir.
 • Ayrıca, takdir komisyonları tarafından haklarında daha önce matrah farkı takdir edilen ve tarh edilen vergiyi ödemiş olan mükellefler, 30 Haziran 2011 tarihine kadar başvuruda bulunması halinde ödemiş oldukları bu vergileri iade alabilecektir.
 • Vergi ödenmemiş ve mahkemeye gidilmişse davalardan vazgeçilmesi şartıyla bu vergiler terkin edilecektir.
s l nen k k alacaklar

TERKİN İŞLEMİ

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

SİLİNEN KÜÇÜK ALACAKLAR
 • Maliye Bakanlığına bağlı vergi dairelerince tahsil edilen bazı idari para cezaları ile bazı amme alacaklarının tahsilinden vazgeçilmektedir.
 • 31.12.2010 tarihinden önce verilen ve genel bütçeye gelir kaydedilmesi gereken 120 liranın altında kalan idari para cezaları (Sigara kullanımından kaynaklananlar hariç),
 • 12 lira ve altında kalan kaçak geçiş ücretleri
 • Vergi dairelerince takip edilen vadesi 31.12.2004 tarihinden önce olan her bir alacağın türü, dönemi, aslı ayrı ayrı dikkate alınmak suretiyle 50 lirayı aşmayan asli alacaklar ile bu alacağa bağlı fer’i alacaklar
 • Vergi dairelerince takip edilen vadesi 31.12.2004 tarihinden önce olan aslı ödenmiş 100 lirayı aşmayan fer’i alacaklar
 • Terkin işlemi için mükelleflerin başvurusu olmadan gerçekleştirilecektir.
 • Mükellefler terkin sonrası kalan borç üzerinden yapılandırmadan yararlandırılacaktır.
deme s res ve ekl 1 3

ÖDEME

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ÖDEME SÜRESİ VE ŞEKLİ-1/3
 • Mayıs/2011ayından başlamak üzere peşin veya taksitle ödeme yapılacaktır.
 • Taksitli ödemeler için taksit seçeneklerinden birinin seçilmesi zorunludur.
 • İlk taksit ödeme süresi içinde yapılan peşin ödemelere herhangi bir faiz ve katsayı uygulanmayacaktır
 • Taksit ödeme süresince verilen beyannameler üzerine tahakkuk eden yıllık gelir/kurumlar vergisini, gelir/kurumlar (stopaj) vergisi, katma değer vergisi ve özel tüketim vergisinin vadesinde ödenmesi gerekmektedir.
deme s res ve ekl 2 3 kredi kart yla taksitli deme

Kredi kartıyla taksitli ödeme

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ÖDEME SÜRESİ VE ŞEKLİ-2/3Kredi Kartıyla Taksitli Ödeme
 • Vergi borçlarının kredi kartıyla ödenebilmesi imkanı getirilmiştir.
 • Kredi kartı kullanılmak suretiyle yapılacak ödemeler Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesi (www.gib.gov.tr) üzerinden Sanal POS’la yapılacaktır.
 • Kredi kartı ile yapılacak ödemeler, tüm taksitlerin veya birden fazla taksitin defaten ödenmesi ya da bir veya birden fazla taksitin ilgili taksit aylarına yansıtılmak suretiyle ödenmesi şeklinde yapılabilecektir.
 • Borçlu tarafından yapılan ödeme tutarını gösterir alındı, kredi kartı ile ödeme işleminin yapıldığı tarih itibarıyla verilecek ve borç ödenmiş kabul edilecektir.
deme s res ve ekl 3 3 mahsuben deme

Mahsuben Ödeme

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ÖDEME SÜRESİ VE ŞEKLİ-3/3Mahsuben Ödeme
 • Kanun kapsamında vergi dairelerine ödenmesi gereken taksitler mahsuben ödenebilecektir.
 • Mahsup taleplerinin yerine getirilebilmesi için başvuru ve/veya taksit süresi içinde ilgili mevzuatın öngördüğü bilgi ve belgelerin tam ve eksiksiz olarak ibraz edilmesi şarttır.
 • Mahsuben ödeme suretiyle tahsil edilemeyen tutar için borçluya bildirimde bulunularak eksik ödenen bu tutarın 1 ay içerisinde ödenmesi istenecek bu sürede ödeme yapıldığı takdirde Kanun ihlal edilmiş sayılmayacaktır.
zel deme s res

Özel Ödeme Süreleri

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ÖZEL ÖDEME SÜRESİ
 • İl özel idareleri, belediyeler ve spor kulüplerine borçlarını tasfiye edebilmeleri için daha uzun sürede ödeme imkanı verilmektedir.
 • İl özel idareleri ve belediyeler borçlarını 6 yılda 36 taksitte,
 • Spor kulüpleri ise 7 yılda 42 taksitte,
 • Çiftçiler; orman kredileri, tarım kredileri, sulama birliklerine olan borçları ile arazi bedellerinden kaynaklanan borçlarını 5 yılda 5 eşit taksitte,
 • ödeyebilecektir.
katsayi uygulamasi

KATSAYI UYGULAMASI

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

KATSAYI UYGULAMASI
 • Yapılandırılan alacağın tamamının en geç 31.05.2011 tarihine kadar peşin ödenmesi halinde, Kanunun yayımlandığı 25.02.2011 tarihinden ödemenin yapıldığı tarihe kadar geçen süre için herhangi bir faiz ve katsayı uygulanmayacaktır.
 • Taksitli ödemelerde; başvuru sırasında 6, 9, 12 veya 18 eşit taksitte ödeme seçeneklerinden biri seçilecek, seçilen ödeme süresine bağlı olarak belli bir katsayıda artırılarak tahsil edilecektir.

6 taksitte 12 ayda yapılacak ödemelerde 1,05

9 taksitte 18 ayda yapılacak ödemelerde 1,07

12 taksitte 24 ayda yapılacak ödemelerde 1,10

18 taksitte 36 ayda yapılacak ödemelerde 1,15

katsayısı esas alınacaktır.

 • Özel ödeme süresi verilen alacaklar için 1,20, 1,25, 1,30 ve 1,35 katsayıları belirlenmiştir. (Belediyeler, spor kulüpleri, çiftçiler)
katsayi d zeltmes

KATSAYI DÜZELTMESİ

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

KATSAYI DÜZELTMESİ
 • Borçluların seçtikleri taksit süresinden daha kısa sürede ödeme yapma imkanları vardır.
 • Daha kısa sürede yapılan ödemelerde hesaplanan katsayı tutarı düzeltilecektir.
 • Erken yapılan ödemeler nedeniyle katsayı düzeltmesinin yapılabilmesi için borçlu tarafından seçilen taksit süresine uygulanacak katsayı ile alacağın tamamının ödendiği tarihin denk geldiği taksit süresi için belirlenmiş katsayının birbirinden farklı olması gerekmektedir.
 • Kısmi erken ödemeler için katsayı düzeltmesi yapılmayacaktır.
s res nde denmeyen taks tler

Ödenmeyen Taksitler

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

SÜRESİNDE ÖDENMEYEN TAKSİTLER
 • Bir takvim yılında en fazla 2 taksitin süresinde ödenmemesine izin verilmektedir.
 • Süresinde ödenmeyen taksit, son taksiti izleyen ayın sonuna kadar ödenebilecektir.
 • Ancak, ödenmeyen taksit geç ödeme zammı ile birlikte tahsil edilecektir.
 • Cari yükümlülükler açısından da 1 takvim yılında en fazla 2 defa ihlal hakkı verilmektedir.
 • Cari döneme ait alacak tutarları veya taksit tutarlarının % 10’unu aşmamak şartıyla 5 liraya (bu tutar dahil) kadar yapılmış eksik ödemeler ihlal sayılmayacaktır.
yapilandirmanin bozulma ko ullari

Yapılandırma hakkının

kaybedilmesi

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

YAPILANDIRMANIN BOZULMA KOŞULLARI
 • Peşin ödeme yolunu tercih etmiş olan borçluların 31.05.2011 tarihine kadar borcun tamamını ödememeleri halinde,
 • Taksitle ödeme yolu tercih edilmiş olmasına rağmen, bir takvim yılı içinde yasal süresi içinde ödenmemiş veya eksik ödenmiş ikiden fazla taksitin bulunması halinde
 • Bir takvim yılında ikiden fazla olmamakla birlikte ödenmemiş veya eksik ödenmiş taksitlerin en geç son taksiti izleyen ayın sonuna kadar ödenmemesi halinde
 • Bir takvim yılı içinde ikiden fazla cari döneme ilişkin vergi borcunun, çok zor durum hali olmaksızın ödenmemesi veya yasal süresi dışında ödenmesi ya da eksik ödenmesi halinde,
 • kalan taksitler için Kanun hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilmiş olacaktır.
 • Kısmi ödeme yapmaları halinde, Kanun hükümlerinden ödedikleri tutar kadar Kanun hükümlerinden yararlandırılacaklardır.
d er h k mler

DİĞER HUSUSLAR

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

DİĞERHÜKÜMLER
 • Kanunun yayımlandığı tarihten önce tecil edilip tecil şartlarına uygun ödenmekte olan alacakların kalan taksit tutarları için bu Kanun hükümlerinden yararlanılabilecektir.
 • Davadan vazgeçme dilekçeleri ilgili tahsil dairesine, idari para cezaları ihtilaflarına ilişkin dilekçeler ise ilgili idareye verilecektir.
 • Bu dilekçelerin tahsil dairelerine/idareye verildiği tarih, ilgili yargı merciine verildiği tarih sayılarak dilekçeler ilgili yargı merciine gönderilecektir.
 • Kanunun yayımlandığı tarihten sonra tebliğ edilen kararlar ile ilgili işlem yapılmayacaktır.
slide64

Cari dönem

ödeme

yükümlülüklerinin

yerine getirilmesi

Dava açılmaması ve açılan davalardan vazgeçilmesi

Ödemelerin

süresinde

yapılması

Yazılı

başvuru

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

YAPILANDIRMADAN YARARLANMA ŞARTLARI

Kanundan yararlanmaya devam