att skriva teknisk rapport l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Att skriva teknisk rapport PowerPoint Presentation
Download Presentation
Att skriva teknisk rapport

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 30

Att skriva teknisk rapport - PowerPoint PPT Presentation


 • 306 Views
 • Uploaded on

Att skriva teknisk rapport. Innan du börjar, fråga:. Varför skriver jag rapporten: syfte, avsikt vad vill du uppnå? Vilka ska läsa den, omfattning, språk? Vad behöver de veta?. Disposition Inledande del. Titelsida. Samman-fattning. Förord (ev ). Innehålls-förteckning. Huvuddel.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Att skriva teknisk rapport


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
innan du b rjar fr ga
Innan du börjar, fråga:
 • Varför skriver jag rapporten: syfte, avsikt vad vill du uppnå?
 • Vilka ska läsa den, omfattning, språk?
 • Vad behöver de veta?
slide3

Disposition

Inledande del

Titelsida

Samman-fattning

Förord (ev)

Innehålls-förteckning

Huvuddel

Inledning

Syfte

Metod

Resultat

Diskussion

Slutsatser

fattning

Referensdel

Litteratur Bilagor

Referensdel

Referenser Bilagor

inledande del

Inledande del

Titelsida

Sammanfattning

Förord

Innehållsförteckning

titelsidan
Titelsidan
 • Informativ titel
 • Innehålla nyckelord om vad rapporten handlar om
 • Ev. undertitel
 • På titelsidan också: författare, institution (utgivare), tidsangivelse, figur/bild
sammanfattning
Sammanfattning
 • Max en A4-sida
 • Väsentligaste ur rapportens innehåll
 • Ska kunna läsas ”för sej”
 • Gärna locka till fortsatt fördjupning, dvs. läsa resten av rapporten
f rord
Förord
 • Varför har arbetet kommit till?
 • Tillfälle att tacka handledare, ev projektsponsorer
 • Orientera allmänt om projektet, laborationen eller ex-arbetets plats i din utbildning
 • Får ej fungera som rapportinledning
 • Brukligt att underteckna med namn
inneh llsf rteckning
Innehållsförteckning
 • Syfte att underlätta orientering i rapporten
 • Numrera kapitlen
 • Använd ej mer än tre rubriknivåer

1 Metod

1.1  Materialval

1.2  Temperaturmätning

1.3  Flödesmätning

1.3.1    Mätning av vattenflödet

1.3.2 Mätning av luftflödet

huvuddel

Huvuddel

Inledning

Syfte/mål

Metod

Resultat

Diskussion

Slutsatser

inledning
Inledning
 • Sätta in arbetet i ett större sammanhang, beskrivande bakgrund
 • Logiskt och motiverat leda fram till problemställningen som arbetet behandlar
 • Översikt av närliggande tidigare arbeten(referenser)
 • Göra läsaren intresserad
 • Avslutas med en naturlig övergång till Syftet/målet med arbetet
alt inledning
Alt. Inledning

1. Inledning

1.1 Bakgrund

1.2 Syfte

1.3 Avgränsningar

(1.4 Förkortningar)

syfte m l
Syfte/Mål
 • Kort! 1-3 meningar
 • Ibland både Huvudsyfte och syfte
 • Tydligt, rakt på sak
 • Målet med detta arbete var att bestämma resistiviteten som funktion av temperaturen hos aluminium.
 • Målet med detta arbete var att bestämma värmeförlusterna hos en plattvärmeväxlare vid normal drift.
metod
Metod
 • Ofta flera kapitel/underkapitel
 • Detaljerad presentation av problemet – teori
 • Presentation av beräkningar, förenklingar, antaganden
 • Motivera antaganden
 • Redovisa eller beskriv instrument och mätutrustning
 • Redovisa/beskriv arbetsmetoder och experimentella metoder
resultat
Resultat
 • Resultaten från arbetet presenteras
 • Kortfattat! Extrem: ”Resultaten visas i figur 7”
 • Inga värderingar här
 • Presentera gärna resultaten i tabellform och figurer
diskussion
Diskussion
 • Diskutera resultaten och konsekvenserna av dina förenklingar och antaganden
 • Jämför resultaten med andra arbeten
 • Föreslå förändringar
 • Ge förslag till fortsatt arbete
slutsatser
Slutsatser
 • Med utgångspunkt från resultaten och diskussionen presenteras dina slutsatser.
 • Återknyt till syftet – har syftet uppfyllts? Om inte – varför?
referensdel

Referensdel

Referenser

Bilagor

referenser
Referenser
 • Fakta som hämtats från någon källa ska refereras sist i rapporten
 • Ska vara spårbart
 • Kan vara böcker, tidskriftsartiklar, (Internet)
bilagor
Bilagor
 • Tillägg till rapporten som du anser relevanta/befogade
 • T ex detaljerade tabeller, ritningar etc. (I själva rapporten sammanfattande tabell och enkel skiss), produktbeskrivningar, prislistor, beräkningar
 • Bilagor numreras upptill.
 • Bilagsdelen kan börja med sidan 1, eller fortsätta med löpande sidnumrering
 • Bilagorna ska ses som separata dokument, och information om vad bilagan beskriver måste finnas i själva bilagan
 • Alla bilagor ska vara hänvisade till i huvudrapporten.
 • Referenser i en bilaga anges sist i den aktuella bilagan
undvik att referera till webbsidor

Internet är ett bra verktyg, som kan användas för att söka efter var den önskade informationen finns, dvs. för att hitta böcker eller tidskriftsartiklar

Undvik att referera till webbsidor

projektrapporter
Projektrapporter
 • Inledningen:0.5- 1 sida
 • Syfte:1-3 meningar
 • Metod/Genomförande:normalt det mest omfattande kapitlet
 • Resultat: kortfattat:ofta 0.5-2 sidor, kan dock variera
 • Diskussion:normalt näst mest omfattande kapitlet, 1-3 sidor, men kan vara mer.
 • Slutsats:Max 0.5 sida
andra slags dispositioner
Andra slags dispositioner
 • Kronologisk disposition: berättar i tidsordning vad som gjorts, skett, t ex en arbetsbeskrivning, metodbeskrivning, instruktion
 • Tematisk disposition: beskriver ett enda problem som kan delas in i olika teman
 • Löpsedelsteknik: Viktigaste först, sedan i fallande viktighetsordning, t ex i sammanfattningar,
skriv enkelt och korrekt
Skriv enkelt och korrekt
 • Tänk efter när du använder;
 • Fackord
 • Alltför långa ord
 • Vaga ord
 • Mångtydiga ord
 • Modeord
spr ket
Språket
 • Nutid för generaliseringar och allmängiltiga påståenden
 • Dåtid för observationer och slutsatser
 • Undvik förstärkande ord; utmärkt överensstämmelse, fantastiskt bra
slide25
Använd inte olika enheter för samma storhet, t ex Pa och N/m2, W och J/s
 • Referera alltid till tabeller och figurer i texten. Likaså till bilagor.
 • Numrera ekvationer
 • Numrera figurer
 • Numrera tabeller separat från figurerna
s rskrivning
Särskrivning
 • Rök fritt Rökfritt
 • Sjuk gymnast Sjukgymnast
 • Kyckling lever …
 • Skum tomte …
 • Sjö nära tomt
 • Håll platsen
 • Super under ställ
 • Barn under kläder
 • Kassa skåp
 • Kassa avdelningen
 • Slut rea
annonser
Annonser
 • Extra knäck till jul
 • Vi kollar glykol + spolar vatten och olja på din bil!
 • Välkommen på 3 års kalas!
 • …önskar köpa vatten nära hus eller tomt…
slide28

Detta var kampanjen "Handla särskrivningsmedvetet"! Det var dags för oss att använda vår makt till att förändra samhället. Vi tolererade inte särskrivningar från företag som borde veta bättre.

Vi var bara ute efter större företag/varumärken (Signum, Blåvitt, ICA etc) som gärna särskriver stora delar av sin fysiska produktlinje (alltså inte "Sunes pizzeria" eller "Dannes dator hemsida"). Alltså; företag och tre exempel på produkter.

Följande företag särskriver stora delar av sin produktlinje, varför vi valt att hänga ut dem här. Vi uppmanar till total köpbojkott till dess bättring sker. Samtliga är vidtalade medelst fysiskt brev innan de publiceras. När/Om de bättrar sig hamnar de på Vita listan.

Procordia Food ABÖNOS/BoB/Fun Light/Risifrutti"Aprikos kräm", "Sallads dressing", "Bland saft", "Äpple juice" etc.

Kraft Sverige ABMarabou"Apelsinkrokant rulle ", Mörk choklad kaka", "Aladdin hjärtan" etc.

Findus Sverige AB"Makaroner gryta", "köttfärs sås", "fisk dressing" etc.

Karamell kungen AB"Karamell kungen", "Choklad bollar", "Choklad kola" etc.

IKEA"IKEA katalogen", "IKEA kortet", "IKEA family kortet", "IKEA varuhuset" etc.

Annas"Original pepparkakor", "Mandel pepparkakor", "Apelsin pepparkakor" etc.

Pågen/Pååls"Vete skorpor", "Strass pågar", "Krisprolls osötade fullkorn skorpor", "Citron muffins" etc.

Finax"Glutenfri muffins mix", "Glutenfri frukt müsli", "Glutenfri lågprotein mjölmix", "Sommar müsli" etc.

Kavli AB"vitlöks dressing, citron majonnäs, sallads dressing" etc.

Coop/KF - Signum och Blåvitt [svar]"vitlöks baguette, hamburger dressing, kardemumma skorpor" etc.

Santa Maria"kola kulor, karamell kulor, hassel nötter hackade" etc.

Kiviks Musteri AB"Kiviks Williams cider, apelsin juice, blåbärs soppa" etc.

Idén till Svarta listan kommer från SäPo. All heder åt dem.

slide29
Tips

Redan vid projektstart: Skapa ett dokument i Word med planerade rubriker, där du samlar idéer och fakta under arbetes gång

regler vid skrivande av rapporter inl mningsuppgifter mm
Regler vid skrivande av rapporter, inlämningsuppgifter mm.

Det är förbjudet

 • att återanvända eget, tidigare examinerat arbete
 • att kopiera andra studenters rapporter, uppsatser eller andra arbeten
 • att skriva av text från vetenskapliga och andra källor utan korrekt angivande av referens

Om försök till vilseledande enligt ovan

upptäcks kommer detta att rapporteras till

Rektor för eventuella disciplinära åtgärder.