att skriva uppsats n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Att skriva uppsats

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 33

Att skriva uppsats - PowerPoint PPT Presentation


 • 146 Views
 • Uploaded on

Att skriva uppsats. Metodfrågor. Innehåll. A . Rättsvetenskap, humaniora och samhällsvetenskap (3-11) B . Att läsa och att skriva (12-16) C . Tre centrala frågor (17-23) D . Skrivandeprocessen vs. den färdiga produkten (24-28) E . Metod(er) (29-32) F. Slutord (33).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Att skriva uppsats' - kellsie


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
att skriva uppsats

Att skriva uppsats

Metodfrågor

inneh ll
Innehåll
 • A. Rättsvetenskap, humaniora och

samhällsvetenskap (3-11)

 • B. Att läsa och att skriva (12-16)
 • C. Tre centrala frågor (17-23)
 • D. Skrivandeprocessen vs. den färdiga

produkten (24-28)

 • E. Metod(er) (29-32)
 • F. Slutord (33)
a r ttsvetenskap
A. Rättsvetenskap
 • Rättsdogmatik (civilrätt, straffrätt m. fl.)
 • Rättsfilosofi (allmän rättslära)
 • Rättshistoria
 • Rättssociologi
 • Rättsekonomi
humaniora
Humaniora
 • Rättsfilosofi och rättshistoria är humanistiska discipliner.
 • Att tolka och förstå.
samh llsvetenskap
Samhällsvetenskap
 • Rättssociologi och rättsekonomi hör till samhällsvetenskaperna.
 • Att finna orsakssamband i samhället och förklara.
r ttsdogmatik som humanistisk disciplin
Rättsdogmatik som humanistisk disciplin
 • Rättsdogmatiken har en humanistisk prägel på det sättet att den framför allt handlar om tolkning av det juridiska materialet.
en tolkande vetenskap
En tolkande vetenskap
 • Från vetenskaplig synpunkt är rättsdogmatisk forskning en ganska speciell verksamhet.
 • Tolkning innefattar regelmässigt värderingar.
fakta och v rden normer
Fakta och värden/normer
 • Vetenskaplig verksamhet syftar till att finna sanningen.
 • Om värdeomdömen inte kan vara sanna eller om de kan vara sanna endast i ljuset av en viss (godtycklig) utgångspunkt, så har de inte i en vetenskaplig framställning att göra.
axel h gerstr m
Axel Hägerström
 • ”Då vetenskapen endast har att framställa, vad som är sant, men det är en omening att betrakta en före-ställning om ett böra såsom sann, kan ingen vetenskap ha till uppgift att framställa, huruvida vi bör handla.” (OMFS s. 63)
rekommendationer
Rekommendationer
 • Visst kan man uppställa rekom-mendationer eller ta ställning för eller mot något i sin uppsats.
 • Men gör det tydligt!
kritik
Kritik
 • Man kan förstås säga att någon har rätt eller fel. Att säga att t.ex. Ekelöf har fel i sin analys är inte att värdera Ekelöfs analys i den aktuella meningen.
b att l sa och att skriva
B. Att läsa och att skriva
 • Att läsa en artikel (eller bok) är en sak, att skriva en är en helt annan.
n gra skillnader
Några skillnader
 • Du måste välja ett ämne.
 • Du måste formulera forskningsfrågorna samt besvara dem.
 • Du måste organisera och disponera uppsatsen.
 • Du måste tänka på stavning, grammatik, stil m.m.
skriv skriv om skriv om igen
Skriv, skriv om, skriv om igen. . .
 • Börja skriva ganska snart (inom ett par veckor). Läs din text många gånger och gör de ändringar som behövs.
 • Försök inte tänka ut allt i huvudet, för att sedan skriva ned det ”i ett svep” de sista dagarna.
t nk p spr ket
Tänk på språket
 • När du skriver måste du tänka aktivt på språkfrågor.
 • Använd ordböcker, Språknämndens skrivregler m.m. och läs noga igenom vad du har skrivit.
att t nka fritt och att t nka r tt
Att tänka fritt och att tänka rätt
 • Originalitet uppskattas. Det läsaren vill ta del av är framför allt din analys av problemet, inte din beskrivning av någon annan persons analys.
c tre centrala fr gor
C. Tre centrala frågor
 • 1) Vad vill du skriva om?
 • 2) Varför behöver detta ämne

behandlas?

 • 3) Hur tänker du gå tillväga?
fr ga 1 vilket mne
Fråga 1. Vilket ämne?
 • Välj ett ämne som verkar intressant och som du kan hantera -- det får inte vara för svårt.
syfte
Syfte
 • Ange syftet med upp-satsen och låt detta bestämma vad du skriver och inte skriver.
forskningsfr gor
Forskningsfrågor
 • Precisera syftet genom att formulera vissa forsk-ningsfrågor.
verfl diga delar
Överflödiga delar
 • Om vissa stycken eller avsnitt inte står i någon vettig relation till syftet, ändra eller stryk dem.
fr ga 2 varf r detta mne
Fråga 2: Varför detta ämne?
 • Förklara varför detta är ett viktigt ämne och varför de frågor du ställer behöver besvaras.
fr ga 3 hur t nker du g tillv ga
Fråga 3: Hur tänker du gå tillväga?
 • Förklara redan i inledningen hur uppsatsen är disponerad, d.v.s. vilka frågor du kommer att diskutera och i vilka avsnitt du kommer att diskutera dem.
d skrivandeprocessen vs d en f rdiga produkten
D. Skrivandeprocessen vs. den färdiga produkten
 • Skrivandeprocessen är en sak, den färdiga produkten är en annan.
the process of discovery vs the process of justification
The Process of Discovery vs. the Process ofJustification
 • Att lösa ett problem är en sak, att anföra argument till stöd för lösningen är en annan.
 • Vetenskap
 • Juridisk problemlösning
 • Författande av domskäl eller artiklar
1 kronologi
(1) Kronologi
 • Du behöver alltså inte skriva uppsatsen i krono-logisk ordning – du kan t.ex. skriva inledningen på slutet.
att f ruts tta vad som skall bevisas
Att förutsätta vad som skall bevisas
 • Men du får givetvis inte förutsätta det som skall bevisas.
 • Det gäller att behandla argument och motargument på ett opartiskt sätt.
 • Partiskhet märks ofta.
2 kill your darlings
(2) KillYour Darlings!
 • Att skriva om något är att lära sig om detta.Men allt du skriver ”under resans gång” behöver inte ingå i den färdiga produkten. Tänk på syftet!
e metoder
E. Metoder
 • Att skriva en rättsdogmatisk uppsats innefattar alltså tolkning av det juridiska materialet.
1 metod f r juridisk probleml sning
(1) Metod för juridisk problemlösning
 • Den juridiska metoden
 • Rättskälleläran
den juridiska metoden r obest md
Den juridiska metoden är obestämd
 • Den juridiska metoden är ganska obestämd.
2 metod f r uppsatsen
(2) Metod för uppsatsen?
 • Det finns ingen sådan metod -- att följa de ovan angivna tumreglerna är allt man kan göra.
oroa er inte
Oroa er inte!
 • Låt inte alla krav förlama er! Ni skall skriva en uppsats, inte en doktorsavhandling.
ad