les compet ncies i la coeducaci n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Les competències i la coeducació

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 10

Les competències i la coeducació - PowerPoint PPT Presentation


 • 52 Views
 • Uploaded on

Les competències i la coeducació. Adaptació: Núria de Gil Formadora del Programa de Coeducació a Girona Octubre de 2009. La LOE té com a objectiu desenvolupar les competències. Què vol dir competència?. Què s’ha de tenir en compte?. Intel·ligències múltiples.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Les competències i la coeducació' - andres


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
les compet ncies i la coeducaci
Les competències i la coeducació

Adaptació: Núria de Gil

Formadora del Programa de Coeducació a Girona

Octubre de 2009

la loe t com a objectiu desenvolupar les compet ncies
La LOE té com a objectiu desenvolupar les competències

Què vol dir competència?

Què s’ha de tenir en compte?

Intel·ligències múltiples

S’entén per competència la capacitat d’actuar eficaçment en situacions diverses, complexes i imprevisibles, posant en pràctica de manera integrada coneixements, valors, habilitats, experiències, …

quines s n les compet ncies
Quines són les competències?

Competències comunicatives

Ús de llenguatges verbals i gràfics inclusius.

Visualització i consideració femenina en l’escriptura, literatura i arts.

Anàlisi del llenguatge publicitari, llibres,contes, audiovisuals i d’altres materials.

compet ncies personals
Competències personals

Reconeixement d’identitats personals.

Considerar la diferència sexual.

Eliminació dels estereotips.

Els valors de l'auto coneixement, l'acceptació de la pròpia identitat i regulació de les emocions.

Reconeixement per assumir tasques de convivència i cura personal.

Valoració de la corresponsabilitat en els espais compartits amb altres persones.

Educació afectiva i sexual.

compet ncies de conviure i habitar el m n
Competències de conviure i habitar el món
 • Inclusió dels referents femenins en els diferents àmbits dels sabers.
 • Inclusió en el currículum dels sabers i les experiències de les dones.
 • Valoració no jerarquitzada dels sabers.
 • Potenciació d’actituds responsables i solidàries davant les necessitats de la vida en comú.
 • Consideració de la mediació com a mitjà alternatiu a la violència en la resolució de conflictes.

1

conviure i habitar el m n
Conviure i habitar el món
 • Respecte als principis universals continguts en la Declaració Universal dels Drets Humans elaborats des de la perspectiva de gènere.
 • Idèntic reconeixement dels drets de les dones i dels homes.
 • Valoració del paper de les dones i dels homes com a subjectes de la història i del present.
 • La consciència dels valors de l’entorn, recuperant els associats a les dones des d’una mirada afectiva i racional que superi la visió androcèntrica.
 • Reconeixements de les diferències com element enriquidor de les relacions interpersonals de gènere.
 • Identificació i rebuig de les microviolències.
 • Responsabilitats compartides per ambdós sexes dins de l’àmbit privat.
 • Presa de decisions personals i professionals sense condicionants sexistes.

2

compet ncies metodol giques
Competències metodològiques

Perspectiva de gènere en l'anàlisi crític de la realitat.

Processos cognitius diferencials homes/dones.

Desenvolupament d’estratègies i itineraris mentals diferencials.

Desenvolupament diferencial de la motivació, del gust per aprendre i l’autoconfiança.

Presència femenina en el lideratge del treball cooperatiu i en l’ús de les habilitats socials necessàries per desenvolupar-ho.

reflexions per al treball per compet ncies

Reflexions per al treball per competències

No té massa sentit pensar en una llista llarga de competències(per definició, una competència és hol·lística)

Tampoc no té sentit assimilar les competències només als components transversals de l’aprenentatge

Cal distingir entre aprendre informacions i aprendre coneixements que promouen ser competent

reflexi did ctica b sica per al treball per compet ncies
Reflexió didàctica bàsica per al treball per competències
 • Contextualització de l’aprenentatge.
 • Partir d’un problema educatiu, de l’anàlisi d’una situació real, fer-se preguntes rellevants socialment amb mirada coeducativa.
 • Abstreure esquemes globals coeducatius que afavoreixin la transferència de sabers i
 • Saber-los aplicar a noves situacions educatives per què esdevinguin coeducatives.
exemples de treball competencial per reflexionar
Exemples de treball competencial per reflexionar
 • Contes, racons, festes infantils,… quin llenguatge i quins models femenins i masculins inclouen?
 • Unitats didàctiques de literatura, història, química, … inclouen sabers de les dones?
 • Educació física: treballa les habilitats psicomotrius més desenvolupades en les nenes i en les noies?
 • Treball amb textos: quines preguntes planteja? Té en compte la coeducació en sentit ampli?…