slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Lunchbijeenkomst VvPJ Edwin Schop, 20 maart 2013 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Lunchbijeenkomst VvPJ Edwin Schop, 20 maart 2013

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

Lunchbijeenkomst VvPJ Edwin Schop, 20 maart 2013 - PowerPoint PPT Presentation


  • 166 Views
  • Uploaded on

Lunchbijeenkomst VvPJ Edwin Schop, 20 maart 2013. Vereniging van Pensioenjuristen. Onderwerpen 1. Kroniek Pensioenrechtspraak 2012 algemeen 2. Einde arbeidsovereenkomst en pensioen 3. Afstandverklaring (Kntr. Oost-Nederland 9 januari 2013) 4. Werkgroepen VvPJ. Vereniging van

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Lunchbijeenkomst VvPJ Edwin Schop, 20 maart 2013' - andren


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Lunchbijeenkomst VvPJ

Edwin Schop, 20 maart 2013

Vereniging van

Pensioenjuristen

slide2

Onderwerpen1. Kroniek Pensioenrechtspraak 2012 algemeen2. Einde arbeidsovereenkomst en pensioen3. Afstandverklaring (Kntr. Oost-Nederland 9 januari 2013)4. Werkgroepen VvPJ

Vereniging van

Pensioenjuristen

slide3

2. Einde arbeidsovereenkomst en pensioenPensioenleeftijd 1e en 2e pijler blijvend losgekoppeld* vergelijkbare rekenformule: - fiscaal pensioen vanaf 2015 - AOW 5 jaar vooruit vanaf 2016 - fiscaal in stappen van 1 jaar, AOW minimaal 3 maanden* aanpassing fiscale wetgeving (art. 18d eerste lid onder e. Wet LB)* EK: onderzoek naar één pensioenleeftijd

Vereniging van

Pensioenjuristen

slide4

2. Einde arbeidsovereenkomst en pensioenBrief 17 januari 2013 staatssecretaris Klijnsma * conversie ‘kan’…., geen aanpassing PW * eenzijdig verhogen pensioenrichtleeftijd (‘invaren’): - pensioendatum = wijziging pensioenaanspraak - art. 20 PW? art. 83 PW? * close reading: ‘mag , mits…..’ - collectieve versus individuele herrekening: ‘snijverlies’ - snijverlies gecompenseerd door lagere kosten (bij DC?) - belangenafweging pensioenuitvoerder * PO wijzigt met instemming, daarna UO: Wn / OR bepaalt mee * UO wijzigt: instemming via art. 83 PW (en art. 27 WOR)

Vereniging van

Pensioenjuristen

2 einde arbeidsovereenkomst en pensioen

- Pensioenontslagbeding * welkjaar? welkemaand? * welke dag? * onderscheidgeoorloofdals AOW-leeftijd (art. 7 WGBLA)- Lijn in rechtspraak(i) * geenbeding: kansdatovereenkomstdoorlooptgroot - Rb. Haarlem 30 mei 2012 (LJN: BW8593) - Rb. Breda 24 oktober 2012 (LJN: BY2893) - via UWV alsnog opzegging ‘voor zover vereist’ - maar nieuwe beleidsregels UWV: onder voorwaarden - wettelijk voorschrift tot pensioenontslagbeding

2. Einde arbeidsovereenkomst en pensioen

Vereniging van

Pensioenjuristen

2 einde arbeidsovereenkomst en pensioen1

- Lijn in rechtspraak (ii): * welbeding: overeenkomsteindigt op AOW-leeftijd - AOW-leeftijdwettelijktoegestaan - HR 13 juli 2012 (LJN: BW6377) * eindeonbepaaldetijd door tijdsverloop - oplettenwat in overeenkomststaat - 65-jarige leeftijd is nietig: wat dan? - advies: altijdopnemen AOW-gerechtigdeleeftijd - aanvaarding EK motieNoten : * strijd met gelijkheidsbeginsel * pensioenontslagvooriedereen 67 jaar

2. Einde arbeidsovereenkomst en pensioen

Vereniging van

Pensioenjuristen

2 einde arbeidsovereenkomst en pensioen2

- Ingangsdatum AOW:

* > 1 april 2012: leeftijd is leidend, niet 1e van de maand * Flexibele of deeltijd-AOW niet (meer) gepland * Rb. Breda 14 februari 2013, LJN: BZ1292

– geenschending art. 1 EVRM (eigendom)

- ‘ no excessive burden’ * hoe omtegaan met 2e pijler?

2. Einde arbeidsovereenkomst en pensioen

Vereniging van

Pensioenjuristen

2 einde arbeidsovereenkomst en pensioen3

Waarde van verlof* Cafetaria, afkoop, eindedienstverband * Pensioen is fiscaal loon, civielniet * Kntr. A’dam 29 juni 2012 (PJ 2013/30, LJN: BX1486) - vakantieloon = gebruikelijkarbeidsloon - dusstructurele bonus en deel WG-pensioenmeenemen * Juridischevraag: is begrip ‘loon’ teruimgenomen? - economisch in zelfdeomstandigheden - maar wordtdienstverlaternietbevoordeeld?

2. Einde arbeidsovereenkomst en pensioen

Vereniging van

Pensioenjuristen

3 afstandverklaring pensioen

3. Afstandverklaring pensioen

* Wettelijktoegestaan* Positieverzekeraars* Wel goedregelen* Geen generieke rechtspraak* Onzekerheden: inhoud, partijen, periodieke aanpassing* Rb. L’waarden 9 januari 2013 (n.g.) - PR: verplichte deelname, dan afstand doen? - noodzaak ondertekening partner? - controle op echtheid handtekening partner? - afkoop in strijd met PSW/PW?

Vereniging van

Pensioenjuristen

slide10

4. Werkgroepen VvPJWerkgroep pensioenjurisprudentieKroniek Pensioenrecht 2012: Subgroepen kopij begin decemberBespreking medio decemberGereed medio januariPublicatie P&P februari 2013Boekvorm VvPJ maart 2013

Vereniging van

Pensioenjuristen

slide11

4. Werkgroepen VvPJWerkgroep PFGConsultatie augustus 2011Wetsvoorstel maart 2012STAR maart 2012Aangepast wetsvoorstel juni 2012SER-advies september 2012 Tweede Kamer  Wet ?Publicatie (P&P) juni 2013

Vereniging van

Pensioenjuristen

slide12

4. Werkgroepen VVPJWerkgroep Preadvies (wijziging pensioen)Subgroepen kopij medio decemberDefinitieve tekst medio 2013Publicatie boekvorm november 2013

Vereniging van

Pensioenjuristen