slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Lunchbijeenkomst VvPJ Edwin Schop, 20 maart 2013 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Lunchbijeenkomst VvPJ Edwin Schop, 20 maart 2013

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

Lunchbijeenkomst VvPJ Edwin Schop, 20 maart 2013 - PowerPoint PPT Presentation


  • 168 Views
  • Uploaded on

Lunchbijeenkomst VvPJ Edwin Schop, 20 maart 2013. Vereniging van Pensioenjuristen. Onderwerpen 1. Kroniek Pensioenrechtspraak 2012 algemeen 2. Einde arbeidsovereenkomst en pensioen 3. Afstandverklaring (Kntr. Oost-Nederland 9 januari 2013) 4. Werkgroepen VvPJ. Vereniging van

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Lunchbijeenkomst VvPJ Edwin Schop, 20 maart 2013


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Lunchbijeenkomst VvPJ

Edwin Schop, 20 maart 2013

Vereniging van

Pensioenjuristen

slide2

Onderwerpen1. Kroniek Pensioenrechtspraak 2012 algemeen2. Einde arbeidsovereenkomst en pensioen3. Afstandverklaring (Kntr. Oost-Nederland 9 januari 2013)4. Werkgroepen VvPJ

Vereniging van

Pensioenjuristen

slide3

2. Einde arbeidsovereenkomst en pensioenPensioenleeftijd 1e en 2e pijler blijvend losgekoppeld* vergelijkbare rekenformule: - fiscaal pensioen vanaf 2015 - AOW 5 jaar vooruit vanaf 2016 - fiscaal in stappen van 1 jaar, AOW minimaal 3 maanden* aanpassing fiscale wetgeving (art. 18d eerste lid onder e. Wet LB)* EK: onderzoek naar één pensioenleeftijd

Vereniging van

Pensioenjuristen

slide4

2. Einde arbeidsovereenkomst en pensioenBrief 17 januari 2013 staatssecretaris Klijnsma * conversie ‘kan’…., geen aanpassing PW * eenzijdig verhogen pensioenrichtleeftijd (‘invaren’): - pensioendatum = wijziging pensioenaanspraak - art. 20 PW? art. 83 PW? * close reading: ‘mag , mits…..’ - collectieve versus individuele herrekening: ‘snijverlies’ - snijverlies gecompenseerd door lagere kosten (bij DC?) - belangenafweging pensioenuitvoerder * PO wijzigt met instemming, daarna UO: Wn / OR bepaalt mee * UO wijzigt: instemming via art. 83 PW (en art. 27 WOR)

Vereniging van

Pensioenjuristen

2 einde arbeidsovereenkomst en pensioen

- Pensioenontslagbeding * welkjaar? welkemaand? * welke dag? * onderscheidgeoorloofdals AOW-leeftijd (art. 7 WGBLA)- Lijn in rechtspraak(i) * geenbeding: kansdatovereenkomstdoorlooptgroot - Rb. Haarlem 30 mei 2012 (LJN: BW8593) - Rb. Breda 24 oktober 2012 (LJN: BY2893) - via UWV alsnog opzegging ‘voor zover vereist’ - maar nieuwe beleidsregels UWV: onder voorwaarden - wettelijk voorschrift tot pensioenontslagbeding

2. Einde arbeidsovereenkomst en pensioen

Vereniging van

Pensioenjuristen

2 einde arbeidsovereenkomst en pensioen1

- Lijn in rechtspraak (ii): * welbeding: overeenkomsteindigt op AOW-leeftijd - AOW-leeftijdwettelijktoegestaan - HR 13 juli 2012 (LJN: BW6377) * eindeonbepaaldetijd door tijdsverloop - oplettenwat in overeenkomststaat - 65-jarige leeftijd is nietig: wat dan? - advies: altijdopnemen AOW-gerechtigdeleeftijd - aanvaarding EK motieNoten : * strijd met gelijkheidsbeginsel * pensioenontslagvooriedereen 67 jaar

2. Einde arbeidsovereenkomst en pensioen

Vereniging van

Pensioenjuristen

2 einde arbeidsovereenkomst en pensioen2

- Ingangsdatum AOW:

* > 1 april 2012: leeftijd is leidend, niet 1e van de maand * Flexibele of deeltijd-AOW niet (meer) gepland * Rb. Breda 14 februari 2013, LJN: BZ1292

– geenschending art. 1 EVRM (eigendom)

- ‘ no excessive burden’ * hoe omtegaan met 2e pijler?

2. Einde arbeidsovereenkomst en pensioen

Vereniging van

Pensioenjuristen

2 einde arbeidsovereenkomst en pensioen3

Waarde van verlof* Cafetaria, afkoop, eindedienstverband * Pensioen is fiscaal loon, civielniet * Kntr. A’dam 29 juni 2012 (PJ 2013/30, LJN: BX1486) - vakantieloon = gebruikelijkarbeidsloon - dusstructurele bonus en deel WG-pensioenmeenemen * Juridischevraag: is begrip ‘loon’ teruimgenomen? - economisch in zelfdeomstandigheden - maar wordtdienstverlaternietbevoordeeld?

2. Einde arbeidsovereenkomst en pensioen

Vereniging van

Pensioenjuristen

3 afstandverklaring pensioen

3. Afstandverklaring pensioen

* Wettelijktoegestaan* Positieverzekeraars* Wel goedregelen* Geen generieke rechtspraak* Onzekerheden: inhoud, partijen, periodieke aanpassing* Rb. L’waarden 9 januari 2013 (n.g.) - PR: verplichte deelname, dan afstand doen? - noodzaak ondertekening partner? - controle op echtheid handtekening partner? - afkoop in strijd met PSW/PW?

Vereniging van

Pensioenjuristen

slide10

4. Werkgroepen VvPJWerkgroep pensioenjurisprudentieKroniek Pensioenrecht 2012: Subgroepen kopij begin decemberBespreking medio decemberGereed medio januariPublicatie P&P februari 2013Boekvorm VvPJ maart 2013

Vereniging van

Pensioenjuristen

slide11

4. Werkgroepen VvPJWerkgroep PFGConsultatie augustus 2011Wetsvoorstel maart 2012STAR maart 2012Aangepast wetsvoorstel juni 2012SER-advies september 2012 Tweede Kamer  Wet ?Publicatie (P&P) juni 2013

Vereniging van

Pensioenjuristen

slide12

4. Werkgroepen VVPJWerkgroep Preadvies (wijziging pensioen)Subgroepen kopij medio decemberDefinitieve tekst medio 2013Publicatie boekvorm november 2013

Vereniging van

Pensioenjuristen