Download
szakmai gyakorlat szakdolgozat z r vizsga n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Szakmai gyakorlat Szakdolgozat Záróvizsga PowerPoint Presentation
Download Presentation
Szakmai gyakorlat Szakdolgozat Záróvizsga

Szakmai gyakorlat Szakdolgozat Záróvizsga

402 Views Download Presentation
Download Presentation

Szakmai gyakorlat Szakdolgozat Záróvizsga

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Szakmai gyakorlatSzakdolgozatZáróvizsga Tájékoztató a BA III.-IV. évfolyamnak László Gyula

 2. Szabályzatok, információk • „Szakgyak” web - informatikai rendszer • PTE KTK honlap – • Szabályzatok: http://portal.ktk.pte.hu/menu/71/17 • Szakdolgozat: http://portal.ktk.pte.hu/menu/207/17 • Szakmai gyakorlat: http://portal.ktk.pte.hu/menu/210/17 • Mesterképzések: http://msc.ktk.pte.hu/ László Gyula

 3. A szakdolgozati témák meghirdetése • A szakdolgozati témakörök meghatározása: • a téma/kör/ megnevezése, • rövid, célirányosan konkrét meghatározása, • az adott témakör oktatói (lehetőleg minden témához több oktató). • A szakvezető az oktatói javaslatokat értékeli, jóváhagyja, közzéteszi • H.i.: szorgalmi időszak 4. hét eleje László Gyula

 4. A hallgató témát és oktatót választ • A hallgató letölti a jelentkezési lapot (honlap, szakgyak web), • oktatót választ, ha megegyeznek, az oktató aláírja a lapot, • csak közösen változtatható, • ha nem, másik oktatót keres, • a jelentkezési lapot (aláírva, vagy csak a téma megadásával) leadja a titkárságon. • H.i.: szorgalmi időszak 8. hét vége László Gyula

 5. Döntés a konzulensről • A szakvezető leellenőrzi a beérkezett jelentkezési lapokat, jóváhagyja azokat, „üres” lapnál, vitás esetben dönt, • H.i.: szorgalmi időszak 11. hét vége • felteszi a webre (honlapra) a végső listát, • H.i.: szorgalmi időszak 12. hét vége. • Félév közbeni témaváltás: külön űrlap, két oktató aláírása, a szakvezető dönt. László Gyula

 6. Módszertani felkészítés • Módszertani konzultációk – • Kovács Karmen • Az őszi és tavaszi félévben is (november, április), • bármelyik szak vagy évfolyam számára, • választható konzultáció – de a tudást a konzulens ismertnek tételezi… László Gyula

 7. Szakdolgozati konzultációs félév • Kurzusként meghirdetés az ETR-en, az oktató neve alatt • A hallgató-oktató (konzulens) kapcsolat stabil, a konkrét témakör változhat, • 3 konzultáció, • 15 oldal • Az oktató jegyet (levelező tagozaton aláírást) ad László Gyula

 8. Konzultáció a gyakorlat alatt • Opcionális, szükség esetén! • Szakdolgozati konzultáció • konzulens! • Szakmai gyakorlati konzultáció • tutor! László Gyula

 9. Szakmai gyakorlat utáni vizsgaidőszak • Vizsgaidőpont meghirdetés • H.i.: 2009. október 30. • Vizsgára jelentkezés • H.i.: 2009. november 13. • Vizsga (csak vizsgakurzus) • H.i.: 2009. november 30 - december 11. • 2 hét, max. 2 vizsga (a harmadik januárban) László Gyula

 10. A szakdolgozat bírálója • Az 1. bíráló a konzulens • A 2. bíráló a mentor (meghatározott feltételek mellett) • 2009: levél a hallgatónak, vissza: október 20. • 2010: a szerződésnek külön melléklete • Ha kell, a konzulens második bírálót jelöl • 2009: október 30. • 2010: a szerződéskötéskor László Gyula

 11. A szakdolgozat leadása • 2 példány fűzve a DKI-n, valamint • feltöltés elektronikusan a szakgyak webre • H.i.: november 20. (AK, GI: december 15.) • A hallgató a Web-en nyilatkozik a szerzőségről és azonosságról • Egy hétig még leadható, késedelmi díj mellett, de ebben az esetben a kar már nem tudja garantálni a decemberi záróvizsgát. László Gyula

 12. A szakmai gyakorlati beszámoló és az értékelések leadása • Feltöltés: szakgyak web-en • H.i.: november 20. • Késedelmi pótlékkal is csak november 27 (KI). Ekkor már nincs javítási lehetőség. • Szakmai gyakorlati beszámolók értékelése • Tutor, november 27. • Közepes alatt kiértesítés, új beszámoló lehet • A javított beszámoló leadása (KI): december 4. • Szakmai gyakorlati jegyek az ETR-en: tutorok, december 10. László Gyula

 13. A szakdolgozat értékelése • Felkérő levél, hogy november 20-tól kinek a szakdolgozatát kérjük bírálni és az hogyan érhető el • H.i.: 2009. november 10. (AK, GI: december 22.) • A bíráló belép a rendszerbe, letölt és elolvas, letölt és bírál, visszaküld • visszaküldi a rendszerben, és emellett egy pld-t kinyomtatva, aláírva küld vissza DKI-nak • H.i.: 2009. december 9. (AK, GI: január 21.) • SOS-bírálat: december 10-13. László Gyula

 14. Záróvizsga • Bizottságok összeállítása, hallgatók besorolása • H.i.: 2009. november 30. (AK, GI: január) • Záróvizsga • H.i.: 2009. december 14-22. (AK, GI: február 8-13.) • MSc szóbeli felvételi vizsga • H.i.: 2009. december 14-18 László Gyula

 15. Utána már • Kellemes Karácsonyt • Boldog Újévet • Sikeres Visszatérést az MSc-n vagy • Sikeres Helytállást az ÉLETben László Gyula