Vremenska linija - PowerPoint PPT Presentation

anakin
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Vremenska linija PowerPoint Presentation
Download Presentation
Vremenska linija

play fullscreen
1 / 17
Download Presentation
Vremenska linija
355 Views
Download Presentation

Vremenska linija

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Vremenska linija Osnivanjegrada Rima nasedambrežuljakaokorijekeTibar Legenda: - Doba republike - Zapadno Rimsko Carstvo - Istočno Rimsko Carstvo - Doba carstva VIII p.n.e. IV p.n.e. III p.n.e. III p.n.e. III p.n.e. II p.n.e. I p.n.e. I p.n.e. I p.n.e. • Od 753. g.p.n.e. Rimljanisupočeliračunativrijeme • Period kraljeva (753. – 509. p.n.e.) • Sedam rimskih kraljeva (Romul – Tarkvinije Oholi) I n.e. II n.e. II n.e. II n.e. V n.e. III n.e. IV n.e. V n.e.

 2. Vremenska linija Samnitskiratovi (343. – 290. g.p.n.e.) Legenda: - Doba republike - Zapadno Rimsko Carstvo - Istočno Rimsko Carstvo - Doba carstva • Samniti - italsko pleme, naseljavalo prostore južno od Lacijuma. VIII p.n.e. IV p.n.e. • Prvisamnitski rat (343. – 341. g.p.n.e.) • Drugisamnitski rat (327. - 304. g.p.n.e.) • Treći samnitski rat(298. – 290. g.p.n.e.) III p.n.e. III p.n.e. III p.n.e. II p.n.e. I p.n.e. I p.n.e. • I p.n.e. I n.e. II n.e. II n.e. V n.e. II n.e. IV n.e. V n.e. III n.e.

 3. Vremenska linija Kraj Trećeg samnitskog rata Legenda: - Doba republike - Zapadno Rimsko Carstvo - Istočno Rimsko Carstvo - Doba carstva VIII p.n.e. Prva polovina III vijeka p.n.e. IV p.n.e. III p.n.e. III p.n.e. III p.n.e. II p.n.e. I p.n.e. I p.n.e. • I p.n.e. I n.e. II n.e. • POSLJEDICE: Rim je zagospodario Italijom. • U ovom periodu nastaje izreka „Pirova pobjeda“. II n.e. II n.e. IV n.e. V n.e. V n.e. III n.e.

 4. Vremenska linija Punski ratovi vođeni sa Kartaginom. Legenda: - Doba republike - Zapadno Rimsko Carstvo - Istočno Rimsko Carstvo - Doba carstva • Prvi punski rat (264. – 241. g.p.n.e.) • Drugi punski rat(218. – 201. g.p.n.e.) • Treći punski rat (149. – 146. g.p.n.e.) VIII p.n.e. Sredina III vijeka p.n.e. IV p.n.e. III p.n.e. III p.n.e. III p.n.e. II p.n.e. I p.n.e. I p.n.e. • I p.n.e. I n.e. • Povod: Zauzimanje grada Mesine na Siciliji • Uzrok: Kartagine je bila prepreka za dalje širenje u Sredozemlje • Posljedica: Sicilija, Korzika i Sardinija pod Rimskom vlašću II n.e. II n.e. V n.e. II n.e. IV n.e. V n.e. III n.e.

 5. Vremenska linija Legenda: - Doba republike - Zapadno Rimsko Carstvo - Istočno Rimsko Carstvo - Doba carstva VIII p.n.e. Druga polovina III vijeka p.n.e. IV p.n.e. III p.n.e. Hanibal III p.n.e. III p.n.e. II p.n.e. I p.n.e. Scipion Afrikanac I p.n.e. • I p.n.e. I n.e. II n.e. BITKE: Trazimentskojezero(217. g.p.n.e.) Kana (216. g.p.n.e.) Zama(202. g.p.n.e.) II n.e. V n.e. V n.e. IV n.e. II n.e. III n.e.

 6. Vremenska linija Legenda: - Doba republike - Zapadno Rimsko Carstvo Kraj Punskih ratova - Istočno Rimsko Carstvo - Doba carstva • Rim je do temelja spalio i porušio Kartaginu a njene stanovnike poubijao ili odveo u roblje a novu provinciju nazvao Afrika. VIII p.n.e. IV p.n.e. III p.n.e. III p.n.e. III p.n.e. II p.n.e. I p.n.e. Makedonski ratovi (215. – 146. g.p.n.e) I p.n.e. • Prvi makedonski rat (215. – 205. g.p.n.e.) • Drugi makedonski rat (200. – 196. g.p.n.e.) • Treći makedonski rat (171. – 167. g.p.n.e.) • Osvojena Makedonija i Grčka. (146. g.p.n.e.) • Sirski rat (192. – 188. g.p.n.e.) Ip.n.e. I n.e. II n.e. II n.e. V n.e. V n.e. IV n.e. II n.e. III n.e.

 7. Vremenska linija VrijemeprvogTrijumvirata(Cezar, Pompej, Marko Antonije) Legenda: - Doba republike - Zapadno Rimsko Carstvo - Istočno Rimsko Carstvo - Doba carstva VIII p.n.e. • Širenje carstva u Maloj Aziji i uz obalu Crnog mora – Gnej Pompej • Spartakov ustanak (74. – 71. g.p.n.e)- Marko Lucijek Kras Prva polovina I vijeka p.n.e. IV p.n.e. III p.n.e. III p.n.e. III p.n.e. II p.n.e. I p.n.e. I p.n.e. • I p.n.e. I n.e. II n.e. II n.e. V n.e. IV n.e. V n.e. II n.e. III n.e.

 8. Vremenska linija Legenda: - Doba republike - Zapadno Rimsko Carstvo - Istočno Rimsko Carstvo - Doba carstva VIII p.n.e. Sredina I vijeka p.n.e. IV p.n.e. III p.n.e. III p.n.e. III p.n.e. II p.n.e. Izgled galskog vojnika I p.n.e. • Galski ratovi (58. – 51. g.p.n.e.) • Rat sa Pompejom • (49. – 48. g.p.n.e.) • „Alea iacta est.“ • „Veni, vidi, vici.“ • Martovske ide I p.n.e. • I p.n.e. I n.e. II n.e. II n.e. II n.e. III n.e. V n.e. IV n.e. V n.e.

 9. Vremenska linija Legenda: - Doba republike Drugi trijumvirat(Oktavijan, Lepid, Marko Antonije) - Zapadno Rimsko Carstvo - Istočno Rimsko Carstvo - Doba carstva VIII p.n.e. Druga polovina I vijeka p.n.e. • Bitka kod Akcija – • 31. g.p.n.e. • Osvojen Egipat – KRAJ REPUBLIKE • Završeno osvajanje Španije, osvajanje Ilirije i Panonije. IV p.n.e. III p.n.e. III p.n.e. III p.n.e. II p.n.e. I p.n.e. I p.n.e. I p.n.e. I n.e. II n.e. • Doba carstva: • Principat • Dominat II n.e. V n.e. V n.e. IV n.e. II n.e. III n.e.

 10. Vremenska linija Legenda: • Dinastija Julijevaca – Klaudijevaca: Tiberije, Kaligula, Klaudije, Neron. • Car Klaudije osvaja južnu Britaniju (43. g.), Mauritaniju (45. g.) i Trakiju (47. g.) • Dinastija Flavijevaca – Vespazijan, Tit, Domicijan. - Doba republike - Zapadno Rimsko Carstvo - Istočno Rimsko Carstvo - Doba carstva VIII p.n.e. IV p.n.e. III p.n.e. III p.n.e. III p.n.e. II p.n.e. I p.n.e. Klaudije (37. – 41. g.) I p.n.e. • I p.n.e. I n.e. II n.e. II n.e. • Završena gradnja Koloseuma za vrijeme vladavine Tita Flavija V n.e. IV n.e. V n.e. II n.e. III n.e.

 11. Vremenska linija • Dinastija Antonina (96. – 193. g.) • Vrhunac carstva • Car Trajan – Osvajanje Dakije (106. g.) Legenda: - Doba republike - Zapadno Rimsko Carstvo - Istočno Rimsko Carstvo - Doba carstva VIII p.n.e. Prva polovina II vijeka IV p.n.e. III p.n.e. III p.n.e. III p.n.e. II p.n.e. I p.n.e. I p.n.e. • I p.n.e. I n.e. II n.e. II n.e. V n.e. II n.e. IV n.e. V n.e. III n.e.

 12. Vremenska linija Legenda: • Trajan osvaja Partiju (117. g.) • Svoju pažnju je posvetio gradu Rimu • Senat mu je dodijelio titulu „Optimus“ (najbolji). - Doba republike - Zapadno Rimsko Carstvo - Istočno Rimsko Carstvo - Doba carstva VIII p.n.e. Prva polovina II vijeka IV p.n.e. III p.n.e. III p.n.e. III p.n.e. II p.n.e. Car Trajan I p.n.e. I p.n.e. • I p.n.e. I n.e. II n.e. II n.e. Panteon – Podigao ga je car Hadrijan (110 – 125 g.) V n.e. V n.e. IV n.e. II n.e. III n.e.

 13. Vremenska linija • Car Hadrijan – zid u Britaniji (limes) • Posvetio se unutrašnjim prilikama u Carstvu • Vratio Partiji i Jermeniji teritorije • Marko Aurelije – Ratovi sa Germanima, ugušio ustanak. Legenda: - Doba republike - Zapadno Rimsko Carstvo - Istočno Rimsko Carstvo - Doba carstva VIII p.n.e. IV p.n.e. III p.n.e. III p.n.e. III p.n.e. II p.n.e. I p.n.e. Car Hadrijan I p.n.e. • I p.n.e. I n.e. II n.e. II n.e. V n.e. II n.e. IV n.e. V n.e. III n.e. Marko Aurelije

 14. Vremenska linija • Gaj Dioklecijan (284. – 305. g.) • Uveo apsolutnu monarhiju (DOMINAT) • Reforme vojske i državne uprave • Progonio hrišćane • Car Konstantin I (306. – 337. g.) • 313. g. – Milanski edikt • 330. g. – Osnovan Konstantinopolj („Novi“ Rim) Legenda: - Doba republike - Zapadno Rimsko Carstvo - Istočno Rimsko Carstvo - Doba carstva VIII p.n.e. IV p.n.e. III p.n.e. III p.n.e. III p.n.e. II p.n.e. I p.n.e. I p.n.e. • I p.n.e. I n.e. II n.e. II n.e. Konstantinopolj V n.e. II n.e. IV n.e. V n.e. III n.e.

 15. Vremenska linija Legenda: - Doba republike - Zapadno Rimsko Carstvo - Istočno Rimsko Carstvo - Doba carstva VIII p.n.e. IV p.n.e. III p.n.e. III p.n.e. III p.n.e. Car Teodosije I • Car Teodosije I je 395. g. podijelio Carstvo na Istočno i Zapadno • Varvarska plemena sve učestalije prelaze limese i pustoše pogranične oblasti Zapadnog Rimskog Carstva II p.n.e. I p.n.e. I p.n.e. • I p.n.e. I n.e. II n.e. II n.e. V n.e. V n.e. IV n.e. II n.e. III n.e.

 16. Vremenska linija Legenda: - Doba republike - Zapadno Rimsko Carstvo • Pustošenje Carstva – 410. od strane Vizigota • Atila – „Bič božiji“ osvaja Panoniju • Vandali – 455. godineu svom pustošenju Rima nisu poštedjeli ni spomenike kulture (vandalizam) • 420. godina – Alemani i Vandali učvrstili su se na Pirinejskom poluostrvu. - Istočno Rimsko Carstvo - Doba carstva VIII p.n.e. Prva polovina V vijeka IV p.n.e. III p.n.e. III p.n.e. III p.n.e. II p.n.e. I p.n.e. I p.n.e. • I p.n.e. I n.e. II n.e. II n.e. Atila „Bič božiji“ V n.e. IV n.e. V n.e. II n.e. III n.e.

 17. Vremenska linija Legenda: - Doba republike - Zapadno Rimsko Carstvo • 476. godine poslednjeg cara Romula Avgustula zbacilo je germansko pleme na čelu sa Odoakarom • Ova godina je označena kao PAD ZAPADNOG RIMSKOG CARSTVA. - Istočno Rimsko Carstvo - Doba carstva VIII p.n.e. Druga polovina V vijeka IV p.n.e. III p.n.e. III p.n.e. III p.n.e. II p.n.e. I p.n.e. Pustošenje Rima I p.n.e. • I p.n.e. I n.e. II n.e. II n.e. V n.e. IV n.e. II n.e. V n.e. III n.e.