CLASSIFICACIÓ D’ELEMENTS DE TRANSMISSIÓ - PowerPoint PPT Presentation

amy-oliver
classificaci d elements de transmissi n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
CLASSIFICACIÓ D’ELEMENTS DE TRANSMISSIÓ PowerPoint Presentation
Download Presentation
CLASSIFICACIÓ D’ELEMENTS DE TRANSMISSIÓ

play fullscreen
1 / 10
Download Presentation
CLASSIFICACIÓ D’ELEMENTS DE TRANSMISSIÓ
117 Views
Download Presentation

CLASSIFICACIÓ D’ELEMENTS DE TRANSMISSIÓ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Rodes de fricció Engranatges CLASSIFICACIÓ D’ELEMENTS DE TRANSMISSIÓ Reductors o multiplicadors Corretges i cadenes ???? Conversors Lineal - Rotació • Eixos paral.lels exteriors • Eixos paral.lels interiors • Eixos concurrents • Amb llanta ranurada • Frontal • Cònic • Esfèric • Toroidal

  2. CLASSIFICACIÓ D’ELEMENTS DE TRANSMISSIÓ

  3. Exteriors Interiors Rotació ENGRANATGES RECTES Rotació Pinyó i cremellera Rotació Lineal

  4. Eixos paral·lels Eixos creuats Rotació ENGRANATGES HELICOIDALS Rotació Pinyó i cremellera Rotació Lineal

  5. Cònic dents rectes Cònic dents corbes Rotació ENGRANATGES CÒNICS I VIS-SENS-FI Rotació Vis-sens-fi  reducció

  6. APLICACIONS

  7. APLICACIONS

  8. ENGRANATGES Tipus de reductors d’engranatges: Eixos coaxials: Planetaris, varies etapes Eixos paral·lels: Engranatges cilíndrics dents rectes Engranatges cilíndrics dents helicoïdals Eixos tallants (90º): engranatges cònics dents rectes Eixos creuats (90º): vis sense fi

  9. Cinta plana Corretja Trapezoidal Corretja Dentada CORRETGES i CADENES Cadena ???

  10. Per conjunts o mecanismes: lleva-seguidor o biela manovella Per fricció CONVERSORS MOVIMENT LINEAL-ROTACIÓ Pinyó - cremallera Cargol de potència Carro – corretja (cadena, o cable)