afghanistan sikkerheit for kven n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Afghanistan – sikkerheit for kven? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Afghanistan – sikkerheit for kven?

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20
amy-oliver

Afghanistan – sikkerheit for kven? - PowerPoint PPT Presentation

84 Views
Download Presentation
Afghanistan – sikkerheit for kven?
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Afghanistan – sikkerheit for kven? Arne Strand, Landmark Kafe 30 -10- 2005 Foto/illustrasjonar: Arne Strand, Merete Taksdal, Forsvaret

 2. Menneskeleg tryggleik – human security Human Security is ‘freedom from fear and want’. It means: • ‘Safety from such chronic threats as hunger, disease and repression.’ • ‘Protection from sudden and hurtful disruptions in the patterns of daily life.’ UNDP

 3. Krig siden 1978

 4. Tradisjonsbunde samfunn

 5. Internasjonalt militært nærvær • Militæraksjon starta oktober 2001, FN & NATO mandat, i samarbeid med ’Nord-alliansen’ =Taliban og Al Qaeda tapte Dette leda til 3 typar av militært nærvære i Afganistan • Operasjon Enduring Freedom, USA leda med NATO støtte • ISAF styrkar, Kabul basert under NATO kommando – stabilitet for den politiske prosessen • Provincial Reconstruction Teams (2003), militært og humanitært

 6. Operasjon Enduring Freedom • OEF, opptil 20 000 soldatar, USA leda med NATO støtte – jaktar Taliban & Al Qaeda – inkl norske spesialstyrkar • Opererar i hovedsak i sør og sørvestlege deler av Afghanistan • Samarbeider med den nye Afghan National Army som er under oppbygging • Samarbeider med lokale kommandantar som vert finanisert og ’armert’ – ’to hunt terrorists’ • Dokumentert menneskerettsovergrep, fangeleirar – FN Menneskerettsobservasjon avslutta våren 2005, Afghanske menneskerettskommisjon ikkje tilgang til militære fengsel

 7. Soldat sjekkar kvinner

 8. ISAF • Fredsbevaringsmandat • Patruljerar i Kabul • Vern av vanlege Afghanarar • Kabul survey – ISAF mest positivt ut

 9. Norske ISAF styrkar – Kabul

 10. Provincial Reconstruction Team • to hovedgrupper, OEF og NATO leia • OEF – winning hearts and minds, støtte for OEF • NATO, fredsbevarade – ISAF utafor Kabul • Kombinerar mindre militære einingar med humanitære aktiviteter – eignen implementert eller gjennom andre – kvart land har eige opplegg, tett på lokale guvernørar • hovedmål med det humanitære er ’force protection’ • manglande humanitær kunnskap – rask rotasjon • OEF – i sør, lokal skepsis – NATO i nord, lokal støtte

 11. Blanda resultat • ISAF sett positivt på i Kabul, garantist for sikkerheit • OEF PRTar- stor skepsis, NATO PRTar – garantist mot kommandantar – men basert i fredelege område • OEF – konfrontasjon gjer meir krig, manglande kulturell forståing, arrestasjonar og fangemishandling aukar motstand og lettar rekruttering Sluttresultat: tryggleiken forverra i store deler av Afghanistan • NGOar militære mål – 23 drept til juni 2005, bistand ikkje fram til mange område • 380 kvinner registrert med sjølvmordsforsøk i Herat 2004 ’They are here to protect themselves, not us’ – lege i Herat

 12. President Karzai – september 2005 Noværande militærtaktikk er feilslått, ber om ny taktikk og • slutt på luftangrep, • tillatelse frå afghanske myndigheiter før OEF går inn i private hus • Første militære reaksjoner: avvisande

 13. Framtida • ISAF og OEF slåast saman, NATO PRTar til å erstatta USA i sør, med krigs eller fredsmandat? • USA gradvis ut, men ’strategisk partnerskap’ og oppbygging av basar (regionale interesser) • Større Europeisk ansvar, men frykt for OEF arv – ’vil Afghanarane forstå at me ikkje driv aktiv krigføring?’ 3 spørsmål • Kva treng Afghanistan – aktiv krigføring eller fredsbevaring, kombinasjonen er vanskeleg? • Respekt for Afghansk sjølvråderett eller skal internasjonale interesser ha preferanse? • Korleis kan Norge, med humanitære og militære verkemiddel, sikre ’human security’?