Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta humako
Download
1 / 17

Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta - HUMAKO - PowerPoint PPT Presentation


 • 92 Views
 • Uploaded on

Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta - HUMAKO. Mikä ihmeen HUMAKO?. HUMAKin opiskelijoiden oma opiskelijakunta, jonka toiminta perustuu ammattikorkeakoululakiin. Edunvalvonta ja palveluorganisaatio, jonka tehtävä on toimia jäsentensä, eli opiskelijoiden hyväksi.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta - HUMAKO' - amos-myers


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Mik ihmeen humako
Mikä ihmeen HUMAKO?

 • HUMAKin opiskelijoiden oma opiskelijakunta, jonka toiminta perustuu ammattikorkeakoululakiin.

 • Edunvalvonta ja palveluorganisaatio, jonka tehtävä on toimia jäsentensä, eli opiskelijoiden hyväksi.

 • Opiskelijakunnan päätöksenteosta ja toiminnasta vastaavat opiskelijat.

 • Linkki HUMAKin ja sen opiskelijoiden välillä.

 • HUMAKO on SAMOKin (Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto) jäsen ja on sitä kautta vaikuttamassa koko korkeakoulukenttään.


Opiskelijakunnan teht v
Opiskelijakunnan tehtävä?

 • Opiskelijakunnan tehtävästä säädetään Ammattikorkeakoululaissa, 42 a § Opiskelijakunta:

 • Opiskelijakunnan tehtävänä on valita opiskelijoiden edustajat ammattikorkeakoulun hallitukseen ja muihin monijäsenisiin toimielimiin sekä osallistua ammattikorkeakoulun muuhun toimintaan.

 • Lisäksi 31.12.2009 asti: Opiskelijakunnan tehtävänä on myös toimia jäsentensä yhdyssiteenä ja edistää heidän yhteiskunnallisia, sosiaalisia ja henkisiä sekä opiskeluun ja opiskelijan asemaan yhteiskunnassa liittyviä pyrkimyksiään.

 • Lisäksi 1.1.2010 alkaen: Opiskelijakunnan tehtävänä on omalta osaltaan valmistaa opiskelijoita aktiiviseen, valveutuneeseen ja kriittiseen kansalaisuuteen. Opiskelijakunnan tehtävänä on myös toimia jäsentensä yhdyssiteenä ja edistää heidän yhteiskunnallisia, sosiaalisia ja henkisiä sekä opiskeluun ja opiskelijan asemaan yhteiskunnassa liittyviä pyrkimyksiään.


Organisaatio
Organisaatio?

 • HUMAKO muodostuu HUMAKin opiskelijoista, jotka ovat maksaneet jäsenmaksun.

P

ä

ä

s

i

h

t

e

e

r

i

HUMAKin Opiskelijat

HUMAKOn jäsenet

 • Ylintä päätäntävaltaa HUMAKOssa käyttää edustajisto, joka valitaan syksyisin vaaleilla. Edustajisto kokoontuu vähintään kahdesti vuodessa. Edustajisto nimittää hallituksen.

HUMAKOn edustajisto

 • Toimeenpanovaltaa käyttää hallitus. Hallituksen tehtävänä on huolehtia käytännön asioiden toimivuudesta sekä edustaa koulua opiskelijapiireissä.

HUMAKOn hallitus

 • Opiskelijakunnan työntekijä on pääsihteeri. Pääsihteerin voi ottaa yhteyttä mm. opiskelijakortteihin liittyvissä asioissa.


Opiskelijakunnan toimintaa
Opiskelijakunnan toimintaa?

Tiedotusta

Tapahtumia

Opiskelija-edustajat

KV-toimintaa

Tutor-toimintaa

Edunvalvontaa

Toiminnasta vastaavat hallituksen jäsenet sektoreittain.


Edunvalvontaa
Edunvalvontaa?

Edunvalvonta koostuu sosiaali- ja koulutuspolitiikasta:

 • Koulutuspolitiikka eli koulutuksen laatu, sisältö, tavoitteet, arvioinnit ja käytännöt.

 • Seuraamme koulutuksen tasoa ja kehitystä. Tarvittaessa puutumme epäkohtiin tai kehitettäviin asioihin.

 • HUMAKin suuntaan toimimme opiskelijoiden äänenä ja teemme ehdotuksia, kuinka opetusta tulisi kehittää.

 • Sosiaalipolitiikka eli kaikki opiskelijoiden hyvinvointiin liittyvä, kuten asuminen, toimeentulo, terveys, vapaa-aika liikunta ja kulttuuri.Pidämme huolen että kaikilla opiskelijoilla olisi hyvät mahdollisuudet suorittaa opiskelunsa kunnialla lävitse.

Edunvalvonnasta vastaavat hallituksen jäsenet:Sara Hirviniemi (kopo), Ville Lindstedt (sopo) ja Sami Enojärvi (molemmat).


Edunvalvonta k yt nn ss
Edunvalvonta käytännössä?

Opiskelijoilta tulleita kysymyksiä:

 • ”Lukujärjestykset tulevat lähes poikkeuksetta vasta kun uusi jakso on jo alkanut ja opetusajat muuttuvat viime hetkillä. Voisiko HUMAKO tehdä jotakin asialle, että lukujärjestykset tulisivat ajoissa?”

 • ”Suoristusmerkintöjen saamiseen kuluu useita viikkoja, joskus jopa kuukausia. Myös arviointien sisältö on usein puutteellista. Mitä tälle asialle voisi tehdä?”

 • ”Voinko mennä opiskelupaikkakunnallani lääkäriin, vaikka olenkin kirjoilla vanhassa asuinkunnassani?”

 • ”Meillä on ongelmia sovittujen asioiden kanssa asuntolassa. Voiko asialle tehdä mitään?”


Opiskelijaedustajat
Opiskelijaedustajat?

 • Opiskelijakunnan edustajisto valitsee opiskelijaedustajat HUMAKin hallitukseen. Edustajina toimivat hallituksen puheenjohtaja Sanna Kokkonen ja opiskelija Miia Lusa.

 • Hallitus nimittää opiskelijaedustajatHUMAKin tiimeihin ja työryhmiin, kuten esimerkiksi opintotukilautakuntaan, perusopetustiimiin ja markkinointityöryhmään.

 • Opiskelijaedustuksen tarkoituksena on tuoda opiskelijan ääni kaikkiin ammattikorkeakoulun monijäsenisiin toimielimiin ja pitää opiskelijat ja kouluhenkilökunta läheisessä vuorovaikutuksessa.


Tiedotusta
Tiedotusta?

 • HUMAKOn tiedotuksen tarkoituksena on pitää opiskelija ajantasalla koulun sisäisestä ja valtakunnallisesta edunvalvonnasta, tapahtumista ja muista ajankohtaisista asioista.

 • Tiedotuskanavina mm. HumakPron HUMAKO- ja Opiskelija-foorumit sekä www.humako.net

 • HUMAKO julkaisee omaa ajankohtaista opiskelijakuntatiedotetta ja välittää SAMOKin ja muiden yhteistyökumppaneiden tiedotteita.

 • HUMAKOlle luodaan vuoden 2009 aikana viestintäsuunnitelma työoppimisena, joten jos kommentoitavaa, voit ottaa yhteyttä hallituksen viestintävastaava Jani Rutaseen.


Opiskelijatapahtumia
Opiskelijatapahtumia:

 • 8.-9.10.2009 Mökkifestarit, Riihivuoressa

 • 18.-19.3.2010 HUMAKO-risteily

 • Seuraa tiedotusta ja pidä huolta, että olet paikalla, kun tapahtuu!


Kansainv linen toiminta
Kansainvälinen toiminta?

 • HUMAKissa kansainvälisyys jakaantuu kolmeen painopistealueeseen: kotikansainvälistyminen, opiskelijoiden työharjoittelu ja opinnot ulkomailla, sekä tutkimus- ja kehitysprojektit.

 • HUMAKO ottaa kantaa opiskelijoille tärkeisiin kansainvälisiin asioihin ja on mukana kehittämässä HUMAKin kansainvälisiä toimintoja. Opiskelijakunnalla on myös edustus HUMAKin kansainvälisyystyöryhmässä.

 • HUMAKOn kansainvälisyysvastaava on Eero Mämmi.


Tutorointia
Tutorointia?

 • Tutorit toimivat vertaistukena uusille opiskelijoille opintojen alussa, järjestävät erilaisia tapahtumia kampuksella ja markkinoivat HUMAKia oppilaitoskäynneillä sekä messuilla.

 • Opiskelijakunta HUMAKO kouluttaa HUMAKin tutorit.

 • Uusien tutoreiden koulutus järjestetään keväällä.

 • Kampuksien tutortoimintaa koordinoi HUMAKOn tutorvastaava Hanna Malmi. Hanna vastaa toiminnan jatkumisesta, kehittämisestä ja laadusta. Hanna myös kuuntelee ja selvittää tutoreiden toiveita ja ongelmia.


Mit humako tekee konkreettisesti
Mitä HUMAKO tekee konkreettisesti?

 • edustaa ja toimii opiskelijoiden äänenä mm. HUMAKin työryhmissä ja korkeakoulukentällä

 • antaa lausuntoja sekä ottaa kantaa opiskelua ja opiskelijahyvinvointia koskeviin asioihin

 • sopii HUMAKin kanssa tutortoiminnasta ja kouluttaa tutorit

 • hoitaa SAMOK-opiskelijakortit jäsenilleen

 • tiedottaa HUMAKOn, SAMOKin ja muiden yhteistyökumppaneiden toiminnasta

 • järjestää tapahtumia ja tapaamisia

 • osallistuu SAMOKin toimintaan


J senyys
Jäsenyys?

 • Kaikki HUMAKin opiskelijat voivat liittyä jäseneksi.

 • Liittymällä HUMAKO jäseneksi vahvistat kaikkien meidän HUMAKin opiskelijoiden mahdollisuuksia toimia entistä suuremmalla äänenpainolla opiskelijoiden puolestapuhujina.

 • Jäsenenä saat:

 • olla osa opiskelijakuntatoimintaa ja voit löytää itsesi tutortehtävistä, edustajistosta, hallituksesta tai opiskelijaedustajana työryhmistä

 • alennusta HUMAKOn tapahtumista ja opiskelijahaalareista

 • SAMOK-opiskelijakortin, jolla saat mm. opiskelija alennuksen VR:n ja Matkahuollon lipuista sekä paljon muita valtakunnallisia opiskelijaetuja


J seneksi liittyminen
Jäseneksi liittyminen?

 • Täytä korttitilauslomake (uudet jäsenet) tai henkilötietolomake (vanhat jäsenet).

 • Maksa jäsenmaksu HUMAKOn tilille ja muista tulostaa kuitti.

 • Toimita korttitilaus-/henkilötietolomake yhdessä valokuvan ja kuitin (maksettu jäsenmaksu) kanssa kampuksesi korttivastaavalle tai palauta se suoraan opiskelijakunnan toimistoon.

 • Saat valmiin opiskelijakortin korttivastaavalta 4-6 viikon kuluttua.

 • Olet onnellinen opiskelijakuntasi jäsen ja valmiina käyttämään opiskelijaetuuksia.

 • HUMAKOn jäsenmaksu uudelle jäsenelle on lukukaudelta 17 euroa tai lukuvuodelta 27 euroa.

 • Jäseneksi liittyessäsi hinta kattaa opiskelijakortin tilaus- ja käsittelykulut.

 • Voit myös maksaa jäsenmaksun koko opiskeluajallesi samalla kertaa hintaan 77 euroa (3,5vuotta) tai 87 euroa (4 vuotta).

 • Jatkavien jäsenien jäsenmaksu on lukukaudelta 10 euroa ja lukuvuodelta on 20 euroa.

 • Lisätietoja ja liittymislomakkeen löydät osoitteesta: www.humako.net