lahden ammattikorkeakoulun laadunvarmistus
Download
Skip this Video
Download Presentation
LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULUN LAADUNVARMISTUS

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 6

LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULUN LAADUNVARMISTUS - PowerPoint PPT Presentation


 • 149 Views
 • Uploaded on

LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULUN LAADUNVARMISTUS. Kehittämistyö syksyn 2006 auditoinnin jälkeen Marjo-Riitta Järvinen 12.4.2010. HYVÄÄ OPPIMISTA EDISTÄVÄ LAADUNVARMISTUSJÄRJESTELMÄ. KESKEISIMMÄT LAATUTYÖKALUT.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULUN LAADUNVARMISTUS' - nate


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
lahden ammattikorkeakoulun laadunvarmistus

LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULUN LAADUNVARMISTUS

Kehittämistyö syksyn 2006 auditoinnin jälkeen

Marjo-Riitta Järvinen

12.4.2010

keskeisimm t laatuty kalut
KESKEISIMMÄT LAATUTYÖKALUT
 • Toiminta- ja taloussuunnitteluprosessi ja sen seuranta (sis. mm. raamipalaverit, sisäiset tulossopimukset, LAMK – ja koulutusalatason toimintasuunnitelmat, BSC-tuloskortit LAMK- , koulutusala- ja koulutusohjelmatasolla)
 • Sisäiset itsearvioinnit (ml. laajennetun johtoryhmän EFQM-itsearviointi)
 • Palautekyselyt
 • Seurantamittarit -> tulosanalyysit
 • Prosessien mallinnukset
 • Palautepäivät ja opiskelijafoorumit
 • Kehityskeskustelut
 • Ulkoiset arvioinnit
 • Palvelusopimukset
 • Benchmarking
 • Jatkuva dialogi ja yhteistyö eri toimijoiden välillä
 • Viestintävälineet (mm. intra/laatupyramidi, Reppu/laatulokero, www-sivut)
auditoinnin j lkeinen kehitt misty
AUDITOINNIN JÄLKEINEN KEHITTÄMISTYÖ
 • Auditoinnin tulosten pohjalta laadittiin kehittämissuunnitelma keväällä 2007

(13 kehittämiskohdetta)

 • Kehittämistoimenpiteiden toteutumisen seuranta ja arviointi tammikuussa 2009

Missä on edistytty:

 • Toiminnanohjausta selkiytetty ja toimintoja yhtenäistetty
 • Prosesseja mallinnettu yhteisen prosessiopin mukaisesti
 • Pedagoginen strategia valmistunut (hyvän oppimisen malli)
 • Sidosryhmien osallistumista ”helpotettu”: mm. työelämän neuvottelukuntien roolin vahvistaminen (esim. kokousten teemoittaminen, dokumentointi) -> AHA
 • Kokonaisarvioinnit otettu käyttöön (EFQM-itsearviointi)
 • Hyvien käytänteiden levittäminen tehostunut (benchmarkkaus, kokouskäytännöt)
 • Uudet ohjelmistot ja kehittämishankkeet (tukevat tavoitteiden saavuttamista): ScoreCard- ja ProcessGuide-ohjelmisto, asiakkuudenhallintajärjestelmä, osaamisen johtamisen ohjelmisto, intranet/Kori, DWtietovarasto- sekä kokonaisarkkitehtuurihanke
slide5
Kehittämiskohteet:
 • Viestintä
 • Vastuiden määrittely
 • Opiskelijoiden osallistuminen
 • T&K -toiminnan laadunvarmistus
vaikuttavuuden arviointi
VAIKUTTAVUUDEN ARVIOINTI
 • Laadunvarmistusjärjestelmän vaikuttavuus

järjestelmällinen toiminnan arviointi ja kehittäminen

toiminnan kehittämisen kannalta relevantti tieto

 • Auditoinnin vaikuttavuus

valmistautuminen käynnisti laajamittaisen kehittämistyön

auditointiprosessi loi perustan kehittämistyön jatkuvuudelle

 • Ohjaako auditointi liikaa kehittämistyötä? Ohjaako liian yhtenäiseen suuntaan?