Dosya Yapıları - PowerPoint PPT Presentation

amora
dosya yap lar n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Dosya Yapıları PowerPoint Presentation
Download Presentation
Dosya Yapıları

play fullscreen
1 / 8
Download Presentation
148 Views
Download Presentation

Dosya Yapıları

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Dosya Yapıları

  2. DataGridView

  3. BindingNavigator

  4. Textbox içinden veri alma