2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MAMAK İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ - PowerPoint PPT Presentation

ami
2013 2014 e t m ret m yili mamak l e m ll e t m m d rl n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MAMAK İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ PowerPoint Presentation
Download Presentation
2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MAMAK İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

play fullscreen
1 / 36
Download Presentation
2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MAMAK İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
268 Views
Download Presentation

2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MAMAK İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MAMAK İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM TANITIM VE YÖNELTME ÇALIŞMALARI

 2. Toplantının amacı; • 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılı, Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün Mesleki ve Teknik Eğitim Tanıtım ve Yöneltme çalışmalarıyla ilgili yapılan toplantıda anlatılanları aktarmak; ilçelerden ve okullardan beklentileri ifade etmek, • Okullarda yürütülen Mesleki ve Teknik Eğitim Tanıtım ve Yöneltme çalışmalarını gözden geçirmek, yapılan değişikliklerle ilgili bilgi vermektir.

 3. Değişen eğitim sistemine bağlı olarak Mesleki veTeknik Eğitim Tanıtım ve yöneltme çalışmalarıyla ilgili beklentiler artmıştır. • Öğrencilerin doğru yönlendirilebilmesi için ilgi,yetenek, ihtiyaç ve istihdama yönelik çalışmaların, tüm ilçelerde ve okullarda eşgüdüm halinde yürütülmesi hedeflenmiştir.

 4. 2007/30 sayılı genelge doğrultusunda Ankara’da il, ilçe ve okullarda Mesleki ve Teknik Eğitim Tanıtma ve Yöneltme Ekipleri kurularak eylem planları hazırlanmıştır. • Amaç; Mesleki ve Teknik Eğitimi tanıtma etkinliklerinin daha planlı, bilinçli, etkili ve verimli hale getirilmesini sağlamaktır.

 5. Özellikle Meslek Liselerinin bazı alan ve dallarında yığılmaların olduğu ancak istihdam sıkıntısı yaşandığı, bazı alanlarda da istihdam alanı olmasına rağmen eleman ihtiyacının olduğu ifade edilmiştir.

 6. Hasta- yaşlı bakımı • Gıda teknolojileri alanı • El sanatları ve nakış • Elektrik ve elektronik Teknolojileri • Metal teknolojileri alanı gibi alanların tercih edilmediği ancak bu alanda yetişmiş elemanlara ihtiyaç olduğu ve en az öğrencilerin bu alanlarda bulunduğu tespit edilmiştir.

 7. Bilişim Teknolojileri alanı • Çocuk gelişimi gibi alanların çok tercih edilmesine rağmen istihdam alanı bulunmadığı ifade edilmiştir.bu örneklerdeki gibi nedenlerle • MESLEKİ BİLGİLENDİRME SİSTEMİ oluşturulmuştur. ( Ankara mesbil) • http://metefankara.meb.gov.tr/Mesbil.html)

 8. MESLEKİ BİLGİLENDİRME SİSTEMİ • Mesleki Eğitim Kurumlarına ait program ve alanlar hakkında bilgi vermektedir. • Meslekleri tanıtmakta, alan ve dallar hakkında bilgi vermektedir. • Ankara MESBİL her ay 3000 kişi tarafından ziyaret edilen iyi bir kaynaktır.

 9. Bireylerin ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda öğrenim görmelerine fırsat vermek ve imkan hazırlamak,tüm geleceklerini etkileyecek meslek seçiminde doğru karar vermelerine yardımcı olmak bakımından tanıtma, mesleki rehberlik ve yöneltme hizmetleri büyük önem taşımaktadır.( 2007/30 sayılı genelge)

 10. Mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumları öğrenciye, istihdam imkanı sağlayan çeşitli meslek alanlarında bilgi ve beceri kazandırarak öğrencileri ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda iş alanlarına ve yüksek öğretime kazandırmayı amaçlar. • Bu amacın gerçekleşmesi yine doğru yönlendirmelere bağlıdır.

 11. EĞİTİM - İNSAN GÜCÜ - İSTİHDAM dengesinin oluşması, kaliteli bir mesleki ve teknik eğitim hizmeti sunulmasıyla mümkündür.Bunun için TANITMA, MESLEKİ REHBERLİK ve YÖNELTME çalışmalarının etkin ve verimli biçimde yürütülmesi gerekmektedir.

 12. Mesleki Teknik Eğitimde tanıtım ve yöneltme çalışmalarında HEDEF KİTLE, 8. ve 9. sınıfta okumakta olan öğrenciler ve bu öğrencilerle ilgilenen öğretmenlerdir. • Önemle vurgulanan konu Ulusal Mesleki Bilgi Sisteminin ( MBS ) tüm okullarda aktif hale getirilmesidir.

 13. 8. VE 9. SINIFTA OKUMAKTA OLAN HER ÖĞRENCİ; -İlgi, yetenek, değerlerle ilgili anket sorularını cevaplandırarak MBS sistemine dahil edilecektir. - Öğrenciyle ilgili elde edilen sonuçlar, iki nüsha halinde çıktı alınarak, bir tanesi veliye bilgilendirme yapılarak teslim edilecek diğeri okullarda bulundurulacaktır.

 14. Özellikle Rehber Öğretmeni olmayan okullarında Mesleki teknik eğitimle ilgili komisyonlarını oluşturup,çalışmaları yürütmesi gerekmektedir. Amaç bu okullardaki öğretmenleri Ankara Mesbil’den haberdar etmek, öğrencileri de ulusal MBS sistemine dahil etmektir.

 15. Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nce Mesleki ve Teknik Eğitimde Tanıtım ve Yöneltme çalışmalarını yürütmek amacıyla bir komisyon oluşturulmuş ilçe eylem planı hazırlanmıştır.Bu plan ilçedeki ortaokul ve liselere gönderilmiştir.Her okulunda kendi şartlarına uygun olarak Mesleki ve Teknik Eğitim eylem planlarını hazırlamaları istenmektedir.

 16. Ankara il komisyonu her ilçenin bir meslek alanını tanıtmasını istemektedir. Mamak ilçesi mesleki ve teknik eğitim komisyonu araştırmalar sonucunda Elektrik Elektronik Teknolojileri alanında tanıtım çalışmaları yapılmasına karar vermiştir. • (Tanıtıcı CD mezunların istihdam durumu,ropörtajlar yapılması planlanmaktadır.)

 17. Ortaokulların yapacağı çalışmalar • Ortaokul bünyesinde 6.7.8. sınıfları bulunan okullar için mesleki ve teknik eğitim planlarının hazırlanması; • Mesleki ve teknik eğitim çalışmaları için Özel zaman ayrılması, mümkünse öğrenci ve velinin etkinliklere birlikte katılması önerilmektedir. • Bununla birlikte Veli Toplantısı yapılması da İl Milli Eğitim Müdürlüğü komisyonu tarafından istenmiştir.

 18. Öğrencilerin mesleki eğitime olan ilgilerini arttırma çalışmaları planlanmalıdır. • Okullarda meslek tanıtma kulüpleri kurularak mesleki tanıtım panolarının hazırlanması sağlanmalıdır.

 19. Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarına ziyaretler yapılarak, 6.7.8. sınıf öğrencilerinin atölye, laboratuar ve eğitim ortamlarını görmeleri sağlanmalıdır. • Her okul en az bir Meslek Lisesini gezmelidir denilmektedir.

 20. 2007/30 sayılı genelgeye göre fuar, proje şenlikleri, proje tabanlı beceri yarışmaları ve sergiler öğrencilere gezdirilmelidir denilmektedir. • Ayrıca sunumdan sonra sizlere izleteceğimiz Meslekleri Tanıtım Cd ni okullarınızda mutlaka öğrencilerinize izletmeniz gerekmektedir.

 21. İŞKUR meslek danışmanlarının mesleki bilgilendirme çalışmaları için okul rehber öğretmenleri ile karşılıklı iş birliği içerisinde olmaları gerekmektedir.

 22. Mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarındaki yatılılık ve bursluluk imkanları konusunda öğrenci ve velilere yönelik bilgilendirmeler yapılmalıdır.

 23. Ortaokul 6.7.8.sınıf öğrencilerine Ankara Mesbil Portalının ve Ulusal Meslek Bilgi sisteminin (MBS) tanıtılması ayrıca 8. sınıf öğrencilerinin MBS sistemine katılması sağlanmalıdır.

 24. Ortaokul 6.7.8.sınıf velilerine yönelik Ulusal Mesleki Bilgi Sistemi ve ‘Ankara Mesbil’ portallarının tanıtılması. • Ortaokul 6.7.8. sınıf velilerine yönelik meslek seçimi,mesleki eğitimin önemi,mesleki ve teknik eğitim sistemi ve liselerde ortak 9.sınıf ve geçiş hakkında seminer çalışması yapılması gerekmektedir.

 25. Milli eğitim sisteminde gerçekleştirilen yeniden yapılanma çerçevesinde ortaöğretim kurumlarının öğretim süresi dört yıla çıkarılmıştır. 9.sınıf mesleki ve teknik orta öğretim kurumları için ortak sınıf olarak kabul edilmiştir. Öğrencilerin 9. sınıfın bitimindeki geçişlerde doğru tercihler yapmalarının sağlanması tüm yaşantılarını olumlu şekilde etkileyecektir.

 26. Liseler • 9. Sınıf öğrencilerine yönelik mesleki rehberlik çalışmalarının öğrenci ve veli katılımıyla yürütülmesi. • Mesleki yönlendirme çalışmalarında MEGEB kapsamında hazırlanan meslek tanıtım seminerlerinden yararlanılması. • 9.sınıf öğrencilerinin mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarına geçiş yapabilecekleri ve çevredeki mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumları ile uyguladıkları programlar hakkında bilgilendirilmesi çalışmalarının yapılması.

 27. Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumları • İŞKUR meslek danışmanlarının mesleki bilgilendirme çalışmaları için okul rehber öğretmeni ile karşılıklı iş birliği içerisinde olmaları gerekmektedir.

 28. Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumları Mesleki ve Teknik Ortaöğretim kurum öğrencilerinin proje tabanlı çalışma ve ürünlerinin yerel ve ulusal düzeyde sergilenmesi, örnek uygulamalar hakkında ziyaretçilerin bilgilendirilmesi.

 29. Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumları • Dal tercih formu öğrencilerin girmek istedikleri dallar arasından öncelik sırasına göre yazılarak okul müdürlüğüne teslim edilecektir.

 30. Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumları • Dal tercih seçimi formlarının değerlendirilmesinde 10.sınıf yıl sonu başarı puanı en yüksek olandan başlanarak yerleştirme yapılacaktır. • 10. sınıf velilerine yönelik dala yöneltme tavsiye formu hakkında bilgi verilmesi doğru tercihlerin yapılmasını sağlayacaktır.

 31. Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumları • Kayıtlı oldukları okulda devam etmek istedikleri dal bulunmayan öğrenciler başka bir okula ön kayıt yaptırabilir. • Bir dalda eğitime başlanabilmesi için kayıt yaptıran öğrenci sayısının en az 8 olması gerekmektedir.

 32. Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumları • Okullarda meslek tanıtma kulüplerinin kurulması ve etkin hale getirilmesi.Öğrencilerin iş hayatını daha yakından tanımaları için Sivil Toplum Kuruluşları ,Meslek odaları ve sektör tanıtım gezileri düzenlenmesi.

 33. Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumları • Yerel yönetimler,STK’lar ,üniversiteler ve İŞKUR gibi kuruluşların düzenlediği mesleki ve teknik eğitimi tanıtıcı etkinliklere öğretmenlerin ,öğrencilerin ve velilerin katılımlarının sağlanması beklenmektedir.

 34. Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarının tamamında mezun olan öğrencilerin diplomaları verilmeden e- mezun modülüne dahil edilmesi oldukça önemlidir.Bu portala dahil edilen mezun öğrencileri, Firma yada işverenler takip ederek iş imkanı sağlayabilmektedirler.

 35. Mesleki teknik eğitim ile ilgili çalışmaların bir yıla yayılarak sistemli bir şekilde yürütülmesi istenmektedir.Elde edilen sonuçlar okullarca raporlaştırılıp Ek-1 Formu ile ilçe milli eğitim müdürlüğüne ulaştırılacaktır.İl ve bakanlığa gönderilen çalışmaların sonuçları 2013-2014 yılı performans hedeflerine ne kadar ulaşılabildiğinin göstergesi olacaktır.

 36. TEŞEKKÜRLERİLETİŞİM NUMARALARIMIZAYLA DEDE 05055820959 OSMAN DELİMEHMET05303156026