datov centrum a region ln san kraje vyso ina projekt digitalizace a ukl d n v regionech n.
Download
Skip this Video
Download Presentation

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

- PowerPoint PPT Presentation


 • 87 Views
 • Uploaded on

Datové centrum a Regionální SAN kraje Vysočina Projekt digitalizace a ukládání v regionech. Petr Pavlinec, KrÚ kraje Vysočina Září 2009. Historie digitalizace, ukládání a el. archivace v kraji. Březen 2005 Pilotní provoz distribuovaného úložného systému KrÚ-NemJi Listopad 2005

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - amethyst-cabrera


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
datov centrum a region ln san kraje vyso ina projekt digitalizace a ukl d n v regionech

Datové centrum a Regionální SAN kraje VysočinaProjekt digitalizace a ukládání v regionech

Petr Pavlinec, KrÚ kraje Vysočina

Září 2009

historie digitalizace ukl d n a el archivace v kraji
Historie digitalizace, ukládání a el. archivace v kraji
 • Březen 2005

Pilotní provoz distribuovaného úložného systému KrÚ-NemJi

 • Listopad 2005
 • Příprava projektu důvěryhodného elektronického archivu do Broadbandového fondu MIČR
 • Neschváleno bez dalšího zdůvodnění
 • Předloženo ve spolupráci s okresními archivy a Národní knihovnou (projekt WebArchiv)
 • Únor 2006

Zkušební archivace webů (regionální „sklizeň“) veřejné správy v kraji Vysočina – WebArchiv

 • Březen 2007

Projekt snímkování elektronických úředních desek samospráv v kraji Vysočina

 • Říjen 2007

Kvalifikovaná cert. autorita na KrÚ – eIdentity, ICA

 • Listopad 2007

Předložení projektu důvěryhodného archivu do národní strategie eJustice

historie digitalizace ukl d n a el archivace v kraji1
Historie digitalizace, ukládání a el. archivace v kraji

Leden 2008

Dokončen projekt digitalizace regionálního zdravotnictví - PACS

Únor 2008

Dokončeno datové centrum kraje Vysočina – NemJi-KrÚ

Leden 2009

Schválení Zásad krajského zastupitelstva na dotace v oblasti ukládání a archivace

Červen 2009

Dokončen projekt regionální SAN

Srpen 2009

Dokončena Studie digitalizace a archivace v kraji Vysočina

Září 2009

Předání typizovaného projektu digitalizace a ukládání v IOP

region ln san d vody realizace projektu
Regionální SAN - důvody realizace projektu

Proč regionální SAN?

Rapidně rostoucí požadavky na požadavky na ICT největších organizací v kraji Vysočina.

Mnohdy nevyhovující insfrastruktura pro zálohování

Vyzkoušený koncept metroclusteru (NemJi - KrU)

Dostupnost kvalitní optické infrastruktury (min 4 volná vlákna + gigabit IP spoj do měst).

Historická spolupráce na testování iSCSI infrastruktury.

Vůle organizací řešit problematiku zálohování a archivace společně

Vůle politiků uvolnit investice na téma bezpečnost dat

d vody realizace projektu metro cluster 2007
Důvody realizace projektu – Metro Cluster 2007

Nutnost realizace systémů s vysokou dostupností a fyzickou odolností

KrÚ – databázové servery (IZS), 4 x Exchange, 3x VMWare, 3x Citrix

NemJi – nemocniční systém, laboratorní systémy, ostatní aplikační a databázové servery, Exchange, VMWare (celkem 17 serverů)

Výrazná potřeba navýšení celkové úložné kapacity

V sumě pooptávka řádově po 20TB prostoru na 2 roky

Příprava infrastruktury pro projekty typu eArchiv - Důvěryhodný archiv kraje a CRM

Nutnost realizace distribuovaného úložiště s garancí dostupnosti dat v řádech desítek let

zad n projektu z kladn funkce e en
Zadání projektu – základní funkce řešení
 • Vzájemně propojené plně redundantní SAN obou organizací
 • Zvýšení úložné kapacity o 10TB v případě KrÚ (s předpokládaným růstem na 20TB do dvou let)
 • Zvýšení úložné kapacity o 10TB v případě NemJi (s předpokládaným růstem na 30TB do dvou let)
 • Řešení typových zálohovacích úloh
  • Snapshot a BACKUP snapshotů, kontinuální řada SNAPSHOTů
  • Synchronní a asynchronní MIRROR
 • Geografický cluster (metro cluster)
 • Virtualizace diskové prostoru – maximální využití stávajících polí
 • Failover nebo clusterový koncept
v stupy pro kr
Výstupy pro KrÚ
 • Snadná administrace
 • Vyzkoušené krizové scénáře
 • Vyřešená bezpečnost, autorizace a model distribuované správy
 • V rutinním provozu již nasazeno:
  • Synchronní mirror + snapshoty (DiskSafe) u serverů s W2K3 z DAS do SAN - 8x
  • Synchronní mirror v rámci SAN (server má primární data v SAN) – 4x
  • Funkce agenta SQL a Exchange – 6x
  • Připojená VMWare ESX HA farma do SAN - 3x
  • Snapshoty nad mirrorovanými disky (rozsáhlé možnosti nastavení počtu a úrovní snapshotů) – 12x
  • Replikace do celkem 6ti lokalit – 10x
  • Využití vzdálených iSCSI i FC storages – 3x
  • V IPStor celkově pod správou cca 50TB
region ln san dotace
Regionální SAN - dotace
 • Příjemci dotace

Organizace zřízená krajem Vysočina, obec na území kraje Vysočina nebo obcí zřízená organizace

 • Přijatelné náklady

a) nákup diskových polí popř. jejich komponent

b) prvky výstavby SAN/NAS infrastruktury (lokální optické rozvody, SAN switche, FC karty)

c) hw a sw prvky potřebné pro integraci s krajským systémem úložišť

d) archivační popř. zálohovací software

e) metodiky zálohování, archivace a obnovy dat

 • Rozpočet projektu

Max 1,5 mil Kč za rok

Organizace A – 70%

Organizace B – 60%

Organizace C – 50%

region ln san v stupy
Regionální SAN - výstupy
 • Technicky
  • infrastruktura spravující řádově 100TB provozních dat na 12ti organizacích
  • 9 instancí FalconStor IPStor (verze 5 a 6)
  • Propojených 10 diskových polí od 4 výrobců
  • Vznik infrastruktury pro disaster recovery zálohy celých datových center
  • IP infrastruktura pro desítky služeb a koncových strojů
  • FC infrastruktura fungující na rychlostech 2-4Gb na vzdálenosti až 65km

Organizačně

  • Jednotná metodika zálohování, obnovy a dohledu nad daty a úložišti
  • monitoring 16ti vazeb mezi organizacemi při vzdáleném využití diskových kapacit
  • Organizačně zvládnuté mechanismy správy a údržby distribuované architektury
  • Výrazné úspory z rozsahu a TCO
  • Možnost sdílení a společných investic
region ln san co d l
Regionální SAN - co dál?
 • Další kroky a plány ….
  • Vytvoření dlouhodobých garantových úložišť veřejné správy
  • Vznik vzdálených garantovaných backupovacích služeb pro malé organizace
  • Infrastruktura pro digitalizační a skenovací linky
  • Infrastruktura pro kamerové systémy
  • Pořízení vysokorychlostních SSD polí
  • Zapojení regionální SAN do krajské hostingového centra – eGON Centrum
  • Rutinní zvládnutí disaster recovery celých infrastruktur – virtuální serverovny (TC K, TC ORP, IZS)
  • Vytvoření další metroclusterů (TC ORP)
  • Nalezení technologie pro dlouhodobé uložení
dotace
Dotace

Projekty technologických center krajů

 • Aktuální stav výzvy IOP
 • Typizované projekty
  • Technologická centra
  • Digitalizace a ukládání
  • Digitální mapa veřejné správy
  • Datové sklady a nástroje BI
  • Vnitřní integrace úřadu a integrace s ISVS
  • Celkově cca 2mld Kč
  • Vyhlášení výzvy v říjnu ... 2010
 • Návaznost na TC ORP
 • Návaznost na systém vzdělávání ESF/OPLZZ
koncept region ln digitalizace a ukl d n
Koncept regionální digitalizace a ukládání
 • Architektura výstupem projektu z roku 2005, regionální studie digitalizace a archivace a Strategie AKČR
 • Návaznost na technologická centra
  • využití provozních (SAN/NAS) a garantovaných úložišť (CAS)
  • vysoká dostupnost (HA) a teritoriální redundance
  • serverová a disková virtualizace
  • spisové služby a provozní úložiště
 • Návaznost na národní projekty
  • Národní digitální knihovna
  • Národní digitální archiv
 • Mezinárodní normy a standardy
  • Životní cyklus dokumentů - OAIS
  • Rozhraní SPS a tok dokumentů - Moreq2
  • Metodika plánování a údržby důvěryhodných digitálních úložišť - PLATTER
koncept region ln digitalizace a ukl d n1
Koncept regionální digitalizace a ukládání

Předpokládané výstupy typizovaného projektu

krajsk digit ln spisovna
Krajská digitální spisovna

Předpokládané parametry KDS

 • Garantované úložiště uzavřených spisů pro střednědobou archivaci
 • Služba pro organizace samosprávy na území kraje
 • Samostatný IS postavený nad důvěryhodným úložištěm KTC
 • Striktní podpora OAIS a Moreq2
 • Otevřené rozhraní pro SPS a agendové IS
 • Spolupráce s NDA na bázi SIP/AIP datových balíků (+ metodika, digital preservation, konverze)
 • Úložiště CAS/NAS (úvodní kapacita min 4TB na kraj)
 • Předpokládaný roční přírůstek 2-4TB (po roce 2010)
 • Dotace IOP až 15mil Kč
krajsk digit ln repozit
Krajský digitální repozitář

Předpokládané parametry KDR

 • Garantované úložiště pro kulturní památky, cenné písemnosti a umělecká díla, fotografie, historické mapy, audio, video, časopisy a ostatní publikace vztahující se k regionu
 • Služba pro organizace samosprávy na území kraje
 • Samostatný IS postavený nad důvěryhodným úložištěm KTC
 • Podpora OIAS
 • Otevřené rozhraní pro specializované IS (knihovní, muzejní)
 • Spolupráce s NDK (metodiky, výměna dat, digital preservation, konverze)
 • Úložiště CAS/NAS/SAN (úvodní kapacita min 5TB na kraj)
 • Předpokládaný roční přírůstek 3-5TB (po roce 2010)
 • Dotace IOP až 20mil Kč
krajsk digit ln lo i t
Krajské digitální úložiště

Předpokládané parametry KDU

 • bezpečné a dlouhodobé úložiště pro další IS a původce v kraji
 • obecné metadatové profily
 • využití garantovaného úložiště i TIER 3 – 2
 • služby pro malé organizace (vzdálený zálohovací systém)
 • provozní logy, kamerové systémy, PACS, ...
 • datová rozhraní NFS, CIFS, HTTPS/WS-SOAP
 • využití technik HSM a ILM
 • odhadovaný roční přírůstek za kraj 10-20TB
 • dotace IOP až 20mil Kč
krajsk digitaliza n jednotka
Krajská digitalizační jednotka

Předpokládané parametry KDJ

 • pořízení technologií pro digitalizaci - skenery a další SW/HW nástroje pro digitalizaci kulturního dědictví a úředních dokumentů
 • digitalizace dokumentů – nákup služby nebo osobní náklady (vyhledávání a příprava fondů pro digitalizaci, příprava dokumentů, skenování, popis metadat a vyhledávání informačních zdrojů, práce s OCR, správa provozního úložiště a repozitáře)
 • Robotický skener (formát až A2, min rozlišení 600 DPI)
 • 1-2 ruční skenery (formát až 2A0, min rozlišení 600 DPI)
 • 3D-4D skener
 • Příprava vhodných prostor (eliminace negativních vlivů vnějšího světla, hlučnost,…)
 • Kapacity provozního úložiště (nejlépe rozšířením Technologického centra kraje)
 • Základní SW na zpracování naskenovaných dat
 • Dotace IOP až 10+10mil Kč
informace kontakt
Informace, kontakt...

Veškeré podklady najdete na …

www.rowanet.cz/SAN

www.kr-vysocina.cz/it

pavlinec.p@kr-vysocina.cz

ad