filtrace a odst e ov ni n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Filtrace a odstřeďováni PowerPoint Presentation
Download Presentation
Filtrace a odstřeďováni

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

Filtrace a odstřeďováni - PowerPoint PPT Presentation


 • 149 Views
 • Uploaded on

Filtrace a odstřeďováni. Střední odborná škola Otrokovice. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je ing. Miroslav Vičánek

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Filtrace a odstřeďováni' - amelia-davenport


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
filtrace a odst e ov ni

Filtrace a odstřeďováni

Střední odborná škola Otrokovice

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je ing. Miroslav Vičánek

Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

www.zlinskedumy.cz

filtrace a odst e ov n

Náplň výuky (obsah hodiny)

Dělení kapalných heterogenních směsí

Filtrace

za normálního tlaku

vakuová

tlaková

Odstřeďování

filtrační

separační

Filtrace a odstřeďování

filtrace

Oddělení pevné fáze z kapalné pomocí porézní přepážky – filtru [1]

Filtrační přepážka zachycuje filtrační koláč a propouští filtrát

Povrchová filtrace – částice se zachycují na povrchu filtru, kde vytvářejí vrstvu zvanou filtrační koláč

Hloubková filtrace – částice procházejí porézním

prostředím filtru a zachycují se v něm

(pískové filtry v čističkách odpadních vod)

Filtrace

Obr. 2: filtrace povrchová

filtrace za norm ln ho tlaku

Filtrační zařízení pracují za atmosférického tlaku.

Rozdíl tlaků nad a pod přepážkou je dán pouze hydrostatickým tlakem suspenze.

Filtrace za normálního tlaku

Betonová nádrž (1) s roštem (2) vrstvou štěrku (3) a písku (4). Suspenze (5) na písku tvoří filtrační koláč, filtrát (9) odchází pryč. Stoupne-li odpor filtrační vrstvy a rychlost filtrace je malá, zastaví se přívod suspenze a uzavírací šoupátko pro odvod filtrátu (8), otevře se přívod tlakové vody (7) a filtr se protiproudně promývá. Kal se odvádí přepadem(6).

Obr. 3: pískový filtr

vakuov filtrace

Vakuová filtrace je mnohem výkonnější než beztlaká, protože hybná síla, tj. rozdíl tlaků nad a pod přepážkou, se kromě hydrostatického tlaku suspenze zvyšuje o vakuum, vytvořené pod filtrační přepážkou.

Vakuová filtrace

Používaná zařízení:

nuč

Büchnerova nálevka s filtrační plachetkou, z prostoru pod filtrem je odsávaný vzduch, filtrační koláč se vyjímá po odpojení vakua ručně

Další zařízení:

vakuový listový filtr

vakuový rotační bubnový filtr

vakuový rotační diskový filtr

pásový vakuový filtr

Obr. 4: nuč

vakuov listov filtr

Sada listů (úzké hranoly a děrovaný plech či plast) pokrytá filtrační tkaninou je napojena na vakuum a zavěšena do nádrže se suspenzí.

Listy se obalí filtračním koláčem a filtrát se odpustí z vany potrubím

Vakuový listový filtr

Obr. 6: vakuový listový filtr

Obr. 5: konstrukce listu

vakuov rota n filtr

Buben z děrovaného plechu (uvnitř rozdělený na řadu komůrek napojených na vakuum) pokrytý filtrační tkaninou je ponořený do suspenze , kde se otáčí

Vakuový rotační filtr

V komůrkách, které jsou ponořeny, dochází k filtraci podporované podtlakem uvnitř bubnu.

Nad hladinou se koláč sáním vakua odvodňuje, promývá a znovu odvodňuje.

V poslední fázi se do komůrky přivede tlakový vzduch.

Odfouknutý (případně seškrábnutý) koláč padá na dopravník.

Místo bubnu může být sada disků

Obr. 7: bubnový vakuový rotační filtr

p sov vakuov filtr

Připomíná pásový dopravník, jenom pás je perforovaný a na něm je vedena filtrační tkanina, přes kterou se pomocí vakua odvádí filtrát i promývací kapalina. Na konci pásu se kontinuálně odebírá koláč.

Suspenze se přivádí na pohybující pás,

odsaje se filtrát,

koláč se promývá

a suší

Pásový vakuový filtr

Obr. 8: pásový vakuový filtr

tlakov filtrace

U tlakové filtrace se zvětšuje tlak

Rozdíl tlaků je dán součtem

hydrostatického tlaku suspenze a

přetlaku vůči atmosférickému tlaku

Tento princip používají kalolisy

Výkon kalolisů se pohybuje

od 5 do 125 m3[3]

Kalolisy dělíme na

rámové a

komorové

Tlaková filtrace

Obr. 9: tlakoměr

r mov kalolis

Soustava rýhovaných desek a rámů, oddělených od sebe filtrační tkaninou (plachetkou) a přitlačovaných tlakem cca 15 MPa.

Rámy mají otvory zvlášť pro přívod suspenze a filtrační kapaliny.

Rámový kalolis

Obr. 10: rýhovaná deska

r mov kalolis1

Suspenze se přivádí do rámů, filtrát protéká plachetkami do desek a odvádí se jimi, zatímco na plachetkách se vytváří filtrační koláč.

Po naplnění prostoru uvnitř rámů kalem se uzavře přívod suspenze a do každé druhé desky se přivede voda.

Ta z desek prochází přes oba sousední rámy, kde promývá koláč, do dvou sousedních desek, odkud vytéká.

Poté se rámy s deskami sundají z nosné konstrukce a oškrábe se z nich kal. 

Rámový kalolis

Obr. 11: rýhovaná deska a rám

komorov kalolis

Nemá rámy, je tvořen pouze deskami potaženými plachetkami. Desky jsou tvarovány tak, aby mezi nimi bylo místo pro filtrační koláč – komory. Suspenze i promývací kapalina se přivádějí otvorem umístěným uprostřed desky.

Komorový kalolis

Automatický kalolis – plachetka tvoří nekonečný pás; při filtraci je celý systém stlačen a plachetka se nepohybuje, po ukončení filtrace se zařízení rozevře, plachetka se uvede do pohybu a vynese filtrační koláč ven a plachetka se čistí v průběhu další filtrace.

Obr. 12: plachetka s koláčem

odst e ov n

Dochází k oddělování kapalných heterogenních směsí vlivem odstředivé síly, mohou se rozdělit velmi jemné i koloidní suspenze – odstředivá síla je mnohonásobně větší než síla gravitační.

Odstředivky se mohou dělit podle otáček na

normální

rychloběžné (ultracentrifugy)

podle chodu zařízení na

přetržité

nepřetržité

podle způsobu odstřeďování na

filtrační

usazovací

separační

Odstřeďování

Obr. 13: princip odstředivky

p etr it filtra n odst edivka

Suspenzese přivádí do rotujícího bubnu z děrovaného plechu, na kterém se zachytí tuhá fáze jako filtrační koláč. Kapalina protéká otvory v bubnu.

Při odstřeďování jemné suspenze se vnitřek bubnu pokrývá filtrační přepážkou, aby jemné částečky neprocházely otvory v bubnu.

Přetržitá filtrační odstředivka

Při nepřetržitém provedení je uspořádání horizontální a bubnem prochází rotující píst, který průběžně stírá filtrační koláč a vytlačuje ho z bubnu.

Obr. 14: filtrační odstředivka

p etr it usazovac odst edivka

Suspenzese přivádí do rotujícího bubnu který na rozdíl od filtračního nemá otvory; filtrační koláč se usazuje na stěnách bubnu, filtrátse odvádí.

Po zastavení dubnu se tuhá fáze vybere.

Přetržitá usazovací odstředivka

Při nepřetržitém provedení je uspořádání horizontální a bubnem prochází kónický šnek, který průběžně stírá filtrační koláč a odvádí ho z bubnu.

Obr. 15: usazovací odstředivka

kontroln ot zky
Kontrolní otázky:

Jaký je rozdíl mezi filtrací a vakuovou filtrací?

Co je to nuč a k čemu se používá?

Co je to kalolis?

seznam obr zk
Seznam obrázků:
 • Obr. 1: anonym, [vid. 17. 11. 2012], klipart Microsoft Office
 • Obr. 2: CaptaYnA, [vid. 17. 11. 2012], dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Filtrace.jpg
 • Obr. 3: Přemysl Hranoš, „Stroje a zařízení v chemickém průmyslu“, nakladatelství Pavel Klouda, Ostrava, 2001, ISBN 80-902155-7-2
 • Obr. 4: anonym, [vid. 17. 11. 2012], dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Embudo_B%C3%BCchner.jpeg
 • Obr. 5: vlastní
 • Obr. 6: vlastní
 • Obr. 7: vlastní
 • Obr. 8: vlastní
 • Obr. 9: ladarozan, [vid. 17. 11. 2012], dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Manometr.jpg
 • Obr. 10: Murúg, [vid. 17. 11. 2012], dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Deska_kalolisu.jpg
seznam obr zk1
Seznam obrázků:
 • Obr. 11: vlastní
 • Obr. 12: Murúg, [vid. 17. 11. 2012], dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Plachetka-kal.jpg
 • Obr. 13: Daoha221, [vid. 17. 11. 2012], dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Schema_odstredivky.png
 • Obr. 14: vlastní
 • Obr. 15: vlastní
seznam pou it literatury
Seznam použité literatury:

[1] Otevřená encyklopedie Wikipedia, [vid 17. 11. 2012], dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Filtrace

[2] Přemysl Hranoš, Stroje a zařízení v chemickém průmyslu, nakladatelství Pavel Klouda, Ostrava, 2001, ISBN 80-902155-7-2

[3] web firmy FUTURE, Velká Británie, [vid 17. 11. 2012], dostupné zhttp://www.futureindustrial.com/facilities/mobile-dewatering-units/ (anglicky)