Download
det gode skolemilj ibc aabenraa n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Det gode skolemiljø IBC Aabenraa PowerPoint Presentation
Download Presentation
Det gode skolemiljø IBC Aabenraa

Det gode skolemiljø IBC Aabenraa

116 Views Download Presentation
Download Presentation

Det gode skolemiljø IBC Aabenraa

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Det gode skolemiljøIBC Aabenraa Mette Andersen rektor

  2. Elevtrivsel 2011 på IBC Handelsgymnasiet, Aabenraa Elevtrivsel landgennemsnit ETU 2011 (hhx+htx): 72 Elevtrivsel gennemsnit uddannelsesbenchmark, hhx: 75 IBC Aabenraa: 88 (8,77) + 16 ifht landsgennemsnit+ 13 ifhtUddannelsesenchmark, hhx Baseret på: Hvilken karakter vil du give skolen som helhed?: 8,6 I hvilken grad vil du anbefale skole til andre?: 9,2 I hvilken grad lever uddannelsen op til dine forventninger?: 8,5

  3. IBC Ungdomsuddannelser Hvad har betydning for et godt skolemiljø? Et Bud… Autentiske og respektfulde relationer: Elever – lærere og ledelse • Det sociale sammenhold i klassen: 8,2 (+1,0) • Lærerne giver ofte tilbagemeldinger på mine præstationer og min arbejdsindsats 83,6% (+13,9%) • Ledelsen på uddannelsen tager forslag fra eleverne seriøst 86,9% (+13,6%) • Skolen er konsekvent overfor useriøse elever 72,7%(+19,2%) Engageret og meningsfuld undervisning • Lærernes engagement i undervisningen: 8,3 (+0,7) • Variationen i undervisningsformer: 7,3 (+1,0) • Lærerne motiverer mig 78,2% (+12,3%) • Jeg lærer noget nyt hver dag på min uddannelse 84,3% (+10,3%) Sociale aktiviteter og elev-elev relation • Skolens sociale miljø: 8,5 (+1,7) • Skolen laver gode sociale arrangementer 94,8% (+24,1%) Fysiske rammer • Der er mange hyggekroge på skolen 85,8% (+22%)

  4. IBC Ungdomsuddannelser Autentiske og respektfulde relationer: Elever – lærere og ledelse Bygger på: • Interesse i den enkelte elev og fællesskabet • Gensidig respekt og lydhørhed Lærer – elev relation: Kontaktlærere • Introforløb, opstart efter ferien, jule- og sommerafslutning, studieture…. • Læringssamtaler (alle klassens elever mindst to gange om året) • Klassens time (4-6 gange om året) • Læringsmiljøet i klassen (fagligt samarbejde, elevernes indbyrdes samarbejde, klassemøder….) • Årgangssamarbejde: kontaktlærermøder

  5. IBC Ungdomsuddannelser Autentiske og respektfulde relationer: Elever – lærere og ledelse Bygger på: • Interesse i den enkelte elev og fællesskabet • Gensidig respekt og lydhørhed Ledelse-elev relation: • Pædagogisk styring: Intro til nye forløb (Grundforløb, DO, DIO, SRP….) prøver, valg af studieretninger/fag osv • Elevråd og elevudvalg – fælles samlinger • Trivselsundersøgelse – og bearbejdning

  6. IBC Ungdomsuddannelser Bygger på: • Engagement • Variation • Sammenhæng og relevans God elev-lærer relation Meningsfuld og motiverende undervisning • Teamsamarbejde • Studieretningsklasser • Fysisk placering i teams • Studieplaner (laves på pædagogiske dage i maj) • Pædagogisk ledelseog struktur • Efteruddannelse og pædagogisk inspiration

  7. IBC Ungdomsuddannelser Sociale aktiviteter og elev-elev relation Bygger på: • Demokrati og blik for helheden • Involvering • Respekt, lydhørhed og sparring Elevudvalg – Skolen med de 100 VIP’er • Opbakning: • Lærere + leder/koordinator tilknyttet hvert udvalg, men eleverne kører det for det meste selv.Andre personalegrupper inddrages • Møder må holdes i skoletiden • Kommunikation og synlighed: • Fronter (hvert udvalg har eget rum, som udvalgte kan skrive i) • Fællessamlinger • Elev-elev: • Elevseminar (skoleårets start) • VIP-middag (sidste skolefest i foråret) • Udvalgsudflugt ved skoleårets slutning(Bowlingtur…)