symp zium strechy 2010 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
SYMPÓZIUM STRECHY 2010 PowerPoint Presentation
Download Presentation
SYMPÓZIUM STRECHY 2010

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 17
Download Presentation

SYMPÓZIUM STRECHY 2010 - PowerPoint PPT Presentation

amaris
140 Views
Download Presentation

SYMPÓZIUM STRECHY 2010

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. SYMPÓZIUM STRECHY 2010

 2. Ploché strechy s detailami bez tepelných mostov • Detail pri nízkej atike, detail pri nízkej atike s nábehom • SYMPÓZIUM STRECHY 2010Stanislav Čižmárik, Strestav s.r.o, Bratislava

 3. Ploché strechy s detailami bez tepelných mostov • Detail pri nulovej atike, detail pri odkvape na nulovej atike • SYMPÓZIUM STRECHY 2010Stanislav Čižmárik, Strestav s.r.o, Bratislava

 4. Ploché strechy s detailami bez tepelných mostov • Detail pri dverách • SYMPÓZIUM STRECHY 2010Stanislav Čižmárik, Strestav s.r.o, Bratislava

 5. Ploché strechy s detailami bez tepelných mostov • Detail pri šikmej stene, detail pri zvislej stene • SYMPÓZIUM STRECHY 2010Stanislav Čižmárik, Strestav s.r.o, Bratislava

 6. Ploché strechy s detailami bez tepelných mostov • Detail pri nízkej atike s nábehom • SYMPÓZIUM STRECHY 2010Stanislav Čižmárik, Strestav s.r.o, Bratislava

 7. Ploché strechy s detailami bez tepelných mostov • Detail pri dverách • SYMPÓZIUM STRECHY 2010Stanislav Čižmárik, Strestav s.r.o, Bratislava

 8. Ploché strechy s detailami bez tepelných mostov • Detail pri výťahovej šachte • SYMPÓZIUM STRECHY 2010Stanislav Čižmárik, Strestav s.r.o, Bratislava

 9. Ploché strechy s detailami bez tepelných mostov • Detail pri rozhraní dvoch striech • SYMPÓZIUM STRECHY 2010Stanislav Čižmárik, Strestav s.r.o, Bratislava

 10. Ploché strechy s detailami bez tepelných mostov • Detail pri pododkvapovom žľabe • SYMPÓZIUM STRECHY 2010Stanislav Čižmárik, Strestav s.r.o, Bratislava

 11. Ploché strechy s detailami bez tepelných mostov • Detail pri nízkej atike a zateplenej stene v dilatácii • SYMPÓZIUM STRECHY 2010Stanislav Čižmárik, Strestav s.r.o, Bratislava

 12. Ploché strechy s detailami bez tepelných mostov • Detail pri bočnom vtoku - chrliči • SYMPÓZIUM STRECHY 2010Stanislav Čižmárik, Strestav s.r.o, Bratislava

 13. Ploché strechy s detailami bez tepelných mostov • Detail pri ŽB konzole prístrešku • SYMPÓZIUM STRECHY 2010Stanislav Čižmárik, Strestav s.r.o, Bratislava

 14. Ploché strechy s detailami bez tepelných mostov • Detail pri zvislej stene • SYMPÓZIUM STRECHY 2010Stanislav Čižmárik, Strestav s.r.o, Bratislava

 15. Ploché strechy s detailami bez tepelných mostov • Detail pri svetlíku • SYMPÓZIUM STRECHY 2010Stanislav Čižmárik, Strestav s.r.o, Bratislava

 16. STRESTAV s.r.o. – Obnova striech a fasád

 17. ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ. Stanislav Čižmárik0903/22 88 78 • STRESTAV s.r.o. Gruzínska 36, 821 05 Bratislava 02/4342 5026,28 • strestav@strestav.sk • www.strestav.sk