Download
hijrah rasulullah ke madinah n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
HIJRAH RASULULLAH KE MADINAH PowerPoint Presentation
Download Presentation
HIJRAH RASULULLAH KE MADINAH

HIJRAH RASULULLAH KE MADINAH

6597 Views Download Presentation
Download Presentation

HIJRAH RASULULLAH KE MADINAH

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. PENGERTIAN PENGERTIAN PENGERTIAN PENGERTIAN PENGERTIAN PENGERTIAN PENGERTIAN FAKTOR-FAKTOR HIJRAH SOALAN SOALAN PERJANJIAN AQABAH HIJRAH RASULULLAHKE MADINAH HIJRAH RASULULLAHKE MADINAH HIJRAH RASULULLAHKE MADINAH HIJRAH RASULULLAHKE MADINAH HIJRAH RASULULLAHKE MADINAH PERISTIWA SEBELUM HIJRAH PERISTIWA SELEPAS HIJRAH IKTIBAR HIJRAH

  2. PENGERTIAN HIJRAH BAHASA ISTILAH Berpindah dari satu tempat ke satu tempat Perpindahan Rasulullah S.A.W dari Mekah ke Madinah

  3. FAKTOR-FAKTOR HIJRAH Perintah Allah Ancaman musuh Islam Undangan Penduduk Madinah Strategi dakwah Rasulullah Dakwah Rasulullah ditentang hebat oleh Musyrikin Mekah

  4. PERISTIWA SEBELUM HIJRAH TOLERANSI AMALAN ISLAM DAN JAHILIAH TAWARAN HARTA ,PANGKAT DAN WANITA PEMULAUAN DAN SEKATAN EKONOMI PENINDASAN TERHADAP ORANG ISLAM ANCAMAN MEMBUNUH RASULULLAH

  5. PERJANJIAN AQABAH PERTAMA PERJANJIAN AQABAH KEDUA/622M • - Menjadikan Rasulullah sebagai • Pemimpin mereka • Berjanji untuk menjaga dan • mempertahankan keselamatan • Rasulullah • -Berjanji untuk berjuang dan • Mempertahankan Islam. • -Sanggup bekerjasama dan • Membantu Rasulullah dan orang • Islam. Tidak menyengutukan Allah Tidak membunuh anak Tidak membuat fitnah Tidak mencuri Tidak melakukan zina Tidak menderhaka kepada Rasulullah s.a.w PERJANJIAN AQABAH

  6. Mempersaudarakan golongan Muhajirin dan Ansar. Membina masjid Nabawi Membuat perjanjian dengan penduduk Madinah. PERISTIWA SE LEPAS HIJRAH

  7. IKTIBAR DARIPADA PERISTIWA HIJRAH - Se tiap perkara yang hendak dilakukan mestilah mempunyai strategi yang mantap. - Berusaha bersungguh-sungguh untuk mencapai kejayaan. - Umat islam wajib berkorban untuk meninggikan martabat Islam. - Kesatuan akidah menjadi asas perpaduan umat islam.

  8. SOALAN 1.Nyatakan pengertian hijrah dari segi bahasa dan istilah 2.Terangkan dua faktor lain yang menyebabkan Rasulullah berhijrah ke Madinah. 3.Berikan dua tindakan yang dilakukan oleh orang Musyrikin untuk menghalang dakwah Rasulullah 4.Tuliskan dua iktibaryang boleh diambildaripada peristiwa hijrah Rasulullah.