Download
innovatie in conservering n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
noodzaak of overbodig? PowerPoint Presentation
Download Presentation
noodzaak of overbodig?

noodzaak of overbodig?

141 Views Download Presentation
Download Presentation

noodzaak of overbodig?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Innovatie in conservering noodzaak of overbodig? Dr John Havermans TNO BenO Binnenmilieu & Gezondheid John Havermans

 2. Innovatie in conservering

 3. Innovatie in conservering

 4. 1951 Kwaliteitsonderzoek rijwielen 1954 Deltar, rekenmachine voor watermanagement 1936 Experimentele radaropstelling 1967aantasting glas Electronen micr. 1990 ecologisch onderzoek waddenzee 1960 Plastic melkkrat Innovatie in conservering

 5. Innovatie in Conserveringsonderzoek Noodzaak of overbodig? Verzuring Ontzuring Schoonmaken Herkennen Schimmels Opslag Innovatie in conservering

 6. Historische Rock Band (Woodstock 69) Type muziek: ACID 1984: Eerste brief over verzuring van ons cultureel erfgoed 1985: TNO Start ACBAM Onderzoek 1999: TNO dient EU voorstel in Veroudering van papier door luchtverontreiniging Eerste EU project op ‘movable heritage’ start in 1990! Innovatie in ConserveringsonderzoekNoodzaak of overbodig? Innovatie in conservering

 7. Verzuring • Verzuring door • luchtverontreinigingen • het fabricage proces • Oude restauraties • De inkt • (iets complexer dan verzuring alleen) Innovatie in conservering

 8. Verzuring • Vinden van een remedie door nabootsen proces • Luchtverontreinigingen • TNO ontwikkelde verzuringsopstelling • Verbeteringen worden nu aangebracht in EU PaperTreat • CEN en ISO normen in ontwikkeling • Het fabricage proces • Nieuwe kunstmatige verouderingsprocessen • Standaard voor het evalueren van materiaalkwaliteit • Evaluatie van ontzuringsprocessen in EU PaperTreat • De inkt • EU Inkcor en EU MIP • Nieuwe kennis op gebied inktvraat • Nieuwe conserveringsmethoden d.m.v. anti-oxidant behandeling • Fytaat / quartenaire broom verbindingen Innovatie in conservering

 9. Innovatie in Conserveringsonderzoek. Noodzaak of overbodig? Verzuring Ontzuring Schoonmaken Herkennen Schimmels Opslag Innovatie in conservering

 10. Ontzuring • Doel: • Reduceren van de aanwezigheid van zure verbindingen in papier Bookkeeper Handmatig: Wei t’O DEZ PaperTreat PaperSave Neschen 900 Innovatie in conservering

 11. Innovatie in Conserveringsonderzoek. Noodzaak of overbodig? Verzuring Ontzuring Schoonmaken Herkennen Schimmels Opslag Innovatie in conservering

 12. Diagram of laser cleaning station set-up, consisting of the Nd:YAG laser, the scanning head and the digital camera. Schoonmaken • Doel: • Verwijderen van ongewenst materiaal Depulvera (stof) Innovatie in conservering

 13. Innovatie in Conserveringsonderzoek. Noodzaak of overbodig? Verzuring Ontzuring Schoonmaken Herkennen Schimmels Opslag Innovatie in conservering

 14. Figure Visible image Figure : Near Infrared image B G R NIR B G R Herkennen Near Infrared False color infrared Innovatie in conservering

 15. Innovatie in Conserveringsonderzoek. Noodzaak of overbodig? Verzuring Ontzuring Schoonmaken Herkennen Schimmels Opslag Innovatie in conservering

 16. 0 2 4 Dose Effect Relation 4 kGy Schimmels Ethyleen oxide? Formaldehyde? Wegborstelen? Gammadoorstralen? Cobalt-60 isotope stored in water Innovatie in conservering

 17. Innovatie in Conserveringsonderzoek. Noodzaak of overbodig? Verzuring Ontzuring Schoonmaken Herkennen Schimmels Opslag Innovatie in conservering

 18. Opslag: voorbeeld Vredespaleis Den Haag Boeken met gamma behandeld, schoongemaakt en in schoon depot teruggezet kiemgetal Oude situatie: Gevaarlijk hoog (36) Nieuwe situatie: Schoon (1-2) Innovatie in conservering

 19. Innovatie in Conserveringsonderzoek. Verzuring Ontzuring Schoonmaken Herkennen Noodzaak of overbodig? Schimmels Opslag Innovatie in conservering

 20. INTERNET http://conservation.evtek.fi/ EVTEK University of Applied Science EVTEK Institute of Art and ScienceIstván Kecskeméti 2007 istvan.kecskemeti@evtek.fi Innovatie in conservering

 21. JA • Innovaties zijn noodzaak • Verbetering kwaliteit restauratie • Verbetering gezondheidsaspecten • Van stuks naar ‘massa’ • Toch • Blijft handwerk noodzakelijk • Zullen innovatieve methoden niet universeel worden toegepast • Een object blijft uniek en zullen sommige innovaties voor bepaalde objecten overbodig blijven • Andere objecten hebben juist behoefte aan innovatie Innovatie in conservering

 22. Innovatie in conservering