slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
“ Şahul ” calit ăţii în balanţa evaluării PowerPoint Presentation
Download Presentation
“ Şahul ” calit ăţii în balanţa evaluării

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

“ Şahul ” calit ăţii în balanţa evaluării - PowerPoint PPT Presentation


 • 106 Views
 • Uploaded on

“ Şahul ” calit ăţii în balanţa evaluării. Raport de activitate 2006 Prorectoratul pentru probleme studenţeşti – PPS, Luminiţa Iacob Reprezentantul studenţilor în Biroul Senat – SBS, Ovidiu Bodnar. Baza de referinţă: “şahul” ARACIS. C apacitatea instituţională. M anagementul calităţii.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

“ Şahul ” calit ăţii în balanţa evaluării


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Presentation Transcript
  1. “Şahul”calităţii în balanţa evaluării Raport de activitate2006 Prorectoratul pentru probleme studenţeşti – PPS, Luminiţa Iacob Reprezentantul studenţilor în Biroul Senat – SBS, Ovidiu Bodnar

  2. Baza de referinţă: “şahul” ARACIS Capacitateainstituţională Managementul calităţii Eficacitatea educaţională Indicatorii de performanţăcarevizează/implică direct studenţii (24 din 43) 1 2 3 4 5 6 A B C D

  3. 10 din 24 - sau harta implicării nemijlocite a PPS şi SBS în 2006 1 2 3 4 5 6 A B C D

  4. Evaluare comparativă2005 – 2006 pe domenii iniţiative, coordonare, monitorizare, sprijin din partea PPS + SBS

  5. 2005 2006 ImplicareaPPS B1 – Tutoriatul vertical f bine bine Graficul primelor întîlnri tutoriale din facultăţi Indexul tutorilor - anul I pe universitate satisfăcător ne-satisfăcător Absenţa evaluării calităţiişi eficienţeiacestei activităţi

  6. ImplicareaPPS + SBS C1,2 – Studenţii în conducere Monitorizarea schimbării “garniturii” în Senat f bine Sistem de comunicare online Suţinerea iniţiativelor studenţeşti în BS bine 2006 2005 satisfăcător Absenţa unui regulament de alegere şi activitate a reprezentanţilor studenţi- lor (criteriu ARACIS) ne-satisfăcător Netransparenţa actvtităţii pentru masa de studenţi

  7. PPS + SBS + Facultăţi + DPSS + DAA C3 – Burse Mărirea cuantumului burselor Burse din venituri proprii-VP Încadrarea activităţii în grafic f bine Regulament propriu de burse 2006 bine satisfăcător 2005 Problemele apărute în cazul burselorsociale şi ocazionale ne-satisfăcător

  8. PPS + SBS+Facultăţi + DPSS+DGA + Contabilitate C4 – Cămine Eficienţă sporită în organiarea cazării Eficienţa CAPSS C2 + investiţiile în viitorul C19 f bine Păstrarea tarifelor Noile dotări şi investiţii Corectitudine şi respectarea graficului alegerilor 2006 bine 2005 satisfăcător Slaba participare la alegerea şefilor de cămin Curăţenia şi funcţionareainstalaţiilor ne-satisfăcător Internetul Civilitatea vieţiiîn cămin Diferenţele maride condiţii

  9. CIPO D3 – Consilierea educaţională, psihologică şi pentru carieră a studenţilor Completarea echipei cu un psiholog Studiu privind angajarea absolvenţilor Consilere academică şi psihologică f bine 2 granturiLeonardo Traininguri+ iniţiereaunei baze de date online cu oferte de angajare Orientare profesională 2006 bine 2005 satisfăcător Neimplementareabazei de dateonline ne-satisfăcător

  10. SBS D4 – Viaţa asociativă studenţească Acţiuni coordonate de2-3 asociaţii Acţiuni cu impact mai general f bine Promovare prin tîrgul asociaţiior Activism sporit al asociaţiior 2006 bine 2005 satisfăcător Comunicaresincopată întreasociaţii Vizibilitate şi credibilitate diferită ne-satisfăcător Audienţă relativă în masastudenţească

  11. Colectiv cercetaresociologie + CIPO + PPS B5, D5 Evaluarea ofertei instituţionale de către studenţi Studii privind evaluarea angajării absolvenţilor şi a studenţilor din anii terminali f bine Barometrul de opinie nr.1 2006 bine satisfăcător ne-satisfăcător 2005

  12. CIPO + MEDIA+ DAA + PPS + Facultăţi D6 – Informarea studenţilor Cuzanet, Opinia Studenţească Seria ghidurilor (candidatului,de studiu,al studentului) Sprijnirea campaniilor naţionale MIE ANOSR Reînfiinţarea biroului de informare pentru studenţi f bine Regulamentul de afişaj Saloanele ofertelor academice 2006 bine 2005 satisfăcător Neevaluareaimpactului acestoractivităţi ne-satisfăcător

  13. Concluzii 2006 1 2 • 55% • meritorii C3 şi D5 • accent: de la necesarul cotidian... la diagnostic, normativ, strategic • EXEMPLE: • cercetarea mediului studenţesc • regulamentul de burse • regulamentul de afişaj • modificări regulament CAPPS • modificări contract cazare 3 4 5 6 A B C D

  14. “Şahul”calităţii în balanţaevaluării “Cînd găseşti o mişcare bună, caută una şi mai bună” (Emanuel Lasker)