Seminarium:
Download
1 / 20

Kadry dla energetyki j?drowej - PowerPoint PPT Presentation


 • 176 Views
 • Uploaded on

Seminarium: ENERGETYKA JĄDROWA A GOSPODARKA REGIONU. Kadry dla energetyki jądrowej. Łukasz Koszuk Zakład Energetyki Jądrowej Instytut Energii Atomowej POLATOM. Targi EXPOPOWER Poznań, 19 maja 2010 roku. Źródło: „Perspektiven in der Kerntechnik”, InformationsKreis Kernenergie.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Kadry dla energetyki j?drowej' - amable


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Kadry dla energetyki j drowej

Seminarium:

ENERGETYKA JĄDROWA

A

GOSPODARKA REGIONU

Kadry dla energetyki jądrowej

Łukasz Koszuk

Zakład Energetyki Jądrowej

Instytut Energii Atomowej POLATOM

Targi EXPOPOWER

Poznań, 19 maja 2010 roku

Źródło:„Perspektiven in der Kerntechnik”, InformationsKreis Kernenergie


Kadry dla energetyki j drowej

Aktualna sytuacja w sektorze „jądrowym” w Polsce

13 stycznia 2009 r. Rada Ministrów przyjęła specjalną uchwałę o rozpoczęciu prac nad Programem Polskiej Energetyki Jądrowej oraz o powołaniu Pełnomocnika Rządu ds. Polskiej Energetyki Jądrowej. Celem programu jest uruchomienie pierwszej elektrowni jądrowej już w roku 2020.

Istnieje jednak wiele problemów, które muszą zostać jak najszybciej rozwiązane. Jednym z nich jest budowa bazy intelektualnej dla edukacji, szkolenia i treningu personelu instytucji nadzorujących i przyszłych instalacji jądrowych.

2

KADRY DLA ENERGETYKI JĄDROWEJ


Kadry dla energetyki j drowej

Aktualna sytuacja w sektorze „jądrowym” w Polsce

W Polsce istnieją trzy obiekty jądrowe: reaktor badawczy MARIA oraz dwa przechowalniki wypalonego paliwa.

Wszystkie znajdują się w Ośrodku Jądrowym w Świerku pod Warszawą.

Kształcenie i szkolenie personelu odpowiedzialnego za bezpieczeństwo jądrowe jest wykonywane przez instytucje eksploatujące te obiekty.

3

KADRY DLA ENERGETYKI JĄDROWEJ


Kadry dla energetyki j drowej

Bezpieczeństwo elektrowni jądrowej

Najważniejszym priorytetem podczas pracy w elektrowni jądrowej jest zachowanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa, którego podstawą są:

 • bardzo wysoki poziom instalacji nuklearnych

 • oraz wysokie kwalifikacje personelu

4

KADRY DLA ENERGETYKI JĄDROWEJ


Kadry dla energetyki j drowej

Od czego zacząć?

Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (MAEA) zaleca, aby działania rozpocząć od określenia wiedzy, umiejętności oraz zdolności pracowników niezbędnych przy wdrażaniu programu energetyki jądrowej oraz rozwinięcia instytucji edukacyjnych i szkoleniowych, które przygotują pracowników.

5

KADRY DLA ENERGETYKI JĄDROWEJ


Kadry dla energetyki j drowej

Od czego zacząć?

1. Rozwój instytucji edukacyjnych dla zagadnień związanych z energią jądrową

 • Rozważane instytucje:

 • Szkoły wyższe i zawodowe, szczególnie z regionu związanego z daną lokalizacją elektrowni.

 • Źródła kadry kształcącej:

 • Wydziały inżynierii budowlanej, mechanicznej, elektrycznej, metalurgicznej, chemicznej, komputerowej i środowiskowej oraz wydziały fizyki

6

KADRY DLA ENERGETYKI JĄDROWEJ


Kadry dla energetyki j drowej

Od czego zacząć?

2. Dodatkowe kursy na rzecz wzmocnienia rozwoju zasobów ludzkich dla pierwszego jądrowego reaktora energetycznego

 • Materiałoznawstwo

 • Zastosowanie, kalibrowanie i konserwacja urządzeń elektrycznych, mechanicznych i cyfrowych układów pomiarowych

 • Procesy i metodologia zapewnienia i za-chowania jakości

 • Planowanie, harmonogramy, zarządzanie materiałowe i kontrola kosztów

 • Analiza środowiskowa

 • Fizyka jądrowa i projektowanie reaktora

 • Bezpieczeństwo jądrowe

 • Radiologia, radiografia i ochrona radiologiczna

 • Analizy termiczne, hydrauliczne i termo-hydrauliczne

 • Zaawansowana analiza materiałowa i mechanika

 • Zaawansowane projekty oprzyrządowania i oprogramowania komputerowego i ich konserwacja

7

KADRY DLA ENERGETYKI JĄDROWEJ


Kadry dla energetyki j drowej

Od czego zacząć?

3. Programy szkoleniowe wspierane przez MAEA

 • Misje techniczne MAEA z warsztatami dotyczące wdrażania programu energetyki jądrowej i jej niezbędnej infrastruktury

 • Krótkoterminowe (tygodniowe) i długoterminowe (miesięczne) programy szkoleniowe MAEA w krajach mających programy jądrowe

4. Programy szkoleniowe z krajów mających programy jądrowe

 • Programy szkoleniowe uzgodnione z dostawcami i wykonawcami reaktorów

 • Programy szkoleniowe uzgodnione bezpośrednio z instytucjami dozoru jądrowego w krajach posiadających energetykę jądrową

8

KADRY DLA ENERGETYKI JĄDROWEJ


Kadry dla energetyki j drowej

Personel elektrowni jądrowej - struktura

 • Liczba pracowników elektrowni jądrowej zależy od kilku czynników:

 • liczba bloków,

 • lokalizacja elektrowni w stosunku do centrów zamieszkania,

 • liczba usług świadczonych przez podwykonawców,

 • wymogi legislacyjne dotyczące budowy i eksploatacji elektrowni jądrowej,

 • prawo środowiskowe,

 • prawo pracy,

 • wielkość niezbędnego wysiłku na rzecz informacji społecznej i edukacji.

9

KADRY DLA ENERGETYKI JĄDROWEJ


Kadry dla energetyki j drowej

Technicy chemicy - 20

Technicy utrzymania ruchu – tym elektrycy, technicy układów pomiarowych i sterujących, mechanicy - 135

Inżynierowi jądrowi

- 25

Inżynierowie projektu - 30

Technicy ochrony radiologicznej i zarządzania odpadami promieniotwórczymi - 35

Personel ochrony fizycznej, straż pożarna - 70

Inżynierowi budowlani – 5

Personel szkoleniowy – 35

Operatorzy sterowania i wyposażenia bloku – 75

Inżynierowi komputerowi, inżynierowie elektrycy oraz inżynierowie systemów pomiarowych i sterujących - 20

Obsługa administracyjna, analitycy, pozostały personel - 335

Inżynierowie mechanicy - 15

10

KADRY DLA ENERGETYKI JĄDROWEJ


Kadry dla energetyki j drowej

Personel elektrowni jądrowej - struktura

Personel ochrony fizycznej, straż pożarna 70

Inżynierowie projektu 30

Technicy chemicy 20

Inżynierowi jądrowi 25

Technicy utrzymania ruchu – tym elektrycy, technicy układów pomiarowych i sterujących, mechanicy 135

Inżynierowie mechanicy 15

Inżynierowie budowlani 5

Personel szkoleniowy 35

Operatorzy sterowania i wyposażenia bloku 75

Inżynierowie komputerowi, inżynierowie elektrycy oraz inżynierowie systemów pomiarowych i sterujących 20

Technicy ochrony radiologicznej i zarządzania odpadami promieniotwórczymi 35

Obsługa administracyjna, analitycy, pozostały personel 335

= 800

11

KADRY DLA ENERGETYKI JĄDROWEJ


Kadry dla energetyki j drowej

ELEKTROWNIA JĄDROWA ŻARNOWIEC

12

KADRY DLA ENERGETYKI JĄDROWEJ


Kadry dla energetyki j drowej

Kształcenie kadr w Polsce

W latach 1959 – 1994 kształcenie kadr dla energetyki jądrowej prowadziło pięć wiodących uczelni w kraju: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Politechnika Gdańska, Politechnika Łódzka, Politechnika Śląska oraz Politechnika Warszawska.

W latach 1985 – 1990 wykształcono w zakresie inżynierii jądrowej (energetyka jądrowa) i technik jądrowych:75 specjalistówna studiach dziennych i ok. 830 na studiach podyplomowych

13

KADRY DLA ENERGETYKI JĄDROWEJ


Kadry dla energetyki j drowej

Kształcenie kadr w Polsce

Kierunek/specjalność: fizyka jądrowa, energetyka, elektroenergetyka

Kierunek/specjalność: energetyka jądrowa, inżynieria jądrowa

 • Akademia Górniczo – Hutnicza

 • Politechnika Poznańska

 • Politechnika Śląska

 • Politechnika Warszawska

 • Politechnika Wrocławska

 • Akademia Górniczo – Hutnicza

 • Politechnika Gdańska

 • Politechnika Krakowska

 • Politechnika Łódzka

 • Politechnika Poznańska

 • Politechnika Śląska

 • Politechnika Warszawska

 • Politechnika Wrocławska

 • Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej prowadzi specjalizację bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna

14

KADRY DLA ENERGETYKI JĄDROWEJ


Kadry dla energetyki j drowej

Kształcenie kadr na świecie

Studia na kierunkach związanych z energetyką i techniką jądrową na świecie:

 • Universidad Politécnica de Madrid

 • Univeristy of Manchester

 • Moscow Engineering Physics Institute (State University) MEPhI

 • University of Pisa

 • Royal Institute of Technology (Sztokholm)

 • Tsinghua University (Pekin)

 • Czech Technical University (Praga)

 • Tokyo Institute of Technology

 • Technische Universität Darmstadt

 • Fachhochschule Aachen

 • World Nuclear

 • University of California (Berkeley)

 • Univeristy of Birmingham

 • Budapest Univerity of Technology and Economics

 • Massechusetts Institute of Technology MIT (Cambridge)

 • Texas A&M University (College Station)

 • Oregon State University (Corvallis)

 • Korea Advanced Institute of Science and Technology KAIST (Daejon)

 • Commissariat à l’ Énergie Atomique Institut National des Sciences et Techniques Nuclé-aires CEA ISTN (Gif-sur-Yvette)

 • Helsinki University of Technology

 • Taras Shevchenko National Univeristy of Kiev

 • Lappeenranta University of Technology LUT

15

KADRY DLA ENERGETYKI JĄDROWEJ


Kadry dla energetyki j drowej

Instytut energii atomowej polatom

Instytut Energii Atomowej POLATOM prowadzi badania naukowe i prace badawczo-rozwojowe w zakresie:

 • fizyki,

 • techniki reaktorów jądrowych,

 • fizyki fazy skondensowanej,

 • zagadnień bezpieczeństwa obiektów jądrowych,

 • ochrony radiologicznej

 • unieszkodliwiania odpadów promieniotwórczych,

 • stosowania technik jądrowych i nowych technologii w nauce, przemyśle i ochronie środowiska.

16

KADRY DLA ENERGETYKI JĄDROWEJ


Kadry dla energetyki j drowej

Instytut energii atomowej polatom

Unikalne narzędzie w skali kraju!

Reaktor badawczy MARIA

 • Moc nominalna: 30 MW(t)

 • Gęstość strumienia neutronów term. w rdzeniu 4∙1014 n/cm2∙s

 • Reaktor eksploatowany jest 4000 h rocznie przez 80 osobowy zespół operatorski

17

KADRY DLA ENERGETYKI JĄDROWEJ


Kadry dla energetyki j drowej

Instytut energii atomowej polatom

TransitionFacility 2005/017-488.03.06 „Bezpieczeństwo Jądrowe i Ochrona Radiologiczna”

Głównym celem projektu była budowa bazy intelektualnej dla edukacji, szkolenia i treningu personelu ciał nadzorujących i personelu istniejących i przyszłych instalacji jądrowych w Polsce w dziedzinie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej.

Wielomodułowy podręcznik pt. „DŁUGOLETNI PROGRAM SZKOLENIOWEGO W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY RADIOLOGICZNEJ”.

10 bloków programowych, około 200 wykładów, stanowiących 350 godzin lekcyjnych oraz 20 ćwiczeń!

Symulator reaktora MARIA

18

KADRY DLA ENERGETYKI JĄDROWEJ


Kadry dla energetyki j drowej

podsumowanie

 • Aby zapewnić kadry dla potrzeb energetyki jądrowej, kluczowe jest przyjęcie jednego, spójnego planu dotyczącego kształcenia w tej dziedzinie.

 • Niektóre wyższe uczelnie rozpoczęły na własną rękę wdrażanie odpowiednich kierunków studiów – jako pierwszy Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej.

 • Zainaugurowano już kształcenie edukatorów, pierwsza grupa 20 osób rozpoczęła w drugiej połowie 2009 roku półroczny kurs we Francji.

 • Także Instytut Energii Atomowej POLATOM podjął działania ukierunkowane na przygotowanie specjalistycznych programów szkoleniowych.

 • Wydaje się, że mimo bardzo napiętego harmonogramu polskie uczelnie i instytucje naukowo-badawcze będą w stanie podołać postawionemu przed nimi zadaniu odbudowy kadry dla energetyki jądrowej.

19

KADRY DLA ENERGETYKI JĄDROWEJ


Kadry dla energetyki j drowej

www.iea.cyf.gov.pl

Zdjęcie: Leszek Holf/National Geographic Polska

Dziękuję!