slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
DAINŲ VIDURINĖS MOKYKLOS

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 47

DAINŲ VIDURINĖS MOKYKLOS - PowerPoint PPT Presentation


 • 221 Views
 • Uploaded on

DAINŲ VIDURINĖS MOKYKLOS. 2009-2010 M. M. PASIEKIMAI. 2010 metų tikslai. Ugdymo kokybės gerinimas, dirbant pagal atnaujintas Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrąsias programas.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'DAINŲ VIDURINĖS MOKYKLOS' - amable


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

DAINŲ VIDURINĖS MOKYKLOS

2009-2010 M. M.

PASIEKIMAI

2010 met tikslai
2010 metų tikslai
 • Ugdymo kokybės gerinimas, dirbant pagal atnaujintas

Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrąsias programas.

 • Mokinių socializacijos, skatinančios kūrybinę veiklą, lavinančios mąstymą, saviraišką bei konstruktyvaus bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžių plėtojimas.
mokiniai
Mokiniai

Mokėsi - 623 mokiniai (25 klasės):

 • 1-4 klasėse - 160 mokinių (8 klasės)
 • 5-8 klasėse - 409 mokiniai (15 klasių)
 • 12 klasėse - 54 mokiniai (2 klasės)
slide5

Darbuotojai

Dirbo - 72 darbuotojai:

 • administracijos – 4
 • tech. personalo – 14
 • mokytojų – 54
mokytoj pasiskirstymas pagal am i
Mokytojų pasiskirstymas pagal amžių
 • Iki 30 metų 9,6 %
 • Nuo 30 iki 39 metų 1,6 %
 • Nuo 40 iki 49 metų 25 %
 • Nuo 50 metų ir vyresnių 53,8 %
mokytoj kvalifikacija
Mokytojų kvalifikacija
 • 24 metodininkai
 • 22 vyr. mokytojai
 • 11 mokytojų

Ingai Garlauskienei suteikta anglų kalbos pradinių klasių vyresniosios mokytojos kvalifikacinė kategorija.

slide8

Mokytojų pasiskirstymas pagal kvalifikacijai tobulinti panaudotų dienų skaičių

5 ir daugiau dienų 67,3 %

3–4 dienos 22,5 %

1–2 dienos 10,2 %

mokini pa angumas
Mokinių pažangumas

2007-2008 m.m. – 99,7 %

2008-2009 m.m. – 100%

2009-2010 m.m. – 99,4%

vidutinis pa ymys
Vidutinis pažymys

2007-2008 m.m. –7,4

2008-2009 m.m. – 7,2

2009-2010 m.m. – 7,4

mokini besimokan i l gerai ir gerai palyginimas
Mokinių, besimokančių l. gerai ir gerai, palyginimas

2007-2008 m.m. – 25,4%

2008-2009 m.m. – 26%

2009-2010 m.m. – 31%

valstybini egzamin rezultatai
Valstybinių egzaminų rezultatai
 • Lietuvių k. 97 %
 • Anglų k. 100 %
 • Rusų k. 100 %
 • Matematika 79 %
 • Istorija 100 %
 • Biologija 100 %
 • Chemija 100 %
 • Fizika 100 %
 • Informacinės 100 %

technologijos

gauti auk iausi balai
Gauti aukščiausi balai

Aivaras Grigas anglų k. 97 balai

istorija 87 balai

lietuvių k. 90 balai

Gediminas Kuprys anglų k. 77 balai

lietuvių k. 83 balai

Jonas Lukminas anglų k. 78 balai

Povilas Zaluba anglų k. 75 balai

Justas Šateika biologija 82 balai

Aivaras Kulnys istorija 80 balai

Ieva Mumgaudytė istorija 76 balai

Kristina Bajarskaitė lietuvių k. 74 balai

Raimonda Butkutė lietuvių k. 84 balai

Agneta Remeikytė lietuvių k. 76 balai

Gabrielė Gaurilčikaitė lietuvių k. 74 balai

abiturient gijusi vidurin i silavinim bei gavusi brandos atestatus skai ius
Abiturientų, įgijusių vidurinį išsilavinimą bei gavusių brandos atestatus, skaičius

2007-2008 m.m. – 59 abiturientai (95 %)

2008-2009 m.m. – 43 abiturientai (96 %)

2009-2010 m.m. – 52 abiturientai (100 %)

a biturient tolimesnis mokymasis1
Abiturientų tolimesnis mokymasis

2010 m. abiturientai priimti mokytis į šiuos universitetus:

Šiaulių universitetas – 9 mokiniai

Vilniaus universitetas – 1 mokinys

Vilniaus Gedimino Technikos universitetas – 1 mokinys

Lietuvos kūno kultūros akademija – 2 mokiniai

Mykolo Romerio universitetas – 3 mokiniai

Lietuvos veterinarijos akademija – 2 mokiniai

Mokosi užsienyje – 2 mokiniai

slide21

Praleistų pamokų, tenkančių vienam mokiniui, palyginimas

2007-2008 m.m. 2008-2009 m.m. 2009-2010 m.m.

Iš viso praleistos 71 66 64

pamokos

Nepateisintos 5 4,5 2

pamokos

dalykini olimpiad nugal tojai
Dalykinių olimpiadų nugalėtojai

Paulina Janulytė 5a I vieta - Šiaulių m. mokinių lietuvių kalbos olimpiada

(mokytoja Inga Valeikienė)

Mantas Kontrimas 8a II vieta -Šiaulių m. mokinių biologijos olimpiada

(mokytoja Vilma Jasevičienė)

Monika Jurgutytė 7b III vieta - Šiaulių m. mokinių lietuvių kalbos olimpiada

(mokytoja Vitalija Jokūbaitienė)

Simona Albertovičiūtė 8d III vieta - Šiaulių m. mokinių lietuvių kalbos olimpiada

(mokytoja Inga Valeikienė)

Miglė Tautkutė 4a III vieta - Šiaulių m. ketvirtų klasių mokinių matematikos olimpiada (mokytoja Sigutė Jusiuvienė)

Inesa Gilytė 4b laureatė - Šiaulių m. mažasis nacionalinis diktantas

(mokytoja Rima Livonienė)

neformaliosios veiklos pasiekimai
Neformaliosios veiklos pasiekimai

Šiaulių miesto mokinių skirtuko piešimo konkurse „Skaitau, kuriu, piešiu“ dalyviai užėmė I vietą.

Šiaulių miesto mokinių rašinio konkurse “Tikiu žmogaus gerumu”:

Aušrinė Skėrytė užėmė I vietą;

Dovilė Trumpickaitė - II vietą;

Gintarė Damušytė - III vietą.

Šiaulių miesto policijos organizuotame piešinių konkurse “Policininkas-draugas” dalyviai užėmė III vietą.

Šiaulių miesto mokinių konkurse ,,AIDS šalia mūsų‘‘ dalyviai užėmė III vietą.

S.Šalkauskio gimnazijos organizuotame matematikų konkurse dalyviai užėmė III vietą.

Šiaulių miesto mažojo nacionalinio diktanto konkurse Inesa Gilytė tapo laureate.

Respublikiniame vertimų konkurse „Tavo žvilgsniu“ mokiniai tapo laureatais.

slide27

Neformaliojo ugdymo pasiekimai

Miesto prevencinio projekto “Stabdyk nusikalstamumą” vaikų krepšinio turnyre komanda užėmė II vietą.

Miesto kvadrato varžybose pradinių klasių komanda užėmė III vietą.

Miesto estafečių varžybose “Drąsūs, stiprūs, vikrūs” pradinių klasių komanda užėmė III vietą.

Miesto moksleivių regbio varžybose:

6-ųjų klasių komanda užėmė II vietą;

7-ųjų klasių - III vietą;

8-ųjų – II vietą.

Miesto moksleivių kroso varžybose - III vietą

Lietuvos mokinių olimpinio festivalio Šiaulių m. orientavimosi sporto varžybose - III vietą.

Šiaulių apskrities saviveiklinių kolektyvų festivalyje „Rudens mozaika“ merginų ansamblis tapo laureatais.

nauj j medij mokykla
Naujųjų medijų mokykla

Pagal parengtą ugdymo planą sudarytos 5 mokinių grupės:

Pradinio kurso:

1 grupė – pradinio kurso pirmųjų metų (7-8 m.);

2 grupės – pradinio kurso antrųjų metų (9-10 m.).

Pagrindinio kurso (11-17 m.):

1 grupė – pagrindinio kurso pirmųjų metų;

1 grupė – pagrindinio kurso antrųjų metų.

Bendras mokinių skaičius – 84 mokiniai

nauj j medij mokyklos pasiekimai
Naujųjų medijų mokyklos pasiekimai

Laimėti 8 tarptautiniai, respublikiniai ir miesto konkursai.

Surengtos 7 parodos mokykloje, 8 parodos mieste.

Organizuoti 2 projektai mieste.

Dalyvauta 3 Šiaulių m. renginiuose, miesto ir tarptautiniuose projektuose.

iuolaikinio okio studija kosm ja
Šiuolaikinio šokio studija “Kosmėja”

Pagal parengtą ugdymo planą sudarytos 5 grupės:

2 grupės – pradinio choreografinio ugdymo (1-4 kl.);

2 grupės – pagrindinio choreografinio ugdymo (5-8 kl.);

1 grupė – meninės choreografinės saviraiškos ( 15-19 m.).

Bendras mokinių skaičius – 82 mokiniai:

iš kitų mokyklų – 47 mokiniai (57%)

iuolaikio okio studijos kosm ja pasiekimai
Šiuolaikio šokio studijos “Kosmėja” pasiekimai

Laimėtas 1 tarptautinis konkursas.

Laimėti 3 respublikiniai konkursai.

Dalyvauta 11 miesto renginių.

Mokykloje organizuotas respublikinis šiuolaikinio šokio festivalis-konkursas “Ledo gėlės-2010”.

slide33
KONFERENCIJOS

SEMINARAI

PROGRAMOS

m okykloje organizuota
Mokykloje organizuota:

Respublikinė metodinė – praktinė mokytojų konferencija „Pamokos efektyvumas ir kaita“.

Respublikinio LR Švietimo ir mokslo ministerijos kartu su asociacija “Europos Judėjimas Lietuvoje” bendrojo lavinimo mokyklų projekto „Drąsinkime ateitį” Šiaulių regiono konferencija.

slide35
Seminarai:

“Konfliktinių situacijų valdymas ir prevencija”.

Projekto “Besimokančiųjų mokyklų tinklai” įžanginis seminaras ir BMT grupės seminaras

“Mokykla-besimokanti organizacija”.

Programos, tyrimai:

Kompanijos Procter &Gamble lyčių brendimo programa.

Bendrojo lavinimo bei profesinio rengimo sistemų plėtra ir tinkamų sąlygų mokymuisi visą gyvenimą sukūrimas e-švietimo srityje.

Tyrimas “Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymo formos”.

slide37
Projektai:

Tarptautinis „KALBŲ KENGŪRA 2010“ projektas.

Atviras tarptautinis projektas “E-Competition”.

Bibliotekų ir mokytojų darbo vietų modernizavimo projektai.

Visuomeninės organizacijos „Gelbėkit Vaikus“ projektas „Vaikų grupės prieš smurtą“.

Šiaulių miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro, Kauno jaunimo narkologinės pagalbos centro ir Valstybinio psichikos sveikatos centro projektas „Rūpinkis savimi”.

Respublikinis LR Švietimo ir mokslo ministerijos kartu su asociacija “Europos Judėjimas Lietuvoje” bendrojo lavinimo mokyklų projektas „Drąsinkime ateitį” .

Lietuvos –Latvijos tarptautinis projektas „ Paliesk kamuolį- paliesk gyvenimą“.

ŠMM švietimo aprūpinimo centro projektas “Besimokančiųjų mokyklų tinklai”.

vietimo main paramos fondo comenius projektas mokymasis pramoga pramoga mokymasis
Švietimo mainų paramos fondo Comenius projektas”Mokymasis – pramoga, pramoga-mokymasis”

Projektiniai susitikimai (4):

Rumunija, Ispanija, Lenkija, Lietuva.

Dalyviai: 7 mokytojai ir 4 mokiniai.

parengti nauji projektai
Parengti nauji projektai

Nordplus projektas “Žemė mūsų rankose” – parengiamasis vizitas.

Terminas 2010-08-01 2011-08-01

Suma – 1360 eur

Atvyksta 2 mokytojai iš Helsinkio (Suomija).

Koordinatorė A.Lapinskaitė.

Švietimo mainų paramos fondo Comenius kvalifikacijos tobulinimo projektas

Terminas 2010-07-09 2010-11-30

Suma – 2102,57 eur

Koordinatorė V.Matuzevičienė

Švietimo mainų paramos fondo Comenius daugiašalis projektas ”Mano mokykla – mano tvirtovė”

Terminas 2010-08-01 2012-07-31

Suma – 21.000 eur

Koordinatorė V.Matuzevičienė

vienam pradinio pagrindinio ir vidurinio ugdymo programos mokiniui tenkanti mokymo l suma
Vienam pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programos mokiniui tenkanti mokymo lėšų suma:
 • Pradinio ugdymo programa 3,1 tūkst. Lt
 • Pagrindinio ugdymo programa 3,7 tūkst. Lt
 • Vidurinio ugdymo programa 4,8 tūkst. Lt
 • Mokyklos aplinkai steigėjo skirtų lėšų suma, tenkanti vienam mokiniui - 803 Lt
 • Nemokamai maitinamų mokinių dalis – 29,4 %
parama
Parama
 • 2 % parama- gauta 2009 m. – 25544 Lt
 • Švietimo mainų paramos fondo – 46567 Lt
 • Mokyklų tobulinimo programų – 57775 Lt
pirkta
Pirkta

Krepšelio lėšos(22424 Lt) – vadovėliai, mokymo priemonės technologijoms ir kūno k., naikinimo aparatas, automatinis ekranas

Projekto lėšos (7358 Lt) – 90 vnt. paveikslų rėmų ir pakabinimo konstrukcija projekto medžiagos eksponavimui

Programų lėšos (57775 Lt):

Kopijavimo aparatas (2 vnt.)

Stacionarus kompiuteris (8 vnt.)

Projektoriai (2 vnt.)

Nešiojamas kompiuteris (5 vnt.)

Interaktyvi lenta

Baldai bibliotekai

Mokyklos darbo vietų baldai

2 % lėšos:

suolai - 6885 Lt

statybinės medžiagos - 5022 Lt

priemonės valgyklos indaplovei - 412 Lt

žaliuzės - 2927 Lt

minkštasuoliai ir stalai - 13852 Lt

interneto prieigos užbaigimui - 1813 Lt

atlikti darbai
Atlikti darbai

Įrengtas techninis kabinetas.

Atnaujinta grindų danga 8 klasėse.

Išdažytos 2 laiptinės ir 4 klasės.

Pakeisti suolai 3 klasėse.

s kmingi veiklos aspektai
Sėkmingi veiklos aspektai

Didėjantis labai gerai ir gerai besimokančių mokinių skaičius.

Gerėjantis mokinių lankomumas.

Įgyvendintos neformaliojo švietimo programos.

Sėkmingai įgyvendinta miesto mokyklų tinklo pertvarka.

numatomi darbai
Numatomi darbai

1. 2011-2012 m. m. komplektuoti ne mažiau kaip 24 klases:

iš jų pirmų klasių ne mažiau kaip 3, penktų klasių – 4.

2. Plėtoti neformalaus švietimo programas.

3. Įgyvendinti BMT2 programą.

4. Koordinuoti Švietimo mainų paramos fondo Comenius daugiašalį projektą “Mano mokykla – mano tvirtovė”.

5. Dirbti visose klasėse pagal atnaujintas bendrąsias programas.

ad