CO
Download
1 / 10

s. 1 - PowerPoint PPT Presentation


 • 108 Views
 • Uploaded on

CO 2 -faktorer for oppsett av klimaregnskap for norske fjernvarmeselskap Presentasjon av bransjeprosjekt Jon Iver Bakken Leder Miljø og samfunnsansvar Hafslund ASA. s. 1. Bakgrunn. Store og viktige kunder etterspør i økende grad miljødata

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' s. 1' - alyssa-walls


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

CO2-faktorer for oppsett av klimaregnskap for norske fjernvarmeselskap Presentasjon av bransjeprosjektJon Iver BakkenLeder Miljø og samfunnsansvarHafslund ASA

s.1

Endres i topp-/bunntekst


Bakgrunn
Bakgrunn

 • Store og viktige kunder etterspør i økende grad miljødata

 • Store variasjoner i benyttede utslippsfaktorer, både i bransjen og ellers. Dette er et uregulert felt der også det offisielle Norge benytter ulike faktorer og fremgangsmåter. NS 3031 / NS 15603 gir kun noen få veiledende verdier.

 • Et område som fort blir ”politisk” - man kan enkelt få det resultatet man ønsker ved å velge ”rett” faktor.

 • Spesielt er det enorme forskjeller i benyttede CO2-faktorer for elektrisitet. Her ser man at hele spekteret tas i bruk (0 – 1200 gram CO2/kWh).

 • Også store variasjoner i benyttet metodikk. Noen kilder baserer seg på en livsløpsvurdering, der også utvinning og transport av energi inkluderes i faktoren. Andre kilder, for eksempel KLIF, gjør ikke dette i sine faktorer.

 • Bakgrunn for prosjektet var et ønske om å utarbeide en omforent standard for beregning av klimagassutslipp fra norsk fjernvarmeproduksjon. Dette vil gjøre det lettere for bransjen å fremvise konsistente og troverdige utslippstall for fjernvarme, både lokalt og nasjonalt.

s.2

Endres i topp-/bunntekst

Endres i topp-/bunntekst


Spesielt tre omr der der variasjonene i co 2 faktorer er store
Spesielt tre områder der variasjonene i CO2-faktorer er store

s.3

s.3

Endres i topp-/bunntekst

Endres i topp-/bunntekst


Arbeidsgruppen
Arbeidsgruppen

 • Statkraft Varme

 • Eidsiva Energi

 • Hafslund

 • Rapport og faglig sekretær: Norsk Energi

s.4

Endres i topp-/bunntekst

Endres i topp-/bunntekst


Viktige prinsipper
Viktige prinsipper

 • For å sikre troverdighet og etterrettelighet så skulle arbeidet være etterprøvbart, tydelig og åpent. Derfor ble det lagt stor vekt på å benytte anerkjente og aksepterte kilder og definisjoner.

 • Fokus på bokføringsperspektiv og ikke marginalperspektiv. Det vil si et ”tilbakeskuende blikk” og gjennomsnittsfaktorer for perioden.

 • Alle faktorer skal inkludere utslipp fra utvinning, prosessering og transport. Faktorene skal dermed i stor grad gjenspeile en komplett verdikjede (LCA).

 • Alle utslipp skal beregnes på bakgrunn av innfyrte/tilførte energimengder til varmesentralen.

 • For biobrensel har vi regnet selve ressursen som karbonnøytral (uttak ≤ tilvekst).

 • For energiutnyttelse av restavfall er CO2-utslipp et spørsmål om allokering. Det er her anbefalt at utslippene ikke belastes den som energiutnytter avfallet.

 • Forbrenningsutslipp av CH4 og N2O er regnet om til CO2-ekv.

s.5

Endres i topp-/bunntekst

Endres i topp-/bunntekstHvordan rapportere
Hvordan rapportere?

Tap i nettet

Produsert energi

Mengden energi produsert i varmesentral og sendt ut på nett

Tilført energi

Energiinnhold i råvare

Levert energi

Mengden energi levert til kunde

Effektivitetstap

Det primære rapporteringsformatet er gram CO2e/kWh levert kunden. Da tar vi hensyn til alle tap i produksjon og overføring

s.7

Endres i topp-/bunntekst

Endres i topp-/bunntekstNoen betraktninger til slutt
Noen betraktninger til slutt

 • Håper flest mulig i bransjen benytter seg av det arbeidet som er gjort, og at vi fra 2011 rapporterer på samme måte

 • Vi kan ikke regne med at alle er enige i våre anbefalinger. Vi må også regne med at det dukker opp andre ordninger som berører oss som kan ha andre verdier på sine CO2-faktorer.

 • Vi må regne med at dette er en prosess – og at bransjens anbefalte faktorer kan endre seg over tid.

 • Bevisstgjøring og diskusjon om temaet er bra

 • Vi har et miljøvennlig produkt og har mye å vinne på god og konsis miljørapportering!ad