Aynur temel 1030710473
Download
1 / 46

AYNUR TEMEL 1030710473 - PowerPoint PPT Presentation


 • 243 Views
 • Uploaded on

AYNUR TEMEL 1030710473. RAM PARALEL HESAPLAMALAR İŞLETİM SİSTEMLERİ İŞLETİM MİMARİLERİ WORD ADRES MEKTUP BİRLEŞTİRME. RAM nedir ?. RAM; işletim sisteminin , çalışan uygulama programlarının veya kullanılan verinin işlemci tarafından hızlı bir biçimde erişebildiği yerdir.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'AYNUR TEMEL 1030710473' - alvis


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Aynur temel 1030710473

AYNUR TEMEL1030710473

RAM

PARALEL HESAPLAMALAR

İŞLETİM SİSTEMLERİ

İŞLETİM MİMARİLERİ

WORD ADRES MEKTUP BİRLEŞTİRME


Ram nedir
RAM nedir ?

RAM; işletimsisteminin, çalışanuygulamaprogramlarınınveyakullanılanverininişlemcitarafındanhızlıbirbiçimdeerişebildiğiyerdir.


Aynur temel 1030710473

RAM, bilgisayarlardaki CD-ROM, disketsürücüveyasabit disk gibidepolamabirimlerindendahahızlıdır. Bilgisayar, çalıştığısürece RAM faaliyetinidevamettirir; bilgisayarkapandığızamaniseRAM'de o an depolanmışolanverilersilinir.


Aynur temel 1030710473

RAM'e 'Random Access' yani 'rastgeleerişimlidenir. Veriler, sistemtarafındanbellekleresıkvebelirlibirdüzendahilindegönderilmezyadaalınmazlar. VerilerinRAM'desaklanmasıdahaönce de belirtildiğigibisistemçalışırdurumdakaldığısürecemümkündür. Yanisabitdisklerdeolduğugibivarolanbilgileresistemkapandıktansonratekrarulaşılamaz.


Paralel hesaplamalar
PARALEL HESAPLAMALAR

Paralelhesaplama, aynı görevin (parçalara bölünmüş ve uyarlanmış), sonuçları daha hızlı elde etmek için çoklu işlemcilerde eş zamanlı olarak işletilmesidir. Bu fikir, problemlerin çözümünün ufak görev parçalarına bölünmesi ve bunların eş zamanlı olarak koordine edilmesine dayanır.


Aynur temel 1030710473

Paralel hesaplama ile performans artar, büyük sorunlar daha az sürede çözülür ve bilimdeki gelişmeler paralel hesaplamaya gereksinim duyar.


Paralel hesaplama sistemleri
Paralel Hesaplama Sistemleri daha az sürede çözülür ve bilimdeki gelişmeler paralel hesaplamaya gereksinim duyar.

Paralel işlemci terimi bazen paralel işlemeye elverişli birden fazla işlemci içeren bir bilgisayarı tanımlamak için kullanılır. Binlerce işlemci içeren sistemler güçlü paralel (massivelyparallel) sistemler olarak bilinir. Çok çekirdekli işlemciler de paralel hesaplama sistemleri için uygundur.


Aynur temel 1030710473

Kullanılan işlemcilerin büyüklüğüne göre sistemler büyük taneli (largegrain) ve küçük taneli (smallgrain) olarak ikiye ayrılır. PC tabanlı sistemler küçük taneli sistemlere örnek olarak verilebilir.


Aynur temel 1030710473

Ekstra işlemciler eklendikçe, bazı iş yükleri, büyük taneli (boruhattı (pipeline) paralellik kullanarak belli bir noktaya kadar fayda sağlar. Bu sistem, bir fabrika montaj hattı yaklaşımı kullanarak işleri parçalar. Eğer iş n aşamaya bölünebiliyorsa ve bir ayrık değişken bir aşamadan diğer birine iletilebiliyorsa, en fazla n adet işlemci kullanılabilir. Bununla birlikte, en yavaş aşama diğer aşamaları da tutacaktır ve n işlemciyi tam performansta kullanmak pek mümkün olmayacaktır.


Aynur temel 1030710473

Çok büyük taneli (çeşitli paralel bilgisayar (işlemci) yapıları vardır. Bu çeşitler, işlemciler (işleme elemanı olarak adlandırılır-PE) arasındaki veya işlemci ve hafıza arasındaki bağlantıya göre belirlenir. Flynn, tüm işlemcilerin aynı zamanda aynı talimatları işlemelerine göre (tek talimat/çoklu veri-SIMD) veya her bir işlemcinin farklı talimatları (çoklu talimat/çoklu veri-MIMD) işlemesine göre paralel bilgisayarları sınıflandırır. Paralel işlemci makineleri simetrik (tüm işlemcilerin aynı seviyede olması) ve asimetrik (işlemcilerin bazı görevler için ayrılması ve önceliklerinin olması) çoklu işlemciler olarak ikiye ayrılır.


Algoritmalar
Algoritmalar büyük taneli (

Bir paralel hesaplamanın, sadece uygun donanımı satın alıp, bağlantılarını yapınca başarılı olacağı asla düşünülmemelidir. Kooperatif problem çözme şu sebepten dolayı zordur: Eğer bir insan bir çukuru bir dakikada kazıyorsa, 60 insanın bir çukuru bir saniyede kazması gerekir.


Aynur temel 1030710473

Pratikte büyük taneli (lineer hızlanmayı (işlemci sayısıyla orantılı) başarmak çok zordur. Bunun nedeni, doğada birçok algoritma aslında sıralıdır (Amdahl yasası bunu bilimsel olarak açıklamıştır).


Aynur temel 1030710473

Pek çok algoritma, paralel donanımın kullanımını daha verimli yapmak için tekrardan tasarlanmalıdır. Tek işlemcili sistemlerde iyi çalışan programlar, paralel sistemlerde aynı performansı vermeyebilir. Aynı programın çoklu kopyaları, birbirlerini etkileyebilirler (aynı anda aynı hafıza adresine yazma/okuma yapma). Bu yüzden paralel sistemlerde dikkatli programlama yapılması gerekir.


Let m s stemler
İŞLETİM SİSTEMLERİ verimli yapmak için tekrardan tasarlanmalıdır. Tek işlemcili sistemlerde iyi çalışan programlar, paralel sistemlerde aynı performansı vermeyebilir. Aynı programın çoklu kopyaları, birbirlerini etkileyebilirler (aynı anda aynı hafıza adresine yazma/okuma yapma). Bu yüzden paralel sistemlerde dikkatli programlama yapılması gerekir.

İşletim sistemi, bilgisayarda çalışan, bilgisayar donanım kaynaklarını yöneten ve çeşitli uygulama yazılımları için yaygın servisleri sağlayan bir yazılımlar bütünüdür.


Aynur temel 1030710473

İşletim sistemi, uygulama kodları genellikle direkt donanım tarafından yürütülmesine rağmen, girdi-çıktı, bellek atama gibi donanım fonksiyonları için uygulama programları ve bilgisayar donanımı arasında aracılık görevi yapar.


Aynur temel 1030710473

İşletim donanım tarafından yürütülmesine rağmen, girdi-çıktı, bellek atama gibi donanım fonksiyonları için uygulama programları ve bilgisayar donanımı arasında aracılık görevi yapar.sistemleri sadece bilgisayar, video oyun konsolları, cep telefonları ve web sunucularında değil; arabalarda, beyaz eşyalarda hatta kol saatlerinin içinde bile yüklü olabilir.


Aynur temel 1030710473

İşletim sistemleri işlevsellerinin genişliği ile değil, donanımı belli bir amaç doğrultusunda programlayabilme nitelikleriyle değerlendirilmelidir.


Aynur temel 1030710473

En yaygın kullanılan işletim sistemlerine örnek olarak; Microsoft Windows, Mac OS X, Linux, Android ve iOS örnek verilebilir.


Ge mi
Geçmiş Microsoft Windows, Mac OS X, Linux,

1940'larda ilk elektronik dijital sistemlerin hiçbir işletim sistemleri yoktu. bu kez elektronik sistemlerin çok ilkel talimatları genellikle mekanik anahtarları satır veya fiş kurullarında jumper telleri ile bir anda sisteme bir bit girmiş olduğunu bugün karşılaştırıldı. Bu, örneğin, delikli kağıt kartları verilerinden bordro çeklerin askeri veya kontrollü baskı için balistik tablolar oluşturulan özel amaçlı sistemler edildi.


Aynur temel 1030710473

Programlanabilir genel amaçlı bilgisayarlar icat edildikten sonra, makine dilleri (ikili rakam 0 ve 1 delikli kağıt şerit üzerine dizeleri oluşan) programlama süreci (Stern, 1981) hızlandırdı o tanıtıldı.


T rleri
Türleri edildikten sonra, makine dilleri (ikili rakam 0 ve 1 delikli kağıt şerit üzerine dizeleri oluşan) programlama süreci (

 • Gerçek Zamanlı İşletim Sistemi

 • Tek Kullanıcılı ve Çok Kullanıcılı İşletim Sistemleri

 • Çoklu Görev ve Tek Görev İşletim Sistemleri

 • Dağıtılmış İşletim Sistemi

 • Gömülü İşletim Sistemleri

 • Amiga İşletim istemi

 • Chromium İşletim Sistemi

 • Linux İşletim Sistemi

 • MS Dos İşletim Sistemi

 • Pardus İşletim Sistemi

 • Windows İşletim Sistemi

 • Mac OS X İşletim Sistemi


Bile enleri
Bileşenleri edildikten sonra, makine dilleri (ikili rakam 0 ve 1 delikli kağıt şerit üzerine dizeleri oluşan) programlama süreci (

Bir işletim sisteminin bileşenleri hep birlikte bir bilgisayarın çalışmasını sağlamak üzere bir düzen içinde çalışırlar. Mali veritabanlarından film editörlerine kadar bütün yazılımlar, ister fare ya da klavye kadar basit olsun ister internet bağlantısı kadar komplex olsun herhangi bir donanımı kullanmak için işletim sistemine ihtiyaç duyar.


Lemc m mar ler
İŞLEMCİ MİMARİLERİ edildikten sonra, makine dilleri (ikili rakam 0 ve 1 delikli kağıt şerit üzerine dizeleri oluşan) programlama süreci (

Mikro işlemciler, mimari (Architecture) sınıfınca gruplandırılırlar. Ortak mimariye sahip işlemciler, aynı komutları tanıdıkları için, aynı yazılımı çalıştırabilirler


Aynur temel 1030710473

Bir işlemcinin tanıdığı komutlar seti, o işlemcinin mimarisinin özelliğini belirleyen en büyük kriterdir. Bir başka özellik de register seti (register set) veya register grubu (register file) olarak bilinir


Aynur temel 1030710473

Intel ilk x86 çipi olan 8o86'yı 1978 yılında çıkardı. O zamanlarda x86 modeli 6 kuşak evrim geçirdi. (Pentium II, III altıncı kuşak Pentium Pro'nun varyasyonlarıdır) Diğer şirketler de x86 ile uyumlu işlemciler üretmektedirler. Bunlar AMD, CYRIX (NationalSemiconductor'a ait), CENTAUR TECHNOLOGY (IDT'ninİştirakıdır) ve RISE TECHNOLOGY. Diğer mimariler ise şöyle sıralanmaktadır: PowerPC, Digital, Compaq, SiliconGraphics'inMipsRxooo serisi, HP (HewlettPackard)... vs. bu mimarilerin hiç biri ne kendi aralarında ne de x86 ile uyumlu değillerdir.


Aynur temel 1030710473

Mimariler ortaya çıktıkları dönemin hakim dizayn felsefesini yansıtırlar. X86'nın dünyaya geldiği 1970'lerde, veri saklama cihazları ve hafıza bugünün standartlarına göre çok kısıtlıydı. Bu kaynakları tasarruflu bir şekilde kullanabilmek için CISC diye bilinen bir mimari benimsendi.


Aynur temel 1030710473

1980'lerin sonuna gelindikçe hafızayı tasarruflu kullanma konusu önemini yitiriyordu. CISC'in kısıtlamaları da mühendislerin ellerini kollarını bağlıyordu. Bu sebepten dolayı CISC'a rakip olarak RISC ortaya çıkmıştır.


Aynur temel 1030710473

RISC'in konusu önemini yitiriyordu. sağladığı özellikler sayesinde fetch (komutu hafızaya taşıma), decode (komutun anlamını çözme) ve komutu çalıştırma işlemleri daha kolay yapılmakta idi. RISC'in kötü bir özelliği ise tüm komutları 32 bit olarak kabul etmesidir. Bu durumda 32 bitten kısa olan komutlar daha uzun gözükmektedir ve daha fazla hafıza gerektirmektedir.


Aynur temel 1030710473

RISC konusu önemini yitiriyordu. komutları sabit bir zaman diliminde işlem görmektedir. Bu da SüperskalarPipelining özelliğini kullanan işlemciler için önemli bir özelliktir. Pipelining seri üretim yapan bir fabrika tekniği ile çalışır. Basit bir pipelineda 5-6 aşama olabilir


Aynur temel 1030710473

Süperpipeline'da konusu önemini yitiriyordu. ise en az 10 aşama bulunur. Bu sayede birden fazla komut birden fazla aşamada işlem görebilmektedir. RISC bu teknige daha uygundur. Çünkü basitleştirilmiş komutlar pipeline'dan pürüzsüz bir şekilde akarlar ve CISC'ın neden olabildiği tıkanmalara yol açmaz.


Aynur temel 1030710473

RISC işlemcilerinin başka avantajları da vardır. mesela register'ları ve register grupları daha büyüktür. Ama bu biraz RISC'in, CISC işlemcilerinin dizayn edildigi zaman mevcut olmayan teknolojik ilerlemelerden yararlanmasindankaynaklanmiştir.


Aynur temel 1030710473

RISC ve CISC birbirleriyle taban tabana zitdegillerdir. Modern CISC işlemcilerinde RISC ilkelerinden bazilarikullanilir. Mesela Intel ve AMD'nin altınca kuşak işlemcileri, karmaşık komutları süperscalarpipeline'larda çalıştırmadan önce bunları daha basit, RISC'e benzer komutlara çevirirler.


Word de adres mektup b rle t rme
WORD’DE ADRES MEKTUP BİRLEŞTİRME

Bu tür olanaklar ve araçlar tamamıyla şirketler için geliştirilmiştir.

Örneğin, şirket, yıl başında müşterilerine Word ya da Outlook gibi bir programında biriktirdiği adres bilgilerine toplu olarak mektup yollamak isterse bu konuda anlattığımız işlemleri yapmak gerekir.


Aynur temel 1030710473

Sonuçların Önizlemesi:


Aynur temel 1030710473

Bitir ve Birleştir Seçeneği ile Adres Mektup Birleştirme İşlemlerini bitirmiş oluyoruz:

1.


Aynur temel 1030710473

2.Birleştirme işlemini Yazdırır

3.E-postayla Birleştirir