temel kavramlar n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Temel Kavramlar PowerPoint Presentation
Download Presentation
Temel Kavramlar

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 55

Temel Kavramlar - PowerPoint PPT Presentation


 • 223 Views
 • Uploaded on

Temel Kavramlar. Sıfır tertip yüklemler mantığı Birinci tertip yüklemler mantığı –bilgi ifadeetme biçimi Niceleyiciler Mantıksal Çıkarım Kuralları Çözülüm yöntemi. Temel kavramlar. 0-tertip yüklem veya önerme hesabı (propositional calculus) veya önermeler mantığı

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Temel Kavramlar' - thyra


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
temel kavramlar
Temel Kavramlar
 • Sıfır tertip yüklemler mantığı
 • Birinci tertip yüklemler mantığı –bilgi ifadeetme biçimi
 • Niceleyiciler
 • Mantıksal Çıkarım Kuralları
 • Çözülüm yöntemi
temel kavramlar1
Temel kavramlar
 • 0-tertip yüklem veya önerme hesabı (propositional calculus) veya önermeler mantığı
  • Her cümle, önerme simgesi denen bir simge ile ifade edilir:
    • Ali iyi öğrencidir
    • Fatma çok iyi öğrencidir
    • Ahmet’in babası Mehmet’tir

Bu cümleleri uygun olarak A,F,M ile ifade edebiliriz

  • A,F,M- önerme simgeleridir ve gerçek değerler (doğru veya yanlış) alıyorlar
 • 0- tertip yüklemin ifade gücü zayıftır.
nermeler mant n n art ve eksi y nleri
Önermeler mantığının artı ve eksi yönleri

Önermeler mantığı tanımlayıcıdır (declarative)Önermeler mantığı düzenseldir (compositional): B1,1 P1,2‘nin anlamı B1,1ve P1,2’ ‘nin anlamlarından alınıyor

Önermeler mantığının anlamı bağlamdan bağımsızdır (context-independent)(doğal dilde anlam bağlama bağlıdır) Önermeler mantığının ifade gücü doğal dilden farklı olarak çok sınırlıdır Örneğin, bunu söylemek mümkün değil: “kuyular, komşu karelerde rüzgarlara neden oluyor“; bunun için her kare için bir cümle yazmak zorundayız

birinci tertip mant k first order logic fop
Birinci tertip mantık (First Order Logic-FOP)

Önermeler mantığı dünyanın olgulardan oluştuğunu varsayıyor

Birinci tertip mantık ise doğal dilde olduğu gibi dünyanın nesnelerden, ilişkilerden,işlevlerden oluştuğunu varsaymaktadır:Nesneler (isim ve isim birleşmeleri): insanlar, atlar, sayılar, renkler, oyunlar,savaşlar…

İlişkiler (fiil ve fiil birleşmeleri): kırmızıdır, kardeşidir, … ‘dan büyüktür, … aralığındadır, …

İşlevler (verilmiş nesne için tek bir “değer” veren ilişki) : en iyisi, üçüncüsü, babası…

birinci tertip mant k rnek
Birinci Tertip mantık -Örnek

Nesneler: kişi,taç, kişi kral, sol bacaklar

İlişkiler:

Kardeşidir

Başındadır

işlevler :

Sol bacağıdır

birinci tertip mant k temel unsurlar
Birinci Tertip Mantık-Temel unsurlar
 • Sabitler (nesnelere uygun)(Constants): KralJohn,2,…
 • Yüklemler (ilişkilere uygun)(Predicates)Kardeş
 • İşlevler (işlevlere uygun) Sqrt, SolBacağıdır,...
 • Değişkenler x, y, a, b,...
 • Bağlayıcılar, , , , 
 • Eşitlik =
 • Niceleyiciler (Quantifiers), 
y klemler predicate
Yüklemler (predicate)
 • Terim-nesneyi ifade eden mantıksal ifadedir; sabit-basit terimdir, işlev-karmaşık terimdir
 • N dereceli yüklem, yüklem adından ve n argümandan (terim) oluşmaktadır.
 • “Ali iyi öğrencidir“

“iyi-öğrenci (ali), “öğrencidir (ali, iyi)”, öğrenci(ali, iyi)“ olarak,

“Fatma çok iyi öğrencidir”ise “öğrenci(fatma, çok iyi)" gibi ifade edile bilir

 • Genel olarak “öğrenci(X, Y)“ gibi yazmak mümkündür
 • “Ahmet‘in babası Mehmet’tir"
 • babasıdır(ahmet, mehmet)" veya sadece “baba(ahmet, mehmet)" gibi ifade edile biler.
 • “Ahmet‘in babası ve Ali’nin babası arkadaştırlar"
 • arkadaş(baba(ahmet), baba(ali)).
de i ken terim c mle
Değişken, terim,cümle

Değişken-değeri değişe bilen simge; küçük harflerle yazılıyor

Terim = işlev(terim1,...,terimn) veyasabit veya değişken

Bölünmez cümle = yüklem(terim1,...,terimn) veyaterim1 = terim2

Karmaşık cümle- bölünmez cümlelerden oluşuyor (bağlayıcılar, niceleyiciler ve değişkenler kullanmakla)

 • Örnek:Kardeşidir(John,Richard) ^ Kardeşidir(Richard,John)~Kardeşidir(Solbacağı(Richard),John)
 • ~Kral (Richard) => Kral (John)
niceleyiciler
Niceleyiciler
 • Değişkenlerin kullanımı ifadenin gücünü arttırıyor.
 • Değişkenler niceleyicilerle birlikte kullanıla biliyor. Niceleyici değişkenin ifadedeki rolünü gösteriyor.
 • Yüklemler mantığında iki tür niceleyici kullanılmaktadır:
 • Genel (universal) ∀ (“tümü için")
 • Mevcutluk (existential) ∃ (“öyle biri mevcuttur").
 • Birinci tertip yüklemler hesabı veya yüklemler mantığı (First order predicate calculus veya first order predicate logic-FOPL) niceleyicili değişkenlerin kullanımına izin veriyor. Ama FOPL’da yüklemler veya fonksiyonlar kullanılamaz.
niceleyiciler i in kurallar
Niceleyiciler için kurallar
 • ¬∃X p(X) = ∀X ¬p(X) veya ∃X p(X) = ¬ ∀X ¬p(X)
 • ¬∀X p(X) = ∃X ¬p(X) veya ∀X p(X) = ¬∃X ¬p(X)
 • ∃X p(X) = ∃Y p(Y)
 • ∀X q(X) = ∀Y q(Y)
 • x y veyx aynıdır
 • x y veyx aynıdır
 • x yveyx aynı değil
niceleyiciler rnekler
Niceleyiciler-örnekler

x ySeviyor(x,y) -“Öyle bir insan var ki, o dünyada herkesi seviyor”

xySeviyor(x,y)-Her kişinin sevdiği bir insan var

yxSeviyor(x,y)- öyle bir insan var ki, o herkes tarafından seviliyor

(dikkat edin: bu cümlede y, x’den önce kullanılmıştır)

 • Bir niceleyici diğer tür niceleyici ile ifade edile bilir

xBayılıyor(x,Dondurma)x Bayılıyor(x,Dondurma)

x Bayılıyor(x,Brokoli) xBayılıyor(x,Brokoli)

niceleyiciler rnek devam
Niceleyiciler –örnek (devamı)
 • F(x, y)- “x, y’den daha hızlıdır” anlamını veriyor. X ve Y, uçaklar kümesine aittir.
 • xyF(x, y): “her bir x uçağı için aşağıdaki doğrudur: x, her hangi y uçağından daha hızlıdır". Daha basit dilde, “her bir uçak her bir uçaktan (kendisi de dahil olmakla!) hızlıdır".
 • xyF(x, y): “her bir x uçağı için aşağıdaki doğrudur:bazı y ve bazı x uçakları için x y’den daha hızlıdır". Daha basit dilde: “Her bir uçak bazı uçaklardan hızlıdır".
 • xy F(x, y): “öyle bir x uçağı var ki, her bir y uçağı için, x y’den hızlıdır”. Daha basit dilde: “bazı uçaklar her bir uçaktan daha hızlıdır".
 • xyF(x, y): “bazı x uçağı için öyle bir y uçağı var ki, x y’den hızlıdır“. Daha basit dilde: “bazı uçaklar bazı uçaklardan hızlıdırlar”
karma k c mlelere rnekler
Karmaşık cümlelere örnekler

Kardeş(KralJohn,Richard) Kardeş(Richard,KralJohn)

 • p,c Ebeveyn(p,c)=>Evlat(c,p)
 • g,c Dede(g,c)  p Ebeveyn(g,p)  Ebeveyn(p,c)
 • s Rüzgar(s) => r Komşu(r,s)  Kuyu (r)
  • “Haftanın her Pazartesi ve Çarşamba günleri ben Ahmetlerin evine öğlen yemeğine gidiyorum”

X ((haftanın_günü(X,pazartesi) v haftanın_günü(X,çarşamba))=>(gitmek(ben,ev_ahmet)

 • yemek(ben,öğlen_yemeği))))

Birisinin annesi o kişinin kadın ebeveynidir

m,c Anne(c) = m (Kadın(m) Ebeveyn(m,c)

slide14
Çıkarım kuralları
 • Yüklemler mantığı ifadelerinden oluşan S’ kümesini tatmin eden her bir atanmış yorum veya değişken, X’i de tatmin ediyorsa , X, S’ten mantıksal çıkarıla bilir
 • Modus ponens: { (P→Q) ∧ P } ⇒ Q
 • “Eğer P formülü ile P’den Q elde edilir” önermesi doğru ise,Q de doğrudur.
 • p→q vep,ise q çıkarıla bilir.
 • Yüklemler için de doğrudur:
 • eğer ∀X p(X) →q(X) ve p(a) iseq(a) çıkarıla bilir.
 • Modus tollens: {(P→Q) ∧ ¬Q} ⇒ ¬P
 • “Eğer programım doğru ise o çalışmalıdır ve programım çalışmıyor”, anlaşılıyor ki, programım doğru değil”
 • Zincir (Chain) kuralı (transitivity, veya syllogism kuralı):
 • (P → Q)∧ (Q→ R) ⇒ P → R
slide15
Yerine Geçme
 • Yerine Geçme iki yüklem mantığı ifadesini eşleştirme işlemidir
  • p(X,a,b)yerinep(c, Y, Z) veyap(Z,W,X) kullanmak mümkündür
 • Baba (X,Y)
  • baba(ali,fatma).
  • baba(mehmet,akif).
  • baba(akif,selim).
yerine ge me
Yerine Geçme
 • Tanıyor(ali,x)ileTanıyor(y,z) cümlelerini eşleştirmek için aşağıdaki yerine kullanmalar mümkündür:

θ = {y/ali, x/z }veyaθ= {y/ali, x/ali, z/ali}

(y yerine ali,x yerine z kullanılacak)

Θ –birleştiricidir (unifier ). Birleştirici, iki yüklemi aynı yapan yerine geçmeler kümesidir.

 • baba (X,Y) ve baba(U, V) yüklemleri için {X /ali, Y/fatma, U/ali, V/fatma} birleştiricidir, çünkü biz iki yüklemi, X ve U’yu “ali” sabiti ile, Y ve V’yi “fatma“ sabiti ile değişmekle aynı yapa biliriz.
 • {X/U, Y/V} (veya {U/X, V/Y}) en genel birleştiricidir (most general unifier unifier (MGU)) ,çünkü bu iki yüklem için tüm mümkün birleştiriciler en genel birleştiricinin özel halleridir.
yerine ge me1
Yerine Geçme

p q θ

Tanıyor(Ali,x) Tanıyor(Ali,Ahmet) {x/Ahmet}}

Tanıyor(Ali,x) Tanıyor(y,Fatma) {x/Fatma,y/Ali}}

Tanıyor(Ali,x) Tanıyor(y,Baba(y)){y/Ali,x/Baba(Ali)}}

Tanıyor(Ali,x) Tanıyor(x,Fatma) {mümkünsüz}

slide18
Bilgi Tabanının içeriği böyledir:

x kral(x) açgözlü(x) kötü(x)

kral(John)

kral(Richard)

açgözlü(John)

Açgözlü(Richard)

kardeş(Richard,John)

Kral (baba(John))

Açgözlü(baba(John))

genel niceleyicili yerine koyma i lemi
Genel niceleyicili “yerine koyma” işlemi
 • Kral(x) veAçgözlü(x) yüklemleriniKral(John)veAçgözlü(y) yüklemleri ile eşleştiren θ yerine koyma işlemini kullanmış olursa bu mantıksal sonuçları alarız
 • Örnek:x Kral(x) Açgözlü(x)  Kötü(x) aşağıdaki cümlelerle uyumludur:

Kral(John) Açgözlü(John) Kötü(John)

Kral(Richard) Açgözlü(Richard) Kötü(Richard)

Kral(Baba(John)) Açgözlü(Baba(John)) Kötü(Baba(John))

.

varl k niceleyicili yerine ge me i lemi
varlık niceleyicili “yerine geçme” işlemi
 • Her bir α cümlesi, v değişkeni, vek sabiti (bilgi tabanının başka bir yerinde rastlanmayan) için:

vα yerine Subst({v/K}, α) yazmak mümkündür (Subst()-yerine geçme işlemidir)

(α cümlesini doğru yapan öyle bir v var ki, onu K sabiti ile değişmek mümkündür)

 • Örnek:x Taç(x) Başında(x,john)cümlesi

Taç(C1) Başında(C1,john)

gibi yazılabiler

C1-Skolem constantdenen yeni sabittir

y klemler mant ve z l m resolution
Yüklemler mantığı ve çözülüm(resolution)
 • Çözülüm yöntemi tersini kanıtlamaya dayanmaktadır.
 • Tersini kanıtlama- bilgi tabanını ve ters amacı kullanmakla null yantümcesini almaktır (zıtlık)
 • Tersini kanıtlamada kullanılan bilgi tabanı yantümce biçimindedir (clause form). Tersini kanıtlamada zıtlık alınırsa, esil hedef doğrudur.

Yantümceler ayrımların bağlacı gibi ifade ediliyor (CNF biçim):

  • (a ∧ b) ∨ c yantümce değil. (a ∨ c) ∧ (b ∨ c) gibi yazılmalı idi
tersini kan tlama rne i
Tersini kanıtlama örneği
 • Verilen:Bir insan canlıdır
 • Tüm canlılar ölecek.
 • Socrates insandır.
 • Amaç: Socrates’in öleceğinin kanıtlanması
tersini kan tlama rne i devam
Tersini kanıtlama örneği (devamı)
 • Yüklem biçimi Yantümce biçimi
 • 1. ∀ X (kişi(X) → canlı(X) ) 1.¬kişi(X) ∨ canlı(X)
 • 2. kişi(socrates) 2. kişi(socrates)
 • 3. ∀Y (canlı(Y) →ölmek(Y)) 3. ¬canlı(Y) ∨ ölmek(Y)

Ters amaç:Ters amaç:

 • ¬ölmek(socrates) ¬ölmek(socrates)
bilgi taban
Bilgi Tabanı
 • Yüklemler mantığı bilginin ifadesi için esneklik sağlar
 • Bilgi birimi kural veya olgu olabilir

Genel not ortalaması iyi olan mezun, iyi iş bulabilir

∀X iyiGNO(X) iyi_iş(X) kuraldır

Ali’nin not ortalaması iyidir

iyiGNO(ali) olgudur.

 • Olgularda ”eğer… o zaman” işlemi ve değişken kullanılamaz.
 • Bilgi tabanı olgular ve kurallardan oluşmaktadır. Buna bazen veri tabanı da denir
bilgi taban na rnek
Bilgi Tabanına örnek

Yasada deniliyor ki, saldırgan ülkeye silah satmak Amerikalı için suç sayılmaktadır. Nono ülkesi, Amerika’nın düşmanıdır ve füze silahı vardır ve bu füzelerin tümünü Amerikalı Colonel West’ten satın almıştır.

Kanıtlamalı: Colonel West suçludur

bilgi taban na rnek devam
Bilgi Tabanına örnek (devamı)

... Bir Amerikalının saldırgan devlete silah satması suç sayılıyor:

Amerikalı(x) Silah(y) Satmak(x,y,z) Saldırgan(z) Suçlu(x)

Nono’da bazı füzeler vardır:

x Sahip_olmak(Nono,x) Füze(x):

Sahip_olmak(Nono,M1) ve Füze(M1)

… tüm bu füzeleri Colonel West satmıştır

Füze(x) Sahip_olmak(Nono,x) Satmak(West,x,Nono)

Füzeler silahtır:

Füze(x) Silah(x)

Amerikanın düşmanı saldırgandır

Düşman(x,Amerika) Saldırgan(x)

West Amerikalıdır:

Amerikalı(West)

Nono ülkesi Amerika’nın düşmanıdır

Düşman(Nono,Amerika)

Kanıtlamalı: West suçludur

Amerikalı(West) Füze(M1), Sahip_olmak(M1) Düşman(Nono,Amerika)

leri zincirleme yolu ile kan tlama forward chaining proof
İleri zincirleme yolu ile kanıtlama-Forward chaining proof
 • ... Bir Amerikalının saldırgan devlete silah satması suç sayılıyor:
  • Amerikalı(x) Silah(y) Satmak(x,y,z) Saldırgan(z) Suçlu(x)
 • Nono’da bazı füzeler vardır:
 • x Sahip_olmak(Nono,x) Füze(x):
  • Sahip_olmak(Nono,M1) veFüze(M1)
 • … tüm bu füzeleri Colonel West satmıştır
  • Füze(x) Sahip_olmak(Nono,x) Satmak(West,x,Nono)
 • Füzeler silahtır:
  • Füze(x) Silah(x)
 • Amerika’nın düşmanı saldırgandır
  • Düşman(x,America) Saldırgan(x)
 • West Amerikalıdır:
  • Amerikalı(West)
 • Nono ülkesi Amerika’nın düşmanıdır
  • Düşman(Nono,Amerika)
  • Kanıtlamalı: West suçludur

Amerikalı(West) Füze(M1), Sahip_olmak(M1) Düşman(Nono,Amerika)

leri zincirleme yolu ile kan tlama forward chaining proof1
İleri zincirleme yolu ile kanıtlama-Forward chaining proof
 • ... Bir Amerikalının saldırgan devlete silah satması suç sayılıyor:
  • Amerikalı(x) Silah(y)  Satmak(x,y,z) Saldırgan(z) Suçlu(x)
 • Nono’da bazı füzeler vardır:
 • x Sahip_olmak(Nono,x) Füze(x):
  • Sahip_olmak(Nono,M1) veFüze(M1)
 • … tüm bu füzeleri Colonel West satmıştır
  • Füze(x) Sahip_olmak(Nono,x)  Satmak(West,x,Nono)
 • Füzeler silahtır:
  • Füze(x) Silah(x)
 • Amerikanın düşmanı saldırgandır
  • Düşman(x,Amerika) saldırgan(x)
 • West Amerikalıdır:
  • Amerikalı(West)
 • Nono ülkesi Amerika’nın düşmanıdır …
  • Düşman(Nono,Amerika)
  • Kanıtlamalı: West suçludur
leri zincirleme yolu ile kan tlama forward chaining proof2
İleri zincirleme yolu ile kanıtlama-Forward chaining proof
 • ... Bir Amerikalının saldırgan devlete silah satması suç sayılıyor:
  • Amerikalı(x) Silah(y) Satmak(x,y,z) Saldırgan(z) Suçlu(x)
 • Nono’da bazı füzeler vardır:
 • x Sahip_olmak(Nono,x) Füze(x):
  • Sahip_olmak(Nono,M1) veFüze(M1)
 • … tüm bu füzeler Colonel West’e satılıp
  • Füze(x) Sahip_olmak(Nono,x)  Satmak(West,x,Nono)
 • Füzeler silahtır:
  • Füze(x) Silah(x)
 • Amerikanın düşmanı saldırgandır
  • Düşman(x,Amerika) Saldırgan(x)
 • West Amerikalıdır:
  • Amerikalı(West)
 • Nono ülkesi Amerika’nın düşmanıdır …
  • Düşman(Nono,Amerika)Kanıtlandı: West suçludur
geriye zincirleme backward chaining algorithm
Geriye zincirleme-Backward chaining algorithm

SUBST(COMPOSE(θ1, θ2), p) = SUBST(θ2, SUBST(θ1, p))

geriye zincirleme rne i1
Geriye zincirleme örneği

Suçlu(West)

Amerikalı(X) Silah(Y) Satmak(X,Y,Z) Saldırgan(Z)

geriye zincirlemenin zellikleri
Geriye zincirlemenin özellikleri
 • Derinine arama ile kanıtlama
 • Sonsuz döngülerde tam değil
 • Tekrarlanan altamaçlar yüzünden verimsizdir
 • Mantıksal programlamada yaygın kullanılmaktadır
cnf bi imine d n t rme rne i
CNF biçimine dönüştürme örneği
 • Hayvanları seven herkes birileri tarafından seviliyor:

x [y Animal(y) Loves(x,y)]  [y Loves(y,x)]

 • 1. Eliminate biconditionals and implications

x [y Animal(y) Loves(x,y)]  [yLoves(y,x)]

 • 2. Move  inwards: x p ≡x p,  x p ≡x p

x [y (Animal(y) Loves(x,y))]  [y Loves(y,x)]

x [y Animal(y) Loves(x,y)]  [y Loves(y,x)]

x [y Animal(y) Loves(x,y)]  [y Loves(y,x)]

cnf bi imine d n t rme rne i devam
CNF biçimine dönüştürme örneği (devamı)
 • Her niceleyici farklı değişken için kullanılmalıdır

x [y Animal(y) Loves(x,y)]  [z Loves(z,x)]

 • Skolemleştirme:her varlık değişkenin yerine skolem fonksiyonu yazılyor:

x [Animal(F(x)) Loves(x,F(x))] Loves(G(x),x)

 • Genel niceleyicileri atılıyor:

[Animal(F(x)) Loves(x,F(x))] Loves(G(x),x)

 •  üzere paylaştırma yapılıyor: :

[Animal(F(x)) Loves(G(x),x)]  [Loves(x,F(x)) Loves(G(x),x)]

k s tlamal soruna z m rne i
Kısıtlamalı soruna çözüm örneği

Diff(wa,nt)  Diff(wa,sa)  Diff(nt,q)  Diff(nt,sa)  Diff(q,nsw)  Diff(q,sa) Diff(nsw,v)  Diff(nsw,sa) Diff(v,sa)  Colorable()

Diff(Red,Blue) Diff (Red,Green) Diff(Green,Red) Diff(Green,Blue) Diff(Blue,Red) Diff(Blue,Green)

 • Eğer sorunun çözümü var ise Colorable()mantıksal olarak çıkarıla bilir
bilginin ifade yollar
Bilginin ifade yolları
 • Yapay Zekada veriler değil, bilgiler önemlidir:
  • Olgular
  • Yordamlar
  • Anlam
 • Bilginin ifadesinin Dört Yolu:
  • Mantıksal ifade
  • Anlamsal Ağlar
  • Üretim Kuralları
  • Çerçeveler
anlamsal a lar semantic networks
Anlamsal ağlar-Semantic Networks
 • Sebep –netice, anlamsal, işlevsel bağlantılar
gra fik ifade
Grafik ifade
 • Graflar kolay anlaşılan ve kaydedilendir
 • Graf bilgilerinin etkili kullanıla bilinmesi için graflar doğru biçimlendirilmelidir (formalism)
 • Jason’un15, Bryan’ın 40, Arthur’un 70, Jim’in 74 yaşı var
 • Julia kaç yaşındadır?
daha iyi grafik ifade
Daha iyi grafik ifade
 • Biçimlendirme aynı olduğu için biz fikir yürüte biliriz ki,
  • Julia’’nın yaşı Bryan’la aynıdır
 • Biçimselliğin sınırlı sentaksisi
bilgilerin retim kurallar ile ifadesi production rule representations
Bilgilerin üretim kuralları ile ifadesi-Production Rule Representations
 • <koşul,hareket> çiftleri
 • Vekil, koşulun bulunup-bulunmadığını kontrol eder;
  • Eğer koşul varsa, üretim kuralı tetiklenir ve hareket gerçekleşir
bilgilerin er evelerle ifadesi
Bilgilerin çerçevelerle ifadesi
 • Bilgiler çerçeve (frame) içindeki katlara (slot) yazılır. Bu katlardan bazıları yeni durumlar oluşturan hareketleri tetikler
  • Çerçeveler kalıptır
  • Durumlara göre dolduruluyor
  • Çerçeveyi doldurmakla vekil, hareketi üstleniyor ve diğer çerçeveleri çağırıyor
 • Çerçeveler , nesne yönelik programlamadaki nesnelere çok benzerdir
bilgilerin er evelerle ifadesi devam
Bilgilerin çerçevelerle ifadesi (devamı)
 • Çerçevenin katları aşağıdaki bilgileri içere bilir:
  • Her hangi durumda çerçeveyi seçmek için bilgi
  • Çerçevenin diğer çerçevelerle ilişkisi
  • Katlar doldurulduktan sonra gerçekleştirilmeli olan işlemler
  • Giriş verileri olmadığı zaman kullanılacak varsayım bilgileri
  • Boş katlar – mesele için gerekmiyorsa boş bırakılan katlar
  • Hiyerarşi oluşturan diğer çerçeveler