pielgrzymka rekolekcje w drodze n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Pielgrzymka – rekolekcje w drodze PowerPoint Presentation
Download Presentation
Pielgrzymka – rekolekcje w drodze

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19
alvin-matthews

Pielgrzymka – rekolekcje w drodze - PowerPoint PPT Presentation

116 Views
Download Presentation
Pielgrzymka – rekolekcje w drodze
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Pielgrzymka – rekolekcje w drodze

 2. Definicja Pielgrzymki Pielgrzymka jest to podróż o charakterze religijnym do miejsca uważanego za święte, w którym wędrujący spodziewa się bliższego spotkania z Bogiem lub jego Świętymi. Odzwierciedla ona charakter ludzkiego życia, które jest pielgrzymką do domu Ojca.

 3. Rozwój pielgrzymowania • Jest to zjawisko występujące w wielu religiach, a wzorem pielgrzyma jest Abraham – to on wyrusza w drogę pod wpływem Bożego natchnienia. Rdz 12.1n • Także Izraelici pielgrzymujący do Ziemi Obiecanej. Ps 136

 4. Obowiązek pielgrzymowania W islamie pielgrzymka do Mekki raz w życiu W Starym Testamencie pielgrzymka do Jerozolimy trzy razy w roku

 5. Dowodem pielgrzymek są Psalmy Podczas pielgrzymek recytowano Psalmy od 120-134 mówiące właśnie o pielgrzymowaniu

 6. Psalm 122 Uradowałem się, gdy mi powiedziano: "Pójdziemy do domu Pańskiego!" Już stoją nasze nogi w twych bramach, o Jeruzalem, Jeruzalem, wzniesione jako miasto gęsto i ściśle zabudowane. Tam wstępują pokolenia, pokolenia Pańskie, według prawa Izraela, aby wielbić imię Pańskie. Tam ustawiono trony sędziowskie, trony domu Dawida. Proście o pokój dla Jeruzalem, niech zażywają pokoju ci, którzy ciebie miłują! Niech pokój będzie w twoich murach, a bezpieczeństwo w twych pałacach! Przez wzgląd na moich braci i przyjaciół będę mówił: "Pokój w tobie!" Przez wzgląd na dom Pana, Boga naszego, będę się modlił o dobro dla ciebie.

 7. Izraelici pielgrzymują na trzy święta: Święto Pachy - Przaśniki – święto obchodzone na pamiątkę wyzwolenia Izraelitów z niewoli egipskiej. Tygodni (Pięćdziesiątnicy) - upamiętnia ono nadanie Tory Mojżeszowi na górze Synaj i wypada w siedem tygodni po Święcie Paschy. Namiotów - święto należy do świąt radosnych i upamiętnia mieszkanie w szałasach i namiotach podczas wyjścia z Egiptu i wędrówki do Kanaanu.

 8. Pielgrzymuje się do: • Miejsc związanych z życiem, działalnością i męką Jezusa Chrystusa • Miejsc związanych z Matką Bożą (szczególnie miejsc objawień) • Miejsc związanych z kultem świętych (Rzym – groby Apostołów, Santiago) • Miejsc związanych z relikwiami lub cudami • Miejsc przebywania świętych ludzi w celu uzyskania porady

 9. W chrześcijaństwie celem pielgrzymek stała się szybko Ziemia Święta, a potem miejsca związane ze świętymi (groby męczenników) Na przełomie dziejów szacuje się, że pielgrzymuje nawet około 250 mln ludzi, z czego 60-70% to chrześcijanie.

 10. Cel pielgrzymek Przez pielgrzymkę pątnik pragnie: • Wypełnić akt kultu • Dziękować za otrzymane łaski • Pokutować za grzechy • Prosić o uproszenie łask • Pielgrzymi często niosą ze sobą intencje innych, bliskich sobie ludzi

 11. Temat i program Jest dostosowany często do charakteru miejsca do, którego się pielgrzymuje, a także od grupy która pielgrzymuje Pielgrzymkę często określa się mianem rekolekcji w drodze

 12. Pielgrzymka może mieć charakter: 1. Narodowy 2. Społeczny Istnieją pielgrzymki jest wymiar duchowy.

 13. JP II napisał, że: „Pielgrzymka jest praktyką czynnej ascezy i pokuty za ludzkie słabości, wyraża nieustanną czujność człowieka wobec własnej ułomności i przygotowuje go wewnętrznie do przemiany serca. Przez czuwanie, post i modlitwę pielgrzym postępuje na przód drogą chrześcijańskiej doskonałości.” Incarnationis mysterium nr 7

 14. Inne cele Jednym z celów jest nawiązywanie relacji między pielgrzymami, a także z napotykanymi gośćmi Innym jest wymiar poznawczy kultury i tradycji danego regionu czy miejsca

 15. Ile i gdzie? • Co roku średnio 7 mln Polaków, czyli ok. 15 proc. ludności, wybiera się z pielgrzymką do wybranego miejsca kultu. • Polscy pielgrzymi stanowią od 3-5 proc. wszystkich chrześcijan pielgrzymujących na świecie i 20 proc. pielgrzymujących Europejczyków. • W Polsce jest ponad 500 sanktuariów, a do największych takich jak Łagiewniki , Licheń czy Kalwaria Zebrzydowska od kilku lat coraz liczniej przychodzą piesi pątnicy, Polacy udają się też pieszo do zagranicznych sanktuariów. (Santiago czy Lewocza)

 16. Aż 4 mln polskich pielgrzymów to pątnicy udający się na Jasną Górę , którzy mają do wyboru 50 tras. Tradycja pieszego wędrowania do Częstochowy sięga XV wieku. Ówcześni pątnicy szli z Krakowa. Jednym z najstarszych szlaków pielgrzymkowych ma początek w Warszawie. Mieszkańcy stolicy przemierzają tę trasę od 1711 roku, bez względu na historyczne wydarzenia i polityczne uwarunkowania - pielgrzymowali nawet podczas Powstania Warszawskiego. • Pieszo do sanktuarium zmierza rocznie ok. 200 tys. osób.

 17. Jak wygląda to w praktyce?

 18. Obejrzyj i zastanów się: Czy chcesz iść na pielgrzymkę? Pamiętaj, żeby w tym miejscu puścić film o pielgrzymce!!!

 19. Co ze sobą zabieramy? Dwa plecaki: Duży, który jedzie na samochodzie bagażowym Mały, który mamy ze sobą. (w nim woda, płaszcz przeciwdeszczowy, coś do jedzenia, miskę lub duży kubek, łyżkę, nóż, coś do siądnięcia, nakrycie głowy, i co mi się jeszcze przypomni) Plastikową miskę do mycia Namiot + śpiwór + karimata Kuchenkę gazową (turystyczną)