Nieuwe regionale verbindingen De Drentse Erfgoed Delta met medewerking van: - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Nieuwe regionale verbindingen De Drentse Erfgoed Delta met medewerking van: PowerPoint Presentation
Download Presentation
Nieuwe regionale verbindingen De Drentse Erfgoed Delta met medewerking van:

play fullscreen
1 / 19
Nieuwe regionale verbindingen De Drentse Erfgoed Delta met medewerking van:
171 Views
Download Presentation
alva
Download Presentation

Nieuwe regionale verbindingen De Drentse Erfgoed Delta met medewerking van:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Naoberschap 2.0 Nieuwe regionale verbindingen De Drentse Erfgoed Delta met medewerking van: Hunebedcentrum Borger / Gemeente Borger-Odoorn/ Wedeka EMCO / Provincie Drenthe /Recreatieschap Drenthe / Drents Landschap / Geopark De Hondsrug/ Stenden Hogeschool / Alfa college

 2. Naoberschap hoort bij de cultuur van Drenthe

 3. Waarom verbinden: Fundamenteel • 1) Natuurlijke/organische verbindingen van esdorpkwijt geraakt door: • Schaalvergroting en gestandaardiseerde productie • Technologische ontwikkelingen • Ketenvorming / Ontvlechting / Specialisatie • Mondialisering • 2) Van kwantiteit/groei  focus op kwaliteit • - Paradigma shift (niet alleen economische waarden) • - Maatschappij op integrale waarden gestoeld: co- existentie zit in ons DNA (Nivoz lezing Tex Gunning) • - Waardengedreven onderwijs: opvoeding voor kennis

 4. Waarom verbinden: Praktisch • Wereld om ons heen verandert steeds sneller • Arbeidsmarkt, werkveld en werkplek veranderen • Klanten/gasten veranderen (enorme groei alleenstaanden) • Alleen kunnen we de veranderingen niet aan • Bezuinigingen: regionale cultuur/natuur/leefbaarheid • Hoe handhaven we onze concurrentiepositie • Grote rol kennis / kennis delen / kennis veroudert snel • Meeste innovaties op raakvlakken tussen werkvelden • Nieuwe combinaties van leren en werken nodig

 5. Samenwerken: Wat zeggen andere experts daarover? 21 april 2012 , pag. 25 Met een netwerk sta je veel sterker! Gebrek aan concurrentiekracht noordelijk MKB! Oproep tot samenwerking Henk Teuben en Bert-Jan Bruning ( noordelijk bedrijfsleven) en Aard Groen (TU-Twente: Hoogleraar innovatief ondernemerschap) In economisch sterke gebieden zijn de Netwerken groter en de contacten intensiever!

 6. Wetenschappelijke Context van Naoberschap 2.0 • Zijn plattelandsregio’s in de toekomst in • staat om op alle veranderingen een • antwoord te vinden t.b.v. behoud • regionale identiteit en leefbaarheid? • In veel literatuur pleidooi voor: • Zelforganiserende regio’s (RUG, Rui. Wts) • Comakership van regionale stakeholders (Delies) • - Nieuwe allianties

 7. Naoberschap 2.0 • Achterliggende doelen: • Regio overeind houden in weerwil van • demografische en economische krimp • Culturele erfgoed en leefbaarheid in stand • houden (identiteit) • Onder de noemer: Drentse Erfgoed Delta

 8. Missie en Visie: • Cultureel Ondernemerschap • Nieuw Naoberschap • Nieuw Rentmeesterschap • Regionale identiteit (brug slaan tussen • historie en innovatie)

 9. Waarden van de Drentse Erfgoed Delta • Collectiewaarde (natuur /landschap/cultuur) • Verbindende waarde (sociale cohesie) • Educatieve waarde (historisch besef -> innovatie) • Belevingswaarde (regionale identiteit) • Economische waarde (natuur /landschap/cultuur, bedrijvigheid/activiteiten van inwoners)

 10. Formule voor samenwerking

 11. Naoberschap 2.0 / Drentse Erfgoed Delta • Stimuleren: • - Zelforganisatie van de regio • Kennisdeling en Samenwerking • Nieuwe allianties/verbindingen • Innovaties

 12. Cases in Ontwikkeling: • Van Stichting naar Coöperatie • statuten / financiën/ organisatie /planning • 2) Distributie en infrastructuur • Basisplan /Factsheet / Promotieteam/Allianties • 3) Regiofictie als multilevel innovatie • Schrijverscollectief/Distributie/Uitgever/Allianties/ • Schrijverscursus/Oude en nieuwe media

 13. Cases in Ontwikkeling 4) Delta winkels Conceptontw. / Souvenirlijn/Allianties/Etalageplan 5) Van Routes naar TOP’s Basisplan/Innovatie van routes/Intern. Dwarsverbanden/vitaal platteland: allianties 6) Museale rotonde Basisplan/halen en brengen/opslag en personeel kwaliteit en culturalgovernance/allianties: musea etc.

 14. Cases in Ontwikkeling: de rol van onderwijs • Van (Voor)onderzoek naar Uitvoering en Monitoring • -Basisplan/ natuur-cultuur combinaties /marketing-Pr/ • - Begeleiding Uitvoering/Monitoringen kennis delen • - Waardengedreven: op basis van nieuwe waarden! • Stenden hogeschool/Alfa college: Recomalab • Naoberschap 2.0 • COP’s

 15. Conclusies: • Bewustwording noodzaak samenwerking • Breed / Multi-discipl. draagvlak • Werken aan nieuwe coöperatie/allianties • Vertrouwensrelaties opbouwen kost tijd • Multi-disciplinair en multi-level werken • 7- tal concrete samenwerkingsprojecten • 3 cases in uitwerking en deels in uitvoering • Simpel en Flexibel op inhoud/processen/structuren • Regionale karakter/identiteit als uitgangspunt: • Naoberschap zit in de genen van Drentse esdorp

 16. Vervolgtraject: • Coördinator/aanjager • Opzetten nieuwe coöperatie /allianties: • verbinden met nieuwe stakeholders in • de regio; groeimodel • Uitwerken/uitvoeren cases/projecten • Onderhouden/uitbouwen kennisnetwerk • Effecten monitoren