slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Województwo Podkarpackie

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

Województwo Podkarpackie - PowerPoint PPT Presentation


 • 124 Views
 • Uploaded on

20 października 2010. Województwo Podkarpackie. Podkarpacka Biblioteka Cyfrowa. dr hab. inż. Jan Burek , prof. PRz Członek Zarządu. Województwo Podkarpackie.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Województwo Podkarpackie' - alton


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

20 października 2010

Województwo Podkarpackie

Podkarpacka Biblioteka Cyfrowa

dr hab. inż. Jan Burek, prof. PRz

Członek Zarządu

slide2

Województwo Podkarpackie

 • Projekt złożony do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. III Oś Priorytetowa – Społeczeństwo Informacyjne.
 • Wnioskodawca: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie.
 • Termin realizacji:październik 2010 – wrzesień 2011.
 • Wartość projektu ogółem:5.000.000 zł.Dofinansowanie z EFRR:4.250.000 zł.
slide3

Podkarpacka Biblioteka Cyfrowa

Projekt „Podkarpacka Biblioteka Cyfrowa” jest przedsięwzięciem informatycznym polegającym na wdrożeniu sprzętu i oprogramowania niezbędnego do tworzenia, archiwizowania i udostępniania online zasobów cyfrowych w postaci: książek, czasopism, map, fotografii, ikonografii i innych dokumentów.

W przyszłości Podkarpacka Biblioteka Cyfrowa będzie dużym repozytorium cyfrowym scalającym na jednej platformie sprzętowo-programowej rozbudowane zbiory cyfrowe należące do wielu instytucji.

slide4

Województwo Podkarpackie

Zasób Podkarpackiej Biblioteki Cyfrowej obejmie wiele ważnych z punktu widzenia informacyjnego, historycznego i naukowego dokumentów, w tym źródła związane tematycznie z Podkarpaciem lub powstałe na tym terenie.

Wśród prezentowanych zbiorów będą między innymi: rękopisy, starodruki, listy pisarzy, dawne dokumenty urzędowe, czasopisma regionalne i lokalne, kartografia, dokumenty życia społecznego związane z Rzeszowem i regionem, grafika, teksty literackie i prace naukowe.

*

slide5

Cele projektu

Podniesienie poziomu innowacyjności stosowanych rozwiązań teleinformatycznychpoprzez zmianę formy dostępu do treści bibliotecznych dla mieszkańców regionu.

Zbudowanie infrastruktury teleinformatycznej dla Podkarpackiej Biblioteki Cyfrowej.

Poszerzenie prezentowanych zbiorów (treści) dzięki nawiązaniu współpracy z innymi jednostkami kultury w województwie i zwiększeniu możliwości digitalizacji zbiorów bibliotecznych do tej pory niedostępnych dla użytkowników.

Umożliwienie mieszkańcom województwa korzystania w jednym miejscu z zasobów bibliotecznych, w tym tych o największej wartości historycznej, które przechowywane są w różnych instytucjach.

slide6

Główne Elementy Projektu

W wyniku realizacji projektu powstanie:

 • System serwerowy z backupem i archiwizacją danych wraz z elementami wirtualizacji środowiska IT.
 • Sieć komputerowa LAN/WAN integrująca wszystkie oddziały WiMBP w Rzeszowie w celu sprawnego zarządzania PBC.
 • Platforma portalowa PBC wraz z elementami prezentacji treści.
 • Pracownia digitalizacji zasobów.
slide7

Platforma portalowa PBC wraz z elementami prezentacji treści

W ramach zadania zostaną wdrożone

oprogramowanie umożliwiające digitalizację dokumentów, budowę repozytorium cyfrowego, umieszczanie w nim zasobów przez redaktorów PBC oraz sprawne zarządzanie biblioteką cyfrową.

pozostałe elementy prezentacji treści cyfrowych i promocji projektu: kioski informacyjne, elektroniczne tablice ogłoszeń, elektroniczny system informacyjny

slide9

Pracownia digitalizacji zasobów cyfrowych

Pracownia digitalizacji ma zapewnić trwałość, skalowalność i rozwój projektu

Pracownia wyposażona zostanie w:

3 profesjonalne skanery dziełowe

/m.in. do skanowania dokumentów cennych i zabytkowych do formatu A1/.

komputery z oprogramowaniem do obróbki, przetwarzania i wprowadzania danych do repozytorium cyfrowego. Wśród zakupionych skanerów dwa z nich będą urządzeniami „mobilnymi”, przeznaczonymi do skanowania cennych obiektów piśmienniczych w instytucjach współpracujących. W celu sprawnego i bezpiecznego przenoszenia danych cyfrowych do głównej serwerowni w ramach projektu powstanie przyłącz światłowodowy pomiędzy pracownią digitalizacji /ul. Dąbrowskiego/ a głównym Centrum Przetwarzania Danych /ul. Niedzielskiego/.

slide10

ZASIĘG PROJEKTU

Projekt „Podkarpacka Biblioteka Cyfrowa” ma zasięg regionalny

digitalizowane będą zbiory biblioteczne przechowywane w wielu instytucjach na Podkarpaciu.

Projekt ma charakter otwarty

uczestnikami Podkarpackiej Biblioteki Cyfrowej mogą być instytucje posiadające ciekawe zbiory, które można i warto prezentować w Internecie dla wszystkich zainteresowanych

slide11

ZASIĘG PROJEKTU

Instytucje będą mogły współtworzyć zasób cyfrowy PBC na jeden z następujących sposobów:

1. samodzielnie skanując swoje zbiory i wprowadzając je do zasobu PBC /instytucja otrzymuje uprawnienia redaktora PBC/,

2. udostępniając zbiory pracownikom WiMBP w Rzeszowie, którzy przy pomocy posiadanego sprzętu dokonają digitalizacji zbiorów w miejscu ich lokalizacji.

Wszystkie wprowadzone do repozytorium cyfrowego dokumenty będą odpowiednio oznaczone znakiem własnościowym instytucji, z której pochodzą. W ten sposób za pośrednictwem jednego portalu prezentowane będą różnorodne zbiory biblioteczne rozproszone w wielu instytucjach na Podkarpaciu.

slide12

WSPÓŁPRACA REGIONALNA w ZAKRESIE DIGITALIZACJI

Chęć współpracy w zakresie digitalizacji zbiorów książkowych w ramach Podkarpackiej Biblioteki Cyfrowej zadeklarowało wstępnie kilkanaście instytucji kultury i edukacji województwa podkarpackiego. Dyrekcje tych placówek podpisały listy intencyjne wyrażające zgodę na zdigitalizowanie wybranych kolekcji piśmiennictwa

slide13

WSPÓŁPRACA REGIONALNA w ZAKRESIE DIGITALIZACJI

Instytucje te to muzea i skanseny posiadające własne zbiory książkowe oraz wojewódzkie biblioteki pedagogiczne:

Muzeum Zamek w Łańcucie, Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu, Muzeum Podkarpackie w Krośnie, Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku, Muzeum Okręgowe w Rzeszowie, Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszycach, Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krośnie, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu, Biblioteka Pedagogiczna w Tarnobrzegu.

Współpraca tych instytucji w ramach PBC będzie miała charakter niefinansowy.

slide14

ZASÓB PODKARPACKIEJ BIBLIOTEKI CYFROWEJ

Zasób nowoczesnej biblioteki cyfrowej, która powstanie w ramach projektu dofinansowanego z EFRR zasilą zbiory z istniejącej Podkarpackiej Biblioteki Cyfrowej, która powstała w 2007 roku jako inicjatywaWiMBP w Rzeszowie i Biblioteki Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Oprócz założycieli zbiory cyfrowe tworzą : Biblioteka Główna Politechniki Rzeszowskiej i Biblioteka Akademicka Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania.

Wszystkie dotychczas utworzone zasoby PBC zostaną przeniesione na nowe serwery zainstalowane w ramach projektu.

slide16

KOLEKCJE PBC

Istniejący zasób PBC liczy obecnie ponad 4.300 dokumentów i podzielony jest na kolekcje

dziedzictwo kulturowe

materiały dydaktyczne

regionalia

rozprawy doktorskie

kopie wybranych, najcenniejszych zbiorów bibliotecznych: starodruków, rękopisów, zbiorów ikonograficznych, kartograficznych/,

/cyfrowe kopie wybranych podręczników akademickich, monografii, zeszytów naukowych powstałych w Uniwersytecie Rzeszowskim oraz innych ośrodkach naukowo-dydaktycznych regionu/,

/cyfrowe wersje książek i czasopism, a także zbiorów ikonograficznych, kartograficznych, rękopisów oraz dokumentów życia społecznego dotyczących województwa podkarpackiego, a także Galicji i wschodnich rubieży dawnej Rzeczypospolitej/,

/cyfrowe wersje rozpraw doktorskich obronionych na Uniwersytecie Rzeszowskim, których autorzy wyrazili zgodę na ich udostępnienie/.

slide17

Zasoby Podkarpackiej Biblioteki Cyfrowej dostępne są do przeglądania za pośrednictwem wirtualnych platform:

  • - Europejskiej Biblioteki Cyfrowej :Europeany.
  • Wirtualnej Biblioteki Europy Wschodniej :ViFaOst.
  • - Federacji Bibliotek Cyfrowych :
 • FBC.
slide18

SYSTEM DLIBRA

Podkarpacka Biblioteka Cyfrowa utrzymywana jest w polskim systemie do budowy bibliotek cyfrowych o nazwie dLibra, rozwijanym od 1999 roku przezPoznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe (PCSS).

System dLibra umożliwia zarządzanie, przetwarzanie, przeszukiwanie i udostępnianie dokumentów w formie elektronicznej oraz współpracę z innymi systemami w Internecie (inne biblioteki cyfrowe, wyszukiwarki internetowe).Obiekty wprowadzane do biblioteki cyfrowej w systemie dLibra mogą mieć postać pliku tekstowego, graficznego, dźwiękowego, wideo lub obrazu 3D. System dLibra stanowi bazę dla budowy sieci polskich regionalnych i instytucjonalnych bibliotek cyfrowych uruchamianych w ogólnopolskiej sieci optycznej PIONIER.

slide19

BIBLIOTEKI CYFROWE w POLSCE

W Polsce powstało ponad 50 instytucjonalnych i regionalnych bibliotek cyfrowych udostępniających swoje zbiory użytkownikom.

Do największych biblioteki cyfrowych w Polsce zaliczane są :

- Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa - 114 273 obiekty- Małopolska Biblioteka Cyfrowa - 54 266 obiektów - Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa - 39 501 obiektów

- Polska Biblioteka Internetowa - 32 071 obiektów

- Cyfrowa Biblioteka Narodowa -26 467 obiektów

- Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Wrocławskiego – 26 023 obiekty

- Śląska Biblioteka Cyfrowa – 20 238 obiektów.

slide20

Wdrożenie projektupod nazwą „Podkarpacka Biblioteka Cyfrowa” dofinansowanego ze środków unijnych stworzy podstawy do budowy repozytorium cyfrowego, które będzie miało szansę dołączyć do grona najlepszych bibliotek cyfrowych w kraju. Równocześnierealizacja projektu stanowić będzie cenny wkład w rozwój regionu – znacząco wpłynie na ułatwienie dostępu wszystkim zainteresowanym do dorobku naukowego i kulturowego Podkarpacia poprzez udostępnienie zdigitalizowanych zbiorów w wersji online.