K zoktat si fejleszt sek p ly zati lehet s gek
Download
1 / 10

Közoktatási fejlesztések, pályázati lehetőségek - PowerPoint PPT Presentation


 • 144 Views
 • Uploaded on

Közoktatási fejlesztések, pályázati lehetőségek. Halasi István főosztályvezető-helyettes Nemzeti Erőforrás Minisztérium. Hajdúszoboszló, 2011. március 30. A közoktatás fejlesztési tervei az Új Széchenyi Terv keretein belül 2011-13.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Közoktatási fejlesztések, pályázati lehetőségek' - althea


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
K zoktat si fejleszt sek p ly zati lehet s gek

Közoktatási fejlesztések, pályázati lehetőségek

Halasi István főosztályvezető-helyettes

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

Hajdúszoboszló, 2011. március 30.


A k zoktat s fejleszt si tervei az j sz chenyi terv keretein bel l 2011 13
A közoktatás fejlesztési tervei az Új Széchenyi Terv keretein belül 2011-13

 • Az Európai Unió 2010 nyarán indította útjára az Európa 2020 Stratégiát, amely fő céljaiban a korábbi Lisszaboni Stratégia utódának tekinthető.

 • Az Európa 2020 Stratégia szemléletében és célkitűzéseiben egyértelműen harmonizál a magyar kormány elképzeléseivel.


Eu 2020 strat gia priorit sai
EU 2020 stratégia prioritásai keretein belül

 • Intelligens növekedés: tudáson és innováción alapuló gazdaság kialakítása

  • Oktatás, képzés és élethosszig tartó tanulás

  • Digitális társadalom

 • Fenntartható növekedés: erőforrás-hatékonyabb, környezetbarátabb és versenyképesebb gazdaság

 • Inkluzív növekedés: magas foglalkoztatás, valamint szociális és területi kohézió jellemezte gazdaság kialakításának ösztönzése

  • Szakképzettség

  • A szegénység elleni küzdelem


Eu 2020 kiemelt c lok
EU 2020 kiemelt célok keretein belül

 • A 20–64 évesek legalább 75 %-ának munkahellyel kell rendelkeznie.

 • Az EU GDP-jének 3 %-át a K+F-re kell fordítani.

 • Teljesíteni kell a „20/20/20” éghajlat-változási/energiaügyi célkitűzéseket (ideértve megfelelő körülmények között a kibocsátás 30 %-kal történő csökkentését).

 • Az iskolai végzettségre nézve olyan célt kell kitűzni, amely – a lemorzsolódók arányának a jelenlegi 15-ről 10 %-ra történő csökkentése révén – egyrészt kezeli az iskolából kimaradók problémáját, másrészt a 30–34 éves korosztály körében 31-ről 2020-ig legalább 40 %-ra növeli a felsőoktatási végzettséggel rendelkezők arányát.

 • 20 millióval csökkenteni kell a szegénység kockázatának kitett lakosok számát.


Eu 2020 kiemelt kezdem nyez sek
EU 2020 kiemelt kezdeményezések keretein belül

 • Az „Innovatív Unió” kezdeményezés a keretfeltételek, illetve a kutatásra és innovációra fordított finanszírozás javítására szolgál annak érdekében, hogy az innovatív ötletekből a növekedést és a foglalkoztatást segítő termékek és szolgáltatások jöjjenek létre.

 • A „Mozgásban az ifjúság” az oktatási rendszerek teljesítményének növelését és a fiatalok munkaerőpiacra történő belépésének megkönnyítését szolgálja.

 • Az „Európai digitális menetrend” a nagy sebességű internet bővítésének felgyorsítását és az egységes digitális piac előnyeinek háztartások és vállalkozások általi kiaknázását tartja szem előtt.

 • Az „Erőforrás-hatékony Európa” a gazdasági növekedés és az erőforrások felhasználásának szétválasztását, az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság felé való elmozdulás elősegítését, a megújuló energiaforrások növekvő mértékű alkalmazását, a szállítási ágazat modernizálását és az energiahatékonyság ösztönzését szolgálja.

 • Az „Iparpolitika a globalizáció korában” a vállalkozások (különösen a kkv-k) üzleti környezetének javítását és a világszinten versenyképes, erős és fenntartható ipari bázis kifejlesztésének támogatását célozza.

 • Az „Új készségek és munkahelyek menetrendje” a munkaerőpiacok modernizálását célozza, és arra törekszik, hogy lehetővé tegye az emberek számára készségeik egész életen át történő fejlesztését, hogy ezáltal növekedjen a munkaerőpiacon való részvétel, és – többek között a munkavállalók mobilitása révén – közeledjen egymáshoz a munkaerőpiaci kínálat és kereslet.

 • A „Szegénység elleni európai platform” célja olyan szociális és területi kohézió biztosítása, ahol a növekedés és a munkahelyteremtés előnyeit széles körben megosztják, a szegénységben és társadalmi kirekesztettségben élők pedig méltóságban, a társadalom aktív tagjaiként élhetnek.


Oktat si rendszer s foglalkoztat s kapcsolat nak jav t sa
Oktatási rendszer és foglalkoztatás kapcsolatának javítása

 • Növekedést akadályozó szempontként azonosította a Kormány az oktatási rendszerben képzett emberi erőforrás (azaz a munkaerő-kínálat) és a munkaerő-piaci kereslet összetételében, szerkezetében tapasztalható eltérést.

 • A hatékonyság javításában fontos szerep jut a képzettségi szint növelésére vonatkozó nemzeti vállaláshoz kapcsolódó intézkedéseknek, továbbá kiemelt hangsúlyt kap a szakképzés és a munkaerő-piaci igények összehangolása.

 • A kidolgozás alatt álló új Nemzeti Alaptanterv a korábbinál hangsúlyosabban kívánja megjeleníteni az iskolai nevelés-oktatás alapvető céljai között a kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetenciát mint kulcskompetenciát, amely alapját képezi azon speciális ismereteknek és képességeknek, amelyekre a gazdasági tevékenységek során van szükség.


Nemzeti int zked si terv feladatai
Nemzeti Intézkedési Terv feladatai javítása

Pályaorientáció. Általános célja, hogy segítse a tanulók további iskola- és pályaválasztását.

 • Összetevői az egyéni személyes adottságok, képességek megismerésén alapuló önismeret fejlesztése; a legfontosabb pályák, foglalkozási ágak és a hozzájuk vezető utaknak, lehetőségeknek, alternatíváknak a megismerése tevékenységek és tapasztalatok útján.

 • Felkészítés arra is, hogy a tanulók életpályájuk során többször kényszerülhetnek pályamódosításra. Ennek érdekében olyan feltételeket, tevékenységeket kell biztosítani, hogy a tanulók kipróbálhassák képességeiket, elmélyedhessenek az érdeklődésüknek megfelelő területeken, ezzel is fejlesztve ön- és pályaismereteiket.


Nemzeti int zked si terv feladatai1
Nemzeti Intézkedési Terv feladatai javítása

 • Lemorzsolódás csökkentése,

  az intézményi és a hallgatói érdekeltség fokozása, valamint a

 • Felsőoktatás pedagógiai kultúrájának fejlesztése hozzájárul a felsőoktatás hatékonyságának, eredményességének növeléséhez, ezáltal az oktatási rendszer minőségének emeléséhez.

 • A gyakorlatorientált rövid ciklusú képzések, továbbképzések, a felsőfokú szakképzés bővítése és fejlesztése, az oktatási rendszer és a munka világa közti átjárhatóság növelése


V rhat konstrukci k
Várható konstrukciók javítása

2011. április (9,4 Mrd Ft támogatási keret)

 • TÁMOP 3.1.6 Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmények fejlesztése

 • TÁMOP 3.1.7 Referencia iskolai pályázat

 • TÁMOP 3.2.2 Területi együttműködések

  2011. május (1,7 Mrd Ft támogatási keret)

 • TÁMOP 3.4.3 Iskolai tehetséggondozás

 • TÁMOP 3.4.4 Tehetséghálózatok

  2011. július (52 Mrd Ft támogatási keret)

 • TÁMOP 3.1.5 Pedagógusképzés

 • TÁMOP 3.1.9 Diagnosztikus mérések

 • TIOP 1.1.1 Közoktatási informatika fejlesztése

 • ROP közoktatási infrastruktúra fejlesztése

  2011. November (83 Mrd Ft támogatási keret)

 • TÁMOP 3.1.2 Tartalomfejlesztés a közoktatásban

 • TÁMOP 3.1.4 Innovatív iskolák fejlesztése

 • TÁMOP 3.2.1 Közoktatási intézmények szerepbővítése, újszerű intézményi együttműködések kialakítása (tanulást segítő támogató formák bevezetése)

 • TÁMOP 3.4.1 Nemzetiségi és migráns tanulók nevelésének és oktatásának támogatása

 • TÁMOP 3.4.2 Sajátos nevelési igényű gyerekek integrációja


Köszönöm megtisztelő figyelmüket! javítása

Halasi István főosztályvezető-helyettes

Nemzeti Erőforrás Minisztérium


ad