hh n it prosesseihin ja laatuj rjestelm n vaikuttavat ulkoiset normit n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
HH:n IT-prosesseihin ja -laatujärjestelmään vaikuttavat ulkoiset normit PowerPoint Presentation
Download Presentation
HH:n IT-prosesseihin ja -laatujärjestelmään vaikuttavat ulkoiset normit

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

HH:n IT-prosesseihin ja -laatujärjestelmään vaikuttavat ulkoiset normit - PowerPoint PPT Presentation


 • 120 Views
 • Uploaded on

HH:n IT-prosesseihin ja -laatujärjestelmään vaikuttavat ulkoiset normit. 23.11.2009 Juha P. Lindstedt Tiedot: IT-palvelupäällikkö Jukka Ivonen, HAAGA-HELIA Seppo Simonen, Tukes-julkaisu 4/2009. HH:n IT-järjestelmien prosesseissa ja laadunvarmistuksessa täytyy huomioida seuraavat:.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'HH:n IT-prosesseihin ja -laatujärjestelmään vaikuttavat ulkoiset normit' - althea


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
hh n it prosesseihin ja laatuj rjestelm n vaikuttavat ulkoiset normit

HH:nIT-prosesseihin ja -laatujärjestelmään vaikuttavat ulkoiset normit

23.11.2009 Juha P. Lindstedt

Tiedot:

IT-palvelupäällikkö Jukka Ivonen, HAAGA-HELIA

Seppo Simonen, Tukes-julkaisu4/2009

hh n it j rjestelmien prosesseissa ja laadunvarmistuksessa t ytyy huomioida seuraavat
HH:nIT-järjestelmien prosesseissa ja laadunvarmistuksessa täytyy huomioida seuraavat:
 • ITIL-parhaatkäytännöt
 • HAKA-säännöstö
 • RAKETTI-hanke, erityisesti kokoa-osahanke
 • korkeakoulujen ja Funetin tietoturvakäytännöt
 • direktiivit
 • lait
 • viestintäviraston säännöt
 • laitestandardit

J. Lindstedt

itil parhaat k yt nn t
ITIL-parhaat käytännöt
 • The Information Technology Infrastructure Library (ITIL) defines the organisational structure and skill requirements of an information technology organisation and a set of standard operational management procedures and practices to allow the organisation to manage an IT operation and associated infrastructure. The operational procedures and practices are supplier independent and apply to all aspects within the IT Infrastructure.
 • http://www.itlibrary.org/

J. Lindstedt

haka s nn st
HAKA-säännöstö
 • Haka on Suomen korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten yhteinen käyttäjätunnistusjärjestelmä. Hakan avulla jäsenorganisaatioiden opiskelijat ja henkilöstö voivat käyttää kotiorganisaationsa käyttäjätunnuksia kirjautuakseen myös muiden organisaatioiden palveluihin. Käyttäjätunnusten lisäksi voidaan käyttäjien henkilötietoja siirtää kirjautumisen yhteydessä palveluihin.
 • http://www.csc.fi/hallinto/haka

J. Lindstedt

raketti hanke erityisesti kokoa osahanke korkeakoululaitoksen kokonaisarkkitehtuurimalli
RAKETTI-hanke, erityisesti kokoa-osahanke (korkeakoululaitoksen kokonaisarkkitehtuurimalli)
 • Osahanke tuottaa mallin koko korkeakoululaitoksen sekä yksittäisten korkeakoulujen palvelujen kuvaamiseksi ja tietovarantojen hyödyntämiseksi.
 • Mallin avulla korkeakoulun toiminnan tavoitteet ja tietohallinto yhdistetään kokonaiskuvaan, jolloin uudet palvelut voidaan suunnitella strategisten vaatimusten mukaisesti, kustannustehokkaasti ja päällekkäisyyksiä välttäen. Hanke tukee myös korkeakoulujen oman kokonaisarkkitehtuurimallin kehittämistyötä.

J. Lindstedt

korkeakoulujen ja funetin tietoturvak yt nn t
Korkeakoulujen ja Funetin tietoturvakäytännöt
 • Funet CERT (FinnishUniversity and ResearchNetwork, Computer EmergencyResponceTeam) koordinoi tietoturvapoikkeamia sekä tukee ja palvelee tietoturvariskien pienentämisessä. Palvelemme ensisijaisesti Funet-jäsenorganisaatioita.
 • http://www.csc.fi/sivut/funet-cert/

J. Lindstedt

d irektiivit
Direktiivit
 • Pienjännitedirektiivi (LVD) 2006/95/EC koskee sähkölaitteiden turvallisuutta ja niiden vaatimustenmukaisuuden varmistamista.
 • Vaatimustenmukaisuusvakuutus on valmistajan tai hänen edustajansa kirjallinen vakuutus siitä, että tuote täyttää direktiivin vaatimukset.
 • EMC-direktiivi. Turvallisuuden lisäksi sähkölaitteiden ja -tarvikkeiden on oltava sähkömagneettisesti yhteensopivia siten, etteivät ne aiheuta häiriöitä muille sähkölaitteille ja että ne kestävät myös häiriöitä, joita muut sähkölaitteet mahdollisesti aiheuttavat.
 • Radio- ja telepäätelaitedirektiivi 1999/5/EC edellyttää radio- ja telepäätelaitteita koskevan turvallisuuden, sähkömagneettisen yhteensopivuuden (EMC) sekä radiolähettimiltä ja -vastaanottimilta myös radiotaajuusominaisuuksien (RF) testaamista ja mittaamista.
 • Konedirektiivi (2006/42/EY, 98/37/EC) sisältää olennaiset terveys- ja turvallisuusvaatimukset koneille ja turvakomponenteille.
 • RoHS-direktiivi 2002/95/EY koskee tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamista sähkö- ja elektroniikkalaitteissa.
 • WEEE-direktiivi 2002/96/EY koskee sähkö ja elektroniikkalaitteiden romutusta.

http://94.199.118.145/Tiedostot/julkaisut/S%C3%A4hk%C3%B6laitteiden%20ja%20-tarvikkeiden%20turvallisuus%20Suomessa%204_2009.pdf

J. Lindstedt

lait k ytt j hallinnointi ja hankinnat
Lait, käyttäjähallinnointi ja hankinnat
 • Henkilötietolaki 22.4.1999/523
 • Sähköisen viestinnän tietosuojalaki, annettu Helsingissä 16 päivänä kesäkuuta 2004
 • Tekijänoikeuslaki, Lex Karpela (muutos 821/2005)
 • Laki julkisista hankinnoista348/2007
 • http://www.finlex.fi/fi/laki/

J. Lindstedt

lait s hk turvallisuus
Lait, sähköturvallisuus
 • 410/1996 (muutokset 634/1999 893/2001 913/2002) Sähköturvallisuuslaki
 • 498/1996 Sähköturvallisuusasetus
 • 1241/1997 (637/1999) Laki laitteiden energiatehokkuudesta
 • 1376/1994 Laki tiettyjen tuotteiden varustamisesta CE-merkinnällä
 • 1298/1997 Asetus laitteiden energiatehokkuudesta annetussa laissa tarkoitettujen tarkastuslaitosten hyväksymisestä
 • 917/1996 Asetus räjähdysvaarallisiin ilmaseoksiin tarkoitetuista laitteista ja suojausjärjestelmistä
 • 853/2004 Asetus vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa
 • 852/2004 Asetus sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta
 • 694/1990 (muutokset 99/1993 879/1993 880/1998) Tuotevastuulaki
 • 1005/2008 Laki tuotteiden ekologiselle suunnittelulle ja energiamerkinnälle asetettavista vaatimuksista
 • 1/2009 Valtioneuvoston asetus tuotteiden ekologiselle suunnittelulle ja energiamerkinnälle asetettavista vaatimuksista

J. Lindstedt

http://94.199.118.145/Tiedostot/julkaisut/S%C3%A4hk%C3%B6laitteiden%20ja%20-tarvikkeiden%20turvallisuus%20Suomessa%204_2009.pdf

viestint viraston s nn t
Viestintäviraston säännöt

http://www.ficora.fi/index/saadokset.html

J. Lindstedt

standardij rjestelm

• ISO International Organization for Standardization

• IEC International ElectrotechnicalCommission

• JTC 1 ISO/IEC Joint Technical Committee

• ITU International Telecommunication Union

• CEN Comité Européen de Normalisation

• CENELEC Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

• ETSI EuropeanTelecommunication Standards Institute

• FICORA Viestintävirasto

• SFS Suomen Standardisoimisliitto SFS ry

• SESKO Suomen Sähköteknillinen Standardisoimisyhdistys SESKO ry

Standardijärjestelmä

J. Lindstedt

http://94.199.118.145/Tiedostot/julkaisut/S%C3%A4hk%C3%B6laitteiden%20ja%20-tarvikkeiden%20turvallisuus%20Suomessa%204_2009.pdf

laitestandardit
Laitestandardit
 • EN 60 335-1 (2002) Sähkökäyttöisten koti- ja vastaavaan käyttöön tarkoitettujen laitteiden turvallisuus. Osa 1: Yleiset vaatimukset.
 • EN 60950-1 (2006) Informationtechnologyequipment. Safety. Part 1: General requirements. Tietotekniikan laitteet – Turvallisuus – Osa 1: Yleiset vaatimukset.
 • EN 60065 (2002) Audio, video ja vastaavat elektroniset laitteet. Turvallisuusvaatimukset.
 • EN 61058-1 (2002) Kojekytkimet. Yleiset vaatimukset
 • SFS – HD 21.1 S4 (2005) PVC-eristeiset enintään 450/750 V johtimet ja kaapelit. Osa 1. Yleiset vaatimukset.
 • EN 60669-1 (1999) Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut rasiakytkimet. Osa 1. Yleiset vaatimukset.
 • EN 60998-1 (2004) Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut kytkentätarvikkeet. Yleiset vaatimukset.
 • EN 60598-1 (2008) Luminaires. Part 1: General requirements and tests.

http://94.199.118.145/Tiedostot/julkaisut/S%C3%A4hk%C3%B6laitteiden%20ja%20-tarvikkeiden%20turvallisuus%20Suomessa%204_2009.pdf

J. Lindstedt