pembestarian tm n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
PEMBESTARIAN TM

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 44

PEMBESTARIAN TM - PowerPoint PPT Presentation


 • 90 Views
 • Uploaded on

PEMBESTARIAN TM. Disediakan oleh Nasir bin Abdullah Ketua Jabatan Teknologi Pendidikan Maktab Perguruan Batu Pahat. KANDUNGAN CERAMAH. Pembestarian P&P di MPBP Tunjukcara membina bahan dalam pelbagai media Sesi pengajaran dan pembelajaran berbantu komputer

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'PEMBESTARIAN TM' - alta


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
pembestarian tm

PEMBESTARIAN TM

Disediakan oleh

Nasir bin Abdullah

Ketua Jabatan Teknologi Pendidikan

Maktab Perguruan Batu Pahat

kandungan ceramah
KANDUNGAN CERAMAH
 • Pembestarian P&P di MPBP
 • Tunjukcara membina bahan dalam pelbagai media
 • Sesi pengajaran dan pembelajaran berbantu komputer
 • Penjagaan peralatan sokongan pendidikan (teknologi)
objektif
Objektif
 • Memahami konsep pembestarian TM
 • Membezakan konsep PPBK, PDK dan PBK dan kegunaan dalam pembelajaran
 • Memahami serta menilai fungsi dan manfaat sumber pengajaran
 • Memahami penggunaan bahan pengajaran
 • Menyedari kepentingan penjagaan media dan peralatan pendidikan
objektif bestari
Objektif Bestari
 • Pendidikan bertaraf dunia
 • Pelajar berfikiran global
 • Negara maju
 • Pekerja mahir
 • Acuan Malaysia
persoalan
Persoalan
 • Sejauhmanakah MPBP telah melaksanakan pembestarian dalam pengajaran dan pembelajaran?
 • Apakah benar MPBP tidak melaksanakan pembestarian dalam pengajaran dan pembelajaran?
slide7
Kurikulum
 • Kaedah yang pelbagai
 • Kemahiran Generik
 • Kontrak Pembellajaran
 • Berpusatkan pelajar
 • Kepelbagaian sumber
 • Pentaksiran berdasarkan CRT dan NRT
 • Guru/pensyarah sebagai fasilitator
 • Gaya pembelajaran pelbagai seperti self-paced, self-directed, self-access, multiple intelligence, mastery learning, collaborative dan cooperative learning
slide8
Teknologi sebagai pemangkin
 • Pengurusan pembelajaran secara integratif, concurrent, sequencial dan discrete
petunjuk ciri bestari di mpbp
Petunjuk Ciri Bestari Di MPBP
 • Perebutan Penggunaan Peralatan Teknologi
 • Melodi Sifir
 • LAN
 • Penyelidikan
 • Seminar
 • Forum
 • Inhouse
 • Pengajaran dan Pembelajaran (NT, LT, HT)
konsep pengertian pembestarian p p
Konsep/PengertianPembestarian P&P
 • Penggunaan semua bentuk teknologi untuk penyampaian dan capaian maklumat
 • Smart Use Of Technology
 • Smart Sharing
smart use of technology
Smart Use Of Technology
 • Penggunaan komputer untuk membantu pengurusan, pengajaran dan pembelajaran
 • Ia meliputi penggunaan perisian sedia ada, perisian dibina (courseware), internet, e-mail dan lain-lain lagi
 • Penggunaan CD untuk pengajaran atau manipulasi bahan pengajaran
smart sharing
Smart Sharing
 • Perkongsian maklumat melalui LAN, WAN dan internet
 • Maklumat dapat dicapai dan dikongsi bersama
 • Bertukar-tukar maklumat melalui e-mail
kandungan
Kandungan
 • Difinisi PPBK
 • Perbezaan PPBK Dengan PDK/CML
 • Perbezaan PPBK Dengan CII/PBK
 • Jenis-Jenis PPBK
 • Asas-Asas PPBK
 • Ciri-Ciri PPBK
 • Kaedah Menghasilkan PPBK
 • Menghasilkan Perisian PPBK
 • Kelebihan Dan Kelemahan PPBK
 • Simulasi Perisian PPBK
difinisi
Difinisi

Computer Assisted Learning

Computer Assisted Instruction

Computer Based Instruction

Computer Aided Learning

Computer Based Learning

PPBK

difinisi sambungan
Difinisi (Sambungan)
 • Penggunaan komputer untuk pengajaran dalam bentuk tutorial,latih tubi, simulasi dan penilaian pelajar
 • Pelajar boleh terus belajar melalui komputer melalui pakej-pakej yang disediakan
 • Pakej tersebut mempunyai objektif tertentu mengikut tahap kemampuan kognitif pelajar
slide17

Difinisi (Sambungan)

 • Pakej-pakej disediakan oleh guru
 • Komputer boleh bertindak menggantikan guru
 • Guru dapat bertindak sebagai fasiltator atau pemudahcara
pdk pembelajaran diurus komputer
PDK (Pembelajaran Diurus Komputer)
 • Komputer digunakan untuk mengurus situasi pembelajaran
 • Penggunaan komputer di dalam pengurusan bilik darjah
 • Pendekatan dalam pendidikan yang dijalankan bersama guru dan disokong oleh pengurusan maklumat komputer
pdk sambungan
PDK (sambungan)
 • Tugas pengurusan ialah seperti kemajuan pelajar, analisis dan laporan prestasi, penjanaan ujian, penyimpnan maklumat sumber pengajaran dll.
 • Komputer akan mengenalpasti kelemahan pelajar dan memberikan latihan yang sesuai
 • Guru dapat menyimpan rekod pelajar
pdk sambungan1
PDK (sambungan)
 • Guru akan menggunakan rekod pelajar untuk proses penilaian dan menilai keberkesanan sumber pendidikan
 • Guru akan mengubah sumber pendidikan untuk kesesuaian dengan tahap pelajar
ciri ciri pdk
Ciri-Ciri PDK
 • PDK tidak mempunyai kurikulum dan objektif khas
 • Ia mungkin program kecil untuk seorang guru atau sistem besar (rangkaian)
 • Ia direka untuk membantu guru untuk pengurusan pengajaran
 • Ia merupakan program yang agak canggih
fungsi pdk
Fungsi PDK
 • Mengawalselia laporan prestasi pelajar (individu dan kelas)
 • Memeriksa, menganalisis dan merekod ujian dan prestasi pelajar
 • Menyimpan program khas, termasuk menentukan prestasi pelajar dan mencadang aktiviti yang sesuai
 • Menyimpan rekod markah
fungsi pdk sambungan
Fungsi PDK (sambungan)
 • Menyimpan maklumat kurikulum, program pengajaran dan struktur kursus
kelebihan pdk
Kelebihan PDK
 • Menjimatkan masa
 • Dapat mengawal situasi pembelajarn di kelas
 • Maklumat terkini tahap pencapaian pelajar
 • Kerangka yang besar membolehkan keputusan diperolehi dengan cepat dan tepat
difinisi pbk computer integrated instruction
Difinisi PBK (Computer Integrated Instruction)
 • Mengintegrasikan perisian komputer yang sesuai dan sedia ada dalam pembelajaran
 • Komputer digunakan sebagai alat menyelesaikan masalah
 • Contohnya pelajar menggunakan pemprosesan perkataan dalam penulisan karangan, berita atau rencana
slide26

Difinisi PBK (Computer Integrated Instruction) -sambungan

 • Penggunaan perisian grafik oleh pelajar untuk matapelajaran seni
 • Perisian hamparan elektronik dan pengkalan data digunakan oleh pelajar untuk memugut dan menganalisis data
jenis jenis ppbk
Jenis-Jenis PPBK
 • Pengajaran Kumpulan
 • Pengajaran Individu
 • Pengayaan
 • Pemulihan
asas asas ppbk
Asas-Asas PPBK
 • Tiada dua orang murid yang menunjukkan pencapaian yang sama
 • Tiada dua orang murid yang menggunakan teknik belajar yang sama
 • Tiada dua orang murid yang menyelesaikan masalah dengan cara yang sama
slide29

Asas-Asas PPBK (sambungan)

 • Tiada dua orang murid yang mempunyai kebiasaan tingkah laku yang sama
 • Tiada dua orang murid yang mempunyai corak minat yang sama
 • Tiada dua orang murid yang bermotivasi mencapai kadar yang sama
 • Tiada dua orang murid yang bermotivasi untuk mencapai matlamat yang sama
slide30

Asas-Asas PPBK (sambungan)

 • Tiada dua orang murid yang bersedia untuk belajar pada masa yang sama
 • Tiada dua orang murid yang mempunyai keupayaan yang sama untuk belajar
ciri ciri ppbk
Ciri-Ciri PPBK
 • Berasaskan individu
 • Boleh diulang
 • Bahan disediakan oleh guru
 • Ramah pengguna
 • Boleh diubahsuai mengikut tahap murid
 • Interaktif
slide32

Kaedah Menghasilkan Perisian PPBK

Mereka bentuk (design)/

Memilih bahan

Ujicuba/Cubauji

Tambahbaikan

Laksana pengajaran

menghasilkan perisian ppbk
Menghasilkan Perisian PPBK
 • Verbal
 • Latih tubi
 • Simulasi
 • Inkuiri
 • Tutorial
 • Penyelesaian Masalah
 • Permainan
verbal
Verbal
 • Pengajaran terancang
 • Buku kerja, bhan gambarajah, soalan disediakan kepada pelajar
 • Pelajar memberi respon jawapan pilihan
 • Pelajar boleh meminta komputer memberi jawapan yang betul
 • Komputer memberi jawapan secara verbal
slide35

Latih tubi

Masalah

Soalan

Ulangan

simulasi
Simulasi
 • Lebih berbentuk permainan
 • Sesuai dalam pengajaran matematik
 • Pelajar memberi pilihan pembolehubah yang dapat memaparkan output yang berbeza
inkuiri
Inkuiri
 • Pelajar boleh bertanya komputer soalan tidak berstruktur mengenai masalah pelajaran
 • Komputer memberi jawapan dan masalah tambahan untuik diselesaikan
 • Ia sangat kompleks untuk disediaka
 • Ia sesuai untuk matapelajaran sains
tutorial
Tutorial
 • Isi pelajaran tersusun
 • Pelajar boleh menjawab soalan
 • Komputer beri maklumbalas
penyelesaian masalah
Penyelesaian Masalah
 • Pelajar dikehendaki membuat analisis masalah
 • Data dimasukkan ke dalam ingatan komputer
 • Komputer membantu pelajar menyelesaikan masalah
 • Sesuai untuk mata pelajaran matematik dan sains
permainan
Permainan
 • Permainan berorientasikan pembelajaran
 • Pelajar akan cuba menyelesaikan masalah dengan menjawab berdasarkan syarat, lojik dan hukum tertentu
 • Situasi yang diberi mencabar motivasi pelajar
kelebihan ppbk
Kelebihan PPBK
 • Penumpuan kepada pelajaran
 • Keupayaan lati tubi, ulangan, pemulihan dan pengayaan
 • Pembelajaran terarah kendidi (self-directed), kemampuan kendiri (self-paced) dan multiple intelligent
 • Interaktif
 • Kolaboratif
 • Individu
kelemahan ppbk
Kelemahan PPBK
 • Kos tinggi
 • Perlukan kemahiran guru dalam mereka bahan atau perisian
pembinaan bahan pengajaran melalui cd
Pembinaan Bahan Pengajaran Melalui CD
 • Contoh Bahan:-

Pengenalan Kepada Komputer

Pengajaran Al-Quran – Tajwid

Bahan Yang Dibina Menggunakan

Perisian Authorware

Bahan Pengajaran Dari Internet

 • Membina Papan Cerita 1
 • Membina Papan Cerita 2
 • Cara Bina Bahan Dari CD – Satu Demo
 • Teknologi Pengimbas