sm nky z k sm ne n a ekov 191 1950 sb n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Směnky (Zák. směnečný a šekový č. 191/1950 Sb.) PowerPoint Presentation
Download Presentation
Směnky (Zák. směnečný a šekový č. 191/1950 Sb.)

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 11

Směnky (Zák. směnečný a šekový č. 191/1950 Sb.) - PowerPoint PPT Presentation


 • 116 Views
 • Uploaded on

Směnky (Zák. směnečný a šekový č. 191/1950 Sb.). Cenný papír dluhový Musí existovat v listinné podobě Plnění ze směnky  pouze zákonem předepsané náležitosti Směnečný závazek je nesporným závazkem Cenný papír na řad  indosament. Výhody směnek.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Směnky (Zák. směnečný a šekový č. 191/1950 Sb.)' - aloysius-caleb


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
sm nky z k sm ne n a ekov 191 1950 sb
Směnky (Zák. směnečný a šekový č. 191/1950 Sb.)
 • Cenný papír dluhový
 • Musí existovat v listinné podobě
 • Plnění ze směnky  pouze zákonem předepsané náležitosti
 • Směnečný závazek je nesporným závazkem
 • Cenný papír na řad  indosament

Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09

v hody sm nek
Výhody směnek
 • Vlastníci mají ze směnek a šeků mnohem lepší postavení u soudu (zkrácené soudní řízení)
 • Na základě předložení prvopisu směnky (nebo šeku) vydává na návrh vlastníka soud směnečný nebo platební rozkaz
 • Platební rozkaz zní na zaplacení požadované částky do tří dnů (bez jednání) nebo podání námitek

Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09

druhy sm nek
Druhy směnek
 • Směnka cizí
 • Směnka vlastní
 • Směnka finanční
 • Směnka obchodní

Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09

sm nka vlastn
Směnka vlastní
 • Výstavce vystavuje směnku a zavazuje se zaplatit směnečnou částku ve prospěch remitenta

Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09

sm nka ciz
Směnka cizí
 • V praxi převládají
 • Výstavce vystavuje směnku a přikazuje směnečníkovi zaplatit směnečnou částku ve prospěch remitenta
 • Směnečník akceptuje směnku a zavazuje se zaplatit směnečnou částku remitentovi
 • Remitentovi jsou zavázány dvě osoby (výstavce a akceptant)

Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09

zvl tn typy sm nek ciz ch
Zvláštní typy směnek cizích
 • Zastřená směnka vlastní  výstavce splývá se směnečníkem
 • Směnka cizí na vlastní řad  výstavce je současně remitentem

Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09

podstatn n le itosti sm nky ciz
Podstatné náležitosti směnky cizí
 • Slovo směnka musí být obsaženo v textu směnky
 • Bezpodmínečný příkaz zaplatit určitou peněžitou sumu
 • Kdo má platit
 • Splatnost směnky
 • Kde má být placeno
 • Komu nebo na jehož řad má být placeno
 • Datum a místo vystavení směnky
 • Podpis výstavce

Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09

p evod sm ne n ch pr v a z vazk
Převod směnečných práv a závazků
 • Směnka je cenný papír na řad, to znamená, že
 • Každou směnku lze indosamentem (rubopisem) převádět na další osoby
  • Indosament bývá obvykle napsán na rubu směnky

Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09

sm ne n rukojemstv aval
Směnečné rukojemství (aval)
 • Směnečný závazek může být zajištěn další osobou
 • Směnka opatřená avalem důvěryhodné banky je velmi kvalitní instrument

Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09

placen sm nky
Placení směnky
 • Směnečný dlužník není povinen splnit svůj závazek z vlastní iniciativy
 • Plní až v případě předložení směnky
 • Povinnost zaplatit až v době splatnosti
  • V případě úrokové doložky se směnečná částka zvyšuje o daný úrok
 • Je možné provést pouze částečné splacení směnky

Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09

vyu it sm nek
Využití směnek
 • Prostředek k získání obchodního úvěru
 • Platební prostředek
 • Prostředek k získání bankovního úvěru (eskontní úvěr)
 • Zajišťovací prostředek
 • Depozitní instrument

Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09