Download
lapsevanema muu seadusliku esindaja v i teov imelise harrastaja kinnituse tegemine n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Lapsevanema, muu seadusliku esindaja või teovõimelise harrastaja kinnituse tegemine PowerPoint Presentation
Download Presentation
Lapsevanema, muu seadusliku esindaja või teovõimelise harrastaja kinnituse tegemine

Lapsevanema, muu seadusliku esindaja või teovõimelise harrastaja kinnituse tegemine

147 Views Download Presentation
Download Presentation

Lapsevanema, muu seadusliku esindaja või teovõimelise harrastaja kinnituse tegemine

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Lapsevanema, muu seadusliku esindaja või teovõimelise harrastaja kinnituse tegemine Tallinn 2008

 2. Võimalused kinnituse tegemiseks • www.eesti.ee (Näide 1) • www.tallinn.ee (Näide 2) • läbi internetipanga: • Swedbank (Näide 3) • SEB Pank (Näide 4) • Krediidipank • Sampo Pank • Nordea Pank

 3. Näide 1:Läbi riigiportaali www.eesti.ee

 4. Sisenemine www.eesti.ee kaudu

 5. X-tee või Tallinna linna toetused

 6. Alusta kasutamist

 7. Valige sobiv autentimise viis

 8. Toetused ja sotsiaalabi

 9. KINNITA

 10. Näide 2:Läbi Tallinna kodulehe (www.tallinn.ee)

 11. Kinnituse tegemine läbi Tallinna kodulehe

 12. Sisenege sobiva lingi kaudu

 13. Valige sobiv autentimise viis

 14. KINNITA

 15. Näide 3:Läbi internetipanga (www.hansa.ee)

 16. Sisenemine läbi internetipanga

 17. E-teenused panga kaudu

 18. Sisenemine riigiportaali

 19. Toetused ja sotsiaalabi

 20. KINNITA

 21. Näide 4:Läbi internetipanga (www.unet.ee)

 22. Sisenemine läbi internetipanga

 23. Lisateenused

 24. Sisenemine riigiportaali

 25. Sisenemine riigiportaali

 26. Toetused ja sotsiaalabi

 27. KINNITA