3 2 internationale politiek spanje n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
3.2 Internationale politiek;Spanje PowerPoint Presentation
Download Presentation
3.2 Internationale politiek;Spanje

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 18
Download Presentation

3.2 Internationale politiek;Spanje - PowerPoint PPT Presentation

alma-jordan
184 Views
Download Presentation

3.2 Internationale politiek;Spanje

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. 3.2 Internationale politiek;Spanje Spanje is sterker maar vecht verschillende oorlogen tegelijk uit. 1598-1509 Strijd golft op en neer

 2. 1609- 1621 Twaalfjarig Bestand Wapenstilstand tussen de Republiek en Spanje maar nu gemeenschappelijke vijand weg is, komen de verschillen binnen de Republiek aan de oppervlakte→ bestandstwisten Hugo de Groot Raadspensionaris Johan van Oldenbarnevelt Stadhouder Prins Maurits

 3. 1610 De terechtstelling van Johan van Oldenbarnevelt

 4. En Hugo de Groot…. Slot Loevenstein

 5. 1621- 1648 Verovering zilvervloot en Spanje betrokken in diverse andere oorlogen→Republiek kans om gebied terug te veroveren

 6. 1648 Vrede van Munster

 7. Internationale politiek;Engeland 1651 Acte van Navigatie Hieronder vind je een gedeelte uit de Acte van Navigatie. Ten behoeve van de toename van het vervoer per schip en ter aanmoediging van de scheepvaart van dit land, onder Gods bescherming een belangrijk middel van welvaart en veiligheid is voor de Commonwealth de volgende wet per 1 december 1651 afgekondigd. Goederen en producten uit Azië, Afrika, Amerika, of uit de Engelse kolonies, mogen alleen maar geïmporteerd worden in de Commonwealth, of Ierland of andere gebieden die bij Engeland horen, door schepen die in bezit zijn van mensen afkomstig uit Commonwealth of de kolonies. Ook de schipper en de bemanning moeten voor het grootste deel afkomstig zijn uit de Commonwealth. De straf op overtreding van deze wet is verbeurdverklaring en verlies van de goederen evenals van het schip en de bijbehorende uitrusting en bewapening. Het ene deel is voor het gebruik van de Commonwealth, het tweede deel is ten bate van de persoon die de goederen opbrengt en voor een Engelse rechtbank brengt.

 8. Internationale politiekEngeland • 1651 Acte van Navigatie; Engeland neemt mercantilistische maatregelen (= nationale economie versterken en beschermen van de eigen productie) • 1652 Eerste Engelse Oorlog • 1665 Tweede Engelse Oorlog • 1667 Vrede

 9. zeeslag bij Ter Heide 1652 Eerste engelse zeeoorlog Slag bij Livorno Maarten Tromp; slag bij Dover

 10. Tweede Engelse Zeeoorlog 1665-1667 Michiel de Ruyter

 11. Samual Pepys; ‘Op alle punten- wijsheid, moed, macht, kennis van onze eigen wateren en succes- zijn de Nederlanders onze meerdere en sluiten zij de oorlog af als overwinnaars’

 12. Internationale politiek:Frankrijk Lodewijk XIV heeft in Frankrijk einde gemaakt aan burgeroorlogen en aan de oorlog met Spanje, richt zich nu op Republiek:neemt ook mercantilistische maatregelen en is een enorm leger aan het opbouwen

 13. Johan de Witt Raadspensionaris van Holland (1653- 1672) Wilde een einde maken aan de postitie van stadhouder, was één van de bedenkers van de Acte van Seclusie waarbij de 7 gewesten besloten geen opvolger te benoemen voor de in 1650 overleden stadhouder Willem II → eerste stadhouderloze tijdperk

 14. 1672 Het Rampjaar Engeland De bisschop van Munster en de aartsbisschop van Keulen Frankrijk

 15. Het rampjaar 1672 De Regering was Radeloos De Republiek Reddeloos Het Volk was Redeloos

 16. De bedreigde zwaan, Jan Asselijn, 1652

 17. Waterlinie Willem III

 18. Slag bij Solebay(Derde Engelse Zeeoorlog)