standardi proizvodnje n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
STANDARDI PROIZVODNJE PowerPoint Presentation
Download Presentation
STANDARDI PROIZVODNJE

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 28

STANDARDI PROIZVODNJE - PowerPoint PPT Presentation


 • 135 Views
 • Uploaded on

STANDARDI PROIZVODNJE. ISO standardi. Međunarodna organizacija za standardizaciju - ISO (International Organisation for Standardization) predstavlja mrežu nacionalnih instituta u 162 zemlje i ujedno je najveća svetska institucija za razvoj standarda.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'STANDARDI PROIZVODNJE' - aliza


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
iso standardi
ISO standardi
 • Međunarodna organizacija za standardizaciju - ISO (International Organisation for Standardization) predstavlja mrežu nacionalnih instituta u 162 zemlje i ujedno je najveća svetska institucija za razvoj standarda.
 • ISO standard povećava konkurentnost preduzeća i proizvoda, dok na nivou države stvara naučno-tehnološke osnove za stvaranje pravnog, zdravstvenog, bezbednosnog i ekološkog okvira.
 • Potrošačima nudi proširenu ponudu i jača konkurenciju među dobavljačima stvarajući sigurnije, kvalitetnije proizvode i povoljnije cene proizvoda i usluga.
slide3
Ključni ISO standardi razrađeni u okviru ove organizacije i primenljivi na teritoriji Republike Srbije su:
 • Sistem menadžmenta kvalitetom - ISO 9001
 • Sistem ekološkog menadžmenta - ISO 14001
 • Sistem menadžmenta bezbednosti hrane - ISO 22000
 • Sistem menadžmenta zaštite i bezbednosti zaposlenih - OHSAS 18001
sistem menad menta kvalitetom iso 9001
Sistem menadžmenta kvalitetom - ISO 9001
 • Implementacija Sistema menadžmenta kvalitetom ima izuzetan strateški značaj za sve vidove poslovanja.
 • Standard ISO 9001:2000 je primenljiv na sve organizacije nezavisno od tipa, veličine, proizvodne ili uslužne delatnosti i jedini se može koristiti za sertifikaciju menadžmenta u poslovnom svetu.
 • Proces sertifikacije započinje tako što sistem menadžmenta kvaliteta - QMS (Quality Management System) mora biti u potpunosti dokumentovan, proveren i odobren od strane menadžmenta, a potom implementiran u organizaciji.
sistem ekolo kog menad menta iso 14001
Sistem ekološkog menadžmenta - ISO 14001
 • Sistem menadžmenta zaštite životne sredine javio se kao reakcija na neodgovorno ponašanje velikog broja kompanija i organizacija, oslikavajući urgentnu potrebu tržišta za očuvanjem životne sredine.
 • Implementacija Sistema ekološkog menadžmenta može se odnositi na čitavu kompaniju, jedan ogranak ili čak na samo jedan proces, a izbor uglavnom zavisi od potrebe kompanije.
slide7
Implementacijom ISO 14001:2004 utvrđuje se koji od radnih procesa u kompaniji zagađuju životnu sredinu, potom se postavljaju realni ciljevi i uvode neophodne mere za ostvarenje tih ciljeva.
 • Tokom uvođenja ISO 14001 takođe se vrši odgovarajuća obuka osoblja za upravljanje ovim sistemom i opisuju se obaveze i ovlašćenja za izvršavanje ovih procesa.
 • Suština ovog standarda nije u zamenjivanju mašina, proizvoda ili procesa koji imaju negativan učinak na životnu sredinu, već je reč o postepenom smanjenju zagađenja zasnovanog na dužim vremenskim intervalima.
sistem menad menta bezbednosti hrane iso 22000
Sistem menadžmenta bezbednosti hrane - ISO 22000
 • ISO 22000 predstavlja međunarodni standard koji obuhvata sve organizacije u lancu ishrane i definiše zahteve Sistema menadžmenta bezbednosti hrane.
 • Novi standard ISO 22000 ima za osnovu principe HACCP sistema za dobijanje finalnog prehrambenog proizvoda u potpunosti poštujući standarde bezbednosti:
 • praćenje, proučavanje i opis proizvodnog procesa radi preventive ili uspostavljanja kontrole u slučaju rizika za bezbednost hrane,
 • sprovođenje analize, procena i uspostavljanje kontrole,
 • menadžment i raspolaganje resursima.
sistem menad menta za tite i bezbednosti zaposlenih ohsas 18001
Sistem menadžmenta zaštite i bezbednosti zaposlenih - OHSAS 18001
 • OHSAS 18001 (Occupational Health and Safety Assessment Series) je industrijski standard za implementaciju i sertifikaciju sistema za upravljanje sigurnošću i zdravljem osoblja, nastao usled potrebe za osiguravanjem bezbednosti u radnoj sredini.
 • Prilikom sertifikacije posebna pažnja se pridaje određivanju stepena opasnosti na radnom mestu i uspostavljanju zaštitnih mera radi smanjenja ili eliminisanja istih.
haccp standard
HACCP standard
 • HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points) je sistem bezbednosti hrane koji se zasniva na analizi i kontroli potencijalnih bioloških, mikrobioloških, hemijskih i fizičkih opasnosti kojima su izložene sirovine, mogućih opasnosti pri rukovanju, proizvodnji, distribuciji i konzumiranju krajnjeg proizvoda.
 • HACCP sistem je prilagođen svim vrstama prehrambenih proizvoda i svim vrstama proizvodnje i rukovanja hranom.
primena haccp
Primena HACCP je široko rasprostranjena u razvijenim privredama, dok je u Evropskoj uniji i zakonski obavezujuća direktivom Saveta Evrope

Iako se direktiva ne odnosi na zemlje koje nisu članice Evropske unije, ovaj akt indirektno ima značajan uticaj na preduzeće ukoliko se planira izvoz u Evropsku uniju.

Primena HACCP
primena haccp1
Primena HACCP
 • Primena HACCP sistema je takođe i zakonska obaveza u Srbiji
 • Prema podacima Ministarstva poljoprivrede, 800 firmi je podnelo zahtev za sertifikaciju, a blizu 450 je već dobilo HACCP sertifikat.
 • Sve veći broj firmi shvata značaj, važnost i neophodnost uvođenja ovog standarda kvaliteta kako bi unapredilo svoje poslovanje ne samo u okvirima Srbije već i prilikom izvoza na strana tržišta.
prednosti haccp
Za potrošače:

obezbeđuje snabdevanje stanovnika zdravstveno bezbednim prehrambenim proizvodima, i

redukuje pojava bolesti izazvanih hranom.

Za preduzeca:

omogućuje efektivniji i efikasniji rad prehrambenih preduzeća,

povećava konkurentnost preduzeća na svetskom tržištu,

uklanja barijere internacionalne trgovine,

omogućava efikasno uvođenje novih tehnologija i proizvoda,

povećava profit

Prednosti HACCP
sertifikacija i resertifikacija
Sertifikacija i resertifikacija
 • sprovode nezavisne sertifikacione kuće koje su akreditovane za tu delatnost od strane Akreditacionog tela Srbije - ATS i/ili Evropske kooperacije za akreditaciju - EA
 • Izdati sertifikat važi 3 godine
 • Obavezna je godišnja nadzorna provera, inače se sertifikat povlači.
 • Resertifikacija podrazumeva isti postupak kao i inicijalno ocenjivanje
podr ka dr ave
Agencija za strana ulaganja i promociju izvoza Republike Srbije od 2006. godine pruža bespovratnu finansijsku pomoć domaćim privrednim društvima za aktivnost uvođenja HACCP standarda.

Iznos podsticajnih sredstava zavisi od procenjene vrednosti projekta

Podrška države
organic sertifikat bio
Organic sertifikat (BIO)
 • Intenzivnom poljoprivrednom proizvodnjom kakva je danas zastupljena na globalnom tržištu i sve većom upotrebom đubriva i pesticida, došlo je do preteranog zagađenja na poljoprivrednim površinama koje zahvataju veliki procenat naše planete.
 • Iz tog razloga bilo je neophodno organizovati alternativni način proizvodnje koji će obezbediti dovoljne količine zdravije hrane, čija će proizvodnja i potražnja prevladati sadašnju konvencionalnu proizvodnju.
uslovi
Uslovi
 • Obavezna je upotreba zemljišta koje je bilo oslobođeno tretmana od hemijskih đubriva u periodu od nekoliko godina (3 godine i više), 
 • Neophodno je izbegavanje velikog broja hemijskih supstanci (npr. đubriva, pesticida, antibiotika, aditiva, rodenticida i fungicida), genetski modifikovanih organizama i sredstava za tretman voda,
 • Detaljno zapisani podaci o proizvodnji i prodaji organski proizvedenih proizvoda,
 • Strogo fizičko razdvajanje organske proizvodnje od konvencionalne proizvodnje,
 • Stalne inspekcije i nadgledanje proizvodnje u toku proizvodnog procesa.
slide20
Država koja je najdalje odmakla u napretku i razvoju organske proizvodnje je Danska, gde je 25% ukupne poljoprivredne proizvodnje pod BIO sertifikatom.
 • Od domaćih preduzeća koja imaju Organic sertifikat izdvajaju se: Midi Organic, Zadrugar, Beli Stonovi,  Sirogojno, Suncokret, Albox, Foodland, Fungo Jug, DMV i drugi.
ko er
Košer
 • Reč Košer u izvornom (širem) značenju se može prevesti kao odgovarajući, u skladu, ispravan.
 • Ujedno, to je i naziv sertifikata u industriji hrane i pića kojim se garantuje da je određeni prehrambeni proizvod ispunio zahteve propisane Torahom (poznatijim kao pet proroka Mojsijevih knjiga) i da kao takav može biti konzumiran od strane pripadnika jevrejske verske zajednice.
 • Sertifikat izdat od ovlašćenog Rabina garantuje da se proizvodnja obavlja u skladu sa Košer pravilima.
slide22
Meso i mesni proizvodi samo određenih vrsta životinja smatraju se Košer. To su životinje koje se hrane iz posebnih posuda i žvaću hranu, te tako teletina i ovčetina spadaju u kategoriju dozvoljenih vrsta mesa, dok npr. meso zeca i svinje ne spada u Košer namirnice. Da bi meso pojedinih životinja bilo Košer, životinje moraju biti zaklane na tačno određen i ritualan način, koji takođe mora biti sertifikovan kao Košer.
 • Voće, povrće i zrnasto povrće
 • Ove vrste proizvoda, po pravilu jesu Košer. Postoji samo jedan izuzetak, a to su pojedine vrste proizvoda koji se dobijaju od grožđa. 
 • Sir
 • Iako je sir mlečni proizvod, neke vrste sireva jesu Košer, uz uslov da su proizvedeni od Košer životinje.
 • Dodaci
 • Riba, jaja, povrće, voće i mahunarke mogu biti konzumirani sa mlečnim ili mesnim prozvodima. Stoga, ulja kao što su biljna, se mogu koristiti u pripremi mlečnih i mesnih proizvoda.
halal
Halal
 • Halal na arapskom jeziku znači dozvoljeno. Kada se kaže 'dozvoljeno' misli se na hranu koja je pripremljena po šerijatskim zakonima i većina muslimana širom sveta primenjuje ovaj način ishrane.
primena halal standarda
Da bi se ispunili uslovi za dobijanje sertifikata u proizvodnji hrane ne smeju se primenjivati sledeći sastojci:

svinjsko meso,

krv,

životinje mesojedi,

ptice grabljivice,

životinje koje su zaklane u ime nekog drugog a ne Allaha,

aditivi i emulgatori (emulgator E 120).

zabranjena je i upotreba alkohola (likeri koji se koriste u konditorskoj industriji), kao i želatina koji je svinjskog porekla.

Primena Halal standarda
prednosti halala
Prednosti Halala
 • Trenutna vrednost tržišta na kojem se trguje Halal sertifikovanom hranom i prehrambenim proizvodima u celom svetu se procenju na 547 milijardi dolara.
 • Broj stanovnika islamske veroispovesti u svetu je oko 1,6 milijardi i sve je veća tražnja za sertifikovanom Halal hranom u državama sa  populacijom islamske veroispovesti.
 • Od ukupnog prometa hranom i prehrambenih proizvoda na svetskom nivou, Halal tržište obuhvata 12% globalne trgovine.
globalgap
GlobalGap
 • Izazov da se globalizuje svetsko tržište je danas veći nego ikad ranije u sektoru proizvodnje hrane.
 • GlobalGap (nekada poznat po imenu EurepGap) je ustanovio standard koji je ključna referenca za dobru poljoprivrednu praksu na globalnom tržištu, prateći zahteve potrošača u poljoprivrednoj proizvodnji.
 • GlobalGap je prisutan u više od 80 zemalja sveta na svim kontinentima.
primena global gap standarda
Primena Global Gap standarda
 • ustanovljen od privatnih lica koja su napravila dobrovoljne standarde za sertifikaciju za sve poljoprivredne proizvde širom sveta.
 • sertifikat pokriva procese koji ulaze u proizvodnju na farmi (npr. stočnu hranu ili sadnice), kao i sve radne aktivnosti na proizvodnji proizvoda sve dok finalni proizvod ne napusti farmu.
 • uključuje kako godišnju inspekciju pri proizvodnji, tako i dodatne nenajavljene inspekcije.
 • sastoji se od seta dokumenata koje je neophodno primeniti u proizvodnji: generalne odredbe, kontrolne tačke, usklađenost kriterijuma i kontrolnu listu