slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
STANDARDI BEŽIČNIH MREŽA PowerPoint Presentation
Download Presentation
STANDARDI BEŽIČNIH MREŽA

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 8
Download Presentation

STANDARDI BEŽIČNIH MREŽA - PowerPoint PPT Presentation

annona
129 Views
Download Presentation

STANDARDI BEŽIČNIH MREŽA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Tehnička škola Ruđera Boškovića – Zagreb, Getaldićeva 4 Računalne mreže – fakultativni program STANDARDI BEŽIČNIH MREŽA By J.R.

  2. Ili bežični LAN standardi. • LAN – Local Area Network • WLAN – Wireless Local Area Network • WLAN-ovi su jedan od važnih dijelova komunikacija • Bežične mreže se javljaju se u kasnim 80-im i • 90-im godinama • Osim WLAN-ova u bežične mreže spadaju i: • GSM, UMTS i satelitske mreže.

  3. Svi bežični standardi spadaju u grupu koja ima oznaku • IEEE 802.11 (Institute of Electrical and Electronics Engineers) • - Bežični standard započinje na frekvenciji 2,4 GHz i • brzinama do 10 Mbps. • Prvi objavljeni standard je 802.11 • - Slijede standardi: 802.11b, a, g i najnoviji n

  4. Kronološki pregled i osnovne karakteristike

  5. 802.11 a • Koristi OFDM i opseg od 5 GHz, gdje je manji utjecaj interferencije nego na 2,4 GHz. • Također su i antene manje. • Nedostaci su u tome što je na 5 GHz npr. apsorpcija zidova veća. • Neke zemlje npr. Rusija, ne dozvoljavaju slobodno korištenje toga opsega.

  6. 802.11 b i 802.11g • Oba standarada koriste frekvencijsko područje 2,4 • GHz • 802.11b koristi DSSS • 802.11g postiže veće brzine koristeći OFDM. • DSSS podržava 1,2, 5.5 i 11 Mbps, a OFDM 6, 9, 12, 18, 24 i 54 Mbps. • - Nedostatak je interferencija sa drugim uređajima korisnika koji koriste opseg od 2,4 GHz ( mikrovalne pećnice).

  7. 802.11 n • Na snagu stupa u rujnu 2008. godine • Koristi višestruke antene i pristupne točke, od kojih svaka emitira na istoj frekvenciji radi uspostave višestrukih tokova. • Multiple input/multiple output (MIMO) cijepa visoki podatkovni stream u više nižih protoka i emitira ih istovremeno preko dostupnih radio uređaja i antena. • Moguć je teoretski maksimum od 248 Mbps korištenjem dva stream-a.

  8. Tablični pregled bežičnih standarda