reaktortechnika a z energetikai atomreaktorok szerkezeti fel p t se
Download
Skip this Video
Download Presentation
Reaktortechnika A z energetikai atomreaktorok szerkezeti felépítése

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 48

Reaktortechnika A z energetikai atomreaktorok szerkezeti felépítése - PowerPoint PPT Presentation


 • 90 Views
 • Uploaded on

Reaktortechnika A z energetikai atomreaktorok szerkezeti felépítése. Tartalom. Komponensek – elnevezések Kapcsolási sémák Fűtőelemek és fűtőelemkkötegek Energetikai reaktortípusok Nyomottvizes reaktorok Elgőzölögtető reaktorok Nehézvizes reaktorok Egyéb reaktortípusok.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Reaktortechnika A z energetikai atomreaktorok szerkezeti felépítése' - alisa


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
tartalom
Tartalom
 • Komponensek – elnevezések
 • Kapcsolási sémák
 • Fűtőelemek és fűtőelemkkötegek
 • Energetikai reaktortípusok
  • Nyomottvizes reaktorok
  • Elgőzölögtető reaktorok
  • Nehézvizes reaktorok
  • Egyéb reaktortípusok
atomer m atomreaktor
Atomerőmű - Atomreaktor

Atomerőmű: magreakciók felhasználásával villamos energiát szolgáltató létesítmény

Reaktor: Az a berendezés, ahol a magreakciók lejátszódnak

Blokk: Egy reaktor és a hozzá tartozó gépészeti és villamos berendezések összessége

komponensek zemanyag
Komponensek - Üzemanyag
 • A fertilis és hasadóanyagot tartalmazza
 • Hasadóanyagok: 235U, 233U, 239Pu, 241Pu
 • Fertilis anyagok: 238U, 232Pu, 240Pu
 • Általában kerámia (UO2), régebben fém, esetleg karbid (UC)
 • Általában pasztilla
 • Speciális esetek:
  • Golyóágyas reaktor
  • sóolvadék
komponesek f t elem
Komponesek - Fűtőelem
 • Az atomreaktor legkisebb elszigetelt része
 • Az üzemanyagpasztillák és az őket tartalmazó hermetikusan lezárt fémcső
 • Anyaga manapság cirkónium, régebben acél
 • Összetett követelmények:
  • Neutronabszorbció
  • Mechanikai tuljdonságok
  • Hermetikus zártság
komponensek moder tor
Komponensek - Moderátor
 • Nagy sűrűségben kis tömegszámú magok
 • A hasadásban keletkező gyors neutronok lelassítása termikus szintre
 • Legyen
  • Jó lassítóképesség
  • Kevés abszorbció
 • Csak termikus reaktorokban
 • Rendszerint H2O, D2O, C, esetleg Be
 • Hűtéséről gondoskodni kell
 • Ne legyen benne abszorbens (Pl. bór)
komponensek h t k zeg
Komponensek - Hűtőközeg
 • Feladata a szerkezeti elemek, mindenek előtt fűtőelemek hűtése
 • A hő elszállítása további hasznosításhoz
 • Folyadékok: H2O, D2O, folyékony fémek
 • Gázok: CO2, He
 • Elgőzölgéssel (forralóvizes reaktor) vagy anélkül (nyomottvizes)
 • Esetenként azonos a moderátorral
komponensek h t csatorna
Komponensek - Hűtőcsatorna
 • A fűtőelemek közötti térrész, ahol a hűtőközeg áramlik
 • Lehet zegzugos alakú (golyóágyas reaktor)
 • Ekvivalens csatorna
komponenesek f t elemk teg
Komponenesek - Fűtőelemköteg
 • Más néven kazetta
 • Fűtőelemek négyzet vagy háromszögrácsban
 • Esetleg körülveszi kazettafal (palást)
 • A legkisebb önálló egységként mozgatható komponens
 • Többnyire néhány száz fűtőelem
komponensek szab lyoz s
Komponensek - Szabályozás
 • Erős (termikus) neutronabszorbens
 • Feladata
  • Szabályozás
  • Reaktivitástartalék lekötése
 • Formája lehet
  • Mozgatható rúd vagy kazetta
  • Fixen beépített elem (kiégő méreg)
  • Hűtőközegben feloldva (bórsav)
komponensek in core m szerek
Komponensek – In core műszerek
 • A reaktoron belül elhelyezett mérőberendezések
 • Neutronfluxus SPND-vel (self powered neutron detector)
 • Neutronfluens aktivációs detektorokkal
 • Hőmérséklet termoelemekkel
komponensek akt v z na
Komponensek – Aktív zóna
 • Az önfenntartó láncreakció megvalósulásának helye
 • Együttesen a
  • Fűtőelemkötegek
  • Moderátor
  • Hűtőközeg
  • Reaktivitáskompenzáló és szabályozóelemek
komponensek reflektor
Komponensek - Reflektor
 • Az aktív zónát veszi körbe
 • Visszaszórja a kiszökő neutronokat
 • Anyaga: mint a moderátorok

Komponensek – Termikus védelem

 • Az aktív zóna és a reaktortartály között
 • Csökkenti a tartály sugárkárosodását
 • A reflektor is lehet
komponensek reaktortart ly
Komponensek - Reaktortartály
 • Az aktív zónát és kisegítő elemeit tartalmazza
 • Megfelelő nyomásra tervezett
 • Hűtőközeg ki- és bevezetések
 • Kábelek, csövek tomített átvezetése
n h ny fontos fogalom
Néhány fontos fogalom
 • Aktív alkatrész: reaktoron kívülről irányított vagy működtetett (szelep, szabályozórúd, stb)
 • Passzív alkatrész: funkciójának teljesítéséhez nincsen szükség külső működtetésre (tartályok, csövek, hőcserélők, hasadási tárcsák)
 • Passzív védelem: olyan védelmi mechanizmus, ami csak a passzív alkatrészek működésén és alapvető természeti törvényeken (nyomáskülönbség, természetes cirkuláció, stb) alapszik
 • Inherens biztonság: nem kívánatos jelenség maga váltja ki a lassítására és visszafordítására ható folyamatokat – passzív védelmen alapul
h t s s moder tor
Hűtés és moderátor

Elgőzölögtető

Nyomottvizes

Forrás szerint

Víz

Egyéb

Hűtőközeg

Nyomott tartályos

Nyomott csöves

Nyomás kezelése

 • Különféle moderátorok:
  • könnyűvíz
  • nehézvíz
  • grafit
  • gyorsreaktor
kapcsol si s m k egyk r s
Kapcsolási sémák - Egykörös
 • A reaktor hűtőközege közvetlenül hajtja a turbinát, pl. a hűtővíz felforr
 • A turbina radiaktívan szennyezett munkaközeget kaphat
kapcsol si s m k k tk r s
Kapcsolási sémák - Kétkörös
 • A reaktor hűtőközege és a turbina munkaközege elkülönül – csak a hőcserélő a kapcsolat
kapcsol si s m k m sf lk r s
Kapcsolási sémák - Másfélkörös
 • Hűtővíz felforr
 • Gőzszárítás a különálló gőzdobban
 • Az egykörösnek egy speciális esete
kapcsol si s m k k tk r s k l n moder tork rrel
Kapcsolási sémák – Kétkörös, külön moderátorkörrel
 • Lényegében azonos a kétkörössel
 • Az elkülönült moderátort is hűteni kell
kapcsol si s m k h romk r s
Kapcsolási sémák - Háromkörös
 • A reaktor hűtőrendszerét és a hőerőgépet egy újabb kör választja el
f t elemek s f t elemk tegek
Fűtőelemek és fűtőelemkötegek
 • Az atomreaktor legjobban igénybevett komponense
 • Tervezési szempontok
 • Reaktorfizikai szempontból megfelelő geometria, anyagok (abszorbció)
 • Hőátadási, hővezetési és hűtőközegáramlási szempontból megfelelő geometria és anyagválasztás
 • Hermetikusság – mindent benntartani, üzemi, tranziens és üzemzavari szituációkan is
 • Gyártástechnológia
 • Gazdaságosság
f t elemek
Fűtőelemek
 • Manapság már kizárólag henger alakú
  • Régebben síklapok
 • Kerámia pasztillák (UO2)
  • Régebben fém és karbid is volt
 • Burkolat cirkónium
  • Csekély neutronabszorbció
  • Jó mechanikai tulajdonságok
  • Sugárállóság
  • Régebben acél
f t elemek1
Fűtőelemek
 • Pasztillák kb. 1cm x 1cm
 • A hőterheléstől kihasasodnak
  • Homorú felülettel gyártják
 • Hasadási termékek – a „mátrix” megfogja
 • Furat a pasztillában
  • A hasadási gázoknak hely kell
  • Hőtechnikailag hasznos
f t elemek2
Fűtőelemek

LWR

 • Hosszú csőben pasztillák
 • Rugó szorítja le
 • Hermetikus lezárás
 • Profilirozás lehet – a dúsítás axiálisan változik
 • Kiégő mérgek reaktivitáslekötésre – Gd2O3

VVER-440

RBMK

k tegek
Kötegek
 • A fűtőelemek mechanikai összetartása
 • Hőtechnikai, termohidraulikai feltételek
 • Kiégő mérgek elhelyezése
 • Műszerezettség, detektorok elhelyezése
 • Fűtőelemek védelme az esetleges törméléktől, stb.
 • Megfogási lehetőség
 • Állapotellenőrzés, szétszerelhetőség – nagy aktivitásnál is
 • Azonosíthatóság
k tegek bwr
Kötegek - BWR
 • Négy kötegből álló blokkok
 • Közöttük szabályozólemezek
 • Kihúzott szabályozónál a helyén víz – termikus csapda - profilírozás
k tegek bwr1
Kötegek - BWR
 • Siemens
 • Középen vízcsatorna
k tegek pwr
Kötegek - PWR
 • Négyzetes elrendezés
 • Az abszorbensek fésűszerűen nyúlnak be a kazettába – egyes pozíciókban nincsen pálca
 • Nincsen külső burkolat – régebben volt
 • Távtartó rácsok, keverők, törmelékfogók
k tegek pwr1
Kötegek - PWR
 • Siemens
 • Fej leszerelhető
 • Pálcacsere lehetősége
 • Fejlesztés iránya: növelni a kiégetést
k tegek vver 440
Kötegek – VVER-440
 • „Szovjet PWR”
 • Háromszögrács
 • Hatszögletes alak
 • Fésűs abszorbens helyett szabályozó- és követőkazetták
 • Kazettaburkolat – még
 • Törmelékfogó rács nincsen
 • A VVER-1000 a PWR kazettákra hasonlít, de hatszöges
k tegek nyomottcs ves reaktorok
Kötegek – Nyomottcsöves reaktorok

CANDU

RBMK

 • A fűtőelemet közvetlenül körülveszi a nyomástartó cső
 • Célszerű henger alakúnak lennie
 • A moderátor a nyomott csövön kívül van
 • Szorosan elhelyezett pálcák
 • Körkörös elrendezés
 • CANDU
  • moderátor és hűtőközeg gázzal elválasztva
  • a calandria

CANDU

nyomottvizes reaktor
Nyomottvizes reaktor
 • Két elkülönült hűtőkör
 • A primer körben a hűtővíz nem forr
hagyom nyos pwr
Hagyományos PWR
 • Felépítés
  • Zónpalást, zónakosár
  • Leszálló akna, Termikus védelem
  • Reaktortartály
 • Víz útja
  • Belépő csőcsonk
  • Leszálló akna
  • Tartályfenék
  • Kazetták
  • Felső keverőtér
  • kilépő csőcsonk
hagyom nyos pwr1
Hagyományos PWR
 • Szabályozók felülről hajtva
 • Részhosszúságú szabályozórudak
  • Xenonlengés kezelésére
 • Nagy reaktivitástartalék
 • Bórsavas szabályozás
 • Kiégő mérgek
vver 440
VVER-440
 • Magyarországon is üzemel
 • Reaktortartály magasabb – Követőkazetták
 • Ki- és belépő csőcsonkok egymás felett
tov bbfejlesztett pwr ek
Továbbfejlesztett PWR-ek
 • A reaktorok teljesítményének növekedése megállt
  • Hálózatszabályozási és gazdasági okokból
 • Új törekvések
 • Biztonság, passzív védelem (Csernobil)
 • Változó terhelésvitel
 • Gazdaságosság
  • Egységesítés
  • Engedélyezés és építés gyorsítása
  • Élettartam növelése
 • A radioaktív hulladékok mennyiségének csökkentése
 • Ember-gép kapcsolat, szakértői rendszerek
 • Az EPR is ilyen (Finnország, Franciaország)
elg z l gtet reaktorok bwr
Elgőzölögtető reaktorok (BWR)
 • Kisebbségben maradtak a PWR-ek mellett
 • Egykörös séma
 • Léteznek természetes cirkulációs verziók is
elg z l gtet reaktorok bwr1
Elgőzölögtető reaktorok (BWR)
 • Gőzszárító az aktív zóna felett
 • Szabályozás hajtása az aktív zóna alatt
 • A víz gőztartalma axiálisan változik
  • Moderáltság nem egyenletes
 • Nagy a jelentősége a kiégő mérgeknek – bórsav nem használható
elg z l gtet reaktorok bwr2
Elgőzölögtető reaktorok (BWR)
 • Recirkulációs kör (30%)
 • Vízsugárszivattyú
neh zvizes reaktorok
Nehézvizes reaktorok
 • A nehézvíz
  • Drága
  • Lassítóképessége gyengébb
  • Befogási hatáskeresztmetszete kisebb
 • Takarékoskodni,kímélni a szennyezéstől
  • Hőerőgépben nem használják - kétkörös
 • Nagy méretű aktív zóna
 • Természetes uránnal is építhető
 • Nyomott tartályos változat ritka (nagy tartály kell)
 • Nyomott csöves megoldás terjedt el (CANDU)
candu
CANDU
 • Hűtőközeg és moderátor elválasztva
 • Cirkónium hűőcsövek
  • nagy nyomás – vastag fal
 • Calandriatartály
  • nem visel nyomást
 • Moderátorhoz hűtőrendszer szükséges
 • A csövek felében ellenkező irányú áramlás
  • egyenletesség
candu1
CANDU
 • Vízszintes aktív zóna
 • Rövid fűtőelemek
  • Gyors cserélhetőség
  • Átrakás üzem közben
  • Csekély reaktivitástartlék
 • Gázréteg a nyomott cső és a moderátor között
 • Csökkenti a hőveszteséget
candu2
CANDU
 • Üregtényező pozitív
 • Reaktivitástartalék kevés
 • Szabályozórudak vízszintesen
 • Könnyűvíztartalmú csatornák (itt méreg)
 • GdNO3 befecskendező rendszer
 • Rendkívül rugalmas üzemanyaggazdálkodás (dúsítás nélkül, reprocesszált, fegyverplutonium)
egy b t pusok g zh t ses magnox htgr
Egyéb típusok – Gázhűtéses (Magnox, HTGR)
 • Hűtőközeg CO2 (korrozív) vagy He
 • Grafitmoderátorral vagy anélkül
 • Pebble bed reaktor – jó proliferációs tulajdonságok
 • Tenyésztésre is alkalmas (Th)
slide47
RBMK
 • Az egyetlen Urán – Graft – Könnyxűvíz reaktor
 • Csatornás szerkezet
 • Nagyon jó gazdasági adatok
 • Katonai megfontolások
  • Fegyverplutonium gyártására rendkívül alkalmas
 • Biztonsági problémák
  • Pozitív üregtényező
  • Csernobil
  • Nyugaton leállították az ilyen a reaktorokat
gyorsreaktorok
Gyorsreaktorok
 • Hatékony tenyésztők:
 • ~1.2 tenyésztési tényező
 • Nátriumhűtés
 • Három hűtőkör
 • Technológiailag nagyon bonyolult
 • Többségüket leállították (Nátriumtűz)
ad